Nghiên cứu hàm lượng chì, thiếc và hoạt độ Enzyme GOT, GPT trong máu người dân sống trong vùng khai thác quặng của mỏ thiếc Sơn Dương - Tuyên Quang

Chủ nhiệm PGS.TS. Lương Thị Hồng Vân Thành viên PGS.TS. Lương Thị Hồng Vân
Số N/A Năm 2003
Cấp độ Cấp cơ sở Lĩnh vực Hóa học
Xếp loại tốt