Danh mục đề tài Cấp Đại học Thái Nguyên

TT Tên đề tài Mã số Chủ nhiệm đề tài Năm thực hiện Trạng thái
117 Nghiên cứu đặc trưng và ứng dụng của vật liệu ĐH2021-TN06-01 TS. Trương Thị Thảo 2021-2022 Đang thực hiện
116 nanocomposite BiFeO 3 -CoFe 2 O 4 tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt ĐH2021-TN06-02 TS. Kiều Quốc Lập 2021-2022 Đang thực hiện
115 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 3S (RS, GIS, GPS) trong quản lý rủi ro thiên tai tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam ĐH2021-TN06-03 TS. Trịnh Thị Nghĩa 2021-2022 Đang thực hiện
114 Quan điểm của UNDP về phát triển con người và một số vấn đề đặt ra trong phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn hiện nay (2009-2019) ĐH2021-TN06-04 ThS. Nguyễn Thanh Huyền 2021-2022 Đang thực hiện
113 Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học từ thực tiễn Đại học Thái Nguyên ĐH2021-TN06-05 ThS. Dương Thị Hồng 2021-2022 Đang thực hiện
112 Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân phân thứ và một số bài toán liên quan ĐH2021-TN06-06 TS. Lê Văn Hiếu 2021-2022 Đang thực hiện
111 Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại các đảo ven bờ Việt Nam (xét trường hợp đảo Quan Lạn, tỉnh Quảng Ninh và đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) ĐH2020-TN06-01 TS. Đỗ Thị Vân Hương 2020-2021 Đang thực hiện
110 Phát huy vai trò các nguồn vốn trong phát triển bền vững sinh kế của người Sán Dìu ở xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên ĐH2020-TN06-02 NCS. Dương Thùy Linh 2020-2021 Đang thực hiện
109 Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy tiến trình Đại học Thái Nguyên tham gia Bảng xếp hạng QS ĐH2020-TN06-03 NCS. Bùi Trọng Tài 2020-2021 Đang thực hiện
108 Giải pháp thúc đẩy phong trào khởi nghiệp cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ĐH2020-TN06-04 TS. Trần Thị Hồng 2020-2021 Đang thực hiện
107 Nghiên cứu quy trình thu hồi một số kim loại quý từ rác thải điện tử bằng phương pháp thủy luyện kết hợp điện hóa ĐH2020-TN06-05 NCS. Nguyễn Thị Hồng Hoa 2020-2021 Đang thực hiện
106  Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống một số loài lan hài đặc hữu của Thái Nguyên bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật. ĐH2020-TN06-06 TS. Vũ Thị Lan 2020-2021 Đang thực hiện
105 Xây dựng chương trình truyền thông về quản lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ĐH2020-TN06-07 ThS. Nguyễn Thị Hồng Viên 2020-2021 Đang thực hiện
104 Nâng cao nhận thức của học sinh phổ thông cơ sở về dịch vụ sinh thái rừng và bảo tồn hệ sinh thái rừng ĐH2019-TN06-01 TS. Nguyễn Thị Phương Mai 2019-2020 Đang thực hiện
103 Đánh giá việc thực hiện quyền được giáo dục của người khuyết tật tại tỉnh Thái Nguyên ĐH2019-TN06-02 ThS. Nguyễn Thị Thu Hường 2019-2020 Đang thực hiện
102 Thương điếm châu Âu ở một số nước Đông Bắc Á và những mối liên hệ với Đại Việt thế kỷ XVI-XVII ĐH2019-TN06-03 TS. Dương Thị Huyền 2019-2020 Đang thực hiện
101 Tính ổn định vi phân của bài toán quy hoạch lồi với ràng buộc bao hàm thức ĐH2019-TN06-04 TS. Dương Thị Việt An 2019-2020 Đã NT
100 Nguyên lý địa phương - toàn cục cho nhóm đại số và không gian thuần nhất trên trường toàn cục ĐH2018-TN06-01 TS. Ngô Thị Ngoan 2018-2019 Đang thực hiện
99  Nghiên cứu động học các phân tử poly-glycoprotein trong màng tế bào sống bằng phương pháp theo dõi phân tử ĐH2018-TN06-02 TS. Vũ Xuân Hòa 2018-2019 Đã NT
98 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lai nano ferit từ - bạc và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực y – sinh ĐH2018-TN06-03 NCS. Nguyễn Thị Ngọc Linh 2018-2019 Đã NT
97 Nghiên cứu khả năng kháng tế bào gốc ung thư vú bằng hoạt chất pepper longumine tách chiết từ cây tiêu lốt (Piper longum) trồng tại Việt Nam ĐH2018-TN06-04 TS. Nguyễn Thị Kim Cúc 2018-2019 Đang thực hiện
96 Ứng dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy chuyên ngành luật tại Đại học Thái Nguyên ĐH2018-TN06-05 NCS. Nguyễn Hải Ngân 2018-2019 Đang thực hiện
95 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về quyền tự do thông tin của sinh viên Đại học Thái Nguyên ĐH2018-TN06-06 NCS. Ma Thị Thanh Hiếu 2018-2019 Đang thực hiện
94 Đánh giá hiệu quả của hoạt động học tập hợp tác (Cooperative Learning) trong việc phát triển kỹ năng viết cho sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên. ĐH2018-TN06-07 NCS. Phan Thị Hòa 2018-2019 Đang thực hiện
93 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả phương pháp tra cứu ảnh ngữ nghĩa ĐH2017-TN06-01 Ths. Đào Thị Thúy Quỳnh 2017-2018 Đã NT
92 Xác định hàm lượng kim loại nặng trong một số loại thảo dược được sử dụng phổ biến tại Việt Nam ĐH2017-TN06-02 TS. Vương Trường Xuân 2017-2018 Đang thực hiện
91 Nghiên cứu chế tạo cấu trúc nano kim loại cho hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề mặt nhằm ứng dụng trong phân tích an toàn vệ sinh thực phẩm ĐH2017-TN06-03 TS. Phạm Minh Tân 2017-2018 Đang thực hiện
90 Nghiên cứu xây dựng chiến lược quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai đến năm 2030 ĐH2017-TN06-04 TS. Kiều Quốc Lập 2017-2018 Đã NT
89 Nghiên cứu xử lý amoni (NH4+-N) trong nước bị ô nhiễm bằng than sinh học biến tính sản xuất từ phế phụ phẩm nông nghiệp ĐH2017-TN06-05 TS. Văn Hữu Tập 2017-2018 Đã NT
88 Một số nét văn hóa tộc người qua lớp từ chỉ động thực vật trong tiếng Sán Dìu ĐH2017-TN06-06 Ths. Trịnh Thị Thu Hòa 2017-2018 Đã NT
87 Báo chí địa phương khu vực trung du miền núi phía bắc với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ĐH2017-TN06-07 Ths. Phạm Chiến Thắng 2017-2018 Đã NT
86 Mối quan hệ giữa văn hóa đọc và việc dạy, học ngữ văn ở trường tiểu học và THCS miền núi tỉnh Thái Nguyên: Thực trạng và giải pháp ĐH2017-TN06-08 TS. Bùi Linh Huệ 2017-2018 Đang thực hiện
85 Vai trò của trí thức trong quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay ĐH2017-TN06-09 Ths. Lê Thị Sự 2017-2018 Đã NT
84 Đánh giá đề cương chi tiết các học phần tiếng Anh cơ sở nhằm hướng tới xây dựng chương trình tiếng Anh dựa vào năng lực đầu ra về ngoại ngữ tại Đại học Thái Nguyên ĐH2017-TN06-10 Ths. Nguyễn Thị Quế 2017-2018 Đã NT
83 Hoạt động khai thác mỏ của tư bản Pháp ở Lào Cai (1888 - 1939) ĐH2017-TN06-11 Ths. Nguyễn Đại Đồng 2017-2018 Đang thực hiện
82 Ảnh hưởng kinh tế - xã hội của căn bệnh ung thư đối với hộ gia đình ở nông thôn (Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên) ĐH2017-TN06-12 Ths. Chu Thị Thu Trang 2017-2018 Đang thực hiện
81 Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm trong các bài toán tối ưu có tham số ĐH2016-TN06-01 NCS. Dương Thị Việt An 2016-2017 Đã NT
80 Phương pháp lặp hiện giải bất đẳng thức biến phân với toán tử loại đơn điệu. ĐH2016-TN06-02 ThS. Nguyễn Song Hà 2016-2017 Đã NT
79 Về tính ổn định của một số bất biến của lũy thừa các iđêan không chứa bình phương ĐH2016-TN06-03 NCS. Nguyễn Thu Hằng 2016-2017 Đã NT
78 Xây dựng quy trình phân tích Pentachlorobenzen và hexachlorobenzen từ các nguồn phát thải tại khu công nghiệp Thái Nguyên ĐH2016-TN06-04 ThS. Nguyễn Thị Thu Thúy 2016-2017 Đã NT
77 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình dùng để xử lý môi trường nước chứa chất hữu cơ độc hại. ĐH2016-TN06-05 ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa 2016-2017 Đã NT
76 Nghiên cứu xử lý nước ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật bằng quá trình oxy hóa điện hóa ĐH2016-TN06-06 ThS. Lưu Tuấn Dương 2016-2017 Đã NT
75 Ứng xử của người dân miền núi trong việc phòng chống và chữa trị bệnh (Nghiên cứu trường hợp tại 2 xã Lam Sơn, Lương Hạ của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) ĐH2016-TN06-07 ThS. Lê Văn Cảnh 2016-2017 Đang thực hiện
74 Việc làm của người dân sau tái định cư của Dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo (Nghiên cứu tái huyện Đại Từ - Thái Nguyên) ĐH2016-TN06-08 ThS. Trần Thị Phương Thảo 2016-2017 Đang thực hiện
73 Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Dao Quần Chẹt - truyền thống và biến đổi (Qua nghiên cứu trường hợp người Dao Quần Chẹt tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) ĐH2016-TN06-09 NCS. Mai Thị Hồng Vĩnh 2016-2017 Đã NT
72 Góp phần hoàn thiện quy định  về bảo vệ quyền con người bằng pháp luật Hình sự và  tố tụng hình sự (nghiên cứu trên địa bàn của  tỉnh Thái Nguyên qua một số vụ án hình sự cụ thể giai đoạn 2010 - 2015). ĐH2016-TN06-10 NCS. Lưu Bình Dương 2016-2017 Đang thực hiện
71 Ảnh hưởng của yếu tố tập quán, tín ngưỡng đến hành vi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc ĐH2016-TN06-11 ThS. Tạ Thị Thảo 2016-2017 Đang thực hiện
70 Xây dựng các đặc trưng nửa đơn cho nhóm Spin p-adic ĐH2015-TN06-01 TS. Ngô Văn Định 2015-2016 Đã NT
69 Chỉ số khả tổng trong phạm trù môđun Artin trên vành giao hoán ĐH2015-TN06-02 NCS. Trần Đức Dũng 2015-2016 Đã NT
68 Phương pháp giải một số lớp mô hình cân bằng ĐH2015-TN06-03 NCS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 2015-2016 Đã NT
67 Nghiên cứu xây dựng các phần tử sinh học nhằm phát triển Biosensor ứng dụng trong phát hiện các hợp chất gây ung thư ĐH2015-TN06-04 NCS. Nguyễn Thị Thu Huyền 2015-2016 Đã NT
66 Nghiên cứu phân tích dạng một số kim loại nặng trong cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ĐH2015-TN06-05 NCS. Phạm Thị Thu Hà 2015-2016 Đã NT
65 Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học và tạo chế phẩm dầu tắm cho trẻ em từ tinh dầu cây đơn kim ĐH2015-TN06-06 NCS. Phạm Thế Chính 2015-2016 Đã NT
64 Sử dụng kết hợp caffeine với một số chất vô cơ ức chế ăn mòn thép thường trong môi trường axit ĐH2015-TN06-07 TS. Trương Thị Thảo 2015-2016 Đã NT
63 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài đặc hữu và chọn lọc của Vịnh Hạ long thuộc 2 chi Hedyotis và  Allophylus ĐH2015-TN06-08 NCS. Khiếu Thị Tâm 2015-2016 Đã NT
62 Tác động của chính sách khoa học và công nghệ đến Đại học Thái Nguyên trong quá trình từng bước xây dựng đại học nghiên cứu ĐH2015-TN06-09 NCS. Trần Thị Hồng 2015-2016 Đã NT
61 Chế tạo và nghiên cứu khả năng hấp thụ sóng vi ba của hệ hạt La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 ĐH2015-TN06-10 NCS. Chu Thị Anh Xuân 2015-2016 Đã NT
60 Phương pháp nghiên cứu văn học dưới góc nhìn văn hóa – từ lý thuyết đến thực tiễn vận dụng ở Việt Nam. ĐH2015-TN06-11 NCS. Phùng Phương Nga 2015-2016 Đã NT
59 Sưu tầm và nghiên cứu phương thuật dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên ĐH2015-TN06-12 NCS. Nguyễn Thị Suối Linh 2015-2016 Đã NT
58 Đánh giá năng lực tự học Toán của sinh viên (khối không chuyên) trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên ĐH2015-TN06-13 TS. Lê Thị Thu Hiền 2015-2016 Đã NT
57 Giảm bậc của phương trình mạch điện phụ thuộc tham số dựa trên nội suy ĐH2014-TN07-01 TS. Nguyễn Thanh Sơn 2014-2015 Đã NT
56 Nghiên cứu sự tương tác của sóng điện từ với giả vật liệu (metamaterials) ĐH2014-TN07-02 ThS. Nguyễn Thị Hiền 2014-2015 Đã NT
55 Phương pháp gần đúng giải một số bài toán biên phi tuyến cho phương trình vi phân cấp bốn ĐH2014-TN07-03 ThS. Nguyễn Thanh Hường 2014-2015 Đã NT
54 Xác định biên trong bài toán dạng elliptic ĐH2014-TN07-04 ThS. Bùi Việt Hương 2014-2015 Đã NT
53 Một số kết quả của toán tử ngẫu nhiên và điểm bất động ngẫu nhiên ĐH2014-TN07-05 ThS. Trần Xuân Quý 2014-2015 Đã NT
52 Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các giả vật liệu hấp thụ hoàn toàn định hướng ứng dụng làm cảm biến plasmon ĐH2014-TN07-06 ThS. Nguyễn Thị Dung 2014-2015 Đã NT
51 Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano sắt oxi-hyđroxit (FeOOH) thử nghiệm xử lý môi trường nước ĐH2014-TN07-07 ThS. Nguyễn Đình Vinh 2014-2015 Đã NT
50 Đặc điểm ngôn ngữ trẻ em từ 2 đến 5 tuổi xét trên bình diện từ vựng- ngữ nghĩa, ngữ pháp (khảo sát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên) ĐH2014-TN07-08 ThS. Nguyễn Thị Trà My 2014-2015 Đã NT
49 Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông 1997 -  2012 ĐH2014-TN07-09 ThS. Đoàn Thị Yến 2014-2015 Đã NT
48 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường  bằng công nghệ không đốt xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên ĐH2014-TN07-10 ThS. Nguyễn Thu Huyền 2014-2015 Đã NT
47 Vận dụng lý luận dạy học hiện đại vào dạy học môn Tin học ở trường THPT ĐH2013-TN06-01 PGS.TS.Trịnh Thanh Hải 2013-2014 Đã NT
46 Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân loại đơn điệu ĐH2013-TN06-02 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 2013-2014 Đã NT
45 Về bài toán xác định không điểm chung của một họ hữu hạn các toán tử accretive trong không gian Banach ĐH2013-TN06-03 ThS. Trương Minh Tuyên 2013-2014 Đã NT
44 Về một số tính chất Số học của Nhóm đại số ĐH2013-TN06-04 ThS. Ngô Thị Ngoan 2013-2014 Đã NT
43 Một số vấn đề về bài toán đồng hóa dữ kiện ĐH2013-TN06-05 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh 2013-2014 Đã NT
42 Một số bài toán chọn lọc trong lý thuyết ổn định và lý thuyết điều khiển ĐH2013-TN06-06 ThS. Mai Viết Thuận 2013-2014 Đã NT
41 Nghiên cứu và phân lập gen liên quan đến khả năng kháng mọt Sitophilus ở cây ngô ĐH2013-TN06-07 PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh 2013-2014 Đã NT
40 Nghiên cứu các phương pháp nhân tạo để lây nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua ĐH2013-TN06-08 TS. Nguyễn Thị Hải Yến 2013-2014 Đã NT
39 Nghiên cứu sự đa dạng trong hệ gen của một số giống chè đặc sản trồng tại Thái Nguyên bằng kĩ thuật SSR ĐH2013-TN06-09 TS. Hoàng Thị Thu Yến 2013-2014 Đã NT
38 Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường dịch vụ sở hữu trí tuệ ở tỉnh Thái Nguyên ĐH2013-TN06-10 CN. Nguyễn Thị Kim Phương 2013-2014 Đã NT
37 Ứng dụng lý thuyết điển mẫu để giải mã các hành động ngôn từ trung gian của người Việt ĐH2013-TN06-11 TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân 2013-2014 Đã NT
36 Phân tâm học trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam (1986 -2011) ĐH2013-TN06-12 TS. Cao Thị Hồng 2013-2014 Đã NT
35 Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1997 - 2010 ĐH2013-TN06-13 ThS. Nguyễn Minh Tuấn 2013-2014 Đã NT
34 Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ĐH2012-TN07-01 ThS. Lưu Thái Bình 2012-2013 Đã NT
33 Nghiên cứu khả năng chi trả dịch vụ môi trường tại vườn Quốc gia Tam Đảo khu vực huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên ĐH2012-TN07-02 ThS. Nguyễn Thị Đông 2012-2013 Đã NT
32 Huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) nửa đầu thế kỷ XIX ĐH2012-TN07-03 ThS. Đỗ Hằng Nga  2012-2013 Đã NT
31 Nghiên cứu văn học Nôm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV từ góc độ thể loại (Khảo sát  qua thư  tịch lịch sử và sáng tác văn chương) ĐH2012-TN07-04 ThS. Hoàng Thị Tuyết Mai  2012-2013 Đã NT
30 Kết tử nghịch hướng trong lập luận tiếng Việt ĐH2012-TN07-05 Nguyễn Thị Thu Trang 2012-2013 Đã NT
29 Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI dưới góc nhìn nữ quyền luận ĐH2012-TN07-06 ThS. Vũ Thị Hạnh  2012-2013 Đã NT
28 Ảnh hưởng của tham số cấu trúc lên độ tổn hao điện từ  của  vật liệu có chiết suất âm ĐH2012-TN07-07 NCS. Nguyễn Thị Hiền 2012-2013 Đã NT
27 Một số phương pháp lai xuống dốc và co hẹp cho ánh xạ không giãn và nửa nhóm không giãn ĐH2012-TN07-08 ThS. Nguyễn Đức Lạng 2012-2013 Đã NT
26 Một số vấn đề chọn lọc về iđêan nguyên tố trong các vành giao hoán ĐH2012-TN07-09 ThS. Phạm Hồng Nam  2012-2013 Đã NT
25 Nghiên cứu hiệu ứng điện-từ trên một số vật liệu multiferroic cấu trúc ABO3 dạng đơn chất và composite. ĐH2012-TN07-10 ThS. Nguyễn Văn Đăng  2012-2013 Đã NT
24 Chế tạo vật liệu áp điện không chứa chì BZT-xBCT  có hệ số áp điện lớn và nghiên cứu một số tính chất  của chúng. ĐH2012-TN07-11 ThS. Nguyễn Văn Khiển 2012-2013 Đã NT
23 Chế tạo và nghiên cứu chức năng hóa bề mặt của các hạt nano ormosil định hướng ứng dụng trong đánh dấu sinh học ĐH2012-TN07-12 ThS. Phạm Minh Tân 2012-2013 Đã NT
22 Nghiên cứu, xây dựng một hệ laser Cr3+: LiSAF liên tục, có khả năng điều chỉnh bước sóng ĐH2012-TN07-13 ThS. Nguyễn Văn Hảo 2012-2013 Đã NT
21 Nghiên cứu tính đa dạng nguồn gen cây thuốc được sử dụng trong cộng đồng dân tộc Dao ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên ĐH2012-TN07-14 ThS. Lê Thị Thanh Hương  2012-2013 Đã NT
20 Nghiên cứu tạo cây khoai lang kháng bọ hà bằng kỹ thuật chuyển gen nhờ Agrobacterium tumefaciens ĐH2012-TN07-15 ThS. Vũ Thị Lan 2012-2013 Đã NT
19 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến cân bằng cacbon trong đất lúa nước hướng đến giảm phát thải khí nhà kính (CH4, CO2) ĐH2012-TN07-16 NCS. Mai Thị Lan Anh  2012-2013 Đã NT
18 Nghiên cứu tính đa dạng của hệ thực vật và thảm thực vật ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ ĐH2011-07-01 ThS. Nguyễn Thị Yến 2011-2012 Đã NT
17 Điều tra đánh giá nguồn tài nguyên thực vật rừng tại vùng An Toàn Khu Định Hoá tỉnh Thái Nguyên, đề xuất giải pháp sử dụng và phát triển bền vững. ĐH2011-07-02 ThS. Nguyễn Anh Hùng 2011-2012 Đã NT
16 Xử lý các thành phần hữu cơ (COD) trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn bằng ozon ĐH2011-07-03 ThS. Văn Hữu Tập 2011-2012 Đã NT
15  Nghiên cứu khả năng tích luỹ carbon của rừng trồng  keo lai (Acacia hybrid) tại  vùng đệm của khu bảo tồn Thần Sa- Phượng Hoàng huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên ĐH2011-07-04 ThS. Vi Thùy Linh 2011-2012 Đã NT
14 Một số vấn đề về lý thuyết phổ và lý thuyết nửa nhóm trong môi trường ngẫu nhiên ĐH2011-07-05 ThS. Trần Xuân Quý 2011-2012 Đã NT
13 Tính ổn định một số lớp phương trình vi phân hàm và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển ĐH2011-07-06 ThS. Mai Viết Thuận 2011-2012 Đã NT
12 Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của cấu trúc nano dị chất loại II CdS/ZnSe ĐH2011-07-07 ThS. Nguyễn Xuân Ca 2011-2012 Đã NT
11 Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát xạ ánh sáng đỏ (Red) ứng dụng trong chế tạo đèn huỳnh quang ĐH2011-07-08 ThS. Lê Tiến Hà 2011-2012 Đã NT
10 Nghiên cứu thành phần hóa học của một số loài Antidesma ĐH2011-07-09 ThS. Phạm Thế Chính 2011-2012 Đã NT
9 Nghiên cứu tổng hợp một số hợp chất β-lactam và hoạt tính sinh học của chúng ĐH2011-07-10 ThS. Phạm Thị Thắm 2011-2012 Đã NT
8 Tổng hợp, nghiên cứu vật liệu hấp phụ compozit từ polyaniline và các phụ phẩm nông nghiệp hướng đến ứng dụng xử lý môi trường ĐH2011-07-11 ThS. Bùi Minh Quý 2011-2012 Đã NT
7 Nghiên cứu quá trình điều chế phức sắt polysaccarit, hướng đến ứng dụng trong dược phẩm và thực phẩm chức năng ĐH2011-07-12 ThS. Nguyễn Đình Vinh 2011-2012 Đã NT
6 Nghiên cứu tổng hợp một số hợp chất dị vòng từ những dẫn xuất khác nhau của anilin ĐH2011-07-13 TS. Dương Nghĩa Bang 2011-2012 Đã NT
5 Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng Đông Bắc Việt Namcho phát triển một số cây trồng nông nghiệp có giá trị kinh tế ĐH2011-07-14 ThS. Đỗ Thị Vân Hương 2011-2012 Đã NT
4 Khảo sát một số địa danh liên quan đến biểu tượng người khổng lồ của người Tày ở Cao Bằng ĐH2011-07-15 ThS. Chu Thị Vân Anh 2011-2012 Đã NT
3 Nghi lễ tang ma của người Tày ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ĐH2011-07-16 ThS. Lương Thị Hạnh 2011-2012 Đã NT
2 Đánh giá tổng hợp tiềm năng và đề xuất định hướng phát triển du lịch bền vững hai huyện đảo Vân Đồn-Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh ĐH2011-07-17 ThS. Phạm T Hồng Nhung 2011-2012 Đã NT
1 Tiềm năng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại vịnh Hạ Long ĐH2011-07-18 ThS. Chu Thành Huy 2011-2012 Đã NT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây