Danh mục đề tài cấp Cơ sở

TT Tên đề tài Mã số Chủ nhiệm đề tài Năm thực hiện
188 Biên soạn bài giảng, sách giao bài tập, sách thực hành học phần Tin học đại cương (bằng tiếng Anh) CS2018-TN06-02 ThS. Hoàng Thị Hà 2018
187 Nghiên cứu chế phẩm Trà giải rượu TNUS CS2018-TN06-03 TS. Lê Thị Thanh Hương 2018
186 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ nấm bệnh hại nấm trồng CS2018-TN06-04 TS. Trương Phúc Hưng 2018
185 Nghiên cứu khả năng hấp thụ cabon rừng tại một số xã thuộc VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn CS2018-TN06-05 ThS. Nguyễn Thị Đông 2018
184 Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Phương pháp điều tra xã hội học CS2018-TN06-06 ThS. Tạ Thị Thảo 2018
183 Vận dụng và phối hợp các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực thuyết trình và tranh luận cho sinh viên ngành Luật trong trường Đại học Khoa học CS2018-TN06-07 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang 2018
182 Xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh theo hình thức trắc nghiệm trên máy CS2018-TN06-08 ThS. Đinh Thị Hiển 2018
181 Chế tạo một hệ thiết bị microplasma để điều chế vật liệu na CS2018-TN06-09 TS. Nguyễn Văn Hảo 2018
180 Biên soạn bài giảng, sách giao bài tập, sách thực hành học phần Tin học đại cương theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản CS2017-TN06-01 ThS. Bùi Đức Việt 2017
179 Thiết kế, xây dựng 5 bài thí nghiệm điện tử học phục vụ giảng dạy CS2017-TN06-02 ThS. Nguyễn Văn Khiển 2017
178 Nghệ thuật sáng tạo ngôn từ trong hài đàm của nhà báo Phan Khôi CS2017-TN06-03 ThS. Phạm Anh Nguyên 2017
177 Giáo dục nâng cao nhận thức cho sinh viên Ký túc xá Đại học Khoa học về  bảo vệ môi trường CS2017-TN06-04 ThS. Nguyễn Thị Hồng Viên 2017
176 Cập nhật Bộ câu hỏi trắc nghiệm học phần Lịch sử tư tưởng quản lý CS2017-TN06-05 ThS. Nguyễn Thị Linh 2017
175 Rèn luyện một số kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Luật trường Đại học Khoa học – Thực trạng và giải pháp CS2017-TN06-06 ThS. Nguyễn Thị Thu Hường 2017
174 Nghiên cứu nhân giống in vitro một số giống hoa có giá trị thương mại CS2017-TN06-07 TS. Vũ Thị Lan 2017
173 Biên soạn Bộ đề thi cuối kỳ cho học phần tiếng Anh cơ sở 3 cho sinh viên không chuyên năm thứ hai theo định dạng bài thi B1 theo khung năng lực châu Âu CS2017-TN06-08 ThS. Nguyễn Hải Quỳnh 2017
172 Tổng hợp các dẫn xuất của atermisinin và thử hoạt tính kháng U của chúng CS2017-TN06-09 ThS.Vũ Tuấn Kiên 2017
171 Xây dựng Website tiếng Anh Trường Đại học Khoa học CS2017-TN06-10 TS. Hoàng Lâm 2017
170 Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên CS2017-TN06-11 TS. Lê Thị Ngân 2017
169 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Pháp luật đại cương CS2016-TN06-01 ThS. Lưu Bình Dương 2016
168 Biên soạn Bộ đề thi cuối kỳ cho học phần Tiếng Anh cơ sở 2 theo định dạng bài thi A2 theo khung năng lực châu Âu   CS2016-TN06-02 ThS. Dương Thị Thảo 2016
167 Xây dựng kho cơ sở dữ liệu phục vụ sinh viên Khoa KHMT&TĐ trường Đại học Khoa học thực hành học phần Hệ thống thông tin địa lý (GIS) CS2016-TN06-03 TS. Kiều Quốc Lập 2016
166 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm để tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Hóa sinh công nghiệp dùng cho sinh viên ngành Công nghệ sinh học CS2016-TN06-04 TS. Trịnh Đình Khá 2016
165 Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần “Tin học đại cương” CS2015-TN06-01 ThS. Phạm Thị Minh Thu 2015
164 Xây dựng giáo án học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin theo hướng lồng ghép quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta hiện nay CS2015-TN06-02 ThS. Lê Thị Sự 2015
163 Phần mềm quản lý hệ liên thông của trường ĐH Khoa học CS2015-TN06-03 ThS. Bùi Đức Hiếu 2015
162 Ứng dụng VBA xuất bảng điểm cá nhân cho sinh viên hệ liên thông và VLVH CS2015-TN06-04 KS. Nguyễn Xuân Thuyết 2015
161 Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Sinh học Chức năng Động vật CS2015-TN06-05 ThS. Trưởng A Tài 2015
160 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Xã hội học đại cương CS2015-TN06-06 ThS. Trần Thị Phương Thảo 2015
159 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính cho học phần tiếng Anh cơ sở 1 CS2015-TN06-07 ThS. Nguyễn Thị Thảo 2015
158 Nghiên cứu chế tạo mô hình mô phỏng trực quan hệ thống xử lý nước phục vụ giảng dạy chuyên ngành công nghệ môi trường cho sinh viên nghành Khoa học Môi trường CS2014-TN06-01 ThS. Văn Hữu Tập 2014
157 Xây dựng bộ mẫu thực vật phục vụ việc học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành Sinh học CS2014-TN06-02 ThS. Lê Thị Thanh Hương 2014
156 Xây dựng hệ thống VPN Client to site IPSEC CS2014-TN06-03 CN. Nguyễn Xuân Thuyết 2014
155 Xây dựng phần mềm đăng ký dự tuyển trực tuyến và quản lý cho hệ đào tạo ngoài ngân sách CS2014-TN06-04 CN. Lê Đức Duy 2014
154 Phần mềm nhắn tin thông báo lịch công tác SMS Officer CS2014-TN06-05 ThS. Nguyễn Đình Huy 2014
153 Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học khoa học  CS2014-TN06-06 Đinh Trung Thực 2014
152 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính cho học phần Mạng máy tính. CS2013-TN06-01 ThS. Bùi Đức Việt 2013
151 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên máy cho học phần Hóa Phân tích 1 CS2013-TN06-02 ThS. Phạm Thị Thu Hà 2013
150 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Di truyền học CS2013-TN06-03 TS. Hoàng Thị Thu Yến 2013
149 Xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi, bài tập vận dụng giành cho môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh CS2013-TN06-04 ThS. Lê Thị Sự 2013
148 Tìm hiểu và đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập học phần Công tác xã hội cá nhân tại trường Đại học Khoa hoc – Đại học Thái Nguyên (Qua khảo sát và so sánh với các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội) CS2013-TN06-05 CN. Chu Thị Thu Trang 2013
147 Xây dựng bài giảng điện tử họa phần Xác suất thống kê theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2012-TN06-01 ThS. Trần Xuân Quý 2012
146 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Trí tuệ nhân tạo CS2012-TN06-02 ThS. Phạm Thị Minh Thu 2012
145 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Thiên văn học CS2012-TN06-03 ThS. Nguyễn Văn Đăng 2012
144 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Vật lý đại cương 3 CS2012-TN06-04 ThS. Nguyễn Văn Hảo 2012
143 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Hóa hữu cơ 2 CS2012-TN06-05 ThS. Khiếu Thị Tâm 2012
142 Xây dựng bài giảng điện tử học phần Tiếng Anh cơ sở I theo hướng tích cực hóa nhân thức người học CS2012-TN06-06 ThS. Phan Thị Hòa 2012
141 Xây dựng bài giảng điện tử học phần Ăn mòn và bảo vệ chống ăn mòn kim loại theo hướng tích cực hóa nhân thức người học bằng Tiếng Anh CS2012-TN06-07 ThS. Trương Thị Thảo 2012
140 Đánh giá thành phần loài Giáp xác,  Nhuyễn thể khu vực thành phố Thái Nguyên  CS2012-TN06-08 ThS. Hầu Văn Ninh 2012
139 Xây dựng giáo án điện tử học phần Xã hội học đại cương theo hướng tích cực hóa nhận thức người học  CS2012-TN06-09 GV. Tạ Thị Thảo 2012
138 Xây dựng giáo án điện tử họcphần Cơ sở văn hóa Việt Nam theo hướng trực quan sinh động đối với  người học CS2012-TN06-10 GV. Trần Thế Dương 2012
137 Xây dựng bài giảng điện tử học phần Lịch sử văn minh thế giới theo hướng tích cực hóa nhân thức người học CS2012-TN06-11 ThS. Bùi Thị Kim Thu 2012
136 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính tại trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên CS2012-TN06-12 ThS. Nguyễn Thu Hằng 2012
135 Thực trạng và một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản ở trường Đại học Khoa học - ĐHTN CS2012-TN06-13 ThS. Vũ Thị Vân 2012
134 Xây dựng giáo án điện tử học phần Vật lý đại cương 3 theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2011-TN06-01 ThS. Nguyễn Văn Hảo 2011
133 Xây dựng bài giảng điện tử học phần "Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" CS2011-TN06-02 ThS. Đoàn Thị Yến 2011
132 Xây dựng giáo án điện tử học phần Hóa học phức chất theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2011-TN06-03 ThS. Nguyễn T Ngọc Linh 2011
131 Xây dựng giáo án điện tử môn Hóa đại cương cho hệ không chuyên ngành Hóa theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2011-TN06-04 ThS. Nguyễn T Hồng Hoa 2011
130 Xây dựng giáo án điện tử môn Virus học theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2011-TN06-05 ThS. Trương Phúc Hưng 2011
129 Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững các loài cá thuộc khu vực thành phố Thái Nguyên CS2011-TN06-06 ThS. Hầu Văn Ninh 2011
128 Một số vấn đề mới trong toán học rời rạc CS2011-TN06-07 ThS. Nguyễn Thế Vinh 2011
127 Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên CS2011-TN06-08 ThS. Nguyễn Trường Sơn 2011
126 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Độc học môi trường CS2011-TN06-09 ThS. Ngô Văn Giới 2011
125 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Cơ sở cảnh quan học CS2011-TN06-10 ThS. Phạm T Hồng Nhung 2011
124 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Ô nhiễm môi trường CS2011-TN06-11 ThS. Nguyễn Thị Tuyết 2011
123 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Hóa học môi trường CS2011-TN06-12 ThS. Mai Thị Lan Anh 2011
122 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Sinh thái học CS2011-TN06-13 ThS. Chu T Hồng Huyền 2011
121 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Khí hậu học đại cương  CS2011-TN06-14 ThS. Đỗ T Vân Hương 2011
120 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Khoa học môi trường đại cương CS2011-TN06-15 ThS.Văn Hữu Tập 2011
119 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Quản lý môi trường  CS2011-TN06-16 ThS. Nguyễn Thị Đông 2011
118 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường  CS2011-TN06-17 ThS. Nguyễn Khắc Sơn 2011
117 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Dân số học và địa lý dân cư  CS2011-TN06-18 ThS. Dương Kim Giao 2011
116 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Hoá sinh học CS2011-TN06-19 ThS. Nguyễn T Thu Huyền 2011
115 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Sinh lý thực vật  CS2011-TN06-20 ThS. Vũ Thanh Sắc 2011
114 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tế bào học CS2011-TN06-21 ThS. Nguyễn Thị Hải Yến 2011
113 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Virus học  CS2011-TN06-22 ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc 2011
112 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Vi sinh vật   CS2011-TN06-23 ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc 2011
111 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Sinh học chức năng thực vật CS2011-TN06-24 ThS. Vũ Thị Lan 2011
110 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Sinh học phân tử CS2011-TN06-25 ThS. Nguyễn Phú Hùng 2011
109 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Việt thực hành CS2011-TN06-26 GV. Nguyễn T Thu Hương 2011
108 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Chính trị học đại cương   CS2011-TN06-27 GV. Bùi Trọng Tài 2011
107 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tổ chức học đại cương  CS2011-TN06-28 GV. Trần Thị Hồng 2011
106 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Khoa học quản lý đại cương CS2011-TN06-29 GV. Nguyễn TKim Phương 2011
105 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh chuyên ngành Văn học I  CS2011-TN06-30 GV. Nguyễn Thị Diệu Linh 2011
104 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Xã hội học đại cương CS2011-TN06-31 GV. Lê Văn Cảnh 2011
103 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Phương pháp điều tra xã hội học CS2011-TN06-32 GV. Tạ Thị Thảo 2011
102 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Vật lý Đại cương 1  CS2011-TN06-33 ThS. Phạm Minh Tân 2011
101 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Vật lý Đại cương 2  CS2011-TN06-34 ThS. Chu Thị Anh Xuân 2011
100 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Điện động lực học  CS2011-TN06-35 ThS. Nguyễn Thị Hiền 2011
99 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh cơ sở I CS2011-TN06-36 ThS. Phan Thị Hòa 2011
98 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh cơ sở II CS2011-TN06-37 ThS. Nguyễn Thị Tuyết 2011
97 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh cơ sở III CS2011-TN06-38 ThS. Dương Thị Thảo 2011
96 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Hóa Hữu cơ (dùng cho hệ không chuyên) CS2011-TN06-39 ThS. Khiếu Thị Tâm 2011
95 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Hóa Đại cương  CS2011-TN06-40 CN. Ma Chương Liêm 2011
94 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh chuyên ngành II CS2011-TN06-41 ThS. Nguyễn Đình Vinh 2011
93 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tin học đại cương CS2011-TN06-42 KS. Nguyễn Thị Yến 2011
92 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Hóa keo CS2011-TN06-43 ThS. Trương Thị Thảo 2011
91 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Lịch sử văn minh thế giới CS2011-TN06-44 ThS. Hoàng Văn Tuấn 2011
90 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Lịch sử các tư tưởng quản lí CS2011-TN06-45 GV. Trần Thị Hồng 2011
89 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Cơ sở địa lý nhân văn CS2011-TN06-46 ThS. Chu Thành Huy 2011
88 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Các khoa học trái đất CS2011-TN06-47 ThS. Đỗ Thị Vân Hương 2011
87 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Động vật học CS2011-TN06-48 ThS. Hầu Văn Ninh 2011
86 Biên soạn bài giảng điện tử học phần Kỹ thuật xử lý nước cấp theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2010-TN06-01 Th.S Nguyễn Thị Nhâm Tuất 2010
85 Thiết kế bài giảng điện tử cho môn học “Kiến trúc máy tính”  theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2010-TN06-02 CN Phạm Thị Minh Thu 2010
84 Xây dựng bài giảng điện tử cho môn học Ngữ âm học tiếng Việt theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học CS2010-TN06-03 CN. Nguyễn Thị Trà My 2010
83 Đa dạng sinh học của bò sát ở khu di tích đền Đuổm Phú Lương - Thái Nguyên CS2010-TN06-04 Th.S Hầu Văn Ninh 2010
82 Xây dựng giáo án môn Vật lý thống kê theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2010-TN06-05 Th.S Lê Tiến Hà 2010
81 Xây dựng giáo án môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2010-TN06-06 Th.S Phạm Thế Chính 2010
80 Xây dựng bài giảng điện tử môn học “Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam”  theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2010-TN06-07 Th.S Nguyễn MinhTuấn 2010
79 Xây dựng bài giảng điện tử học phần Tiếng Anh Chuyên Ngành Môi Trường I theo hướng tích cực hoá tri thức của người học CS2010-TN06-08 CN. Vũ Thị Thanh Thuý 2010
78 Bài giảng điện tử môn ‘Lý thuyết Galoa’  theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2010-TN06-09 Th.S Ngô Thị Ngoan 2010
77 Xây dựng bài giảng điện tử cho môn  Quản trị nguồn nhân lực  theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2010-TN06-10 CN. Nguyễn Thị Kim Phương 2010
76 Xây dựng bài giảng điện tử học phần Tiếng Anh Cơ sở III theo hướng tích cực hoá tri thức của người học CS2010-TN06-11 CN. Lại Thị Thanh 2010
75 Xây dựng giáo trình điện tử học phần Sinh học chức năng thực vật  theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2010-TN06-12 Th.S Vũ Thị Lan 2010
74 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử học phần Tiếng Anh Cơ sở II theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-01B /3 Th.S Phan Thị Hòa 2009
73 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Lịch sử văn minh thế giới theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-02B /2 Th.S Nguyễn Thị Quyên 2009
72 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Thực vật học theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-03B /4 Th.S Đỗ Thị Thanh Hương 2009
71 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử học phần Lịch sử Việt Nam hiện đại theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-04B /3 Th.S Ngô Ngọc Linh 2009
70 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Di truyền học người theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-05B /3 Th.S Nguyễn Phú Hùng 2009
69 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Giáo dục - truyền thông môi trường theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-06B /2 Th.S Nguyễn Thị Hồng Viên 2009
68 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Hóa kỹ thuật theo hướng tích cực hóa người học. TN2009-07-07B /3 TS. Nguyễn Đăng Đức 2009
67 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Hoá lý I theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-08B /4 Th.S Trương Thị Thảo 2009
66 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Đại số đại cương 1 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-09B /3 Th.S Nguyễn Đức Lạng 2009
65 Xây dựng Kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử học phần Hàm biến phức theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-10B /3 Th.S Nguyễn Thanh Mai  2009
64 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Lý thuyết số theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học TN2009-07-11B /3 Th.S Hoàng Ngọc Tuất 2009
63 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Giải tích 1 cho hệ cử nhân chuyên ngành Toán theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học.  TN2009-07-12B /4 Th.S Trương Minh Tuyên  2009
62 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Đại số Đại cương 2 theo hướng tích cực hóa nhận thức người học. TN2009-07-13B /3 Th.S Nguyễn Thu Hằng 2009
61 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Thống kê xã hội học theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học TN2009-07-14B /2 Th.S Trần Xuân Quí       2009
60 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Hình học vi phân và Giải tích trên đa tạp theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học TN2009-07-15B /3 Th.S Hà Đại Tôn  2009
59 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ sở học phần I TN2009-07-16N /3 CN. Dương Thị Thảo 2009
58 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ sở học phần II TN2009-07-17N /3 CN. Nguyễn Thị Tuyết 2009
57 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ sở học phần 3 TN2009-07-18N /3 Th.S Nguyễn Thị Quế 2009
56 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn Xã hội học đại cương TN2009-07-19N /2 Th.S Bùi Linh Huệ 2009
55 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Lịch sử các tư tưởng quản lý. TN2009-07-20N /3 CN. Trần Thị Hồng 2009
54 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn Vi sinh Môi trường TN2009-07-21N /2 Th.S Vi Thùy Linh 2009
53 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Các Khoa học Trái đất  TN2009-07-22N /3 Th.S Đỗ Thị Vân Hương 2009
52 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Cơ sở Địa lý Nhân văn   TN2009-07-23N /2 Th.S Chu Thành Huy 2009
51 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn Thống kê Toán học cho hệ cử nhân Toán TN2009-07-24N /2 Th.S Đinh Trung Thực (Toán) 2009
50 Nghiên cứu lựa chọn một số trò chơi vận động bổ trợ thể lực và nâng cao hứng thú học tập môn cầu lông cho sinh viên Trường Đại học Khoa học - ĐHTN TN2009-07-25T Th.S Lê Trung Kiên 2009
49 Ứng dụng VBA trong đăng ký học phần theo học chế tín chỉ TN2009-07-26T Th.S Nguyễn Thế Vinh  2009
48 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần lý thuyết số (2 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ nhất ngành Toán và Toán-Tin. T2008-TN08-01 Th.S Hoàng Ngọc Tuất 2008
47 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Xác xuất (3 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ ba ngành Toán. T2008-TN08-02 Th.S Đinh Trung Thực 2008
46 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần "Toán tử tuyến tính trong không gian Hibert" (4 đvht) cho sinh viên năm thứ 4 ngành cử nhân Toán. T2008-TN08-03 Th.S Nguyễn Thị Thu Thuỷ 2008
45 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần "Giải tích 2" (4 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 1 ngành cử nhân Toán và Toán - tin. T2008-TN08-04 Th.S Trương Minh Tuyên 2008
44 Thiết kế giáo án điện tử học phần Kỹ thuật số. T2008-TN08-05 Th.S Phạm Minh Tân 2008
43 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Điện động lực học (3 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 3 ngành cử nhân Vật lý. T2008-TN08-06 Th.S Mẫn Hoàng Việt 2008
42 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Vật lý bán dẫn (3 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 4 ngành cử nhân Vật lý. T2008-TN08-07 Th.S Nguyễn Thị Hiền 2008
41 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Sinh học chức năng thực vật (3 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 2 ngành cử nhân Công nghệ Sinh. T2008-TN08-08 Th.S Vũ Thị Lan 2008
40 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Động vật học (4 tín chỉ) dùng cho sinh viên năm thứ 2 ngành cử nhân Sinh học. T2008-TN08-09 Th.S. Hầu Văn Ninh 2008
39 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Miễn dịch học phân tử (4 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 3 ngành cử nhân Sinh và Công nghệ Sinh. T2008-TN08-10 PGS. TS Lương Thị Hồng Vân 2008
38 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Khoa học Môi trường đại cương (2 tín chỉ) dành cho sinh viên năm thứ 2 ngành KHMT. T2008-TN08-11 Th.S  Nguyễn Thị Phương Mai 2008
37 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Cơ sở thổ nhưỡng và môi trường đất (2 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 2 ngành KHMT. T2008-TN08-12 Th.S  Nguyễn Thu Huyền 2008
36 Biên soạn bài giảng điện tử cho môn học Toán quy hoạch đối với sinh viên ngành cử nhân Toán học của Khoa KHTN&XH. T2007-TN08-01 Ngô Văn Định 2007
35 Xây dựng giáo án  điện tử cho học phần Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-1930. T2007-TN08-02 Nguyễn Duy Tiến 2007
34 Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm học phần Enzim học. T2007-TN08-03 Trịnh Đình Khá 2007
33 Xây dựng giáo án điện tử  học phần Sinh học phân tử. T2007-TN08-04 Hoàng Thị Thu Yến 2007
32 Xây dựng bài giảng điện tử môn cơ học lượng tử. T2007-TN08-05 Nguyễn Xuân Ca 2007
31 Biên soạn giáo án điện tử học phần "Phân tích phổ nguyên tử" T2007-TN08-06 Nguyễn Đăng Đức 2007
30 Xây dựng phần mềm hỗ trợ làm đề thi trắc nghiệm khách quan. T2007-TN08-07 Vũ Hải Hiệu 2007
29 Xây dựng mô hình thử nghiệm ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý cấp xã phường. T2007-TN08-08 Nguyễn Hải Nam 2007
28 Xích Markov liên tục và ứng dụng CS2006-TN08-01 Đinh Trung Thực 2006
27 Phân lập và tuyển chọn xạ khuẩn sinh kháng sinh từ đất Thái Nguyên CS2006-TN08-02 Vi Thị Đoan Chính 2006
26 Đánh giá nguồn tài nguyên bò sát, ếch nhái của khu vực TP Thái Nguyên CS2006-TN08-03 Hầu Văn Ninh 2006
25 Nghiên cứu các đặc điểm nông học, hoá sinh và xác định trình tự gene chaperonin chịu hạn dòng đậu tương đột biến MLG1. CS2006-TN08-04 Hoàng Thị Thu Yến 2006
24 Nghiên cứu một số điều kiện nuôi cấy để thu nhận sinh khối cây Trinh nữ hoàng cung. CS2006-TN08-05 Vũ Thị Lan 2006
23 Về bài toán xác định nguồn điểm gây ô nhiễm trong trường hợp nhiều nguồn. CS2006-TN08-06 Nguyễn Thanh Sơn 2006
22 Độ từ hoá của bán dẫn từ pha loãng. CS2006-TN08-07 Nguyễn Xuân Ca 2006
21 Tìm hiểu nguyên nhân, quá trình hình thành bão. Sự ảnh hưởng của bão đến thời tiết, khí hậu. CS2006-TN08-08 Nguyễn Văn Toại 2006
20 Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch, du lịch bền vững khu vực đảo Hoàng Tân-Yên Hưng-tỉnh Quảng Ninh. CS2006-TN08-09 Phạm Hồng Nhung 2006
19 Ứng dụng của Martingale trong bài toán dừng tối ưu CS2005-TN08-01 Th.S Đinh Trung Thực 2005
18 Tồn tại nghiệm của bài toán gần tối ưu và một số ứng dụng của qui hoạch tuyến tính CS2005-TN08-02 Th.S Nguyễn Độc Lập 2005
17 Triển khai hoàn chỉnh một số bài thực hành vật lý cho phòng thí nghiệm CS2005-TN08-03 Th.S Cà Văn Tịnh 2005
16 Tìm hiểu thành phần loài chim thú trong sách đỏ Việt Nam ở Thái nguyên CS2005-TN08-04 Th.S Hầu Văn Ninh 2005
15 Bước đầu lý thuyết hoá các quá trình ăn mòn kim loại dưưới các màng sơn phủ CS2004-TN08-01 Th.S Quách Như Dương 2004
14 Nhóm đối xứng và ứng dụng CS2004-TN08-02 Th.S Trần Văn Thăng 2004
13 Hàm tử xoắn và hàm tử mở rộng CS2004-TN08-03 Th.S Hoàng Ngọc Tuất 2004
12 Sự ổn định của chỉ số đặc trưng của hệ tuyến tính CS2004-TN08-04 ThS. Nguyễn Văn Quảng 2004
11 Nghiên cứu các điểm nếp vân da bàn tay của học sinh trường PTTH Năng khiếu tỉnh Thái Nguyên CS2004-TN08-05 Th.S Nguyễn Thị Lầu 2004
10 Tìm hiểu một số tập tính sinh học của đà điểu, nuôi tại khu du lịch Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên CS2004-TN08-06 Th.S Hầu Văn Ninh 2004
9 Xây dựng các bài thí nghiệm VLĐC mới đưa vào phục vụ giảng dạy và NCKH trên cơ sở các thiết bị cũ hiện có CS2003-TN08-01 Th.S Bùi Văn Thiện 2003
8 Nghiên cứu đặc điểm hoá sinh hạt của một số giống đậu xanh (Vignaradiata (L) Wilzek)". CS2003-TN08-02 Th.S Đỗ Như Tiến 2003
7 Nghiên cứu hàm lượng chì, thiếc và hoạt độ Enzyme GOT, GPT trong máu ngưười dân sống trong vùng khai thác quặng của mỏ thiếc Sơn Dương-Tuyên Quang CS2003-TN08-03 TS. Lương Thị Hồng Vân 2003
6 Nghiên cứu quá trình ăn mòn kim loại dưới các lớp sơn. CS2003-TN08-04 Th.S Quách Như Dương 2003
5 Bài toán cực trị có điều kiện CS2003-TN08-05 Th.S Nguyễn Văn Quảng 2003
4 Hàm lồi trong không gian hữu hạn chiều và các bất đẳng thức đại số lượng giác CS2003-TN08-06 Th.S Nguyễn Thị Thu Thuỷ 2003
3 Xích Maskov với thời gian liên tục CS2003-TN08-07 Th.S Đinh Trung Thực 2003
2 Tính lồi theo nón của ánh xạ đa trị CS2003-TN08-08 Th.S Nguyễn Độc Lập 2003
1 Phương pháp Euler giải phương trình vi phân đại số CS2003-TN08-09 Th.S Nguyễn T.Thu Hường 2003
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây