Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ B2019-TNA-15 của TS. Nguyễn Văn Hảo

 •   16/05/2022 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 1036
Tên đề tài: “Nghiên cứu chế tạo nanocomposit graphen oxit/Fe3O4 bằng phương pháp microplasma trong dung dịch, ứng dụng để xử lý asen và kim loại nặng trong nước sinh hoạt và nước thải công nghiệp”
Mã số: B2019-TNA-15
Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Hảo

Thông báo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2020 của TS. Nguyễn Văn Hảo

 •   26/04/2021 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 1330
Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo hệ plasma jet ở áp suất khí quyển ứng dụng trong lĩnh vực y sinh hoặc môi trường
Mã số: CS2020-TN06-10
Đơn vị chủ trì: Đại học Khoa học
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Hảo

Thông báo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2020 của TS. Nguyễn Thị Thu Thúy

 •   19/04/2021 08:38:00 AM
 •   Đã xem: 1249
Tên đề tài: Nghiên cứu phân tích một số hợp chất POPs trong bụi đường, đất ở khu vực nông nghiệp và sản xuất công nghiệp
Mã số: CS2020-TN06-11
Đơn vị chủ trì: Đại học Khoa học
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thu Thúy

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở thực hiện từ năm 2020 của chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Thu Hà

 •   22/03/2021 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 1430
Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo các đế tán xạ Raman tăng cường bề mặt từ các cấu trúc nano kim loại hai thành phần Ag/Au bất đẳng hướng nhằm ứng dụng phát hiện các chất mầu hữu cơ ở nồng độ thấp
Mã số: CS2020-TN06-14
Đơn vị chủ trì: Đại học Khoa học
Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Thu Hà

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài KH&CN cấp Bộ của TS. Nguyễn Phú Hùng

 •   13/11/2019 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 12006
Tên đề tài: Phân lập và đánh giá đặc tính kháng thuốc của tế bào gốc ung thư dạ dày ở người
Mã số: B2017-TNA-55
Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Phú Hùng

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài KH&CN cấp Đại học của TS. Lê Thị Sự

 •   15/10/2019 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 12022
Tên đề tài: Vai trò của trí thức trong quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay
Mã số: ĐH2017-TN06-09
Đơn vị chủ trì: Đại học Khoa học
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Sự

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp bộ của PGS.TS. Cao Thị Hồng

 •   16/08/2019 01:59:00 PM
 •   Đã xem: 10965
Tên đề tài: Phê bình văn học Việt Nam giai đoạn 1986-2016
Mã số: B2017-TNA-51

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ B2017

 •   26/04/2019 08:07:56 AM
 •   Đã xem: 11312
Tên đề tài: Phê bình văn học Việt Nam giai đoạn 1986-2016
Mã số: B2017-TNA-51
Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Cao Thị Hồng

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

 •   21/03/2019 09:28:54 AM
 •   Đã xem: 1241
Tên đề tài: Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất 2-(quinolin-2-yl)-1,3-tropolon
Mã số: B2016-TNA-25
Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Dương Nghĩa Bang
Thời gian nghiệm thu: 16h30 - Thứ sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019
Thông báo về cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" và Diễn đàn "Thắp lửa và kết nối khởi nghiệp" lần thứ nhất năm 2019

Thông báo về cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" và Diễn đàn "Thắp lửa và kết nối khởi nghiệp" lần thứ nhất năm 2019

 •   13/03/2019 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 1947
Thực hiện Công văn số 182/ĐHTN-KHCN&MT ngày 01/02/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" và Diễn đàn “Thắp lửa và kết nối khởi nghiệp” Đại học Thái Nguyên, lần thứ III năm 2019 và Công văn số 115/ĐHKH-KHCN ngày 20/02/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học về việc tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" và Diễn đàn “Thắp lửa và kết nối khởi nghiệp” Đại học Khoa học lần thứ nhất.

Thông báo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp đại học thực hiện năm 2017

 •   13/03/2019 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 780
Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý amoni (NH4+-N) trong nước bị ô nhiễm bằng than sinh học biến tính sản xuất từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Mã số: ĐH2017-TN06-05
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học - ĐHTN
Chủ nhiệm đề tài: TS. Văn Hữu Tập

Thông báo nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ

 •   01/03/2019 01:34:00 PM
 •   Đã xem: 1049
Tên đề tài: Một số vấn đề chọn lọc về hệ phương trình vi phân và điều khiển có trễ
Mã số: B2017-TNA-54
Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên
Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Viết Thuận

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học

 •   12/06/2018 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 1440
Tên đề tài: Chế tạo và nghiên cứu khả năng hấp thụ sóng vi ba của hệ hạt La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3
Mã số: ĐH2015-TN06-10
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học - ĐHTN
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Chu Thị Anh Xuân

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học

 •   22/05/2018 08:08:00 AM
 •   Đã xem: 1488
Tên đề tài: Phương pháp lặp hiện giải bất đẳng thức biến phân với toán tử loại đơn điệu
Mã số: ĐH2016-TN06-02
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học - ĐHTN
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Song Hà

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ GD&ĐT

 •   07/05/2018 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 1456
Tên đề tài: Xấp xỉ không điểm chung của hai toán tử kiểu đơn điệu và ứng dụng
Mã số: B2016-TNA-26
Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Minh Tuyên

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học

 •   04/05/2018 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 1735
Tên đề tài: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Dao Quần Chẹt - truyền thống và biến đổi (Qua nghiên cứu trường hợp người Dao Quần Chẹt tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên)
Mã số: ĐH2016-TN06-09
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học - ĐHTN
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Mai Thị Hồng Vĩnh

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ GD&ĐT

 •   04/05/2018 07:25:00 AM
 •   Đã xem: 1736
Tên đề tài: Thiết kế và chế tạo siêu vật liệu metamaterials có dải tần số làm việc rộng ở vùng sóng rada
Mã số: B2015-TN05- 01
Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hiền

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học

 •   20/04/2018 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 1698
Tên đề tài: Xây dựng các đặc trưng nửa đơn cho nhóm Spin p-adic
Mã số: ĐH2015-TN06-01
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học - ĐHTN
Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Văn Định

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học

 •   19/04/2018 01:47:00 PM
 •   Đã xem: 1568
Tên đề tài: Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm trong các bài toán tối ưu có tham số
Mã số: ĐH2016-TN06-01
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học - ĐHTN
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Dương Thị Việt An

Thông báo: Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học

 •   29/03/2018 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 1011
Tên đề tài: Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm trong các bài toán tối ưu có tham số
undefined

Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 7

 •   12/06/2017 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 1875
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 7 (thuộc series “International Conference on High Performance Scientific Computing” – tên viết tắt là HPSC) do Viện Nghiên cứu Lý thuyết Heidelberg (HITS), Viện Toán học, Trung tâm tính toán hiệu năng cao (IWR), Đại học Heidelberg, và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đồng tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 19-23/3/2018 tại Hà Nội. Proceedings của hội nghị do Springer xuất bản.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây