STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 136/QĐ-ĐHKH 28/02/2019 Quy định quản lý học viên, sinh viên đi học tập và thực tập ở nước ngoài của Trường Đại học Khoa học
2 2358/QĐ-ĐHTN 19/11/2018 Quy định về Khuyến khích NCKH và công bố quốc tế của Đại học Thái Nguyên
3 Số: 240/QĐ-ĐHKH 30/03/2018 Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Trường Đại học Khoa học.
Văn bản này quy định quyền hạn và trách nhiệm của các khoa chuyên môn, các trung tâm và các tổ chức thuộc Trường Đại học Khoa học và những cá nhân tham gia các hoạt động KH&CN trong Trường; quy định về quy trình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN chính trong Trường.
4 984/QĐ-ĐHKH 25/11/2016 Quy định quản lý người nước ngoài học tập, công tác tại trường Đại học Khoa học
5 3920/QĐ-ĐHTN 16/09/2016 Quyết định số 3920/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên
6 18/2016/TT-BGDĐT 22/06/2016 Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế xét tặng "Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học" có hiệu lực từ ngày 11/8/2016 và Bãi bỏ Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 11/9/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thể lệ Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" dành cho sinh viên trong các trường đại học, học viện
7 11/2016/TT-BGDĐT 11/04/2016 Về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8 594/QĐ-ĐHTN 31/03/2016 Quyết định số 594/QĐ-ĐHTN Quyết định Ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài đối với các chương trình, dự án của Đại học Thái Nguyên
9 60/QĐ-ĐHTN 08/01/2016 Quyết định số 60/QĐ-ĐHTN về việc Ban hành Quy định Công tác quản lý đoàn ra nước ngoài của Đại học Thái Nguyên
10 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN
11 1050/QĐ-ĐHTN 01/06/2015 Quy định Về công tác quản lý người nước ngoài học tập, công tác tại Đại học Thái Nguyên
12 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
13 860/QĐ-ĐHKH-KHCN 25/12/2014 Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
14 Quyết định số 1448/QĐ-ĐHTN 03/09/2014 Về việc ban hành quy định Quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Thái Nguyên
15 222/QĐ-ĐHKH-HCTC 30/07/2014 Về việc ban hành Quy định về đón, tiếp khách của trường Đại học Khoa học
16 688/QĐ-ĐHTN 28/05/2014 Ban hành Quy định Quản lý hoạt động liên kết đạo tạo với nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên
17 17/2014/TT-BGDĐT 26/05/2014 Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức
18 17/2014/TT-BGDĐT 26/05/2014 Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức
19 03/2014/TT-BGDĐT 25/02/2014 Quy chế Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
20 452/QĐ-ĐHTN 06/05/2013 Ban hành Quy định đào tạo, quản lý người nước ngoài học tập, công tác tại Đại học Thái Nguyên
21 227/ĐHKH-QHQT 22/04/2013 Về việc Quy định tạm thời đối với giảng viên hướng dẫn thực tập sinh quốc tế
22 94b/QQD-ĐHKH-QLKH 28/02/2013 Quy định về sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Khoa học
23 44 /2007/TTLT-BTC-BKHCN 07/05/2007 Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây