Quy trình, thủ tục KH&CN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

I. Quy trình chung triển khai thực hiện đề tài cấp Cơ sở, Đại học và cấp Bộ
 
1. Thông báo/triển khai trên toàn đơn vị
2. Tiếp nhận Danh mục và Phiếu đề xuất của cá nhân, đơn vị (theo mẫu)
3. Họp Hội đồng Khoa học Trường tuyển chọn, xét duyệt
4. Thông báo Quyết định phê duyệt danh mục đề tài và Xây dựng thuyết minh (theo mẫu)
5. Tiếp nhận thuyết minh và Tổ chức họp Hội đồng phê duyệt thuyết minh
6. Ra Quyết định Triển khai đề tài được duyệt; Giao kinh phí thực hiện
7. Ký hợp đồng triển khai; Bàn giao kinh phí (theo mẫu)
8. Kiểm tra tiến độ 6 tháng, 1 năm
9. Hoàn thành Hồ sơ thanh quyết toán kinh phí đề tài hàng năm (tháng 12)
10. Xác nhận, chuẩn bị hồ sơ Họp hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài
11. Tiếp nhận, quản lý hồ sơ nghiệm thu

Các biểu mẫu xem chi tiết tại đây.
Thông tin liên hệ: Đ/c Dương Thị Hồng, Bộ phận KH&CN: (0280)3903229

II. Quy trình chung triển khai thực hiện đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học
 
1. Thông báo, triển khai trên toàn đơn vị
2. Tiếp nhận Danh mục đề tài, giảng viên hướng dẫn khoa học (theo mẫu)
3. Tổ chức họp Hội đồng Khoa học tuyển chọn, xét duyệt
4. Quyết định phê duyệt danh mục đề tài, SV thực hiện và GV hướng dẫn/Quyết định Triển khai đề tài được duyệt
5. Ký hợp đồng triển khai (theo mẫu)
6. Sau 5 tháng, tiếp nhận Đơn xin thay đổi tên đề tài. Quyết định ấn định tên đề tài và GV hướng dẫn.
7. Phê duyệt/Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đánh giá
8. Tiếp nhận, quản lý hồ sơ nghiệm thu 

Các biểu mẫu xem chi tiết tại đây.
Thông tin liên hệ: Đ/c Dương Thị Hồng, Bộ phận KH&CN: (0280)3903229
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây