Danh mục Công bố trên tạp chí Trong nước

TT Tên công trình KH Tác giả Xuất bản, Tạp chí Năm Số, trang
1205 Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở tại huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang Phí Đình Khương, Vũ Trí Tuyển  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020 80 - 88
1204 Thực trạng hoạt động tự học của sinh viên Đại học Thái Nguyên Phí Đình Khương, Lâm Thùy Dương Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo  2020 300 - 305
1203 Thực trạng về quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Phí Đình Khương, Lâm Thùy Dương Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên,  2020 34 - 39
1202 Một số biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay Phí Đình Khương, Lâm Thùy Dương Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo  2020 33 - 37
1201 Các yếu tố ảnh hưởng và bài học tham khảo trong thực hiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học ở Việt Nam Nguyễn Thanh Huyền
Vũ Thị Vân
Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 2020 31-33
1200 Xây dựng khung lý thuyết về thực hiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học ở Việt Nam Nguyễn Thanh Huyền Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 2020 47-49
1199 Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang (2010 - 2019) Nguyễn Thị Vân, Dương Thị Huyền Lịch sử Đảng 2020 112- 117
1198 Tục lệ cưới hỏi truyền thống ở châu Thoát Lãng, tỉnh Lạng Sơn Đàm Thị Uyên - Đỗ Hằng Nga Văn hóa nghệ thuật 2020 tr.61-65
1197 Công tác tuyên giáo ở đảng bộ xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (2010-2020) Lê Văn Hiếu Lịch sử Đảng 2020 103-106
1196 Kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương ở một số nước trên thế giới - những gợi mở cho việc xây dựng chính quyền địa phương ở Việt Nam Lê Văn Hiếu, Lê Thanh Huyền Khoa học và công nghệ 2020 56-62
1195 Cải cách hành chính - bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên Lê Văn Hiếu, Lê Thanh Huyền Khoa học và công nghệ 2020 48-55
1194 Yếu tô ảnh hưởng tới tiếp cận dịch vụ y tế của phụ nữ DTTS phía Tây Bắc Việt Nam Tạ Thị Thảo; Lê Như Hoa Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020 564 - 569
1193 Hoạt động thăm dò mỏ than và khoáng sản không kim loại (khoáng sản phi kim loại) của tư bản Pháp ở Lào Cai (1898-1945) Nguyễn Đại Đồng Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020 tr 11-15
1192 Hoàn thiện công tác duy trì lao động trực tiếp tại Chi nhánh may thời trang TNG Thái Nguyên Trần Thị Hồng, Đỗ Văn Quân Tạp chí Đại học Đồng tháp 2020 tr.61-65
1191 Tiếp cận thực thi chính sách giảm nghèo đa chiều: thực tiễn huyện Ba Bể,tỉnh Bắc Kạn Bế Hồng Cúc Kinh tế  Châu Á - Thái Bình Dương 2020 tr.73-75
1190 Phonon Characterization, Structural and Optical Properties
of Type-II CdSe/CdTe core/shell and Type-II/type-I
CdSe/CdTe/ZnS core/shell/shell Quantum Dots
Nguyen Xuan Ca1
(Tác giả đầu+tác giả liên hệ), Nguyen Thi Hien (đồng tác giả) 
VNU Journal of
Science: Mathematics – Physics
2020  
1189 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất huỳnh quang
của các nano tinh thể lõi/vỏ loại-II CdTe/CdSe
Phạm Minh Tân1, Nguyễn Thanh Tùng1, Nguyễn Thị Hiền2(đồng tác giả),
Phan Thế Long3, Nguyễn Xuân Ca2*(tác giả liên hệ)
Tạp chí Nghiên cứu
KH&CN quân sự
2020  
1188 Effect of Sm and Mn
Co-Doping on the Crystal
Structure and Magnetic
Properties of BiFeO3
Polycrystalline Ceramics
Hao Nguyen Van,
Hai Pham Van,
Thao Truong Thi,
Hong Nguyen Thi
Minh, Tho Pham
Truong
Communication in Physics 2020 257-266
1187 Effect of polymer on characteristic and the photocatalic ability of ZnO
synthesized by solgel method in ethanol solvent
Truong Thi Thao, Nguyen Van Hao Tạp chí Hóa học 2020 335-340
1186 Chế tạo vật liệu nano lai GO/Fe3O4 định hướng ứng dụng loại bỏ kim loại nặng trong nước ô nhiễm Nguyễn Văn Hảo1 Chu Thị Anh Xuân1, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trình Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên 2020  141 - 146
1185 Tổng hợp nhanh và đơn giản các hạt nano oxit sắt từ bằng phương pháp tương tác plasma-dung dịch Nguyễn Văn Hảo Trịnh Thị Lình1, Phạm Văn Hảo2, 
Đặng Văn Thành3, Đỗ Hoàng Tùn
Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên 2020 55-60
1184 Tham số tới hạn trong các perovskite La0.7Sr0.3Mn1-xMxO3 (x = 0, 0.05; M = Al, Ti) Lê Viết Báu, Trịnh Thị Huyền,Trịnh Thị Chung, Trần Thị Duyên, Nguyễn Văn Đăng TNU Journal of Science and Technology 2020 101-108
1183 Ảnh hưởng của điều kiện chế tạo tới khả năng hấp phụ methylene xanh của vật liệu graphene chế tạo bằng phương pháp điện hóa Phạm Văn Hảo, Hà Xuân Linh, Phùng Thị Oanh, Phan Ngọc Hồng, Nguyễn Nhật Huy, Đặng Văn Thành, Nguyễn Văn Đăng Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam 2020 9-14
1182 Điều biến trường trao đổi dịch và lực kháng từ theo phương vuông góc trong màng đa lớp [Co/Pd]/IrMn Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Cao Thị Thanh Hải, Đinh Hùng Mạnh, Đỗ Hùng Mạnh, Vũ Đình Lãm, Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Thị Ngọc Anh TNU Journal of Science and Technology 2020 141-148
1181 Pha Griffith và ước lượng hiệu ứng từ nhiệt trong vật liệu na nô La0.78Ca0.22MnO3 Phạm Thanh Phong, Phạm Hồng Nam, Tạ Ngọc Bách, Lưu Hữu Nguyên, Lê Viết Báu, Lê Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Văn Đăng TNU Journal of Science and Technology 2020 3-10
1180 Nghiên cứu tính chất từ và nhiệt từ trị của hệ hạt nanô Co0,4Zn0,6Fe2O4 Phạm Hồng Nam, Phạm Thị Hồng Hoa, Vũ Hồng Kỳ, Nguyễn Văn Đăng, Phạm Thanh Phong, Đỗ Hùng Mạnh TNU Journal of Science and Technology 2020 191-196
1179 Nghiên cứu hiệu ứng quang xúc tác xử lý metylen xanh trong môi
trường nước sử dụng vật liệu TiO2 chế tạo bằng phương pháp điện hóa
Nguyễn Thị Khánh Vân, Nguyễn Nhật Huy, Nguyễn Năng Định, Lê Thị Quỳnh,
Nguyễn Thị Mai, Đặng Văn Thành
Vietnam J. Chem 2020 259-264
1178 Cấu trúc và tính chất từ của vật liệu BiFeO3 đồng pha tạp (Sm, Co) Chu Thị Anh Xuân, Lê Tiến Hà, Lô Thị Huế, Nguyễn Văn Khiển,
Nguyễn Thị Khánh Vân, Nguyễn Văn Đăng, Phạm Trường Thọ
TNU Journal of Science and Technology 2020 112-117
1177 Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản tại tỉnh Tuyên Quang Kiều Quốc Lập, Nguyễn Thị Hồng Viên Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020 222-228
1176 Giáo dục nâng cao nhận thức về hạn chế chất thải nhựa cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hồng Viên*, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Hồng, Phạm Thị Hồng Nhung Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020 126-131
1175 Quản lý môi trường tại Khu du lịch sinh thái Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thị Hồng Viên(*), Chu Thị Hồng Huyền, Nguyễn Thu Huyền Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020 297-304
1174 Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản tại tỉnh Tuyên Quang Kiều Quốc Lập, Nguyễn Thị Hồng Viên Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020 222-228
1173 Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Kiều Quốc Lập, Nguyễn Thị Hồng Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020 95-100
1172 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng mô hình nông thôn mới xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Kiều Quốc Lập, Trần Thị Quyên Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020 145-152
1171 Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp quản lý, bảo tồn loài cọ hạ long trên các đảo của vịnh Hạ Long Kiều Quốc Lập Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020 50-56
1170 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đai trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2019 Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Thành Huy Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020 151-156
1169 Công tác quản lí kinh phí sự nghiệp môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2019 Nguyễn Thị Bích Liên*, Vi Thùy Linh, Nguyễn Thu Hường, Hoàng Thị Sen Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020 171 - 180
1168 Nghiên cứu hiện trạng phát triển du lịch tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Thành Huy Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020 40 - 47
1167 Khả năng hấp phụ chất hữu cơ của than hoạt tính biến tính ion kim loại Văn Hữu Tập, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Bích Hạnh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020 88-95
1166 Đánh giá tác động tới môi trường sinh thái của một số loài thực vật ngoại lai tại Việt Nam Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Tuyết, Trần Trung Thành, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Nghĩa Tạp chí Khoa học Lâm Nghiệp số chuyên san 2020 99-111
1165 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Nhâm Tuất Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020  
1164 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.  Ngô Văn Giới, Cao Minh Chính, Nguyễn Thị Nhâm Tuất Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020  
1163 Hiện trạng môi trường không khí do quá trình sản xuất của làng nghề đồ gỗ mỹ ngộ tại xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất, Hà Nội Nguyễn Thu Hường *, Trần Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Bích Liên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020  
1162 Cơ sở khoa học phân tích, đánh giá dịch vụ môi trường rừng Vườn Quốc gia Ba Bể Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Hoàng Liên tạp chí Kinh tế môi trường 2020 82-86
1161 Đánh giá tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thu Huyền Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020  
1160 Hiệu quả công tác quản lý môi trường tại công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Diezen Sông Công, Thái Nguyên Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Đông Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Sở KHCN tỉnh Thái Nguyên 2020  
1159 Đánh giá công nghệ khai thác, xử lý, cấp nước tại nhà máy nước sạch Yên Bình, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Hồng Viên Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Sở KHCN tỉnh Thái Nguyên 2020  
1158 Immobilization of exchangeable chromium in a contaminated soil using natural zeolite as an effective adsorbant Văn Minh Dang, Huu Tap Van, Thi Bich Hanh Nguyen, Dinh Vinh Nguyen, Thi Tuyet Nguyen, Thi Ngoc Ha Tran, Trung Kien Hoang, Thi Pha Tran, Ha Luong Thanh Dam, Thi Minh Hoa Duong, Manh Nhuong Chu Vietnam Journal of Science and Technology 2020  
1157 Đánh giá hiệ quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn  Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thu Hường, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thu Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2020  
1156 Using metal slags as the heterogeneous catalysts for ozonation to treat pulp wastewater Huu Tap Van, Thi Kim Dung Hoang, Lan Huong Nguyen, Van Tuyen Trinh,Thi Tuyet Nguyen , Quoc Lap Kieu , Thi Van Huong Do  Vietnam Journal of Science and Technology 2020  
1155 Curcumin điều hòa giảm sự biểu hiện marker tế bào gốc ung thư CD44 và ức chế sự sinh trưởng của các tumorsphere trong điều kiện nuôi cấy 3D ở dòng tế bào ung thư dạ dày MKN45 Nguyễn Phú Hùng1*, Lê Thị Thanh Hương1, Nguyễn Trung Thành2 Tạp chí Khoa học 2020 70-79
1154 Curcumin ức chế sự tăng sinh, cảm ứng apoptosis và làm giảm sự biểu hiện của aldehyde dehydrogenase ở tế bào ung thư dạ dày MKN45 Nguyễn Phú Hùng1*, Lê Thị Thanh Hương1, Nguyễn Trung Thành2 Tạp chí Khoa học 2020 80-87
1153  Dịch chiết ethanol từ lá cây đơn mặt trời (excoecaria cochinchinensis Lour.) ức chế sự di trú và làm dừng chu kỳ phân chia của tế bào ung thư dạ dày MKN45 Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Phú Hùng Tạp chí Công nghệ Sinh học 2020  
1152 Dịch chiết ethanol từ lá cây đìa đụm (Heliciopsis lobata merr.)  Sleum ức chế sự tăng sinh tế bào à tăng cường apoptosis ở hai dòng tế bào ung thư dạ dày AGS và MKN45 Lê Thị Thanh Hương1
, Trần Thu Hiền
1, 2, Mai Văn Linh1
, Nguyễn Phú Hùng1*
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020 33-38
1151  Mối liên hệ giữa mức độ phân mảnh DNA tinh trùng và các chỉ số tinh dịch đồ ở nam giới vô sinh Dương Thị Nhàn, Nguyễn Phú Hùng Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020 105-111
1150  Phát hiện gene độc lực CagA của Helicobacter pylori từ dịch dạ dày bằng kỹ thuật Semi-Nested PCR Nguyễn Phú Hùng Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020 57-62
1149  Phát hiện Heliobacter pylori từ dịch dạ dày bằng kỹ thuật Nested PCR Nguyễn Phú Hùng, Trần Ngọc Anh  Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020 112-118
1148  Dịch chiết ethanol từ lá cây đơn mặt trời (excoecaria cochinchinensis Lour.) ức chế sự di trú và làm dừng chu kỳ phân chia của tế bào ung thư dạ dày MKN45 Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Phú Hùng Tạp chí Công nghệ Sinh học 2020  
1147 Curcumin điều hòa giảm sự biểu hiện marker tế bào gốc ung thư CD44 và ức chế sự sinh trưởng của các tumorsphere trong điều kiện nuôi cấy 3D ở dòng tế bào ung thư dạ dày MKN45 Nguyễn Phú Hùng1*, Lê Thị Thanh Hương1, Nguyễn Trung Thành2 Tạp chí Khoa học 2020 70-79
1146 Curcumin ức chế sự tăng sinh, cảm ứng apoptosis và làm giảm sự biểu hiện của aldehyde dehydrogenase ở tế bào ung thư dạ dày MKN45 Nguyễn Phú Hùng1*, Lê Thị Thanh Hương1, Nguyễn Trung Thành2 Tạp chí Khoa học 2020 80-87
1145 Dịch chiết ethanol từ lá cây đìa đụm (Heliciopsis lobata merr.)  Sleum ức chế sự tăng sinh tế bào à tăng cường apoptosis ở hai dòng tế bào ung thư dạ dày AGS và MKN45 Lê Thị Thanh Hương1
, Trần Thu Hiền
1, 2, Mai Văn Linh1
, Nguyễn Phú Hùng1*
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020 33-38
1144  Điều tra thực vật sử dụng làm thuốc chữa bệnh về dạ dày tho kinh nghiệm cuả cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020 209-216
1143 Đặc điểm trình tự nucleotide của chỉ thị phân tử SSR trong gen mã hóa sucrose synthase phân lập từ giống chè trung du xanh và trung du tím Hoàng Thị Thu Yến, Dương Thị Hiến tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020 461-465
1142 Nghiên cứu chuyển gen mã hóa yếu tố phiên mã ZmZIP72 vào cây ngô (Zea mays L.) Hà Hồng Hạnh, Hoàng Thị Thu Yến, Huỳnh Thị Thu Huệ tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020 50-56
1141 Biểu hiện gen mã hóa flavonol synthase phân lập từ chè Trung du xanh (Camellia sinensis var. macrophylla)
trong vi khuẩn E. coli
Hoàng Thị Thu Yến, Vũ Thị Lan, Huỳnh Thị Thu Huệ Tạp chí Sinh học 2020 21–29
1140 Đánh giá sự biểu hiện của gen mã hóa flavonol synthase ở chè
Trung Du xanh và Trung Du tím bằng kỹ thuật real time PCR và HPLC
Hoàng Thị Thu Yến1,*, Nguyễn Thùy Linh2, Huỳnh thị Thu Huệ2, Nguyễn Hải Đăng3 tạp chí Khoa học 2020 7-15
1139 Nghiên cứu đa hình gen UGT1A1*28 liên quan đến thuốc irinotecan ở người Kinh Việt Nam Nguyễn Hải Hà1,2, Nguyễn Thị Thanh Hoa1, Vũ Bình Giang3, Vũ Phương Nhung1, Hoàng Thị Thu Yến 4, Nguyễn Đăng Tôn1, 2, Bạch Thị Như Quỳnh3, tạp chí Công nghệ Sinh học 2020 425-435
1138 Sử dụng đặc điểm hình thái và mã vạch DNA để nhận diện lan hài Hương lan (Paphiopedilum essomi)  Nguyễn Thị Hải Yến, Chu Hoàng Mậu, Đỗ Tiến phát Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020  18-25.
1137 Nghiên cứu nhân giống in vitro lan Thạch hộc Đùi gà (Dendrobium nobile Lindl) Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Ngọc Nam Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020 68-75
1136 Đặc điểm hệ thực vật của một số kiểu thảm thực vật thoái hóa ở tỉnh  Yên Bái Trần Thị Anh, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thế Hưng Tạp chí rừng và Môi trường 2020 15-19
1135 Quan hệ liên nhân- cơ sở tạo lập lời mời ăn uống trong tiếng Việt Nguyễn Thị Thanh Ngân Ngôn ngữ & đời sống, số 11a- 2020 2020 20-24
1134 Sử dụng phương pháp quay pha tối ưu để giảm ảnh hưởng của méo phí truyến trong hệ thống 64- QAM OFĐM Nguyễn Văn Vĩnh1*, Đoàn Thanh Hải2, Lý Thị Thanh Hà3, Phạm Ngọc Thắng1 Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự, Số 32, -10/2020                             2020 01-10
1133 Đổi mới nội dung giáo dục kinh tế trong chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục chính trị ở trường Đại học Sư phạm - ĐHTN đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan - ThS Nguyễn Thị Hạnh Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020 505-510
1132 Cải cách hành chính - bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên Lê Thanh Huyền, Lê Văn Hiếu Khoa học và công nghệ 2020 48-55
1131 Kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương ở một số nước trên thế giới - những gợi mở cho việc xây dựng chính quyền địa phương ở Việt Nam Lê Thanh Huyền, Lê Văn Hiếu Khoa học và công nghệ 2020 56-62
1130 Nhu cầu của người dân tộc thiểu số trong tiếp cận các dịch vụ y tế tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Lê Văn Cảnh - Nguyễn Thị Hồng Trâm Tạp chí Giáo dục và xã hội 2020 Trang 312-317
1129 Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước về bồi thường khi thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên  ThS. Trịnh Vương An Tạp chí Khoa học và Xã hội 2020 222-226
1128 Cấu trúc, mối quan hệ pháp lý của các bên tham gia bảo lãnh Nguyễn Hải Ngân Đại học Kiểm sát 2020 92-97
1127 Removal of methylene blue from water by electrocoagulation Nguyen Dinh Vinh, Vu Thi Trang TNU Journal of Science and Technology 2020 101-106
1126 Ultrasound-asissted preparation of activated carbon from surgarcance bagase used for removal of Pb(II) from water Vinh Dinh Nguyen, Bui Minh Quy, Nguyen Thi Ngoc Linh, Nguyen Thi Hong Hoa, Luu Tuan Duong   2020 42-48
1125 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Dị hùng hoa to Khiếu Thị Tâm, Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hoàng Anh Tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường  2020  
1124 Phân tích hàm lượng chì, cadmi và asen trong cây ngải cứu bằng phương pháp icp-ms”, Nguyễn Thị Thu Thúy, Vương Trường Xuân, Nguyễn Ngọc Tùng, Phạm Thị Thu Hà,  Khoa học và công nghệ 2020 205-211
1123 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh tới sinh trường và phát triển của giống măng tây xanh UC 157 – F1 tại Thái Nguyên”, Nông nghiệp & PTNT Vũ Thị Nguyên, Vũ Thị Thanh Thủy, Bùi Lan Anh, Nguyễn Thị Thu Thúy Nông nghiệp & phát triển nông thôn 2020 37-44
1122 Đánh giá mức độ phát thải và đặc trưng phân bố của nhóm chất Nguyễn Thị Thu Thúy, Từ Bình Minh Tạp chí Hóa học 2020 206-210
1121 2020
1120 Synthesis of several 2-carbaldehyde derivatives of quinoline and 1,4-dihydroquinoline Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm, Nguyễn Văn Tuyến, Dương Quỳnh Hồng, Đinh Thúy Vân, Dương Nghĩa Bang, Vũ Tuấn Kiên, Bùi Dương Giang, Nguyễn Thị Thúy, Bùi Thanh Nhàn, Lưu Trường Giang Vietnam J. Chem., 2020 309-313
1119 Study on fabrication and colloidal stability of magnetic cobalt ferritebased nanofluids for magnetic resonance T2-imaging (MRI) Le The Tam, Nguyen Thi Ngoc Linh, Nguyen Hoa Du, Phan Thi Hong Tuyet, Ho Dinh Quang, Le Thi Thu Hiep, Nguyen Thien Vuong, Le Trong Lu, Tran Dai Lam Vietnam Journal of chemistry 2020 354-360
1118 Tối ưu hóa quá trình chế tạo hạt nano CoxFe3-xO4 sử dụng ma trận plackett-burman và phương pháp đáp ứng bề mặt. Hồ Đình Quang, Lê Thế Tâm, Nguyễn Hoa Du, Phan Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Hiền, Lê Quốc Khánh, Nguyễn Thị Tú, Nguyễn Thị Vi Tạp chí nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự 2020 154-161
1117 Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu nano CoFe2O4@Ag cấu trúc lõi-vỏ, định hướng ứng dụng trong y sinh Lê Thế Tâm, Nguyễn Hoa Du, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Hồ Đình Quang, Phan Thị Hồng Tuyết, Lê Trọng Lư, Nguyễn Hoài Nam, Phạm Thanh Phong, Phạm Hồng Nam Tạp chí hóa học 2020 97-103
1116 Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano MnFe2O4-Ag sử dụng chất khử trinatri xitrat Phạm Hồng Nam, Lê Thế Tâm, Nguyễn Hoài Nam, Tạ Ngọc Bách, Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lê Trọng Lư, Phạm Thanh Phong, Nguyễn Xuân Phúc Tạp chí hóa học 2020 53-59
1115 Tăng kích thước mao quản của vật liệu cacbon mao quản trung bình bằng thủy tinh lỏng theo phương pháp khuôn mẫu cứng. Nguyễn Thị Hồng Hoa, Đặng Tuyết Phương Tạp chí hóa học 2020 Vietnam J. Chem., 2020, 58(5E12), 72-77 
1114 Đặc trưng và tính chất hấp phụ - xúc tác xử lý xanh metylen của vật liệu cacbon mao quản trung bình chứa sắt.  Nguyễn Thị Hồng Hoa, Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Đình Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Linh,  Bùi Minh Quý Tạp chí hóa học 2020 Vietnam J. Chem., 2020, 58(5E12), 67-71    
1113 Adsorption of Nikel(II) ion onto peanut shell - polyaniline nanocompsite: kinetic and isotherm studies Bui Minh Quy, Vu Quang Tung, Nguyen Thi Hong Hoa, Nguyen Dinh Vinh, Nguyen Thi Ngoc Linh, Tran Thi Thu Ha Tạp chí hóa học 2020 Vietnam J. Chem., 2020, 58(5E12), 67-71    
1112 Xử lý thứ cấp glyphosate trong nước bằng thiết bị lọc sinh học - màng MBR: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng Lưu Tuấn Dương, Lê Thanh Sơn Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020 122-127
1111 Nghiên cứu ảnh hưởng của natri silicat đến tính chất bọt chữa cháy tạo màng nước Nguyễn Thị Ngoan, Lương Như Hải, Đỗ Sơn Hải, Vương Văn Trường, Tô Phúc Du, Trương Thị Thảo, Lê Thị Thuý Hằng, Lê Văn Thụ Tạp chí Hoá học 2020 59-63
1110 ZnO synthesized by solgel method in aqueous solvent: structural characterization and photocatalytic performance Truong Thi Thao, Pham Truong Tho Vietnam Journal of Chemistry 2020 316-322
1109 Effect of polymer on characteristic and the photocatalic ability of ZnO is synthesized by solgel method in ethanol solvent Truong Thi Thao, Nguyen Van Hao Vietnam Journal of Chemistry 2020 323-329
1108 Tổng hợp và nghiên cứu tính chất hấp phụ của vật liệu compozit Polyanilin – nhôm oxit Bùi Minh Quý, Vũ Quang Tùng, La Thị Cẩm Vân Khoa học và công nghệ 2020 66-72
1107 Lựa chọn các TEST đánh giá trình độ tập luyện cho nam vận động viên cầu lông Lê Trung Kiên Tạp chí thể thao 2020 53-54
1106 Lựa chọn bài tập phát triển khả năng phối hợp vận động cho vận động viên lứa tuổi 15-16 tỉnh Thái Nguyên Lê Trung Kiên Khoa học thể thao 2020 53-54
1105 Khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống vào dạy học lịch sử địa phương tại huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên Lý Thị Thu Huyền Tạp chí giáo dục 2020 50-51
1104 Định Hóa( Thái Nguyên) bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể Lý Thị Thu Huyền Văn Hóa Nghệ thuật 2020 93-93
1103 Tìm hiểu về vai trò của Thư Viện trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Lê Thị Quyên Daỵ và học ngày nay 2020  
1102 Phát huy vai trò của Trung tâm Học Liệu trong học tập của Sinh viên Đại Học Khoa Học Lê Thị Quyên Giáo dục và xã hội 2020  
1101 Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nhằm phát huy vai trò của tri thức Việt Nam hiện nay Lê Thị Sự Viện nghiên cứu con người 2020 15-28
1100 Khiêu vũ thể thao với sự phát triển của các tố chất thể lực của sinh viên Đại Học Khoa học Đỗ Thái Phong Tạp chí thể thao 2020 50-51
1099 Bắc Sơn khai thác sản vật địa phương trong phát triển du lịch Đào Thị Hồng Thúy Tạp chí Du lịch 2020 60 - 62
1098 Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang Đào Thị Hồng Thúy; Hoàng Thị Phương Nga Tạp chí Giáo dục và Xã hội 2020 410-415
1097 Thái Nguyên khai thác giá trị then trong du lịch Đào Thị Hồng Thúy Tạp chí Du lịch 2020 42-43
1096 Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tâm linh thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Phạm Thị Hồng Nhung, Phùng Thị Kim Anh, Nguyễn Ngọc Lan, Vũ Thị Phương, Đỗ Huyền Trang Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020 208-215
1095 Giáo dục nâng cao nhận thức về hạn chế chất thải nhựa cho trẻ em mần non và học sinh tiểu học trên địa bàn thàn phố Thái Nguyên và Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hồng Viên, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Hồng, Phạm Thị Hồng Nhung Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020 126-131
1094 Thực trạng dịch cúm gia cầm tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012-2018 Đỗ Thị Vân Giang, Đỗ Thị Vân Hương, Vũ Thị Ánh Huyền Tạp chí nông nghiệp phát triển nông thôn 2020 73-78
1093 Nghiên  cứu phát triển du lịch bền vững các sản phẩm du lịch đặc thù huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Thị Vân Hương, Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Thị Bích,  Phan Tấn Công,Chu Thị Hồng Nhung Tạp chí Địa lý nhân văn 2020  
1092 Using metal slags as the heterogeneous catalysts for ozonation to treat pulp westewater  Huu Tap Van, Thi Kim Dung Hoang, Lan Huong Nguyen, Van Tuyen Trinh,
Thi Tuyet Nguyen, Quoc Lap Kieu , Thi Van Huong Do
Vietnam Journal of Science and Technology  2020 12-Jan
1091 Một số giải pháp áp dụng tiêu chuẩn VTOS vào hoạt động giảng dạy nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại các trường đại học ở Việt Nam Phùng Thị Kim Anh, Nguyễn Ngọc Lan, Đỗ Huyền Trang, Phạm Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Chinh Tạp chí Giáo dục  2020  
1090 Đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu xã hội ở trường Đại học Khoa học - Đại họcThái Nguyên Nguyễn Hồng Vân Tạp chí Giáo dục 2020 249-253
1089 Đào tạo nguồn nhân lực du lịch theo hướng kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường tại trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Đỗ Tuyết Ngân, Nguyễn Hồng Vân Tạp chí Giáo dục 2020 254-257
1088 Một số giải pháp xúc tiến quảng bá khu du lịch thác Bản Giốc - Cao Bằng Hoàng Thị Phương Nga Tạp chí Du lịch 2020 10-Aug
1087 Dạy học tiếng Anh chuyên ngành Du lịch gắn với đào tạo theo nhu cầu xã hội tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Đỗ Tuyết Ngân, Nguyễn Văn Tiến Tạp chí giáo dục 2020 tr.256-259.
1086 Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc Dao (nghiên cứu trường hợp người Dao Quần Chẹt ở xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) Nguyễn Văn Tiến Tạp chí nghiên cứu dân tộc 2020 tr.111-116.
1085 Công tác sưu tầm, nghiên cứu và giảng dạy đàn , hát then tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc. Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Bách Tạp chí giáo dục 2020 tr.50-54
1084 Một số vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt ở Thái Nguyên hiện nay   Đàm Thị Uyên, Mai Thị Hồng Vĩnh Dân tộc học  2020 112 - 119
1083 Lễ cúng bản trong đời sống văn hóa người Cơ Lao xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Dương Thùy Linh Từ điển và Bách khoa thư 2020 1-6, phần những chuyên ngành liên quan
1082 Nghiên cứu phát triển bền vững các sản phẩm du lịch đặc thù huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Thị Vân Hương, Phan Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích, Vương Tấn Công, Chu Thị Hồng Nhung Tạp chí nghiên cứu Địa lý nhân văn 2020 71-78
1081 Áp dụng tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam trong đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao Hoàng Thị Phương Nga, Nguyễn Hồng Vân Tạp chí Khoa học Công nghệ 2020  
1080 Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tâm linh thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Phạm Thị Hồng Nhung, Phùng Thị Kim Anh, Nguyễn Ngọc Lan, Vũ Thị Phương, Đỗ Huyền Trang Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020 208-215
1079 Giáo dục nâng cao nhận thức về hạn chế chất thải nhựa cho trẻ em mần non và học sinh tiểu học trên địa bàn thàn phố Thái Nguyên và Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hồng Viên, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Hồng, Phạm Thị Hồng Nhung Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020 126-131
1078 Khai thác giá trị của thực hành then trong phát triển du lịch từ kinh nghiệm một số loại hình diễn xướng dân gian Nguyễn Thị Suối Linh, Lê Thị Anh, Nguyễn Ngọc Lan Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020 61-68
1077 Một vài đề xuất về việc khai thác ma thuật dân gian trong hoạt động du lịch Nguyễn Thị Suối Linh Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào 2020 67-71
1076 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đai trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2019 Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Thành Huy Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên  2020 151-156
1075 Nghiên cứu hiện trạng phát triển du lịch tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Thành Huy Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên  2020 40 - 47
1074 Sinh kế dựa vào tri thức khai thác nguồn lợi tự nhiên của dân tộc thiểu số rất ít người khu vực Tây Bắc Việt Nam Phạm Thị Phương Thái Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 2020 79-81
1073 Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội đối với dân tộc thiểu số rất ít người nhìn từ góc độ không gian sinh tồn (trường hợp dân tộc Mảng và La Hủ ở tỉnh Lai Châu) Phạm Thị Phương Thái, Trần Thế Dương Tạp chí Khoa học 2020 64-71
1072 Khai thác then Việt Bắc trong phát triển du lịch Phạm Thị Phương Thái Tạp chí Khoa học Công nghệ 2020 16-21
1071 Nhân vật kì ảo trong tác phẩm "Con nhân mã ở trong vườn" của Moacyr Scliar Phạm Thị Vân Huyền Tạp chí KH & CN, ĐH TN 2020 tr.8-tr.13
1070 Vấn đề sử dụng dữ liệu mở cho người làm báo  Vi Thị Phương  Người làm báo 2020 tr.61-63
1069 Quan niệm về hiện thực thậm phồn (Hyperreality) trong tiểu thuyết của một số nhà văn nữ Việt Nam hải ngoại Vũ Thị Hạnh Tạp chí Khoa học Đại học Thủ đô, số 25, Tr 7-15 2020 Tr 7-15
1068 Đi tìm ẩn ngữ tình yêu trong Lá diêu bông Vũ Thị Hạnh Tạp chí Văn hóa nghệ thuật 2020 Tr85-88
1067 Phát triển văn hóa đọc trong tiếp nhận văn học (nhìn từ tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ) Vũ Thị Hạnh Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2020 tr. 27-33
1066 Giải pháp nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên dạy tiếng DTTS hiện nay Nguyễn Thị Trà My Tạp chí thiết bị giáo dục 2020 tr84-86
1065 Applying Cultural Studies in Studying Biographical genre Bùi Linh Huệ HNUE Journal of Science 2020 64-71
1064 A comparison of the English academic results of K16 non-English major students by different ethnicities and gender at Thai Nguyen University of Sciences Nguyễn Thị Thảo Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHTN 2020 39-46
1063 Motivation and constraints in English language learning of ethnic minority students at Thai Nguyen University of Sciences Nguyễn Thị Thảo Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHTN 2020 115-122
1062 Vai trò định hướng của giảng viên với việc học Ngoại ngữ của sinh viên năm thứ nhất tai trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên Nguyễn Thị Tuyết Tạp chí Giáo Dục và Xã hội 2020 204-208
1061 Giải pháp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giảng viên không chuyên ngoại ngữ tại Đại học Thái Nguyên Nguyễn Hải Quỳnh, Lại Thị Thanh Tạp chí Giáo dục và Xã hội 2020 406-411
1060 Vai trò của từ láy trong tập thơ Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa Nguyễn Tú Quyên, Nguyễn Diệu Linh Ngôn ngữ  và đời sống 2020 49-53
1059 Hạnh phúc của người phụ nữ Thái nhìn từ dân ca trữ tình sinh hoạt Hà Xuân Hương Tạp chí Nhân lực khoa học Xã hội 2020 94-101
1058 Sự tương đồng về đặc điểm diễn xướng của dân ca trữ tình sinh hoạt Tày, Thái Nguyên Hà Xuân Hương Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2020 47-51
1057 Vai trò ngữ pháp, ngữ nghĩa của quan hệ từ “với” trong tiếng Việt La Thị Mỹ Quỳnh Ngôn ngữ và Đời sống 2020  
1056 Nhân vật trí thức trong văn xuôi Ngọc Giao Nghiêm Thị Hồ Thu Tạp chí Khoa học và Công nghệ -ĐH Thái Nguyên 2020 162-167
1055 Tìm hiểu về bia Hậu - di sản tại chùa Hộ Lệnh - huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Lương Thị Thanh Dung Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2020 t63-68
1054 Xã hội hóa vai trò giới trong gia đình dân tộc Cờ Lao và dân tộc Ê đê Phạm Thị Phương Thái, Tạ Thị Thảo Nghiên cứu dân tộc 2019  
1053 Khai thác tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp Lạng Sơn nhìn từ Vườn Quýt Hang Hú Phạm Thị Phương Thái  Dân tộc học 2019  
1052 Thái Hải - Bảo tồn tài nguyên văn hóa dân gian phục vụ du lịch Phạm Thị Phương Thái Du lịch Việt Nam 2019  
1051 Tác động về xã hội của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thu Nga  Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 2019 (Số 2/2019), tr 74-78
1050 Đầu tư trực tiếp nước ngoài và những tác động đến môi trường tại tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thu Nga  Tài chính 2019 (Số 32019 ), tr 74-78
1049 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI cho phát triển bền vững tại tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thu Hằng Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 2019 (Số 3/2019), tr 93-96
1048 Đầu tư trực tiếp nước ngoài và những tác động đến kinh tế tỉnh Thái Nguyên  Nguyễn Thu Hằng Tài chính 2019 (Kỳ 2- Tháng 10/2019), tr 100-104
1047 Enhancing management measures on students' self- study activities at thai nguyen university of sciences Phí Đình Khương, Lâm Thùy Dương Khoa học và công nghệ  2019  
1046 The effect of rector’s charismatic leadership on the teachers’ job satisfaction: a case study in thai nguyen university Phí Đình Khương, Lâm Thùy Dương Giáo dục 2019  
1045 Nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng Metyl thủy ngân trong mẫu sinh học bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hóa hơi lạnh (CV-AAS)  Vũ Đức Lợi, Dương Tuấn Hưng, Nguyễn Thị Vân, Phan Thanh Phương   Phân tích Hóa Lý  Sinh  2019 T 24, Số 3, Tr.111-129
1043 Enhancing students' motivation in writing through Cooperative learning at Thai Nguyen university of Sciences Phan Thị Hòa; Phùng Thị Hải Vân, Trịnh Thanh Diệp Khoa học và công nghệ 2019  
1042 The adsorption of Mn(II) onto polyaniline/peanut shell nanocoposite in aqueous solution Bui Minh Quy, Nguyen Dinh Vinh, Nguyen Thi Hong Hoa, Nguyen Thi Ngoc Linh, Luu Tuan Dương, Vu Quang Tung Vietnam Journal of Chemistry 2019  
1041 Ảnh hưởng của trisodium citrate lên phổ hấp thụ plasmon của các hạt nano bạc được chế tạo bằng phương pháp chiếu led xanh Phạm Thị Thu Hà, Vũ Xuân Hòa Nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự 2019  
1040 Xác định hệ số khuếch tán dịch chuyển của một hạt nano vàng duy nhất trong hỗn hợp nước glycerol Vũ Xuân Hòa, Hoàng Văn Quế, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hương Khoa học và công nghệ  2019  
1039 Thiết kế buồng cộng hưởng cho laser rắn ND: glass được bơm bằng laser diode Nguyễn Văn Hảo, Phạm Thế Tân, Trịnh Thị Lình, Nguyễn Viết Hoằng Khoa học và công nghệ  2019  
1038 Influence of Ba substitution on magnetic and magnetocaloric properties of La0.7Ca0.3-xBaxMnO3 compounds Dinh Chi Linh, Nguyen Thi Dung, Tran Dang Thanh Khoa học 2019 Số 57/10/2018
tr 12-23
1037 Bột huỳnh quang đơn pha phát xạ ánh sáng trắng ấm Zno:al ứng dụng trong công nghệ chiếu sáng rắn Nguyễn Văn Quang, Lê Thị Diễm Hằng, Trần Mạnh Trung, Nguyễn Tư, Tống Thị Hảo Tâm, Lê Tiến Hà, Đào Xuân Việt, Phạm Thành Huy, Đỗ Quang Trung, Phan Thị Kim Loan Khoa học và công nghệ 2019  
1036 Ảnh hưởng của nông độ pha tạp ion cr3+ đến tính chất quang của vật liệu znal2o4:Mn2+ chế tạo bằng phương pháp sol-gel Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Kim Thoa, Đoàn Thị Vui, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Bích Loan, Lê Thu Thảo, Ngô Thùy Dung, Nguyễn Thị Phương Ly, Dương Bích Phương, Nguyễn Trung Kiên, Lê Tiến Hà Khoa học và công nghệ 2019  
1035 Hoạt tính kháng khuẩn của dung dịch nano Ag được tổng hợp trong dung môi hữu cơ ở nhiệt độ thấp Nguyễn Thị Ngọc Linh, Trịnh Đình Khá, Lê Thị Thanh Tâm, Lê Trọng Lư, Lê Thế Tâm, Ngô Thanh Dung, Võ Kiều Anh, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học 2019  
1034 Nghiên cứu chế tạo và hoạt tính kháng khuẩn của hệ nano lai Fe3O4@Ag Nguyễn Thị Ngọc Linh, Trịnh Đình Khá, Lê Thị Thanh Tâm, Lê Thế Tâm, Hoàng Yến Nhi, Ngô Thanh Dung, Võ Kiều Anh, Lê Trọng Lư  Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học 2019  
1033 Nghiên cứu định danh chủng Bacillus subtilis LS6 Trương Quang Vinh, Trịnh Đình Khá, Nguyễn Xuân Hưởng Khoa học và công nghệ  2019  
1032 Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc được sử dụng trong cộng đồng dân tộc Bru-Vân Kiều ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Trịnh Đình Khá, Nguyễn Thị Thu Huyền, Lương Minh Ngọc Khoa học và công nghệ  2019  
1031 Phân tích và đánh giá hàm lượng các hợp chất catechin từ lá chè xanh bằng LC/MS  Hoàng Thị Kim Vân, Hoàng Thị Lý, Trần Thị Hằng, Mặc Đình Thiết,  Nguyễn Thị Lan Anh, Hoàng Thị Thu Yến, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Thị Thu Minh, Nguyễn Hải Đăng Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học 2019  
1030 Tối ưu biểu hiện CsLAR1 tái tổ hợp trong vi khuẩn E. coli Rosetta và phân tích hoạt tính”,  Hoàng Thị Thu Yến, Nguyễn Thị Yến, Huỳnh Thị Thu Huệ, Nguyễn Hải Đăng Khoa học và công nghệ  2019  
1029 Tái sinh lan Hài Đốm Paphiopedilum concolor từ chồi non và hạt.  Vũ Thị Lan, Trần Thị Thu Trang Khoa học và công nghệ  2019  
1028  All trans retinoic acid điều hòa biểu hiện gene của con đường tín hiệu lão hoá tế bào ở dòng tế bào ung thư dạ dày MKN45 Lưu Thị Bính, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Phú Hùng VNU journal of Science 2019 Tập 35, số 4, 2019
1027 All trans retinoic acid ức chế sự biểu hiện của các gen liên quan tới khả năng tự làm mới và con đường tín hiệu phân tử Notch của tế bào gốc ung thư dạ dày Lê Thị Thanh Hương, Lưu Thị Bình, Diệp Thị Hương Giang, Nguyễn Phú Hùng Tạp chí Khoa học 2019 Tập 34, số 4, 2018, tr; 30-36
1026 Biểu hiện gen CYP2E1 ở người lao động trong cơ sở sản xuất sơn có tiếp xúc nghề nghiệp với dung môi hữu cơ Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Phú Hùng, Bùi Phương Thuận, Nguyễn Quang Huy Tạp chí Khoa học 2019 Tập 35, số 3, 2019, tr. 71-79
1025 Đa hình trình tự promoter của genCYP2E1 ở đối tượng công nhân ngành sản xuất sơn bị phơi nhiễm với dung môi hữu cơ Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Phú Hùng, Nguyễn Thị Hồng Vân, Bùi Phương Thuận, Nguyễn Quang Huy Tạp chí Khoa học 2019 Tập 34, số 4, 2018, tr. 89-96
1024 Mối liên quan giữa biểu hiện mRNA của gen CYP2E1 với giới hạn nồng độ tiếp xúc cuả Benzen, Toluen, Xylen và ethylbenzen ở công nhân sản xuất sơn Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Phú Hùng, Bùi Phương Thuận, Nguyễn Quang Huy Tạp chí hoạt động Khoa học - Công nghệ, An toàn sức khoẻ và Môi trường lao động 2019 Số 1,2&3, 2019, tr. 17-23
1023 Nhận thức về vấn đề “Nhà văn như một công nhân, nghệ thuật như là sản phẩm” nhìn từ thực tiễn xã hội hóa văn học, nghệ thuật ở Việt Nam Cao Thị Hồng Lý luận Phê bình văn học Nghệ thuật 2019  
1022 Cảm thức về phái đẹp trong thơ Hàn Mặc Tử Cao Thị Hồng Lý luận Phê bình văn học Nghệ thuật 2019  
1021 Quan niệm phê bình văn học của Nguyễn Minh Châu nhìn từ xu hướng phê bình văn học thời kỳ đổi mới Cao Thị Hồng Lý luận Phê bình văn học Nghệ thuật 2019  
1020 Biểu tượng nước mắt trong tiểu thuyết của một số nhà văn nữ Việt Nam đương đại Vũ Thị Hạnh Khoa học 2019  
1019 Vai trò của quan hệ từ phụ thuộc "để" trong cấu trúc vị tố - tham thể La Thị Mỹ Quỳnh Ngôn ngữ & Đời sống 2019  
1018 Vai trò ngữ pháp, ngữ nghĩa của quan hệ từ phụ thuộc "bằng" trong tiếng Việt La Thị Mỹ Quỳnh Ngôn ngữ & Đời sống 2019  
1017 Vai trò của quan hệ từ trong truyện ngắn Hai đứa trẻ (Thạch Lam) nhìn từ lý thuyết ba bình diện: kết học - nghĩa học - dụng học La Thị Mỹ Quỳnh Ngôn ngữ & Đời sống 2019  
1016 Thieu Son's Literary Conception Seen from the Perspectives of Western Romanticist Sincerity Bùi Linh Huệ HNUE Journal of Science 2019  
1015 Phương tiện chỉ dẫn lực ngôn trung trong lời cảnh cáo của người Việt Nguyễn thị Thanh Ngân  Từ điển học và Bách khoa thư 2019  
1014 Kinh nghiệm điền dã trong nghiên cứu văn hóa - ngôn ngữ của người Sán Dìu Nguyễn thị Thanh Ngân, Trịnh Thị Thu Hòa Từ điển học và Bách khoa thư 2019  
1013 Các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể  động vật trong tiếng Sán Dìu Trịnh Thị Thu Hòa Từ điển học và Bách khoa thư 2019  
1012 Các từ ngữ chỉ bộ phận thực vật trong tiếng Sán Dìu Trịnh Thị Thu Hòa Ngôn ngữ & Đời sống 2019  
1011 Một số đặc trưng của lập luận trong giao tiếp đời thường Nguyễn Thị Thu Trang Ngôn ngữ & Đời sống 2019  
1010 Lập luận nghịch hướng hiện diện không đầy đủ thành phần trong hội thoại Nguyễn Thị Thu Trang Ngôn ngữ & Đời sống 2019  
1009 Không gian núi rừng trong văn xuôi Ngọc Giao Nghiêm Thị Hồ Thu Khoa học và công nghệ 2019  
1008 Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết "Tiểu thời đại" của Quách Kính Minh Phạm Thị Vân Huyền Khoa học và công nghệ 2019  
1007 Truyền thông về chính sách văn hóa cho công chúng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng Lê Phong Lê, Vi Thị Phương Khoa học và công nghệ 2019  
1006 Việc học và vấn đề người học ngoại ngữ trên báo điện tử Vi Thị Phương, Lã Thùy Linh Khoa học và công nghệ 2019  
1005 Các lối nói nghệ thuật tương đồng trong dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái Hà Xuân Hương Khoa học và công nghệ 2019  
1004 Sự khác biệt trong diễn xướng hát đối đáp dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái Hà Xuân Hương Khoa học 2019  
1003 Dấu ấn văn hóa ẩm thực vùng đồng bằng Bắc Bộ trong tản văn "Mùi của ký ức" của Nguyễn Quang Thiều Nguyễn Thị Thanh Ngân Khoa học 2019  
1002 So sánh tu từ trong trong sáng tác của ba nhà thơ nữ Thái Nguyên Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Thị Thùy Dương Văn hóa Nghệ thuật 2019  
1001 Nguyễn Xuân Khánh- nghệ thuật vị văn hóa Phùng Phương Nga  Văn hóa Nghệ thuật 2019  
1000 Giáo dục nâng cao nhận thức cho sinh viên Ký túc xá Đại học Khoa học về hạn chế sử dụng túi nilon.  Nguyễn Thị Hồng Viên, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Hồng Khoa học và công nghệ 2019 Tập 193, số 3, 2019, trang 147-152
999 Xây dựng mô hình quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Thị Hồng Viên, Chu Thị Hồng Huyền Khoa học và công nghệ 2019 Tập 189, số 13, 2018, trang 135-142, 12/2018.
(Bài chưa thanh toán năm 2018 - đăng cuối tháng 12 chưa kê khai)
998 Giaỉ pháp trong thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên  Trần Thị Ngọc Hà Khoa học và công nghệ 2019 Tập 196, số 03, 2019, trang 57-62
997 Ứng dụng hệ thống thông tin trong đánh giá mức độ ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động giao thông tại đô thị (nghiên cứu trường hợp phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) Trần Thị Ngọc Hà, Bùi Hoàng Việt, Lê Thị Thanh Tuyền  Khoa học và công nghệ 2019 Tập 204, số 11, 2019, trang 99 - 106
996 Hiện trạng quản lý chất thải rắn của làng nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định Nguyễn Thu Hường, Vi Thùy Linh Khoa học và công nghệ 2019 201(08): 87 - 93
995 Thảo luận được và mất (dưới góc độ môi trường)
khi xây dựng kđt sinh thái Long Thành ven sông Đồng Nai
Kiều Quốc Lập, Nguyễn Thị Thúy Hằng Khoa học và công nghệ 2019  
994 Feasibility of goethite nanoparticles for Pb (II) and Cd (II) removal from aqueous solution Nguyen Dinh Vinh, Pham Thi Phuong Thao, Nguyen Thi Hanh Vietnam Journal of Chemistry 2019  
993 Assessment of the safety and hematopoiesis efficiency of iron
hydroxide polymaltose complex in animals
Nguyen Thi Hanh, Phan Thi Ngoc Bich, Nguyen Thi Xuyen, Tran Thi Kim Hoa,
Nguyen Dinh Vinh
, Hoang Thi Thanh Thao
Vietnam Journal of Chemistry 2019  
992 Nghiên cứu chế tạo hạt nano Ag đơn phân tán trong dung môi hữu cơ Nguyễn Thị Ngọc Linh, Ngô Thanh Dung, Lê Thế Tâm, Lê Thị Thanh Tâm, Đào Thị Thu Hà, Trần Đại Lâm, Lê Trọng Lư Hóa học 2019  
991 Ảnh hưởng của tiền chất vô cơ đến kích thước, độ đồng đều và tính chất của hạt nano Fe3O4 chế tạo bằng phương pháp phân hủy nhiệt Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lê Thế Tâm, Lê Thị Thanh Tâm, Ngô Thanh Dung, Phạm Hồng Nam, Đoàn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Đàm Thiên, Phan Ngọc Hồng, Trần Đại Lâm, Lê Trọng Lư Hóa học 2019  
990 Nghiên cứu chế tạo và hoạt tính xúc tác phân hủy chất màu hữu cơ của vật liệu nano Ag/CuO Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lê Thế Tâm   Phân tích Hóa Lý  Sinh  2019  
989 Synthesis of mesoporous carbon material by hard template method: a comparative study of SBA-15 and MCF as templates.  Nguyễn Thị Hồng Hoa, Trần Thị Kim Hoa, Đặng Tuyết Phương. Xúc tác và Hấp phụ 2019  
988 Ảnh hưởng của lượng nguồn cacbon đến cấu trúc và tính chất hấp phụ xanh metylen của vật liệu cacbon mao quản trung bình được tổng hợp bằng phương pháp khuôn mẫu cứng Nguyễn Thị Hồng Hoa, Đặng Tuyết Phương Xúc tác và Hấp phụ 2019  
987 Hấp phụ Mn(II) động trên cột trong sử dụng nước sử dụng vật liệu nano bentonite chế tạo bằng phương pháp hoạt hóa siêu âm Nguyễn Phương Chi, Đỗ Trà Hương, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thị Kim Ngân, Lưu Việt Hùng, Nguyễn Anh Tiến Xúc tác và Hấp phụ 2019  
986 Vai trò của ATK Định Hóa trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 Đặng Văn Duy, Nguyễn Thị Hoa Khoa học và công nghệ 2019  
985 Cách mạng tháng Tám năm 1945 và bài học tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thời kì hiện nay Đặng Văn Duy, Phạm Tùng Hương Khoa học và công nghệ 2019  
984 Thái Nguyên với chiến dịch Biên Giới thu - đông năm 1950 Đặng Văn Duy Khoa học và công nghệ 2019  
983 Đổi mới công tác xây dựng đội ngũ giảng viên ở Đại học Thái Nguyên Lê Thị Quỳnh Liu, Đặng Văn Duy Văn hóa nghệ thuật 2019  
982 Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Cần Thơ trong gian đoạn hiện nay Bùi Trọng Tài Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 2019  
981 Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn (1986 - 2014) Lê Văn Hiếu Lịch sử Đảng 2019  
980 Công tác tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới cấp xã ở tỉnh Lào Cai (2012 - 2018),  Lê Văn Hiếu Lịch sử Đảng 2019  
979 Thương điếm Nagasaki trong chiến lược Đông Á của Bồ Đào Nha (thế kỉ XVI- XVII) Dương Thị Huyền  Khoa học và công nghệ 2019  
978 Tục lệ cưới hỏi truyền thống ở châu Thoát Lãng, tỉnh Lạng Sơn Đàm Thị Uyên, Đỗ Hằng Nga Văn hóa Nghệ thuật 2019  
977 Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên ĐHTN Trần Thị Hồng Giáo dục 2019  
976 Tác động của chính sách vè quyền tự chủ đến hoạt động KH&CN trong các trường ĐH  Trần Thị Hồng Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2019  
975 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động KH&CN ở ĐHTN Trần Thị Hồng Khoa học 2019  
974 Nhìn nhận và đánh giá chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học ở Việt Nam hiện nay Nguyễn Thanh Huyền Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 2019  
973 Quan hệ tương tác giữa điều kiện tự nhiên và sinh hoạt văn hóa vật chất của người Sán Dìu vùng gò đồi Thái Nguyên Dương Thùy Linh Từ điển và Bách khoa thư 2019  
972 Một số thực hành ma thuật trong dân gian Nguyễn Thị Suối Linh Nghiên cứu văn hóa Việt Nam 2019  
971 Tết Nhảy của người Dao Quần Chẹt trong phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên Mai Thị Hồng Vĩnh, Đàm Thị Uyên  Dân tộc học 2019  
970 Quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và sinh hoạt văn hóa  của người Sán Dìu vùng gò đồi Thái Nguyên Dương Thùy Linh Văn hóa Nghệ thuật 2019  
969 Phát triển sản phẩm du lịch vùng hồ Núi Cốc Hoàng Thị Phương Nga, Đào Thị Hồng Thúy Du lịch Việt Nam 2019  
968 Góp thêm nghiên cứu về phương thuật trong đời sống dân gian Nguyễn Thị Suối Linh Văn hóa Nghệ thuật 2019  
967 Dạy học tiếng Anh chuyên ngành du lịch gắn với đào tạo theo nhu cầu xẫ hội tại trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên Đỗ Tuyết Ngân, Nguyễn Văn Tiến Giáo dục 2019  
966 Bảo tồn và phát huy giá trị múa rối Tày Thẩm Rộc Đào Thị Hồng Thúy Du lịch Việt Nam 2019  
965 Bản chất của luật tục Nguyễn Văn Tiến Khoa học và công nghệ 2019  
964 Tiềm năng phát triển du lịch Trekking tại VQG Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ Đỗ Tuyết Ngân Khoa học 2019  
963 Nguồn gốc các dòng họ người Nùng Phàn Slình ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Đàm Thị Tấm Thông tin Khoa học xã hội 2019  
962 Phát triển du lịch cộng đồng trở thành sinh kế bền vững ở Lai Châu (nghiên cứu trường hợp người Lự ở bản Hon - Tam Đường - Lai Châu) Hoàng Thị Phương Nga, Nguyễn Hồng Vân Khoa học và công nghệ 2019  
961 Nghiên cứu công tác quản trị đào tạo nhân viên tác nghiệp tại các khách sạn 3 sao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Anh, Phùng Thị Kim Anh Khoa học và công nghệ 2019  
960 Nghiên cứu nhân giống Tếch dòng VN19, VN34 (Techtona Grandis LINN) bằng phương pháp nuôi cấy In Vitro Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Hồng Khoa học và công nghệ 2019  
959 Vai trò của phong tục tập quán trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Cao Bằng Lương Thị Hạnh  Dân tộc học 2019  
958 Quy định pháp luật về giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật : Thực trạng và một số kiến nghị Nguyễn Thị Thu Hường Lao động xã hội 2019  
957 Khả năng thuyết trình, tranh luận trong học tập của sinh viên ngành Luật Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giáo dục và Xã hội 2019  
956 Cơ sở lý thuyết của bảo lãnh và liên hệ với quy định về bảo lãnh trong Bộ luật dân sự năm 2015 Nguyễn Hải Ngân Khoa học Kiểm sát 2019  
955 Tăng cường nội dung giáo dục pháp luật về quyền công dân cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Nguyễn Thị Hoàng Lan. Nguyễn Mai Anh Khoa học và công nghệ 2019  
954 Một số quan điểm chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển con người Trịnh Thị Nghĩa Tạp chí Triết học 2019  
953 Giáo dục truyền thống cách mà và biên soạn tài liệu lịch sử địa phương tại huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên  Lý Thị Thu Huyền  Giáo dục  2019  
952 Level of Awareness on Outcomes-Based Education of English Program Syllabus Designers at Thai Nguyen University Nguyen Thi Que, Pham Phuong Hoa  Giáo dục 2019  
951 Quan niệm của Nho giáo tiên Tần về vị trí, vai trò của dân trong xã hội Trương Thị Thảo Nguyên Giáo dục và Xã hội 2019  
950 Lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên Đỗ Tiên Phong, Vi Kiều Trinh, Đỗ Thái Phong Tạp chí Thể thao 2019  
938 Thực trạng sử dụng cây thuốc tại xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Nguyễn Thị Thu Hiền, Trịnh Đình Khá Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp - Trường Đại học Lâm Nghiệp 2018 7,6,92-99
937 Tạo cây khoai lang chuyển gen mang cấu trúc gen cry3Ca1 thông qua vi khuẩn A.tumefaciens Vũ Thị Lan, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình Sinh học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 2018 40, 2, 252-258
936 Phân lập và mô tả trình tự gen mã hóa leucoanthocyanidin reductase, anthocyanidin reductase từ chè Trung Du xanh Thái Nguyên (Camellia sinensis) Hoàng Thị Thu Yến, Dương Trung Thành, Phạm Thị Hằng, Dương Trung Dũng, Huỳnh Thị Thu Huệ  Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 2018 16, 03, 473-480
935 Vài nét về hương ước của người Dao ở tỉnh Bắc Kạn năm 1932 Đàm Thị Uyên, Đỗ Hằng Nga  Dân tộc học 2018 208,4,52-59
934 Công tác dư luận xã hội của Đảng bộ thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên Lê Văn Hiếu Lý luận chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia HCM 2018 6(34), 84-89
933 Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân (1997 - 2015) Nguyễn Văn Đức  Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia HCM 2018  
932 Nghiên cứu khả năng loại bỏ Co(II) ra khỏi dung dịch nước bằng PANi/ vỏ lạc Bùi Minh Quý, Lê Thị Hà Thu Hóa học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 2018 56,3E1,2, 220-224
931 Hấp phụ ion mangan (VII) trên compozit polyanilin/ vỏ lạc bằng phương pháp hấp phụ động Bùi Minh Quý, Đinh Xuân Thành, Vũ Quang Tùng, Phạm Thị Thu Hà, Cao Thanh Hải Hóa học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 2018 56,3E1,2, 236-241
930 The corrosion inhibition of mix of caffeine and bromine for CT3 steel in 1N HCl solution Truong Thi Thao, Bui Duc Dan  Hóa học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 2018 56(3E12) 1-5 
929  The photodegradation of phenol red using Ag doped ZnO materials Truong Thi Thao, Tran Binh Trong Hóa học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 2018 56(3E12) 1-5 
928 Mức độ ô nhiễm và phát thải của các hợp chất clorobenzen phát sinh không chủ định từ một số ngành công nghiệp ở miền Bắc Việt Nam   Nguyễn Thị Thu Thúy, Vũ Văn Tú, Nguyễn Thị Huệ, Trần Mạnh Trí, Từ Bình Minh Hóa học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 2018 Tập 56, số 3 E12, trang 315 - 318
927 Nghiên cứu chế tạo và khảo sát độ bền của chất lỏng từ mangan ferit trong nước Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lê Thị Thanh Tâm, Lê Thế Tâm, Ngô Thanh Dung, Phạm Hồng Nam, Nguyễn Văn Đàm Thiên, Nguyễn Hoa Du, Phan Ngọc Hồng, Trần Đại Lâm, Lê Trọng Lư Hóa học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 2018 56, 6e2
926 Chế tạo chất lỏng từ chứa Fe3O4@PMAO cho ứng dụng MRI bằng phương pháp phân hủy nhiệt Lê Thế Tâm, Nguyễn Hoa Du, Nguyễn Quốc Thắng, Phan Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Võ Kiều Anh, Phạm Hồng Nam, Nguyễn Đặng Thái, Trần Hậu Đông, Đào Hà Thanh, Lê Trọng Lư, Trần Đại Lâm Hóa học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 2018 56, 6e2
925 chemical constutuents of Hedyotis pinifolia Wall. collected in Thua Thien Hue Khieu Thi Tam, Nguyen Thi Hoang Anh, Nguyen Van Tuan, Dao Duc Thien, Tran Duc Quan, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Chi Bao, Trinh Thi Thuy, Tran Van Sung VietNam journal of Science and Technology 2018 56, 4, 446-457
924 Chemical constituents of Chirita halongensis Kiew & T.H.Nguyen collected in Halong bay, Quang Ninh province, Viet Nam,  Khieu Thi Tam, Nguyen Thi Hoang Anh, Nguyen Van Tuan, Đao Đuc Thien, Nguyen Thanh Tam, Tran Duc Quan, Le Quoc Thang, Trinh Thi Thuy, Tran Van Sung Vietnam Journal of Chemistry 2018 56, 2, 176-180  
923 Removal of cd(ii) from aqueous solutions by crumpled graphite oxide Ha Xuan Son, Hac Van Vinh, Nguyen Thanh Hai, Dang Thi Hong Phuong, Nguyen Thi Kim Ngan, Pham Van Hao, Dang Nhat Minh, Dang Van Thanh, Phan Hong Ngoc, Phan Ngoc Minh VietNam journal of Science and Technology - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 2018 55(4C),(2017) 8-13
922 Trí thức Việt Nam hiện nay và vấn đề tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ và tôn vinh  nhằm phát huy vai trò của đội ngũ này Lê Thị Sự Triết học - Viện Triết học 2018 9(328) 87-94
921 Thơ tình Nguyễn Bính từ góc nhìn nữ quyền luận Cao Thị Hồng Lý luận Phê bình Văn học, Nghệ thuật 2018 Số 6, trang 72-79
920 Nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa nhìn từ lý thuyết hiện sinh Cao Thị Hồng Nghiên cứu Văn học 2018 Số 8(558), trang 57- 69
919 Một số phương tiện chỉ dẫn lực ngôn trung của hành động ngôn từ mời trong tiếng Việt Nguyễn Thị Thanh Ngân Từ điển học và Bách khoa thư 2018 51,1,117-121
918 Về phát huy vai trò dòng họ trong bảo tồn  các giá trị tín ngưỡng của người dao quần chẹt    Mai Thị Hồng Vĩnh  Dân tộc học  2018 210,6,51-57
917 Vai trò của trưởng thôn và người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn TS,Lương Thị Hạnh Tạp chí Dân tộc học 2018 số 6 (210), 85-91
916 Vần luật và tiết điệu thể hát nói Phạm Thị Phương Thái Nghiên cứu Văn học 2018 Số 6(556), 76-83
915 Xác định tế bào gốc ung thư dạ dày và liệu pháp nhắm đích Nguyễn Phú Hùng, Lê Thị Thanh Hương Y học Việt Nam 2018 470, 9, 116-125
914 Sự biểu lộ marker tế bào gốc ung thư CD44 và marker KI67 trong các mô ung thư dạ dày  Nguyễn Khắc Tấn, Lưu Thị Bình, Phan Quốc Hoàn, Lê Thị Thanhh Hương, Nguyễn Phú Hùng Y học Việt Nam 2018 472, 25-32
913 Mối liên hệ giữa sự biểu lộ của ecadherin với trạng thái di căn hạch và giai đoạn bệnh của ung thư dạ dày Nguyễn Bá Qúy, Lưu Thị Bình,  Lê Thị Thanhh Hương, Nguyễn Phú Hùng Y học Việt Nam 2018 472, 33-40
912 Nghiên cứu sự bộc lộ marker aldehyde dehydrogenase trong ung thư dạ dày Lê Việt An, Dương Hồng Thái, Ngô Thu Hà, Nguyễn Phú Hùng Y học Việt Nam 2018 472, 41-47
911 Xác định biểu hiện của marker tế bào gốc ung thư CD44 và ALDH của dòng tế bào ung thư dạ dày MKN45 Ngô Thu Hà,  Lã Thị Huyền, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Hữu Quân, Nguyễn Khắc Tấn, nguyễn Phú Hùng Y học Việt Nam 2018 458, 136-143
910 Tác độngcủa all-trans retinoic acid lên con đường EGF và JAK/STAT  trong tế bào gốc ung thư dạ dày Mai Văn Linh, Ngô Thu Hà,  Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Phú Hùng, Lưu Thị Bình Y học Việt Nam 2018 469, 156-160
909 Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn lactic có tiềm năng brobiotic từ sữa mẹ Nguyễn Huy Hoàng, Đỗ Thị Tuyến Y học Việt Nam 2018 472, 729-738
908 Phân Tích Được – Mất Khi Xây Dựng Sân Golf Lotus, Bán Đảo Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Lê Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Văn Hữu Tập, Ngô Trà Mai, Nguyễn Thị Thúy Hằng Khoa học và công nghệ  - TNU 2018 181(05): 25 - 30
907 Nghiên cứu ứng dụng mạng Nơron nhân tạo trong phân loại lớp phủ mặt đất - Trường hợp nghiên cứu tại khu vực ven biển huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Hồng, Vũ Thị Phương Khoa học và công nghệ  - TNU 2018 181,5,191-196
906 Đánh giá vai trò lâm nghiệp cộng đồng tại xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Phương Mai, Trần  Thị Lệ Hằng Khoa học và công nghệ  - TNU 2018 Tập 188, số 12/1, trang 89-95
905 Đánh giá hiệu quả của các loại hình sử đụng đất nông nghiệp xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa học và công nghệ  - TNU 2018 Tập 179, số 03, 2018, trang 181 - 186
904 Xu thế biến đổi nhiệt độ, lượng mưa tại thành phố hải phòng trong bối cảnh biến đổi khí hậu Nguyễn Thị Bích Hạnh Khoa học và công nghệ  - TNU 2018 163,03/2,119-123
903 Bước đầu thử  nghiệm sử dụng ảnh viễn thám (MODIS) xác định độ nhiễm mặn cho 4 tỉnh ven biển đồng bằng Bắc bộ Ngô Trà Mai, Kiều Quốc Lập Khoa học và công nghệ  - TNU 2018 178,2, 3-8
902 Xây dựng mô hình quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Quảng Bạch, huyện chợ đồn, tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Thị Hồng Viên, Chu Thị Hồng Huyền Khoa học và công nghệ  - TNU 2018 189, 13, 135-142
901 Nhân vật tha hương trong sáng tác của các nhà văn nữ xa xứ Vũ Thị Hạnh Văn hóa Nghệ thuật 2018 Số 404, trang 96-99
900 Quan niệm về tiểu thuyết của một số nhà văn nữ Việt  Nam hải  ngoại Vũ Thị Hạnh Khoa học và công nghệ  - TNU 2018 Tập 186, số 10, trang 127-133
899 Phê bình nữ quyền – từ khái niệm, cơ sở hình thành đến quá trình phát triển Vũ Thị Hạnh Văn hóa Nghệ thuật - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch 2018 Số 9, 121-125
898 Quan niệm nghệ thuật về hiện thực trong tiểu thuyết của một số nhà văn nữ Việt Nam hải ngoại Vũ Thị Hạnh Khoa học - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 2018 Số 25,5-14
897 Từ ý thức về phái tính đến hình tượng người phụ nữ hiện đại trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI Vũ Thị Hạnh Khoa học và công nghệ  - TNU 2018 Tập 179 (03), trang 9 - 14
896 Vai trò thày mo trong nghi lễ tang ma của người Mường Nguyễn DiệuLinh Văn hóa Nghệ thuật - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch 2018 403, tr.19-21
895 Phẩm chất người phụ nữ Hà Nội trong tập truyện Hà Nội trong mắt tôi của Nguyễn Khải Nguyễn Diệu Linh, Chu Thị Thu Thiện Khoa học và công nghệ  - TNU 2018 188,12,3,87-91
894 Thân phận con người trong thơ Nguyễn Vỹ Cao Thị Hồng Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2018 Số 284; tr.25-29
893 Lập luận nghịch hướng hiện diện không đầy đủ thành phần trong hội thoại Nguyễn Thị Thu Trang Ngôn ngữ & Đời sống 2018 275, 8, 45-49
892 Cái nhìn phương Tây trong "Pháp du hành trình nhật kí" và "Đi Tây" Bùi Linh Huệ, Vương Hồng Cúc, Đinh Ngọc Mai Văn hóa Nghệ thuật - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch 2018 409, 102-106
891 Lồng ghép kĩ năng thông tin vào chương trình giáo dục phổ thông: kinh nghiệm quốc tế và từ trường tiểu học số 1 Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Bùi Linh Huệ Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo 2018 Số đặc biệt, 159-163
890 So sánh lối diễn đạt trong dân ca trữ tình sinh hoạt Tày, Thái Hà Xuân Hương Khoa học và Công nghệ - Đại Học Đà Nẵng 2018 28,2,3-9
889 Ảnh hưởng của văn hóa Kinh, Hán tới thi pháp lời thơ nghệ thuật của dân ca trữ tình sinh hoạt Tày Hà Xuân Hương Khoa học và Giáo dục - Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng 2018 01,27,24-30
888 So sánh thể thơ trong dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái Hà Xuân Hương Khoa học - Trường Đại học Tân Trào 2018 08,87-91
887 Thân phận phụ nữ trong dân ca trữ tình sinh hoạt của người Thái Hà Xuân Hương Nhân lực Khoa học xã hội - Học viện Khoa học xã hội 2018 12(55), 99-104
886 Quan niệm nghệ thuật của nhà văn Ngọc Giao Nghiêm Thị Hồ Thu Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2018 số 283, 19-22
885 Cảm hứng phê phán trong văn xuôi Ngọc Giao Nghiêm Thị Hồ Thu Giáo dục và Xã hội - Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN 2018 số 85(146), 28-31
884 Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong văn xuôi Ngọc Giao Nghiêm Thị Hồ Thu Nhân lực Khoa học xã hội - Học viện KHXH 2018 số 3(58), 90-97
883 Cơ sở hình thành đặc điểm văn xuôi Ngọc Giao Nghiêm Thị Hồ Thu Khoa học và công nghệ - TNU 2018 số 179,3-9
882 Đặc điểm ngôn ngữ văn xuôi Ngọc Giao Nghiêm Thị Hồ Thu Ngôn ngữ & Đời sống - Hội Ngôn ngữ học VN 2018 số 4(271)97-103
881 Không gian thành thị trong văn xuôi Ngọc Giao Nghiêm Thị Hồ Thu  Văn hóa nghệ thuật - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch 2018 số 407, tr.89-92
880 Chủ đề tình yêu trong văn xuôi Ngọc Giao Nghiêm Thị Hồ Thu  Văn hóa nghệ thuật - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch 2018 số 409, tr.89-93
879 Cách thức sử dụng ngôn ngữ của người bán hàng trực tuyến trong giao tiếp với khách hàng Nguyễn Thị Trà My Khoa học và công nghệ - TNU 2018  188, 12, 39-45
878 Vai trò của Đảng với vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, từ trường hợp tạp chí Tao Đàn Vi Thị Phương Tạp chí Cộng sản - TW Đảng CSVN 2018  
877 Sử dụng hàm Loga siêu việt để đánh giá hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam Nguyễn Thu Hằng Khoa học và công nghệ - TNU 2018 số 183, 239-244
876 Đẩy mạnh công tác đào tạo công nhân tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Nguyễn Thanh Huyền, Bế Hồng Cúc, Lò Văn Mình Khoa học và công nghệ - TNU 2018 188,12/2,147-152
875 Thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thông qua phát triển kinh tế của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Kim Phương Khoa học và công nghệ - TNU 2018 Tập 188, số 12/3, 65-70
874 Nghiên cứu về chính sách phát triển giảng viên ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm cho Đại học Thái Nguyên Nguyễn Thanh Huyền Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - Trung tâm Kinh tế Châu Á-TBD 2018 518,108-110
873 Trật tự rừng xanh và những bài học cuộc sống dành cho con người trong sáng tác của Vũ Hùng Lê Thị Ngân, Phạm Thị Luyến Khoa học - Trường ĐH Tân Trào 2018 số 9, 19-25
872 Thế giới loài vật trong sáng tác dành cho thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng Lê Thị Ngân, Phạm Thị Luyến Văn hóa Nghệ thuật - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch 2018 Số 410, 98-106
871 Vai trò của phụ nữ Ê-đê trong quá trình xã hội hóa giới cho trẻ em dân tộc Ê-đê Tạ Thị Thảo Khoa học Chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia HCM, Khu vực II, TP. HCM 2018 59-63
870 Ảnh hưởng của phong tục tập quán tới tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ người dân tộc thiểu số tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Tạ Thị Thảo Dạy và Học ngày nay - TW Hội Khuyến học VN 2018 149,155-156
869 Thực trạng tiếp cận các dịch vụ y tế của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Tạ Thị Thảo Dạy và Học ngày nay - TW Hội Khuyến học VN 2018 142-145
868 Một số yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận các dịch vụ y tế của phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Tạ Thị Thảo Dạy và Học ngày nay - TW Hội Khuyến học VN 2018 76-81
867 Thực trạng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ dân tộc thiểu số xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Tạ Thị Thảo Giáo dục và Xã hội - Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN 2018 số đặc biệt kì 1, 305-310
866 Sử dụng có hiệu quả công cụ quản lý nhà nước trong bồi thường khi thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội Trịnh Vương An Giáo dục và Xã hội - Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN 2018 216-221
865 Biến đổi đời sống của người dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên từ chủ trương tái định cư của dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo Trần Thị Phương Thảo Giáo dục và Xã hội - Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN 2018 số đặc biệt t8, 340-345
864 Đặc điểm hình thái và phân tích trình tự gen 28S-rRNA của loài nấm liên quan đến bệnh thối quả vải tại Lục Ngạn-Bắc Giang Nguyễn Thị Thu Hiền, Trịnh Đình Khá  Khoa học Lâm nghiệp - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 2018 4-2017, 119-124
863 Diversity of medicinal plant resources used in some ethnic minority communities in Yen Lac commune, Phu Luong district, Thai Nguyen province Nguyễn Thị Thu Hiền, Trịnh Đình Khá, Đặng Kim Tuyến Khoa học và công nghệ - TNU 2018 187,11,137 - 144
862 Nghiên cứu khả năng diệt nấm mốc Aspergillus flavus bằng plasma lạnh ở áp suất khí quyển  Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Trường Sơn, Trịnh Đình Khá, Nguyễn Xuân Hưởng, Phạm Tuấn Hưng, Vũ Xuân Hòa và Đỗ Hoàng Tùng Khoa học và công nghệ - TNU 2018 Tập 185, số 09, Trang 3-8
861 Nghiên cứu thể lực của học sinh trường trung học cơ sở hương sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên   Hứa Nguyệt Mai, Lương Thị Kiều Trang Khoa học và công nghệ - TNU 2018 186, 10, 35-40
860 Biểu hiện gen mã hóa leucoanthocyanidin reductase phân lập từ chè trung Du xanh (Camellia sinensis var. macrophylla) trong vi khuẩn E. coli Hoàng Thị Thu Yến, Huỳnh Thị Minh Huệ  Khoa học và công nghệ - TNU 2018 187, 11, 129-135
859 Ảnh hưởng của dịch chiết quả thể nấm dược liệu Cordyceps cicadae lên chuột nhắt trắng swiss Đỗ Thị Tuyến , Dương Nghĩa Bình , Nguyễn Thu Giang , Vũ Hồng Hà , Vũ Xuân Tạo Khoa học và công nghệ - TNU 2018 177, 01, 15-19
858 Tổng hợp và khảo sát các tham số ảnh hưởng đến tính chất quang của các hạt nano bạc  Vũ Xuân Hòa, Phạm Thị Thu Hà, Hà Duy Hiền Nghiên cứu KH&CN quân sự 2018 54, 187-193
857 Comparision between single and binary adsorptions of lead (II) and  cadmium (II) ions onto polyaniline – peanut shell composite Bùi Minh Quý, Vũ Quang Tùng, Phạm Thị Thu Hà Khoa học và công nghệ - TNU 2018 178,02, 15-18
856 Phân tích dạng kim loại nặng (As, Cr) trong trầm tích bề mặt thuộc lưu vực sông Cầu – tỉnh Thái Nguyên Phạm Thị Thu Hà, Vũ Xuân Hòa, Bùi Minh Quý, Vương Trường Xuân, Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nghiên cứu KH&CN quân sự 2018 55, 139-145
855 Tổng hợp và đánh giá khả năng xúc tác của vật liệu MCF biến tính sắt trong phản ứng oxi hóa phenol Nguyễn Thị HỒng Hoa Khoa học và công nghệ - TNU 2018 185, 09, 147-151
854 nghiên cứu sử dụng cỏ Vetiver, Cây Dương xỉ và cỏ Mần Trầu xử lý ô nhiễm kim loại Pb trong đất xung quanh khu vực mỏ Kẽm Chì làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Hà Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Ngân,Lê Đức Mạnh, Đặng Văn Thành, Đỗ Trà Hương, Hà Xuân Linh Khoa học và công nghệ - TNU 2018 tập 185, số 09,2018 111-116
853 Tổng hợp và khảo sát các tham số ảnh hưởng đến tính chất quang của các hạt nano bạc Vũ Xuân Hòa, Phạm Thị Thu Hà, Hà Duy Hiền Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự 2018 54,04
852 Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể lõi/vỏ loại-II cdte/cdse và lõi/vỏ/vỏ loại-II/loại-I cdte/cdse/znse Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca Khoa học và công nghệ - TNU 2018 188, 9-16
851 Cấu trúc và tính chất áp điện của hệ vật liệu BaTi0,8Zr0,2O3-Ba1-yCayTiO3 (y = 15; 20; 25; 28; 28,8; 29,2; 29,6; 30; 30,4; 35) Chu Thị Anh Xuân* , Nguyễn Văn Khiển Khoa học và công nghệ - TNU 2018 188, 12/2, 39-43
850 Vài nét về giáo dục và khoa bảng ở Thái Nguyên thời phong kiến Đỗ Hằng Nga Khoa học và công nghệ - TNU 2018 188,12/3,47-52
849 Việc thu thuế trong làng xã qua tư liệu hương ước cải lương tỉnh Thái Nguyên Đỗ Hằng Nga, Phạm Quốc Tuấn Khoa học và công nghệ - TNU 2018 183,7, 57-62
848 Hiệu quả hoạt động của mô hình “ban tuyên vận” xã, phường, thị trấn và “tổ tuyên vận” thôn, bản, tổ dân phố ở tỉnh Lào Cai trong giai đoạn hiện nay, Lê Văn Hiếu Khoa học và công nghệ - TNU 2018 183,7,63-68
847 Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại các xã vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn Lê Văn Hiếu Giáo dục lý luận - Học viện Chính trị Quốc gia HCM, Khu vực I, Hà Nội 2018 Số 269-270, 91-95
846 Công tác tuyên truyền qua mô hình “ban tuyên vận” xã, phường, thị trấn và “tổ tuyên vận” thôn, bản, tổ dân phố ở huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), Lê Văn Hiếu Khoa học và công nghệ - TNU 2018 179,3,73-78
845 Hỏi đúng để tự học và học tập cộng tác thành công – hướng tới xây dựng người học ngoại ngữ độc lập trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế Nguyễn Thị Quế, Hoàng Thị Nhung Khoa học và công nghệ - TNU 2018 Tậpv 183, số 07, trang 147-152
844 Xây dựng môi trường dân chủ nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay Lê Thị Sự Nghiên cứu Con người 2018 3(96) 26-35
843 Các quan niệm tiêu biểu về trí thức Lê Thị Sự Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Hàn lâm KHXN VN 2018 số 11, 24-31
842 Ứng dụng kết quả nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và ngôn ngữ trong các đoạn phim quảng cáo của Mỹ và Việt Nam vào giảng dạy Tiếng Anh cho sinh viên năm thứ hai, khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên Nguyễn Thị Hồng Hà, Dương Thị Thảo  Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo 2018 Số đặc biệt,257, tr.115-120
841 Sự hài lòng của các bên liên quan đối với chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy học tiếng anh dành cho giáo viên trung học cơ sở thuộc đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 Nguyễn Việt Hùng, Cao Duy Trinh, Bùi Văn Hậu  Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo 2018 số 418, tr.58-60
840  Vai trò của phụ nữ trong phát triển du lịch cộng đồng ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái  Đỗ Tuyết Ngân Khoa học và công nghệ - TNU 2018 179, 163-168
839 Phân tích hiệu quả mô hình trồng cây cafe chè (Arabica) cây mắc ca (Macadamia) tại xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.   Đỗ Thị Vân Hương Khoa học và công nghệ - TNU 2018 Tập 15, số 15, 2017
838 Biến đổi sinh kế nông nghiệp của người Sán Dìu ở Thái Nguyên Dương Thùy Linh, Đặng Thị Kim Dung Văn hóa Nghệ thuật - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch 2018 403,47 – 50
837 Tín ngưỡng nông nghiệp trong đời sống văn hóa người Sán Dìu ở Thái Nguyên Dương Thùy Linh Văn hóa Nghệ thuật - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch 2018 398, 10 - 13
836 Du lịch cộng đồng trong phát triển sinh kế người Sán Dìu ở  Thái Nguyên Đặng Thị Kim Dung, Dương Thùy Linh Văn hóa Nghệ thuật - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch 2018 404,51 – 54
835 Mô hình du lịch văn học "Làng Vũ Đại ngày ấy" Hoàng Thị Phương Nga Khoa học và công nghệ - TNU 2018 183,07,3-8
834 Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải phát triển du lịch có trách nhiệm Hoàng Thị Phương Nga, Đào Thị Hồng Thúy  Du lịch Việt Nam 2018 2018,11, 10-13
833 Phát triển du lịch sinh thái ở bản Sin Súi Hồ (Lai Châu) Hoàng Thị Phương Nga, Đào Thị Hồng Thúy  Du lịch Việt Nam 2018 2018,5,54-55
832 Sin Súi Hồ phát triển du lịch sinh thái Đào Thị Hồng Thúy, Hoàng Thị Phương Nga  Du lịch Việt Nam 2018 số 4, trang 54 - 55
831 Liên kết phát triển du lịch thái nguyên, bắc cạn, cao bằng Đào Thị Hồng Thúy Văn hóa Nghệ thuật - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch 2018 số 407, trang 54 - 57
830 Hợp tác quốc tế giáo dục: sức mạnh mềm trong Quan hệ quốc tế Nguyễn Thị Huyền Trang Khoa học và công nghệ - TNU 2018 186,10,23-28
829 New result on input-output finite-time stability of fractional-order neural networks Dương Thị Hồng Khoa học và công nghệ - TNU 2018 185, 09, 77-82
828 Văn hóa sinh thái trong tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh  Phùng Phương Nga Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2018 278, 24 - 29
827 Biểu tượng trong tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Phùng Phương Nga, Đoàn Đức Hải Khoa học và công nghệ - TNU 2018 179, 3, 21 - 23
826 Nghiên cứu văn học từ góc nhìn văn hóa - một số xu hướng chính ở Việt Nam. Phùng Phương Nga Khoa học và công nghệ - TNU 2018 188, 12/3, 153-158
825 Nhu cầu hỗ trợ sinh kế của người dân sau tái định cư của dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo, huyện Đại Từ, tinh Thái Nguyên Trần Thị Phương Thảo Giáo dục và Xã hội - Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN 2018 số đặc biệt kì 1, 294-300
824 Việc làm của người dân sau tái định cư của khu công nghiệp Samsung Thái Nguyên (nghiên cứu tại phường Đồng Tiến, TX Phổ Yên, Thái nguyên) Trần Thị Phương Thảo Dạy và Học ngày nay - TW Hội Khuyến học VN 2018 số 09, trang 146-149
823 Biến đổi chức năng kinh tế của hộ gia đình sau tái định cư của dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo(Nghiên cứu tại huyện Đại Từ - TN) Trần Thị Phương Thảo Dạy và Học ngày nay - TW Hội Khuyến học VN 2018 số tháng 7, 152-155
822 Giáo dục nâng cao nhận thức cho sinh viên ký túc xá đại học khoa học, đại học thái nguyên về  bảo vệ môi trường Nguyễn Thị Hồng Viên Nghiên cứu Địa lý nhân văn 2018 1 (20), 56-60
821 Remote sensing and gis of agricultural drought monitoring in th north central region, Viet Nam Nguyen Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Bich Hanh 9th NEU-  international conderence: on socio - economic and environmental issues in development 2018 318 - 327
820 Ứng dụng GIS trong nghiên cứu đánh giá độ nhạy cảm xói mòn cảnh quan khu vực miền núi Sa Pả - Tả Phìn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Kiều Quốc Lập Kỷ yếu khoa học quốc tế về ứng dụng GIS và viễn thám  2018  
819 Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng mô hình dự báo sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên Hoàng Văn Tâm, Kiều Quốc Lập Kỷ yếu khoa học quốc tế về ứng dụng GIS và viễn thám 2018  
818 The role of local people in forest management and development in Vo Nhai district, Thai Nguyen Province.  Nguyen Thi Phuong Mai Socio-Economic and Environmental Issues in Development 2018 815-824
817 Đánh giá khả năng làm giảm đường huyết trên chuột nhắt trắng sau khi uống chế phẩm Acarbose Đỗ Thị Tuyên, Lê Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Dao, Trịnh Đình Khá, Đào Thị Mai Anh Kỷ yếu Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc năm 2018 2018 619-625
816  Xây dựng hệ thống tái sinh thông qua mô sẹo phục vụ chuyển gen vào hai giống khoai lang Chiêm dâu và KB1 Vũ Thị Lan,Phạm Bích Ngọc, Lê Trần Bình  Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018 2018 1444-1450
815 Xác định các hằng số động học của phức hợp enzyme CPR-CYP3A4 của người được đồng biểu hiện trong tế bào nấm men saccharomyces cerevisiae Y486 Nguyễn Thị Thu Huyền, Bùi Văn Ngọc  Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2018 2018  
814 Arsenic removal from aqueous solutions by crumpled graphite oxide Ha Xuan Son, Pham Van Hao, Hac Van Vinh, Nguyen Thanh Hai, Nguyen Thi Kim Ngan, Dang Nhat Minh, Phan Ngoc Minh, Phan Hong Ngoc, Dang Van Thanh The 6th Asian Symposium on Advanced Materials 2018  
813 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành QLTNMT tại khu vực Trung du miền núi Bắc bộ Ngô Văn Giới, Kiều Quốc Lập Kỷ yếu Khoa học Quốc gia: Trải đất - Mỏ - Môi trường bền vững 2018 99-103
812 Nghiên cứu xây dựng chiến lược quản lý  tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai đến năm 2030 Kiều Quốc Lập Kỷ yếu hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 10 2018  
811 Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Bích Hạnh, Đỗ Thị Vân Hương, Nguyễn Thị Thu Thủy Tuyển tập báo cáo Hội nghị quốc gia về khoa học Địa lý 2018 119-126
810 Tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Đỗ Thị Vân Hương, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Thu Thủy Tuyển tập báo cáo Hội nghị quốc gia về khoa học Địa lý 2018  
809 Ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên độ mở rộng vùng chiết suất âm trong cấu trúc lưới đĩa dựa trên lai hóa plasmon Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca Khoa học và công nghệ - TNU 2018  
808 Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể Bán dẫn cds pha tạp Cu Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca Khoa học và công nghệ - TNU 2018  
807 Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang của các nano tinh thể cds pha tạp ni Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Trường Thọ Khoa học và công nghệ - TNU 2018  
806 Ảnh hưởng của điều kiện chế tạo đến quá trình mọc mầm và phát triển của nano tinh thể cdse trong hệ phản ứng octadecene – axit oleic Nguyễn Thị Luyến,Nguyễn Xuân Ca Khoa học và công nghệ - TNU 2018  
805 Optical properties of eu3+ ions doped aluminosilicate glass Nguyễn Xuân Ca Khoa học và công nghệ - TNU 2018  
804 Study on preparation of magnetic fluid Based on synthesized fe3o4 magnetic nanoparticles In water and organic solvents Nguyễn Xuân Ca Khoa học và công nghệ - TNU 2018  
803 Điều khiển ánh sáng bằng tinh thể quang tử opal Nguyễn Thị Hiền Khoa học và công nghệ - TNU 2018  
802 Triển vọng ứng dụng vật liệu tổ hợp cấu trúc nano oxit sắt từ-than sinh học để xử lý nguồn nước bị ô nhiễm Nguyễn Thị Luyến Khoa học và công nghệ - TNU 2018  
801 Triển vọng phát hiện vi khuẩn gây bệnh bằng cảm biến đo quang trên cơ sở chấm lượng tử Nguyễn Thị Luyến Y học dự phòng Việt Nam - Hội Y học dự phòng 2018  
800 Structural characteritics of iron oxide nanoparticles synthesized by co-precipitation method in different conditions Nguyễn Thị Luyến Y học dự phòng Việt Nam - Hội Y học dự phòng 2018  
799 Ảnh hưởng của điện áp đến sự hình thành hạt và đặc tính quang của nano vàng điều chế bằng phương pháp điện hóa Nguyễn Thị Luyến Khoa học và công nghệ - TNU 2018  
798 Ảnh hưởng của Sr lên tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của vật liệu Pr0,7Ca0,3-xSrxMnO3 Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Văn Đăng Khoa học và công nghệ - TNU 2018  
797 Đánh giá nguồn nguyên liệu sản xuất than sinh học (Biochar) và tro bay và nhu cầu xử lý đất ô nhiễm kim loai nặng do khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên Văn Hữu Tập, Mai Thị Lan Anh Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
796 Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Tuyết Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
795 Ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám phân loại lớp phủ mặt đất (Trường hợp nghiên cứu tại khu vực ven biển huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) Nguyễn Thị Hồng Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
794 Phương thức ứng xử với chữ Nôm của vua Tự Đức qua "Huấn địch thập điều diễn nghĩa ca" Hoàng Thị Tuyết Mai Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
793 Từ biểu tượng đất và mẹ đến tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt trong Mẫu Thượng Ngàn của Nguyễn Xuân Khánh  Vũ Thị Hạnh Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
792 Phát triển du lịch cộng đồng tại bản Áng 2, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn Luận án Đỗ Tuyết Ngân Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
791 Kỹ thuật xây dựng tư liệu ghi hình trong giảng dạy các ngành KHXH&NV ở trường Đại học Nguyễn Thị Suối Linh, Lê Đình Hải Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
790 Don Quixote và anh em: Gia phả nhà thằng ngốc dưới góc nhìn văn hóa Bùi Linh Huệ Tạp chí Khoa học 2017  
789 Thân phận người phụ nữ trong dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái Hà Xuân Hương Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
788 Nghiên cứu sinh kế của người Sán Dìu ở Thái Nguyên – tiếp cận từ góc độ Khu vực học Dương Thùy Linh  Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội 2017  
787 Thiết chế truyền thống dòng họ người Nùng Phàn Slình ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Đàm Thị Tấm Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc 2017  
786 Các vấn đề xã hội trong chuyên mục "Chuyện người - chuyện ta" trên Báo Văn nghệ Thái Nguyên Vi Thị Phương Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
785 Sử dụng báo chí vào công cuộc xây dựng nền văn hóa mới
ở Việt Nam, nhìn từ góc độ tạp chí Tao Đàn (1939)
Vi Thị Phương Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
784 Phát huy vài trò của Ban chỉ đạo giảm nghèo trong thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Linh Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
783 Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Đại học Thái Nguyên Trần Thị Hồng Tạp chí KH&CN Trường ĐH Phạm Văn Đồng 2017  
782 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Thanh Huyền Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
781 Một số vấn đề bảo đảm pháp lý cho lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hường Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
780 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Trần Thị Hồng Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 2017  
779 Thiêng hóa yếu tố cơ bản cấu thành luật tục Lưu Bình Dương
Nguyễn Văn Tiến
Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
778 Vai trò của thầy cúng trong văn hóa tâm linh của người Sán Chỉ ở Định Hóa, Thái Nguyên Nguyễn Văn Tiến Tạp chí Khoa học & Công nghệ – ĐH Đà Nẵng 2017  
777 Bảo vệ quyền nhân thân cho lao động chưa thành niên theo pháp luật Việt Nam  Nguyễn Thị Thu Hường Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 2017  
776 Lễ tết Nhảy của người Dao Quần Chẹt ở xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Mai Thị Hồng Vĩnh Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
775 Tư tưởng HCM  về dân chủ trong giáo dục và sự vận dụng của trường Cao đẳng Múa VN Nguyễn Văn Đức Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
774 Định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam Nguyễn Văn Đức Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
773 Chính sách đối ngoại của nước Nga dưới thời Tổng thống Enxin: xa phương Tây và gần Trung Quốc (1992-1993) Bùi Thị Kim Thu Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
772 Đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Đặng Văn Duy Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
771 Hoạt động khai thác mỏ ở Lào Cai dưới thời Gia Long và Minh Mạng Nguyễn Đại Đồng Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
770 Thương mại châu Âu và những tác động đến tình hình chính trị Đàng Trong thế kỷ XVI- XVIII Dương Thị Huyền Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
769 Mối quan hệ của thương điếm Anh ở Hirado (1613- 1623) với chính quyền Nhật Bản Dương Thị Huyền Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
768 Vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Kạn  Lương Thị Hạnh Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
767 Vua Tự Đức với vấn đề Công giáo trước và sau năm 1862 Đoàn Thị Yến Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
766 Using cooperative learning in foreign language teaching at Thai Nguyen University of sciences  Phan Thị Hòa Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
765 Evaluation on the suitability of the New English File in an EFL teaching context. Nguyễn Thị Quế & Phạm Phương Hoa  Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
764 A contrastive analysis of the metaphor "Anger is heat" in English and the possible equivalent expressions in Vietnamese ((Phân tích đối chiếu biểu thức ẩn dụ "anger is heat" (sự tức giận là nhiệt) trong tiếng Anh và các biểu thức tương đương trong tiếng Việt)  Lại Thị Thanh; Nguyễn Thị Tuyết Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
763 Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên từ năm 2000 đến năm 2012 Lý Thị Thu Huyền Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
762 Phát triển du lịch cộng đồng tại Bản Áng 2, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La Dương Minh Cường Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
761 Lựa chọn bài tập thể lực chuyên môn nâng cao kết quả học tập chạy cự ly ngắn cho sinh viên khóa 14 Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Phạm Thị Bích Thảo Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
760 Thực trạng hứng thú học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên trường đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên Lê Trung Kiên Khoa học và công nghệ - TNU 2017  
759 Đánh giá năng lực tự học của sinh viên trường Đại học Khoa học Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Trường Sơn Tạp chí Khoa học Giáo dục 2017  
758 Bồi dưỡng giáo viên phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực dạy học Trịnh Thanh Hải Tạp chí Khoa học Giáo dục 2017  
757 Phân tích dạng kim loại cadimi và sự phân bố của chúng trong các cột trầm tích thuộc lưu vực Sông Cầu – tỉnh Thái Nguyên Vũ Xuân Hòa Tạp chí Hóa học 2017  
756  High-energy ball milling preparation of La0.7Sr0.3MnO3 and (Co,Ni)Fe2O4 nanoparticles for microwave absorption applications Chu Thị Anh Xuân Tạp chí Hóa học 2017  
755 Xác định các thông số động học của các hạt anno vàng bán nguyệt Vũ Xuân Hòa, Nguyễn Văn Hảo, Phạm Thị Thu Hà, Phạm Minh Tân Tạp chí nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự 2017  
754 Nghiên cứu các đặc trưng của màng mỏng CuO được oxi hóa từ màng Cu Lê Văn Hoàng Tạp chí Hóa học 2017  
753 Nghiên cứu hấp phụ xanh metylen trong nước trên vật liệu compozit polyanilin - vỏ lạc Bùi Minh Quý, Vũ Quang Tùng Tạp chí Xúc tác - Hấp phụ Việt Nam 2017  
752 Nghiên cứu khả năng loại bỏ ion Mn(VII) ra khỏi dung dịch nước bằng PANi – vỏ lạc Bùi Minh Quý, Vũ Quang Tùng Tạp chí Hóa học 2017  
751 Phân tích dạng kim loại cadimi và sự phân bố của chúng trong các cột trầm tích thuộc lưu vực Sông Cầu – tỉnh Thái Nguyên Phạm Thị Thu Hà Tạp chí Hóa học 2017  
750 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến cấu trúc và tính chất hấp phụ xanh metylen của vật liệu cacbon mao quản trung bình được tổng hợp bằng phương pháp khuôn mềm Nguyễn Thị Hồng Hoa Tạp chí Xúc tác - Hấp phụ Việt Nam 2017  
749 Study of some parameters responsible for glyphosate herbicide mineralization by Electro – Fenton process Lưu Tuấn Dương Vietnam Journal of Science and Technology 2017  
748 Khả năng ứng dụng phương pháp oxy hóa nâng cao trong xử lý thuốc bảo vệ thực vật trường hợp fenton điện hóa Lưu Tuấn Dương Vietnam Journal of Science and Technology 2017  
747 Chề tạo vật lệu tổ hợp Graphit bùn đỏ ứng dụng hấp phụ Cr(VI) trong môi trường nước Nguyễn Thị Kim Ngân Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thông 2017  
746 Hấp phụ Cd (II) trong môi trường nước sử dụng vật liệu hấp phụ bã chè biến tính KOH Nguyễn Thị Kim Ngân Tạp chí hóa học 2017  
745 Removal of Cd(II) from aqueous solutions by crumpled graphite oxide Nguyễn Thị Kim Ngân Vietnam Journal of Science and Technology 2017  
744 Ảnh hưởng của pH đến cấu trúc và tính chất hấp phụ xanh metylen của vật liệucacbon mao quản trung bình   Nguyễn Thị Hồng Hoa Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ 2017  
743 Tổng hợp, đặc trưng và khả năng phân hủy xanh metylen của vật liệu các bon mao quản trung bình chứa Fe. Nguyễn Thị Hồng Hoa Tạp chí Hóa học 2017  
742 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến cấu trúc và tính chất hấp phụ xanh metylen của vật liệu cacbon mao quản trung bình được tổng hợp bằng phương pháp mềm Nguyễn Thị Hồng Hoa Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ 2017  
741 Tổng hợp một số dẫn xuất hexahydropyrazin-[1,2b]-isoquinol Phạm Thế Chính Tạp chí Hóa học 2017  
740 Phân tích cấu trúc và độ sạch của thuốc tadalafil, tổng hợp bằng phương pháp hóa lý hiện đại Phạm Thế Chính Tạp chí Phân tích lý hóa sinh 2017  
739 Synthesis of new hemiasterlin derivatives with α,β-unsaturated carbonyl-thiophen groups in fragment A Phạm Thế Chính  Vietnam Journal of Chemistry 2017  
738 Phân tích cấu trúc của một số hemiasterlin chứa hệ phenyl- α,β-cacbonyl Phạm Thế Chính Tạp chí Hóa học và ứng dụng 2017  
737 Thành phần hóa học của dịch chiết diclometan cây đơn đất (Wedelia chinensis Merr.) thu hái tại thái bình Phạm Thế Chính Tạp chí Hóa học và ứng dụng 2017  
736 Nghiên cứu hoạt tính sinh học của các cặn chiết cây đơn đất (Wedelia chinensis merr.) thu hái tại thái bình Phạm Thế Chính Tạp chí Hóa học và ứng dụng 2017  
735 Bước đầu về thành phần hóa học của cặn chiết etyl axetat cây đơn đất (Wedelia chinensis Merr.) Phạm Thế Chính Tạp chí Hóa học và ứng dụng 2017  
734 Synthesis of new 3-arylamino-2-(2-quinolyl)tropones Dương Nghĩa Bang, Hoàng Lâm, Phạm Thế Chính Tạp chí Hóa học 2017  
733 Nghiên cứu chỉ thị SSR từ chè trồng tại Thái Nguyên Hoàng Thị Thu Yến, Nguyễn Phương Thảo Tạp chí Sinh học 2017  
732 Tạo dòng và phân tích trình tự gen mã hóa flavonol synthase từ chè Trung Du Thái Nguyên Hoàng Thị Thu Yến Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội 2017  
731 Phân lập và nuôi trồng thành công nấm dược liệu Cordyceps cicadae tại Việt Nam Đỗ Thị Tuyến Tạp chí Khoa học 2017  
730 Ảnh hưởng của all-trans retinoic acid lên sự biểu hiện các gen của con đường apoptosis của tế bào ung thư dạ dày Lê Thị Thanh Hương,
Nguyễn Phú Hùng
Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc gia Hà Nội 2017  
729 Xác định sự biểu hiện của marker tế bào gốc ung thư CD44 và ALDH của dòng tế bào ung thư dạ dày MKN4 Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Phú Hùng Tạp chí Y học Việt Nam 2017  
728 3D culture and analysis of the expression of cancer stem cell markers from gastric cancer cell line Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Phú Hùng Journal of Medical Research - Hanoi Medical University 2017  
727 Vũ trụ luận của người Sán Chỉ qua Sình ca Phạm Thị Phương Thái Di sản văn hóa Thế giới 2017  
726 Một số phương tiện chỉ dẫn lực ngôn trung của hành động mời trong tiếng Việt Nguyễn Thị Thanh Ngân Từ điển học và Bách khoa thư 2017  
725 Phương thức định danh từ chỉ tên cây thuốc trong tiếng Sán Dìu Trịnh Thị Thu Hòa Từ điển học và Bách khoa thư 2017  
724 Kết tử mà trong tiếng Việt Nguyễn Thị Thu Trang Ngôn ngữ và Đời sống 2017  
723 Ứng xử với tự nhiên qua sinh kế nông nghiệp của người Sán Dìu ở Thái Nguyên Dương Thùy Linh  Từ điển học và Bách khoa thư 2017  
722 Tín ngưỡng nông nghiệp trong đời sống văn hóa người Sán Dìu ở Thái Nguyên Dương Thùy Linh  Văn hóa nghệ thuật 2017  
721 Bức tranh hiện thực đa chiều trong Sống trong chờ đợi của Nguyễn Bích Lan. Nghiêm Thị Hồ Thu Giáo dục và xã hội 2017  
720 Tổ chức thảo luận nhóm- hướng đi hiệu quả nhằm cải tiến phương pháp học tập của sinh viên ngành Văn - trường ĐHKH - ĐHTN Nghiêm Thị Hồ Thu Giáo dục và xã hội 2017  
719 Hiện tượng tự thuật trong tiểu thuyết của các nhà văn nữ  Vũ Thị Hạnh Văn hóa nghệ thuật 2017  
718 Báo Thái Nguyên Hằng tháng với vấn đề văn học – nghệ thuật Vi Thị Phương Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2017  
717 Vấn đề văn hóa dân tộc Việt Nam trên tạp chí Tao Đàn (1939), Vi Thị Phương Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2017  
716 Hình ảnh Hà Nội trong Cửa hiệu giặt là của Đỗ Bích Thúy Nguyễn Diệu Linh Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2017  
715 Vấn đề liên văn bản trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh Phùng Phương Nga Nhân lực khoa học xã hội 2017  
714 Văn hóa tâm linh trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh Phùng Phương Nga Văn hóa Nghệ thuật  2017  
713 Tiểu thuyết “Những người mở đường” của Hồ Thủy Giang nhìn từ đặc điểm thể loại Cao Thị Hồng Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2017  
712 Mỹ nhân nơi đồng cỏ của Lê Hoài Nam - nhìn từ đặc trưng thể loại tiểu thuyết Cao Thị Hồng Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2017  
711 Những vấn đề cần biết khi điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone Nguyễn Thị Thu Hường Tạp chí Cảnh sát  2017  
710 Chính sách đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên tại trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên Nguyễn Thanh Huyền;
Nguyễn Thị Điệp
Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 2017  
709 Vai trò của chính sách khoa học và công nghệ trong việc xây dựng đại học nghiên cứu ở Việt Nam  Trần Thị Hồng Tạp chí KH&CN Việt Nam - Bộ KH&CN 2017  
708 Nâng cao chất lượng nghiên cứu góp phần xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành Đại học nghiên cứu Trần Thị Hồng Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN - Bộ KH&CN VN 2017  
707 Đề xuất quy trình đầu tư tiềm lực KH&CN cho các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Nam Trần Thị Hồng Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017  
706 Tác động của chính sách khoa học và công nghệ đến hoạt động khoa học và công nghệ tại Đại học Thái Nguyên Trần Thị Hồng Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN - Bộ KH&CN VN 2017  
705 Định hướng nghề nghiệp của sinh viên Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên Nguyễn Công Hoàng Tạp chí Giáo dục và Xã Hội 2017  
704 Sự hài lòng của sinh viên với môi trường học tập tại Trường Đại học khoa học Thái Nguyên Nguyễn Công Hoàng Tạp chí Quản lý Giáo dục 2017  
703 Hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế phi chính thức ở Việt Nam hiện nay Nguyễn Hải Ngân Tạp chí nghề Luật 2017  
702 Một số kết quả thực hiện chính sách dân tộc của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015 Nguyễn Văn Tiến Tạp chí Dân tộc học 2017  
701 Địa vị pháp lý của Công an xã trong tham gia giải quyết các vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường Lưu Bình Dương Tạp chí Công thương 2017  
700 Các hình thức tảo mộ của người  Dao Quần Chẹt ở xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên  Mai Thị Hồng Vĩnh Tạp chí Dân tộc học  2017  
699 Chính sách của Hà Lan đối với lao động nhập cư Trung Quốc ở thương điếm Zeelandia (Đài Loan) (1624- 1662) Dương Thị Huyền Nghiên cứu Đông Bắc Á 2017  
698 Thương điếm Hirado (1613- 1623) trong hệ thống thương mại Đông Á của Công ty Đông Ấn Anh Dương Thị Huyền Tạp chí Văn hóa nghệ thuật 2017  
697 Một số giá trị trong tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt ở xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên hiện nay Mai Thị Hồng Vĩnh  Thông tin Khoa học xã hội  2017  
696 Tục thờ cúng tổ tiên, dòng họ của người Dao Quần Chẹt ở Đại Từ, Thái Nguyên Mai Thị Hồng Vĩnh  Văn hóa Nghệ thuật  2017  
695 Một số đóng góp của hoạt động đấu trang du kích ở Thai Nguyên trong cao trào kháng Nhật cứu nước Ngô Ngọc Linh Lịch sử Đảng 2017  
694 Ảnh hưởng của tam tòng tứ đức trong nho giáo đối với người phụ nữ dân tộc Tày, Nùng Lương Thị Hạnh Dân tộc học 2017  
693 Phạm trù dân trong Nho giáo tiên Tần Trương Thị Thảo Nguyên Tạp chí văn hóa nghệ thuật  2017  
692  Tư tưởng về dân của Lê Thánh Tông Trương Thị Thảo Nguyên Tạp chí văn hóa nghệ thuật.  2017  
691 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn nông nghiệp tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Nuyễn Thị Tuyết, Ngô Văn Giới Tạp chí Khoa học Đất 2017  
690 Biến động kiến thức bản địa của người Thái trong canh tác đất dốc ở vùng ven thành phố Sơn La Nguyễn Thị Hồng Viên, Ngô Văn Giới Tạp chí Khoa học đất 2017  
689 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên Ngô Văn Giới Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn 2017  
688 Ô nhiễm kim loại nặng trong đất sau khai thác khoáng sản  tại khu vực mỏ chì kẽm làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Văn Hữu Tập, Mai Thị Lan Anh Tạp chí Khoa học đất 2017  
687 Nghiên cứu sử dụng vỏ trai cánh mỏng (Cristaria bialata) để hấp phụ phốt pho (PO43-) trong nước thải ô nhiễm Văn Hữu Tập Tạp chí Khoa học đất 2017  
686 Xử lý amoni ( - N) trong nước ô nhiễm bằng than sinh học thông qua mô hình hấp phụ động Văn Hữu Tập Tạp chí Khoa học đất 2017  
685 Nghiên cứu sử dụng tro bay và apatit để xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng do khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên Văn Hữu Tập, Mai Thị Lan Anh, Hoàng Trung Kiên Tạp chí Khoa học đất 2017  
684 Xem xét các tác động đến hệ sinh thái trong quá trình xây dựng và vận hành cảng Vân Phong Văn Hữu Tập Tạp chí Tài Nguyên và Môi trường 2017  
683 iệu quả sản xuất nông lâm kết hợp keo – chè thương mại cácbon tại vùng đệm khu bảo tồn Thần Sa – Phượng Hoàng Vi Thùy Linh Tạp chí Môi trường 2017  
682 Nghiên cứu địa mạo phục vụ phát triển Nông - Lâm nghiệp bền vững ở Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên Vũ Thị Phương, Vi Thùy Linh, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thu Hường Tạp chí Khoa học đất 2017  
681 Đánh giá quá trình học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực trong đào tạo ở trường sư phạm Trịnh Thanh Hải Tạp chí Khoa học Giáo dục 2016  
680 Tổ chức hoạt động khám phá trong dạy học toán cao cấp cho sinh viên trường CĐKT-KT Trịnh Thanh Hải Tạp chí Giáo dục 2016  
679 Stability of some difference schemes for solving the three-dimentional matter transport diffusion equation Nguyễn Đức Lạng, Nguyễn Thanh Mai Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
678 Semisimple characters for p-adic spin groups Ngô Văn Định Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
677 Nghiên cứu mở rộng dải hấp thụ hoàn hảo sóng điện từ dựa trên siêu vật liệu   Nguyễn Thị Hiền Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
676 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo siêu vật liệu không phụ thuộc vào phân cực sóng điện từ Nguyễn Thị Hiền Tạp chí Khoa học Công nghệ 2016  
675 Decisive role of the dielectric spacer on metamaterial hybridization  Nguyễn Thị Hiền Tạp chí Khoa học Công nghệ 2016  
674 Tính hấp thụ ánh sáng của vật liệu BaTi1-xMnxO3 Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Văn Đăng Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
673 Khử bào tử nấm bằng phương pháp sử dụng Floating electrode dielectric barrier discharge Nguyễn Văn Hảo Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
672 Xác định các thông số động học của các hạt nano vàng bán nguyệt đơn nhất  Vũ Xuân Hòa, Nguyễn Văn Hảo, Phạm T Thu Hà và Phạm Minh Tân Tạp chí KHCN Quân sự 2016  
671 Hiệu ứng Raman trộn bốn sóng trong môi trường khí Nguyễn Văn Hảo Tạp chí KHCN Quân sự 2016  
670 Về thành phần hóa hoc và hoẠt tính sinh học cây ngoại mộc tái (allophylus livescens gagnep.) thu hái tại vùng vịnh Hạ Long Khiếu Thị Tâm Tạp chí Hóa học  2016  
669 Phân tích dạng kim loại Chì trong trầm tích cột thuộc lưu vực sông Cầu- Tỉnh Thái Nguyên Phạm Thị Thu Hà Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2016  
668 Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất quinolin của 4,5,6,7-tetraclo-1,3-tropolon bằng phản ứng với 3,4,5,6-tetraclo-1,2-benzoquinon Dương Nghĩa Bang Tạp chí Hóa học & 2016  
667 Xác định hàm lượng cadimi trong rau xanh tại thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp chiết - trắc quang Nguyễn Đăng Đức, Phan Thanh Phương, Nguyễn Tô Giang, Dương Nghĩa Bang Tạp chí Hóa học & 2016  
666 Xác định hàm lượng Crom trong rau xanh ở thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử F-AAS Nguyễn Đăng Đức, Nguyễn Tô Giang, Dương Nghĩa Bang Tạp chí Hóa học & 2016  
665 Xác định hàm lượng Ni trong rau xanh tại Thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử F-AAS Nguyễn Đăng Đức, Nguyễn Tô Giang, Dương Nghĩa Bang Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
664 Nghiên cứu tổng hợp thalidomid từ anhydrid phthalic và acid L-glutamic đi qua acid N-phthaloyl-DL-glutamic và anhydrid N-phthaloyl-DL-glutamic Hoàng Thị Thanh Tạp chí Dược học 2016  
663 Hấp phụ Cr (VI) trong môi trường nước bằng vật liệu hấp phụ bã chè biến tính KOH Nguyễn Thị Kim Ngân Tạp chí Hóa học 2016  
662 Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 trong dung dịch Hcl 1M của caffeine bằng phương pháp tổng trở,   Trương Thị Thảo Tạp chí Khoa học 2016  
661 Thành phần hóa học và hoạt tính ức chế tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) của cao chiết ethanol từ cây hoàng liên ô rô (Mahonia nepalensis DC.) Trịnh Đình Khá Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2016  
660 Khử bào tử nấm bằng phương pháp sử dụng plasma FE-DBD Trịnh Đình Khá Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
659 Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch chiết quả thể nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris lên chuột nhắt trắng Swiss Đỗ Thị Tuyến Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
658 Ảnh hưởng của các điều kiện lên men đến khả năng sinh chất kháng sinh ức chế vi khuẩn gây bệnh trên người của chủng xạ khuẩn  TT1.2 Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Đỗ Thị Tuyến Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
657 Nghiên cứu khả năng tạo mô sẹo từ phôi non ở một số giống ngô (Zea mays L.) năng suất cao Vũ Thanh Sắc, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Trưởng A Tài Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
656 Chuyển gen VrPDF1 nhờ A. tumefaciens ở cây đậu xanh Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
655 Ảnh hưởng của các điều kiện lên men đến khả năng sinh chất kháng sinh ức chế vi khuẩn gây bệnh trên người của chủng xạ khuẩn tt1.2 Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
654 Khả năng kháng mọt và đặc điểm của gen VrPDF1 của một số giống đậu xanh (Vigna radiata L. Wilczek) Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí Công nghệ Sinh học 2016  
653 Tối ưu hóa điều kiện tách chiết các hợp chất polyphenol có tính chống oxy hóa cao từ cây sim (Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.) ở một số đồi núi thuộc Chí Linh, Hải Dương Nguyễn Thị Thu Huyền Tạp chí Công nghệ Sinh học 2016  
652 Sử dụng tế bào nấm men được biến nạp plasmid mang tổ hợp promoter- gen, DIN7- GFP, để nhận biết các hợp chất gây biến đổi gen và gây độc tế bào Nguyễn Thị Thu Huyền Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
651 Đánh giá khả năng kháng kháng Soybea mosaic Virus của một số dòng đậu tương chuyển gen mang cấu trúc RNAi Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
650 Nghiên cứu 1 số phương pháp lây nhiễm Virus gây bệnh xoăn lá cà chua Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
649  Nghiên cứu tạo cây khoai lang chuyển gen mang cấu trúc gen vip2-1 thông qua vi khuẩn A. tumefaciens  Vũ Thị Lan Tạp chí Công nghệ Sinh học 2016  
648  Kết quả nghiên cứu tạo cây khoai lang kháng bọ hà thông qua công nghệ gen Vũ Thị Lan  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2016  
647 Nghiên cứu tri thức và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên để bảo tồn và phát triển bền vững Lê Thị Thanh Hương Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2016  
646 Xử lý nước rỉ rác sau quá trình keo tụ và ozon bằng bùn hoạt tính theo mẻ (SBR) Văn Hữu Tập Tạp chí môi trường 2016  
645 Ứng dụng GIS trong đánh giá thích nghi sinh thái cây cao su với các điều kiện sinh khí hậu, thổ nhưỡng tỉnh Attapeu, CHDCND Lào Đỗ Thị Vân Hương Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
644 Đánh giá thích nghi sinh khí hậu, thổ nhưỡng phục vụ phát triển bền vững cây chè tỉnh Thái Nguyên Đỗ Thị Vân Hương, Ngô Văn Giới Khoa học Đất 2016  
643 Biến động cảnh quan huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình Ngô Văn Giới Khoa học Đất 2016  
642 Đánh giá tải lượng một số chất ô nhiễm môi trường không khí từ hoạt động giao thông tại 1 số tuyến đường chính của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
641 Xây dựng bản đồ cacbon rừng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Đông, Trần Ngọc Hà Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
640 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Thị Hồng Viên Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
639 Đánh giá hiện trạng lâm nghiệp cộng đồng tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hồng Viên Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
638 Alalysis biochar properties made from sawdust and its effect to brassica rapa chinensis seeds MaiThị Lan Anh Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
637 Ứng dụng mô hình tích hợp GIS-ALES trong đánh giá thích nghi sinh thái cây Actiso với điều kiện tự nhiên huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai Kiều Quốc Lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
636 Biểu tượng Gió trong Bước gió truyền kỳ Cao Thị Hồng Diễn đàn VN Việt Nam 2016  
635 Sự thay đổi điểm nhìn về chức năng văn học Cao Thị Hồng Diễn đàn VN Việt Nam 2016  
634 Quan niệm về văn học nghệ thuật của Phạm Văn Đồng nhìn từ việc đổi mới tư duy lý luận văn nghệ hôm nay Cao Thị Hồng Diễn đàn VN Việt Nam 2016  
633 Tình yêu trong Truyện Kiều của Nguyễn Du từ góc nhìn nữ quyền luận, viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam  Cao Thị Hồng Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam  2016  
632 Biểu tượng hoa trong biểu tượng thơ nôm tày Vũ Thị Vân Lý luận phê bình văn học nghệ thuật 2016  
631 Suy ngẫm về phương thức ứng xử của Nguyễn Trãi qua Quốc âm thi tập Phạm Thị Phương Thái Tạp chí Đại học Tân Trào 2016  
630 Vai trò của thầy cúng trong nghi lễ vòng đời của đồng bào Sán Chí Phạm Thị Phương Thái Tạp chí Dân tộc học 2016  
629 Marketing địa phương trong phát triển du lịch Thái nguyên Hoàng Thị Phương Nga Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
628 Liên kết xúc tiến du lịch Việt Bắc Hoàng Thị Phương Nga Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
627 Du lịch cộng đồng- công cụ xóa đói giảm nghèo ở miền núi phía Bắc Hoàng Thị Phương Nga Tạp chí Du lịch 2016  
626 Phê bình tác phẩm văn học nghệ thuật trên báo chí - Một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực viết bài cho sinh viên ngành báo Vi Thị Phương Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
625 Thiên tính nữ trong tiểu thuyết 1981 và Nhiều cách sống của Nguyễn Quỳnh Trang Nghiêm Thị Hồ Thu Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Đà Nẵng 2016  
624 Nghệ thuật thể hiện bản sắc văn hóa Tày trong thơ Triều Ân Nghiêm Thị Hồ Thu Tạp chí Văn hóa các dân tộc 2016  
623 Hư cấu và phi hư cấu trong trường phái New Journalism (1960-1980): một thử nghiệm báo chí Bùi Linh Huệ Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào 2016  
622 Nghi lễ tang ma truyền thống của người Sán Dìu ở Thái Nguyên Dương Thùy Linh Tạp chí Dân tộc học 2016  
621 Tri thức bản địa của người Sán Dìu tỉnh Thái Nguyên trong việc lựa chọn đất đai, địa hình canh tác và hệ thống giống cây trồng Dương Thùy Linh Tạp chí Dân tộc 2016  
620 Vai trò thể hiện chức năng liên nhân của các biểu thức đồng sở chỉ trong tác phẩm văn chương Nguyễn Diệu Linh Từ điển học và bách khoa thư 2016  
619 Sự thể hiện cái tôi trữ tình của Chế Lan Viên trong thơ sau năm 1975 Nguyễn Diệu Linh Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
618 Một số tổ chức phi quan phương trong bản người Nùng Phàn Slình ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Đàm Thị Tấm Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 2016  
617 Vai trò của những người có uy tín trong bản người Nùng Phàn Slình ở huyện Đồng Hỷ Đàm Thị Tấm Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
616 Xu hướng đặt tên thân mật cho trẻ em từ góc nhìn giới tính  Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Thị Suối Linh Tạp chí ngôn ngữ và đời sống 2016  
615 Vấn đề sử dụng từ ngữ trong văn bản Thiền  tông bản hạnh giữa bản khắc in năm 1745 và bản khắc in năm 1932 Lương Thị Thanh Dung Tạp chí Ngôn ngữ 2016  
614 Đặc điểm định danh thực vật trong tiếng Sán Dìu Trịnh Thị Thu Hòa Tạp chí ngôn ngữ và đời sống 2016  
613 Báo Văn nghệ Thái Nguyên với vấn đề nghiên cứu lý luận phê bình văn học Vi Thị Phương Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam  2016  
612 Không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết của nhà văn nữ hải ngoại Vũ Thị Hạnh Tạp chí Văn hóa nghệ thuật  2016  
611 Chức năng của kết tử "vì" trong lập luận Nguyễn Thị Thu Trang Tạp chí ngôn ngữ và đời sống 2016  
610 Sức mạnh và biểu hiện đa dạng của lời thách đố trong tiếng Việt Nguyễn Thị Thanh Ngân Tạp chí ngôn ngữ và đời sống 2016  
609 Quan niệm về văn chương và quốc ngữ qua các bài tựa Truyện Hoa tiên Hoàng Thị Tuyết Mai Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
608 Hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ tại Viện KHSS của ĐHTN Trần Thị Hồng Tạp chí KH&CN Đại học Đồng Tháp 2016  
607 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Mông tại xã Cúc Đường - Võ Nhai - Thái Nguyên Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Linh Tạp chí KH&CN Đại học Phạm Văn Đồng  2016  
606 Quan hệ giữa khoa học và tôn giáo Trần Thị Hồng Tạp chí KH&CN Việt Nam 2016  
605 Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Trung tâm học liệu, ĐHTN Nguyễn Thanh Huyền Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 2016  
604 Cần sửa đổi quy định về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại trong bộ luật tố tụng hình sự để đáp ứng yêu cầu tự do kinh doanh, thương mại hiện nay Lưu Bình Dương Tạp chí Công Thương 2016  
603 Vấn đề hòa giải tại cộng đồng trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và những vấn đề pháp lý đặt ra Lưu Bình Dương Tạp chí Khoa học Kiểm sát 2016  
602 Mấy ý kiến góp ý hoàn thiện  các quy định của luật về bảo  đảm quyền bầu cử và ứng cử của công dân vào các cơ quan dân cử ở Việt Nam Lưu Bình Dương Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
601 Vấn đề giới và lồng ghép giới trong chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi Nguyễn Thị Ngọc Mai Tạp chí Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2016  
600 Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp (1997-2011) Nguyễn Minh Tuấn Tạp chí Lịch sử Đảng 2016  
599 Đảng bộ Thái Nguyên lãnh đạo phát triển cây công nghiệp mũi nhọn 1997 - 2010 Nguyễn Minh Tuấn Tạp chí Lịch sử Đảng 2016  
598 Tình hình ruộng đất huyện Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) qua tư liệu địa bạ Gia Long 4 (1805) Đỗ Hằng Nga Tạp chí Nghiên cứu lịch sử 2016  
597 Sử liệu về cúng hậu, bầu hậu ở phổ yên (Thái Nguyên) Đỗ Hằng Nga Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
596 Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ trong giai đoạn hiện nay Đồng Thị Thơm Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
595 Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo xây dựng nguồn lực cho giáo dục phổ thông (1997 - 2010) Đoàn Thị Yến Tạp chí Lịch sử Đảng 2016  
594 Giáo dục phổ thông tỉnh Thái Nguyên (1997 - 2010) chủ trương và kết quả thực hiện Đoàn Thị Yến Tạp chí Lịch sử Đảng 2016  
593 Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo xây dựng đội ngũ giáo viên phổ thông (1997 - 2010) Đoàn Thị Yến Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
592 Lễ "mắng tội" tổ tiên của nhóm Dao Đỏ ở bản Cuôn, huyện chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Lương Thị Hạnh Nghiên cứu Đông Nam Á 2016  
591 Hình ảnh ngôi miếu trong đời sống tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt Nghiien cứu ở xã Quân Chu, H. Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Mai Thị Hồng Vĩnh Nghiên cứu Đông Nam Á 2016  
590 Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam Lê Văn Hiếu Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
589 Đảng bộ thành phố Thái Nguyên với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay Lê Văn Hiếu Tạp chí giáo dục lý luận 2016  
588 Công tác tư tưởng trong xây dựng nông thôn mới Lê Văn Hiếu Tạp chí Thanh niên 2016  
587 Đảng bộ xã Đường Hoa lãnh đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay Lê Văn Hiếu Tạp chí Thanh niên 2016  
586 Mối quan hệ giữa chương trình đọc can thiệp và kỹ năng nhận thức của sinh viên không chuyên ngữ ĐH Thái Nguyên Nguyễn Thị Quế Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
585 Values developed and ignored in an english text – book Cao Duy Trinh Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
584 Ảnh hưởng của tư tưởng về dân trong Nho giáo Tiên Tần tới tư tưởng thời Lý - Trần Trương Thị Thảo Nguyên Văn hóa nghệ thuật 2016  
583 Phát triển con người tỉnh Thái Nguyên – thành tựu và một số vấn đề đặt ra Trịnh Thị Nghĩa Tạp chí Thông tin khoa học xã hội 2016  
582 Nâng cao hiệu quả hoạt động y tế nhằm mục tiêu phát triển con người ở Thái Nguyên hiện nay Trịnh Thị Nghĩa Tạp chí Phát triển bền vững Vùng 2016  
581 Quan điểm của Mác về điều kiện cho sự phát triển tự do của con người Trịnh Thị Nghĩa Tạp chí Triết học 2016  
580 Nghèo đa chiều và chỉ số nghèo đa chiều của Thái Nguyên hiện nay – một số vấn đề cần nghiên cứu Trịnh Thị Nghĩa Tạp chí Xã hội học 2016  
579 Vai trò của nguồn lực con người trong quá trình hình thành và phát triển của kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay  Lê Thị Sự Tạp chí Nhân Lực Xã hội 2016  
578 Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao trong kinh tế tri thức Lê Thị Sự Tạp chí Triết học 2016  
577 Vị trí của trí thức trong cơ cấu nguồn nhân lực chất lượng cao ở việt nam hiện nay Lê Thị Sự  Tạp chí Nghiên cứu con người 2016  
576 Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo xây dựng phong trào nông thôn mới Lê Thị Quỳnh Liu Tạp chí Lịch sử Đảng 2016  
575 Đánh giá thực trạng và nguyên nhân xảy ra chấn thương trong luyện tập quần vợt của các vận động viên lứa tuổi 25 của các câu lạc bộ thành phố Thái Nguyên  Phạm Thị Bích Thảo Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
574 Đánh giá quá trình học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực trong đào tạo ở trường sư phạm Trịnh Thanh Hải Tạp chí Khoa học Giáo dục 2016  
573 Tổ chức hoạt động khám phá trong dạy học toán cao cấp cho sinh viên trường CĐKT-KT Trịnh Thanh Hải Tạp chí Giáo dục 2016  
572 Stability of some difference schemes for solving the three-dimentional matter transport diffusion equation Nguyễn Đức Lạng, Nguyễn Thanh Mai Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
571 Semisimple characters for p-adic spin groups Ngô Văn Định Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
570 Nghiên cứu mở rộng dải hấp thụ hoàn hảo sóng điện từ dựa trên siêu vật liệu   Nguyễn Thị Hiền Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 2016  
569 Hình thành, bồi dưỡng năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm ngành Toán học Trịnh Thanh Hải Tạp chí Khoa học 2015  
568 Phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên trong đào tạo ở trường sư phạm Trịnh Thanh Hải Tạp chí Khoa học 2015  
567 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc, miền núi Trịnh Thanh Hải Tạp chí Khoa học giáo dục 2015  
566 Thực trạng và kết quả đào tạo học sinh diện 30a tại trường Đại học Khoa học - ĐHTN Trịnh Thanh Hải Tạp chí giáo dục 2015  
565 Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ định hướng xử dụng đất nông nghiệp tại cụm xã Sa Pả- Tả Phìn huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai Kiều Quốc Lâp, Ngô Văn Giới Tạp chí Khoa học đất 2015  
564 Đánh giá hiện trạng môi trường đất trồng chè tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên Ngô Văn Giới Tạp chí Khoa học đất 2015  
563 Cơ sở kinh tế - kỹ thuật của công nghệ không đốt để xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khóa Trung ương Thái Nguyên Nguyễn Thu Huyền, Ma Trung Sơn Tạp chí Kinh tế Môi trường 2015  
562 Hát Cỏ lảu - sợi dây tơ hồng gắn kết lứa đôi của người Nùng Phàn Slình Lê Thị Ngân Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2015  
561 Một số vấn đề về thực thi quyền SHTT đối với nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên hiện nay Nguyễn Thị Kim Phương, Trần Diệu Linh Tạp chí Giáo dục     lý luận 2015  
560 Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Huyền Tạp chí Kinh tế       Châu Á - Thái        Bình Dương 2015  
559 Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất quinolin của β-tropolon từ 3-clo-2-metylanilin Dương Nghĩa Bang, Phạm Thế Chính Tạp chí Hóa học  2015  
558 Xác định hàm lượng chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) Nguyễn Đăng Đức, Dương Nghĩa Bang, Nguyễn Tô Giang Tạp chí Hóa học & Ứng dụng 2015  
557 Nghiên cứu lựa chọn maltodextrin và tổng hợp vật liệu phức hợp sắt-maltodextrin (DE=25) Nguyễn Đình Vinh, Nguyễn Thị Xuyên Tạp chí Hóa học  2015  
556 Nghiên cứu tổng hợp hydroxyapatit từ vỏ sò bằng phản ứng pha rắn Nguyễn Đình Vinh Tạp chí Hóa học  2015  
555 Nghiên cứu ảnh hưởng của giá trị đường khử (DE) đến sự hình thành vật liệu phức hợp sắt-polysaccarit Nguyễn Đình Vinh Tạp chí Hóa học  2015  
554 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của giá trị pH và nhiệt độ đến sự hình thành goethite Nguyễn Đình Vinh Tạp chí Hóa học  2015  
553 Phân tích dạng kim loại đồng, kẽm trong trầm tích cột thuộc lưu vực sông Cầu - tỉnh Thái Nguyên  Phạm Thị Thu Hà Tạp chí phân tích hóa, lý và sinh học 2015  
552 Lịch sử ô nhiễm kim loại nặng hồ Trị An Phạm Thị Thu Hà Tạp chí phân tích hóa, lý và sinh học 2015  
551 Phân tích dạng một số kim loại nặng trong trầm tích hồ Trị An Phạm Thị Thu Hà Tạp chí phân tích hóa, lý và sinh học 2015  
550 Nghiên cứu quy trình tổng hợp tadalafil Phạm Thế Chính Phạm Thị Thắm Tạp chí Hóa học  2015  
549 Tổng hợp một số dẫn xuất mới của tadalafil Phạm Thế Chính Phạm Thị Thắm Tạp chí Hóa học  2015  
548 Thành phần và hoạt tính sinh học của tinh dầu cây đơn kim Phạm Thế Chính,Dương Nghĩa Bang, Phạm Thị Thắm Tạp chí Hóa học & Ứng dụng 2015  
547 Tổng hợp một số dẫn xuất mới của diketopiperazin Phạm Thế Chính Tạp chí Hóa học  2015  
546 Tổng hợp epoxit của 3,4-dehydropyranapthoquinon Phạm Thế Chính Tạp chí Hóa học  2015  
545 Tổng hợp một số hợp chất lai triterpenoid-triazol-AZT Phạm Thế Chính Tạp chí Hóa học  2015  
544 Nghiên cứu khả năng loại bỏ Cr(VI) bằng compozit PANi - vỏ lạc ra khỏi dung dịch nước bằng phương pháp hấp phụ động Bùi Minh Quý, Vũ Quang Tùng, Nguyễn Như Lâm Tạp chí Hóa học 2015  
543 Adsorption of methylene blue from aqueous solutions using KOH-modified waste leaves Nguyễn Thị Kim Ngân Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2015  
542 Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất mới indenoisoquinolin từ  indeno [1,2 -c]isochromen-5,11-dion và L-α-amino axit Phạm Thế Chính Tạp chí Hóa học 2015  
541 Một số kết quả về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Thái Nguyên (1997 - 2010) Nguyễn Văn Đức Tạp chí Lịch sử Đảng 2015  
540 Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân (1997 - 2010) Nguyễn Văn Đức Tạp chí Lịch sử Đảng 2015  
539 Chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên sau 15 năm tái lập Tỉnh (1997 - 2012) Đoàn Thị Yến Tạp chí Giáo dục Lý luận 2015  
538 Đảng Bộ thành phố Thái Nguyên với việc thực hiện nghị quyết số 01-NQ/TW về công tác lí luận trong giai đoạn hiện nay Lê Văn Hiếu Tạp chí Giáo dục Lý luận 2015  
537 Lai nguyên của thể hát nói Phạm Thị Phương Thái Tạp chí Nghiên cứu Văn học 2015  
536 Nguyễn Trãi và Nguyễn Du trên hành trình xây đắp, hoàn thiện thể thơ lục bát Phạm Thị Phương Thái Tạp chí  Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật,  2015  
535 Lễ trưởng thành " Giấy chứng sinh lần thứ hai của người Sán chỉ" Phạm Thị Phương Thái Tạp chí Dân tộc 2015  
534 Bàn thêm về các dấu hiệu thông dụng nhận diện hành động hỏi gián tiếp trong tiếng Việt Nguyễn Thị Thanh Ngân, Trương Thị Hoa Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư 2015  
533 Thu hút khách du lịch quốc tế đến Điện Biên Nguyễn Ngọc Lan Tạp chí Du lịch Việt Nam 2015  
532 Liên kết phát triển sản phẩm du lịch Thái Nguyên với một số tỉnh thành phía Bắc Việt Nam: Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái Đào Thị Hồng Thúy Tạp chí Du lịch Việt Nam 2015  
531 Liên kết xúc tiến du lịch các tỉnh Đông Bắc Nguyễn Hồng Vân Tạp chí Du lịch Việt Nam 2015  
530 Yếu tố giới trong việc sử dụng một số kiểu câu của sinh viên Nguyễn Thị Trà My Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sồng 2015  
529 Chiến lược liên tưởng - so sánh có định hướng của người Việt nhìn từ góc độ giới tính (khảo sát trên đối tượng sinh viên) Nguyễn Thị Trà My Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 2015  
528 Tiếng Việt và xu hướng tự do hóa ngôn ngữ thơ Việt Nam hiện đại Nguyễn Thị Trà My Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 2015  
527 Hiện tượng đa thanh trong lập luận tiếng Việt (quan khảo sát lập luận sử dụng kết tử "nhưng") Nguyễn Thị Thu Trang Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống 2015  
526 Định Hóa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong phát triển du lịch Phùng Thị Kim Anh Tạp chí Du lịch Việt Nam 2015  
525 Thời gian, một triết lý nhân sinh  Cao Thị Hồng Tạp chí Quán Văn  2015  
524 Tâm thức văn hóa Việt trong Một thời tôi từng có của Nguyễn Huy Hoàng Cao Thị Hồng Diễn đàn VN Việt Nam  2015  
523 Tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học nghệ thuật thời kỳ đổi mới Cao Thị Hồng Tạp chí Khoa học xã hội nhân văn 2015  
522 Diễn ngôn thế sự đời tư trong truyện ngắn Lê Minh Khuế sau 1975 Cao Thị Hồng Tạp chí Văn nghệ quân đội 2015  
521 Tinh thần dân chủ một phẩm tính trong phê bình và cảo luận của Thiếu Sơn Cao Thị Hồng Tạp chí Quán Văn  2015  
520 Decisive role of the dielectric spacer on metamaterial hybridization Nguyễn Thị Hiền  Tạp chí Ngiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự 2015  
519 Diode-pumped tunable solid-state Cr3+:LiSAF lasers passively Q switched with Cr4+:YSO crystal Nguyễn Văn Hảo Advances in Optics,Photonics, Spectrscopy & Applications VII 2015  
518 Khái quát quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất qua gần 30 năm đổi mới. Lê Thị Sự Tạp chí Lý luận và thực tiễn 2015  
517 Những vấn đề cần quan tâm qua các báo cáo phát triển con người của UNDP Trịnh Thị Nghĩa Tạp chí Nghiên cứu con người 2015  
516 Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện mang gen cystatin 2 liên quan đến tính kháng mọt của cây ngô, Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí Công nghệ Sinh học 2015  
515 Đặc điểm phân tử của gen defensin 1 phân lập từ một số giống ngô có khả năng kháng mọt khác nhau Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2015  
514 Tạo vector biểu hiện mang gen chỉ thị GFP điều khiển bởi promoter RAD54 để tạo biosensor phát hiện hợp chất gây đột biến gen Nguyễn Thị Thu Huyền Tạp chí Công nghệ Sinh học 2015  
513 Phân tích trình tự gen mã hóa polyphenol oxidase từ một số giống chè trồng tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Hoàng Thị Thu Yến Tạp chí Công nghệ Sinh học 2015  
512 Kết quả nghiên cứu thành phần loài của bộ Phù du (Ephemeroptera: Insecta) ở một số suối thuộc lưu vực sông Mã, tỉnh Thanh Hóa Trưởng A Tài Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHQGHN  2015  
511  Nghiên cứu tái sinh chồi trực tiếp từ cuống lá và mảnh lá của giống khoai lang Chiêm Dâu và KB1 Vũ Thị Lan Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHQGHN 2015  
510 Đa dạng cây thức ăn cho đại gia súc tại các hệ sinh thái rừng an toàn khu, Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Anh Hùng Tạp chí Rừng và Môi trường,  2015  
509 Đánh giá giá trị và hiện trạng khai thác tài nguyên sinh vật rừng tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Anh Hùng Tạp chí Rừng và Môi trường 2015  
508 Some applications of distinguished d-sequences Phạm Hồng Nam Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
507 Koszul homology annihilators with respect to distinguished d-sequences Phạm Hồng Nam Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
506 Determination of a Time-Dependent Term in the Right-Hand Side of Linear Parabolic Equations Bùi Việt Hương Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
505 Đồng dư thức và ứng dụng trong việc chứng minh tính chia hết và tìm số dư của phép chia Hoàng Ngọc Tuất Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
504 Trường Đại học và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc, miền núi Trịnh Thanh Hải Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
503 Một phương pháp tra cứu ảnh dựa vào truy vấn đa điểm và nhận thức của người dùng về độ tương tự trực quan Đào Thị Thúy Quỳnh Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
502 Đánh giá vai trò lâm nghiệp cộng đồng tại xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Thị Đông Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
501 Nghiên cứu, đánh giá thích nghi tài nguyên sinh khí hậu, thổ nhưỡng cho phát triển cây thảo quả huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Đỗ Thị Vân Hương Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
500 Tình hình xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý “Tân Cương” cho sản phẩm chè Bùi Trọng Tài, Phạm Hoài Nhi, Hà Như Quỳnh Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
499 Hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên trường Đại học Khoa học, thành tựu và hạn chế  Hà Như Quỳnh, Nguyễn Thị Điệp Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
498 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực tại nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa, vật liệu xây dựng Thái Nguyên 3 - Phổ yên tỉnh Thái Nguyên Trần Thị Hồng Tạp chí KH&CN Đại học Phạm Văn Đồng 2015  
497 Quan hệ giới trong gia đình người Sán Chỉ (Khảo sát tại xã Bộc Bố, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn) Tạ Thị Thảo Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
496 Vai trò của công tác xã hội trong việc nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình dân tộc thiểu số (Nghiên cứu trường hợp phụ nữ dân tộc H'Mông và dân tộc Dao tại xã Nghinh Tường - huyện Võ Nhai - Thái Nguyên) Tạ Thị Thảo, Nguyễn Thị Hồng Trâm Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
495 Án lệ và áp dụng án lệ. Một số đề xuất về việc áp dụng án lệ tại Việt Nam Ma Thị Thanh Hiếu Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
494 Điểm mới của chế định chủ tịch nước theo  Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2013 Nguyễn Thị Thu Phương Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
493 Lãnh đạo - Quản lý: Tương đồng và dị biệt Nguyễn Thị Linh Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp 2015  
492 Studies using extracts green tea as a corrosion inhibitor for CT38 steel in 0.01M HCl Solution Trương Thị Thảo Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
491 Nghiên cứu điều kiện tối ưu điều chế phân ure nhả chậm trên nền polime siêu hấp thụ nước tổng hợp từ poliacrylamit Trương Thị Thảo Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
490 Xác định hàm lượng Pb trong 5 loại rau xanh ở thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp chiết trắc quang Nguyễn Đăng Đức, Phan Thanh Phương, Nguyễn Tô Giang Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
489 Tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình và đánh giá khả năng hấp phụ xanh metylen của vật liệu Nguyễn Thị Hồng Hoa Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
488 Thành tựu của đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông từ năm 1997 đến năm 2012 Đoàn Thị Yến Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
487 Hồ Chí Minh với một số quan điểm về văn hóa văn nghệ và sự vận dụng của cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng múa Việt Nam Nguyễn Văn Đức Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
486 Tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế người dân vườn quốc gia Ba Bể Lương Thị Hạnh Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
485 Kỹ năng hoạt náo trong hoạt động hướng dẫn du lịch Nguyễn Ngọc Lan Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
484 Lời văn nghệ thuật truyên ngắn Lê Minh Khuê thời kỳ đổi mới Cao Thị Hồng Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
483 Vấn đề sử dụng chữ Nôm vay mượn trong Thiền tông bản hạnh - Bản khắc in năm 1745 Lương Thị Thanh Dung Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
482 Sử dụng tư liệu ghi hình trong giảng dạy ngành VNH (áp dụng tại ĐH Khoa học),  Nguyễn Thị Suối Linh Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐH Sư phạm HN 2 2015  
481 Nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay Dương Thùy Linh Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
480 Nguyễn Trãi với những câu thơ "hoàn toàn Nôm thực sự" Phạm Thị Phương Thái Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
479 Chữ Nôm-văn chương xâm nhập vào quĩ đạo quân sự chính trị thời Lê mạt (khảo sát qua tài liệu về cuộc nổi dậy của Lê Duy Mật) Hoàng Thị Tuyết Mai Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
478 "Những người đàn bà tăm" - niềm kiêu hãnh về vẻ đẹp cơ thể nữP Phạm Thị Vân Huyền Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
477 Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại các khách sạn 3 sao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Anh Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
476 Sự lựa chọn chủ nghĩa xã hội trong quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh Lê Thị Sự Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
475 Giải phóng con người để phát triển con người – một nội dung đặc sắc trong triết lý nhân sinh Hồ Chí Minh Trịnh Thị Nghĩa Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
474 Power constructed by values, viewed from critical discourse analysis Cao Duy Trinh Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
473 Phát triển trò chơi ngôn ngữ nhằm củng cố kiến thức ngữ pháp của sinh viên không chuyên tiếng Anh trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên” Nguyễn Hải Quỳnh, Phùng Thị Hải Vân Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
472 Nghiên cứu nhân giống in vitro cây khoai lang Vũ Thị Lan Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
471 Tạo dòng và phân tích trình tự gen mã hóa polyphenol oxidase từ giống chè TRI777 trồng tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Hoàng Thị Thu Yến, Nguyễn Phương Thảo Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
470 Tách dòng cDNA Defensin liên quan đến tính kháng mọt của cây đậu xanh Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
469 Nghiên cứu đặc điểm gen defensin1 phân lập từ mẫu ngô địa phương Lào Cai phục vụ chuyển gen nhằm cải thiện khả năng kháng mọt của ngô Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
468 Nghiên cứu khả năng tái sinh cây trực tiếp từ phôi non ở một số giống ngô (Zea may L) năng xuất cao Vũ Thanh Sắc/ Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
467 Đánh giá hoạt tính kháng sinh của xạ khuẩn qua các lần cấy chuyển Đỗ Thị Tuyến Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
466 Ảnh hưởng của các điều kiện lên men đến khả năng sinh chất kháng sinh kháng nấm gây bệnh thực vật của hai chủng xạ khuẩn BB32 và BG42 Đỗ Thị Tuyến Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
465 Ảnh hưởng của một số yếu tố lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris Đỗ Thị Tuyến Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
464 Nghiên cứu phân lập các chủng Bacillus spp có hoạt tính probiotic cao từ các sản phẩm lên men tự nhiên tại Thành phố Thái Nguyên Đỗ Thị Tuyến Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Đồng Tháp 2015  
463 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ chiếu sáng và chế độ thủy động tới hiệu quả sản xuất sinh khối vi khuẩn lam Spirulina trong hệ thống photobioreactor (PBR) Đỗ Thị Tuyến Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Đồng Tháp 2015  
462 Nhân dòng và phân tích trình tự gen 28S-rRNA của chủng nấm sò sinh tổng hợp cellulase Trịnh Đình Khá Tạp chí Khoa học  - Trường Đại học Đồng tháp 2015  
461 Nghiên cứu tính đa dạng thực vật vườn quốc gia Xuân Sơn theo đai đọ cao Nguyễn Thị Yến Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
460 Nghiên cứu nhện (Araneae) trong hang động ở vịnh Hạ Long, tỉnh quảng Ninh Nguyễn Thị Yến Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
459 Một số kết quả nghên cứu nhện (Araveae) tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Yến Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
458 Sử dụng phin lọc lưỡng chiết trong công nghệ laser Nguyễn Văn Hảo Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN 2015  
457 Thiết kế, khai thác mô hình động trên máy tính trong dạy học Toán ở THPT Trịnh Thanh Hải,  Trần Việt Cường Tạp chí Giáo dục 2014  
456 Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học Tin học lớp 11 THPT Trịnh Thanh Hải, Trần Trung Tạp chí Khoa học Giáo dục 2014  
455 Bồi dưỡng năng lực vận dụng xác suât thống kê vào thực tiến thông qua dạy học bài tập cho sinh viên trường ĐHNL-ĐHTN Mai Thị Ngọc An,  Trịnh Thanh Hải Tạp chí Giáo dục 2014  
454 Tổng hợp và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano Ag-TiO2. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Lưu Tuấn Dương, Trịnh Ngọc Hoàng, Lê Văn Hoàng, Nguyễn Văn Đăng Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học VN 2014  
453 Nghiên cứu về chế tạo một số vật liệu tiên tiến tại Đại học Thái Nguyên. Chu Việt Hà, Đỗ Thùy Chi, Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Thị Nhuần, Thân Thị Hồng Vân, Đặng Thi Huệ, Vũ Thị Kim Liên Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học VN 2014  
452 Nghiên cứu khả năng hấp thụ sóng vi ba của các hạt nano điện môi La1,5Sr0,5NiO4 Chu Thị Anh Xuân, Phạm Trường Thọ, Đoàn Mạnh Quang, Tạ Ngọc Bách, Nguyễn Xuân Phúc, Đào Nguyên Hoài Nam Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học VN 2014  
451 Ba1-xCaxTiO3 and the dielectric properties Nguyen Van Khien, Vu Dinh Lam, Le Van Hong Communications in physic - Viện hàn lâm Khoa học VN 2014  
450 Ba1-xCaxTiO3 và tính chất điện môi của chúng Nguyễn Văn Khiển, Vũ Đình Lãm và Lê Văn Hồng Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học VN 2014  
449 Design and development of the folded 4-mirror resonators for diode end-pumped solid-state Cr:LiSAF lasers Nguyen Van Hao, Pham Van Duong, Pham Hong Minh, Do Quoc Khanh, and Antonio Agnesi  Communications in physic - Viện hàn lâm Khoa học VN 2014  
448 Numerical investigations of laser diode end-pumped solid-state Cr:LiSAF lasers passively Q-switched with Cr:YSO crystal Nguyen Van Hao, Pham Hong Minh, Pham Van Duong, Nguyen The Binh, and Nguyen Dai Hung  Communications in physic - Viện hàn lâm Khoa học VN 2014  
447 Nghiên cứu tổng hợp và mở vòng cis-1-tosyl-2-2-tosyloximetyl-3-(triflometyl)aziridin Phạm Thị Thắm, Phạm Thế Chính, Đặng Thị Tuyết Anh, Ngô Thị Thuận, Nguyễn Văn Tuyến Tạp chí Hóa học 2014  
446 Synthesis of derivatives hexahydropyrazine[1,2,b]-isoquinoline Phạm Thế Chính, Vũ Đức Cường, Đặng Thi Tuyết Anh, Phạm Thị Thắm, Ngô Quốc Anh, Nguyên Văn Tuyến Tạp chí  Hóa học 2014  
445 Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất quinolin của β-tropolon từ 3-clo-2-metylanilin Dương Nghĩa Bang, Phạm Thế Chính, Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Văn Thỉnh, Lương Thị Hồng Vân, Yu. A. Sayapin, V. N. Komissarov, V.I. Minkin Tạp chí Hóa học  2014  
444 Tổng hợp và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano Ag-TiO2. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Lưu Tuấn Dương, Trịnh Ngọc Hoàng, Lê Văn Hoàng, Nguyễn Văn Đăng Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học VN 2014  
443 Nghiên cứu khả năng loại bỏ Cr(VI) ra khỏi dung dịch nước của vật liệu compozit PANi – vỏ lạc theo phương pháp hấp phụ động Bùi Minh Quý, Phan Thị Bình, Vũ Quang Tùng, Nguyễn Như Lâm, Trần Thị Thu Hà,  Tạp chí Hóa học 2014  
442 Pseudo – isotherms for cadmium ion onto peanut shell – polyaniline composite Bui Minh Quy,  Phan Thi Binh, Vu Duc Loi Tạp chí Hóa học 2014  
441 Formation of akaganeite in polysaccharide media Nguyễn Đình Vinh, Đào Quốc Hương, Phan Thị Ngọc Bích Tạp chí Hóa học 2014  
440 Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình SBA-16 ứng dụng làm chất hấp phụ Nguyễn Thị Hồng Hoa, Trương Thị Thảo Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học VN 2014  
439 Hiệu quả của ABA và GA3 lên quá trình tạo đa chồi từ mô sẹo ở khoai lang Ipomoea batatas (L.) Lam.  Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Đình Trọng, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình Tạp chí Công nghệ Sinh học  2014  
438 Ảnh hưởng từ các hoạt động của con người đến hệ sinh thái rừng vùng An Toàn Khu Định Hóa, Thái Nguyên Nguyễn Anh Hùng Tạp chí Sinh học 2014  
437 Đánh giá tính đa dạng và giá trị tài nguyên thực vật ở VQG Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ.  Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thế Hưng Tạp chí Rừng và Môi trường 2014  
436 Đa dạng của một số nhóm động vật đất trong các trạng thái thảm thực vật ở VQG Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ. Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Thảo, Phạm Đình Sắc Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam 2014  
435 Tách dòng gen cystatin II phân lập từ một số mẫu ngô địa phương Việt Nam Vì Thị Xuân Thuỷ, Hồ Mạnh Tường, Lê Văn Sơn, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu Tạp chí sinh học 2014  
434 Điều tra cây thuốc và giá trị sử dụng theo kinh nghiệm của đồng bào dân tộc Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Thanh Hương, Ngô Đức Phương, Hoàng Thị Tươi, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Nghĩa Thìn Tạp chí Khoa học-ĐHQGHN 2014  
433 Ảnh hưởng của một số loại phân bón hữu cơ vi sinh đến năng suất, chất lượng chè vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Nguyễn Viết Hiệp, Nguyễn Minh Hưng Tạp chí Khoa học đất 2014  
432 Quan niệm về văn học nghệ thuật của Phạm Văn Đồng Cao Thị Hồng Tạp chí KHXH - Viện Hàn lâm Khoa học VN 2014  
431 Lý luận văn học hiện đại thế giới với việc phát triển lý luận, phê bình văn học Việt Nam (1986 – 2011) Cao Thị Hồng Diễn đàn văn nghệ Việt Nam 2014  
430 Đặc điểm vốn từ vựng của trẻ em từ 2 đến 3 tuổi Nguyễn Thị Trà My, Vi Thị Điệp Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống 2014  
429 Vẻ đẹp của Đức Chúa Ba trong cái nhìn đối sánh Nguyễn Thị Trà My Tạp chí Chùa Hương 2014  
428 Thơ Nôm kì thụy của các chúa Trịnh - khúc xạ từ quan điểm quan phương về tai dị và việc lành Hoàng Thị Tuyết Mai Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa 2014  
427 Một số đặc trưng trong tang ma của người Sán Chỉ ở Việt Nam Phạm Thị Phương Thái Tạp chí KHXH - Viện Hàn lâm Khoa học VN 2014  
426 Nhân vật KaDong trong lễ trưởng thành của người Sán Chỉ Phạm Thị Phương Thái Tạp chí Văn hóa Dân gian 2014  
425 Kinh nghiệm của một số nước về truyền thông KHCN và bài học cho Việt Nam Lê Thị Tuyết Hạnh, Hoàng Thị Kim Khánh Tạp chí KHXH - Viện Hàn lâm Khoa học VN 2014  
424 Những cách hiểu khác nhau của câu tục ngữ Thứ nhất là tu tại gia thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa Bùi Trọng Tài Tạp chí Nghiên cứu Phật học 2014  
423 Nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu lao động của tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Huyền Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 2014  
422 Tập tục làm ma của người Lô Lô ở Bảo Lạc (Cao Bằng) Đàm Thị Uyên, Lương Thị Hạnh Tạp chí Nhân lực Khoa học xã Hội 2014  
421 Newton-Kantorovich Regularization for Solutions of Nonlinear Ill-Posed Equations Involving Accretive Mappings Nguyễn Bường, Thân Văn Định, Nguyễn Thị Thu Thủy Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
420 An Iterative Method for Variational Inequality with  Accretive Operator Nguyễn Song Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
419 Bài toán điều khiển quan sát cho lớp hệ nơ ron thần kinh có một trế biến thiên: cách tiếp cận dùng bất đẳng thức ma trận tuyến tính LMIS Mai Viết Thuận, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Thị Hồng Nhung Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
418 Note on common fixed point for noncommuting mappings without continuity in cone metric spaces Nguyễn Đức Lạng Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
417 On the Schur module of GLm(C)  Ngô Văn Định Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
416 Fixed point theorem using a contractive condition of rational expression in the context of ordered partical metric spaces Nguyễn Thanh Mai Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
415 Sử dụng phin lọc lưỡng chiết trong công nghệ laser Nguyễn Văn Hảo, Phạm Hồng Minh Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
414 Nghiên cứu ảnh hưởng của biên pha Nguyễn Văn Khiển, Trịnh Phi Hiệp, Nguyễn Thị Dung  và Nguyễn Văn Đăng Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
413 Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất quinolin của β-tropolon từ 3-clo-2-metylanilin Duong Nghĩa Bang, Nguyễn Đăng Đức, Hoàng Lâm, Yu. A. Sayapin, V. N. Komissarov, V.N. Minkin Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
412 Tổng hợp và đặc trưng phức sắt-dextrin Nguyễn Đình Vinh, Dương Nghĩa Bang, Trương Thị Thảo, Trần Hoài Thu Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
411 Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép CT38 trong dung dịch axit HCl của các cặn chiết phân đoạn tách từ dịch chiết chè xanh Thái Nguyên Trương Thị Thảo, Trần Hoài Thu, Khiếu Thị Tâm Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
410 Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép CT38 trong dung dịch HCl 1M của dịch chiết cây thuốc lá Thái Nguyên Trương Thị Thảo Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
409 Xác định kẽm và Mangan trong chè xanh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử F-AAS Nguyễn Đăng Đức, Nguyễn Tô Giang Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
408 Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống đậu tương địa phương Sơn La” Lò Thanh Sơn, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
407 So sánh trình tự gen GmEXP1 liên quan đến sự kéo dài rễ phân lập từ mRNA của hai mẫu đậu tương địa phưuơng Bắc Kạn và Vĩnh Phúc Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Bùi Thị Doan, Lò Thanh Sơn, Chu Hoàng Mậu,  Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
406 Đặc điểm của gen mã hoá nhân tố phiên mã NAC1 phân lập từ một số giống ngô (Zea mays L.) Việt Nam Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Bùi Thị Thu, Phạm Thanh Tùng, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Mậu,  Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
405 Đặc điểm trình tự nucleotide của gen Cystatin II phân lập từ mRNA của hai mẫu ngô địa phương Sơn La và Hà Giang Vì Thị Xuân Thuỷ, Đặng Thị Hoa, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
404 Nghiên cứu chỉ thị SSR ở một số giống/dòng chè trồng tại Thái Nguyên... Hoàng Thị Thu Yến, Lê Quang Thương, Dương Thị Nhung, Hà Thị Loan Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
403 Sự tái sinh đa chồi trực tiếp từ các nguồn nguyên liệu khác nhau của giống khoai lang KB1 Vũ Thị Lan, Cao Diễm Mi, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
402 Công tác quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Nhâm Tuất Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
401 Đặc điểm hóa sinh học của một số yếu tố môi trường đất lúa tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên Mai Thị Lan Anh, Stephen Joseph, Lukas Van Zwieten, Hoàng Trung Kiên, Hoàng Lâm, Văn Hữu Tập Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
400 Di dân và vấn đề bảo tồn thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Cúc Phương Nguyễn Thị Hồng Viên Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
399 Giải mã ý nghĩa một số trò chơi trong Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh Nguyễn Diệu Linh, Nghiêm Thị Hồ Thu, Dương Ngọc Thùy Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
398 Tinh thần Phật giáo trong tiểu thuyết Độ gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh  Phùng Phương Nga Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
397 Hỗn dung và hòa hợp tôn giáo trong Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh Phùng Phương Nga Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Đà Nẵng  2014  
396 Thói quen giao tiếp của người Việt khi nói lời van xin Nguyễn Thị Thanh Ngân Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
395 Giá trị văn hóa trong đám cưới của người Sán Chỉ  Phạm Thị Phương Thái Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
394 Đọc Tiểu thuyết Sau phút sinh ly của Lê Văn Trương, nghĩ về ranh giới mong manh giữa thủy chung và phản bội Lê Thị Ngân  Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
393 Thích ứng công việc của các điều dưỡng viên Việt Nam tại Đài Loan Nguyễn Công Hoàng, Phạm Thị Phương Thảo Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
392 Những nguy cơ ảnh hưởng đến điều kiện bảo hộ của Chỉ dẫn địa lý Tân Cương cho sản phẩm chè Bùi Trọng Tài, Lê Thị Thu Huyền Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
391 Những chiều cạnh biến đổi sinh hoạt cộng đồng xã hội trong thời kỳ đổi mới (Khảo sát tại 6 tỉnh, thành phố) Tạ Thị Thảo Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
390 Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty  TNHH Phú Thái, tỉnh Thái Nguyên Trần Thị Hồng, Phạm Thị Thanh Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Phạm Văn Đồng 2014  
389 Người Pháp và những dự án thương mại ở Đàng Trong thế kỷ XVII - XVIII Dương Thị Huyền Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
388 Ảnh hưởng của các hình thái tôn giáo trong lễ cấp sắc của người Dao Mai Thị Hồng Vĩnh Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
387 Quan niệm của ngườu Tày Bắc Cạn về sự sống và cái chết Lương Thị Hạnh Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
386 Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng lực thể chất cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Cao Thị Phương Nhung Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
385 Tư Tưởng về Dân của Nguyễn Trãi. Trương Thị Thảo Nguyên Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
384 Ý nghĩa của vấn đề giải phóng con người trong triết học Mác đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay Trịnh Thị Nghĩa; Đinh Thị Hiển Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
383 Some American values from ideological perspectives Cao Duy Trinh Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
382 Proposed Seven-step Action Plans in Implementing Problem-based Learning Projects for English Teachers in NFLP2020 Training Programs at Thai Nguyen University. Nguyễn Thị Quế Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
381 Difficulties in teaching and developing reading abilities of second year non-English major students of Thai Nguyen University of Sciences.  Phan Thị Hòa Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
380 English and Vietnamese business complaint letters: a comparative study from systematic functional perspectives Lại Thị Thanh, Nguyễn Thị Tuyết Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
379 An analysis of the structure of a geography text based on systemic funtional grammar Dương Thị Thảo Tạp chí KH&CN-ĐHTN 2014  
378 A new Hybrid Method for Variational Inequality and Fixed Point Problems Nguyễn Thị thu Thủy Vietnam J. Math. 2013  
377 Vận dụng dạy học dự án vào dạy học môn Tin học 12 Trịnh Thanh Hải Tạp chí Giáo dục 2013  
376 Một số thành tựu gần đây trong nghiên cứu vật liệu có cấu trúc perovskite Nguyễn Văn Đăng Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH Việt Nam 2013  
375 Horizontally plasmon hybridization on symmetric-breaking metamaterials Nguyễn Thị Hiền Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH Việt Nam 2013  
374 Thiết kế và chế tạo siêu vật liệu hoạt động ở tần số GHz Nguyễn Thị Hiền Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH Việt Nam 2013  
373 Nghiên cứu vật liệu hấp thụ hoàn hảo sóng viba trên cơ sở Metamaterials Nguyễn Thị Hiền Tạp chí Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ Quân sự 2013  
372 Ảnh hưởng của nhiệt độ chế tạo đến sự hình thành và tính chất quang của các nano tinh thể lõi vỏ loại II CdS/ZnSe Nguyễn Xuân Ca Tạp chí Hóa học 2013  
371 Synthesis and optical properties of CdSe/CdSe1-xSx eterostructure nanorods using Oleylamine Nguyễn Thị Luyến Tạp chí Hóa học 2013  
370 Dye-doped silica-based nanoparticles for bioapplications Phạm Minh Tân Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 2013  
369 Adsorption of Pb(II) and Cd(II) ions onto nanostructured sawdust polyaniline composite Bùi Minh Quý Tạp chí Hóa học 2013  
368 Pseudo – isotherms for lead(II) ion onto bean shell – polyaniline composite Bùi Minh Quý Tạp chí Hóa học 2013  
367 Synthesis of several azlactones Phạm Thế Chính Tạp chí Hóa học 2013  
366 Regioselective ring opening reaction of 3- trifluoromethylaziridine with some nucleohiles Phạm Thế Chính Tạp chí Hóa học 2013  
365 Synthesis of several piperazidinedione derivatives Phạm Thế Chính Tạp chí Hóa học 2013  
364 Tổng hợp một số mạch nhánh của hemiasterlin Phạm Thế Chính Tạp chí Hóa học 2013  
363 Nghiên cứu tổng hợp và phân tích đồng phân lập thể của các hợp chất beta-lactam Phạm Thế Chính Tạp chí Hóa học 2013  
362 Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 trong môi trường trung tính của các loại “ức chế xanh” Trương Thị Thảo Tạp chí Hóa học 2013  
361 Effects of some factors on the formation of the complex between iron and tapioca Nguyễn Đình Vinh Tạp chí Hóa học 2013  
360 Synthesis of iron polysaccharide using ultrasonic wave Nguyễn Đình Vinh Tạp chí Hóa học 2013  
359 Effects of pH value and temperature on the preparation of iron-dextrin complex Nguyễn Đình Vinh Tạp chí Hóa học 2013  
358 Formation of akaganeite in polysaccharide media Nguyễn Đình Vinh Tạp chí Hóa học 2013  
357 Điều tra các bài thuốc tắm của đồng bào dân tộc Dao ở tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Thanh Hương Tạp chí Dược liệu 2013  
356 Điều tra các loài cây thuốc và giá trị sử dụng của chúng theo kinh nghiệm của đồng bào dân tộc Nùng ở xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Thanh Hương Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH Việt Nam 2013  
355 Định tính courmarin và đánh giá hiệu quả kháng khuẩn của dịch chiết một số cây thuốc của đồng bào dân tộc Dao ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Thanh Hương Tạp chí khoa học, ĐH Quốc gia Hà Nội 2013  
354 Các hoạt động của con người có ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng vùng An Toàn Khu Định Hóa, Thái Nguyên Nguyễn Anh Hùng Tạp chí Rừng và Môi trường 2013  
353 Đặc điểm của gen Expansin phân lập từ giống đậu tương Việt Nam Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí Sinh học 2013  
352 Bước đầu nghiên cứu xử lí nước rỉ rác bãi chon lấp chất thải rắn bằng tác nhân O3 và UV/O3 Văn Hữu Tập Tạp chí Khoa học và công nghệ 2013  
351 Lập luận qua đoạn văn miêu tả nhân vật Thị Nở trong truyện ngắn “Chí Phèo” của Nam Cao Nguyễn Thị Thu Trang Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống 2013  
350 Hình thành thói quen cầu khiến chuẩn mực cho trẻ mẫu giáo Nguyễn Thị Thanh Ngân Tạp chí Ngôn ngữ 2013  
349 Tín ngưỡng phồn thựctrong "Mẫu Thượng ngàn" của Nguyễn Xuân Khánh Nguyễn Thị Diệu Linh Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam 2013  
348 Ngôn ngữ nghệ thuật trong tiểu thuyết của Thuận Nguyễn Thị Diệu Linh Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam 2013  
347 Phát triển nền phê bình văn học dân tộc từ 1980 đến nay Cao Thị Hồng Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam 2013  
346 Tiếp nhận lý luận văn học hiện đại thế giới với việc phát triển lý luận văn học Việt Nam (1986-2011) Cao Thị Hồng Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học, Nghệ thuật 2013  
345 Nghi lễ tang ma của thầy Tào người Nùng Phàn Slình ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên Đàm Thị Tấm Tạp chí Dân tộc 2013  
344 Mối quan hệ giữa truyền thuyết của người Tày và lễ hội về người anh hùng lịch sử ở vùng Đông Bắc Hà Xuân Hương Tạp chí Nguồn sáng dân gian 2013  
343 Biểu tượng trống đồng trong nghi lễ tang ma của người Lô Lô đen ở Việt Nam Phạm Thị Phương Thái Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung 2013  
342 Hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học xã hội tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Trần Thị Hồng Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN 2013  
341 Những khuyến nghị trong thực hiện chính sách giảm nghèo ở huyện Võ Nhai Nguyễn Thị Linh Tạp chí Dân tộc 2013  
340 Một số tình huống điển hình trong dạy học Tin học Trịnh Thanh Hải Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
339 Nghiên cứu và phát triển hệ laser Nd:YVO4  được bơm bằng laser diode công suất cao Nguyễn Văn Hảo Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
338 Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của vật liệu xúc tác quang TiO2 anatas. Nguyễn Thị Ngọc Linh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
337 Phân lập các hợp chất trong thân cây trầu không (Piper Betle L.) Phạm Thị Thắm Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
336 Tách dòng gen ZmNACl từ mẫu ngô địa phương Vị Xuyên – Hà Giang, Việt Nam Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
335 Phân tích dạng sống và yếu tố địa lý của thực vật làm thuốc ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Thanh Hương Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
334 Điều tra đa dạng thực vật trong một số sinh cảnh thuộc hệ sinh thái nông nghiệp ở xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Yến Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
333 Đặc điểm phân loại chủng xạ khuẩn HT17.8 có khả năng kháng nấm gây bệnh trên chè tại Thái Nguyên Đỗ Thị Tuyến Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
332 Nghiên cứu hoạt tính kháng sinh của xạ khuẩn chi Streptomyces trong đất ở khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên Đỗ Thị Tuyến Tạp chí Khoa học, Đại học Đồng Tháp 2013  
331 Kết quả điều tra tính đa dạng của tài nguyên thực vật rừng tại vùng An Toàn Khu Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Anh Hùng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
330 Thành phần loài giáp xác thuộc khu vực thành phố Thái Nguyên Hầu Văn Ninh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
329 Ảnh hưởng của kích thước lang trứng đến chất lượng trứng lợn nuôi thành thục in vitro Hứa Nguyệt Mai Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
328 Đánh giá thực trạng và tiềm năng khai thác năng lượng tái tạo ở Việt Nam Ngô Văn Giới Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
327 Ứng dụng mô hình Meti-lis tính toán phát tán một số chất gây ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông và công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, dự báo tới năm 2020 Ngô Văn Giới Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
326 Nghiên cứu ảnh hưởng của các mô hình sinh thái rừng phòng hộ ven hồ Hòa Bình đến một số tính chất đất tại tiểu khu 54 lòng hồ sông Đà và khoảnh 3 xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thị Tuyết Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
325 Đánh giá khả năng tích lũy cacbon tại rừng phòng hộ hồ núi cốc, khu vực xã Phúc Triù, thành phố Thái Nguyên Nguyễn Thị Đông Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
324 Phân tích cơ hội tham gia chương trình REDD cho người dân vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Võ Nhai, Thái Nguyên Vi Thùy Linh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
323 Thị trường carbon và triển vọng tại Việt Nam Vi Thùy Linh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
322 Cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển du lịch bền vững hai huyện Đảo Vân Đồn, Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh Phạm Thị Hồng Nhung Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
321 Ảnh hưởng của FSH đến các chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá máu và sự sinh sản của tế bào tinh hoàn gà. Chu Thị Hồng Huyền Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
320 Nghiên cứu động thái của một số yếu tố môi trường đất trong ruộng lúa vụ mùa dưới các hình thức quản lý nước và phân hữu cơ khác nhau Mai Thị Lan Anh Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2013  
319 Sự khác biệt trong phát âm của trẻ từ 2 đến 3 tuổi ở khu vực miền núi phía Bắc (xét từ góc độ giới tính). Nguyễn Thị Trà My Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
318 "Mẫu Thượng ngàn" - Sự diễn giải về phong tục thờ Mẫu của người Việt Nguyễn Thị Diệu Linh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
317 Nhân vật Hồ Quý Ly từ góc nhìn văn hóa Phùng Phương Nga Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
316 Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết “Hãy chăm sóc mẹ” của Shin Kyng Sook Phạm Thị Vân Huyền Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
315 Đỗ Lai Thúy với vấn đề ứng dụng phân tâm học trong Bút pháp của ham muốn Cao Thị Hồng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
314 Phương thức ứng xử với ngôn ngữ dân tộc của Trần Nhân Tông Hoàng Thị Tuyết Mai Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
313 Thi pháp hoàng gia của văn học Nôm thời Hồng Đức Hoàng Thị Tuyết Mai Tạp chí Văn hóa Nghệ An 2013  
312 Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội tại Trường Đại học Khoa học Trần Thị Hồng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
311 Thực trạng khai thác nguồn tài liệu tại Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên của sinh viên Trường Đại học Khoa học Trần Thị Hồng Tạp chí Khoa học, Đại học Đồng Tháp 2013  
310 Thực trạng công tác hỗ trợ phụ nữ đơn thân phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Bá Xuyên, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Chu Thị Thu Trang Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
309 Sự khác biệt trong quy định về các đối tượng của quyền Sở hữu trí tuệ theo hai lĩnh vực pháp luật: Sở hữu trí tuệ và khoa học & công nghệ Bùi Trọng Tài Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
308 Chính sách giao thương cởi mở của chúa Nguyễn ở Đàng Trong (thế kỷ XVI- XVIII) Dương Thị Huyền Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
307 Bàn thêm về vấn đề dự đoán thời cơ, chớp thời cơ tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945 Lý Thị Thu Huyền Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
306 Tổ chức “quan phương và phi quan phương” trong kết cấu xã hội làng xã truyền thống huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) Đỗ Hằng Nga Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
305 Thương nghiệp nông thôn trung du Bắc bộ qua trường hợp chợ làng ở huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) Đỗ Hằng Nga Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
304 Chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với Việt Nam và vị trí của Việt Nam trong chính sách đó từ thập niên 90 thế kỷ XX đến nay Bùi Thị Kim Thu Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
303 Thờ cúng tổ tiên người Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Mai Thị Hồng Vĩnh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
302 Tín ngưỡng liên quan đến nông nghiệp của người Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên Mai Thị Hồng Vĩnh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
301 English and VietNamese business complait letters: a comparative study from systemic functionnal perspectives Lại Thị Thanh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
300 Lý thuyết Ngữ pháp Chức năng Hệ thống trong so sánh đối chiếu thư khiếu nại bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt  trong lĩnh vực kinh doanh Nguyễn Thị Tuyết Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
299 Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng lực thể chất cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Cao Thị Phương Nhung Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
298 Ý nghĩa của vấn đề giải phóng con người trong triết học Mác đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay Trịnh Thị Nghĩa Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
297 The Use of Multimedia in Enhancing English Oral Competence for Freshmen Students at College of Sciences, Thai Nguyen University Phùng Thị Hải Vân Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013  
296 New Criteria for Stability and Stabilization of Neural Networks with Mixed Interval Time-Varying Delays Mai Viết Thuận Vietnam Journal of Mathematics 2012  
295 Thiết kế hoạt động của học sinh phù hợp với mục tiêu trong dạy học giải bài tập tin học lớp 11 Trịnh Thanh Hải Tạp chí Giáo dục 2012  
294 Lập trình giải các bài tập dạng “chưa tương minh” trong dạy học tin học ở trường THPT Trịnh Thanh Hải Tạp chí Giáo dục 2012  
293 Synthesis and optical properties of water soluble CdSe/CdS quantum dots for biological application Lê Tiến Hà Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 2012  
292 Photostability of cdse quantum dots dispersed in aqueous solution. Lê Tiến Hà Adv. Opts., Photonics, Spectroscopy and Applications 2012  
291 Synthesis, photophysical properties and application of dye doped water soluble silica-based nanoparticles to label bacteria E. Coli O157:H7 Phạm Minh Tân Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 2012  
290 Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr(VI) của compozit PANi – vỏ lạc Bùi Minh Quý, Vũ Quang Tùng Tạp chí Hóa học 2012  
289 Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr(VI) của compozit PANi – vỏ đỗ Bùi Minh Quý, Vũ Quang Tùng Tạp chí Hóa học 2012  
288 Khảo sát tính chất điện hóa của 2,4,6-trinitrotoluen trên vi điện cực sợi than trong chất lỏng ion kỵ nước tributyl-(2-methoxylethyl)phosphonium bis(pentafluoroethansufonyl)amid Nguyễn Thị Kim Ngân Tạp chí Hóa học 2012  
287 Ứng dụng hệ đo potenstiostat bốn điện cực khảo sát điện trở màng mỏng chất lỏng ion Nguyễn Thị Kim Ngân Tạp chí Hóa học 2012  
286 Tổng hợp một số dẫn xuất của 2-triflometylaziridin Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm Tạp chí Hóa học 2012  
285 Tổng hợp dẫn xuất của hemiasterlin Phạm Thế Chính Tạp chí Hóa học 2012  
284 Tổng hợp một số hợp chất cis -3-phenoxy-4-phenyl-2-benzyl-β-lactam Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm Tạp chí Hóa học 2012  
283 Nghiên cứu tổng hợp lập thể một số hợp chất beta-lactam Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm Tạp chí hóa học 2012  
282 Nghiên cứu tổng hợp dẫn chất mới chứa nitơ của parthenin Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm Tạp chí Hóa học 2012  
281 Khảo sát ảnh hưởng của pH và nhiệt độ đến sự hình thành akaganeite từ FeCl3 Nguyễn Đình Vinh Tạp chí Hóa học 2012  
280 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều chế phức sắt tinh bột Nguyễn Đình Vinh Tạp chí Hóa học 2012  
279 Tổng hợp akaganeite từ muối sắt (III) và các tác nhân kiềm Nguyễn Đình Vinh Tạp chí hóa học 2012  
278 Influence of some anions and ultrasound on the formation of akganeite in aqueous solution Nguyễn Đình Vinh Tạp chí Hóa học 2012  
277 Ảnh hưởng của pH và nhiệt độ đến sự hình thành và độ tan của phức sắt tinh bột (ISC) Nguyễn Đình Vinh Tạp chí Hóa học 2012  
276 Khả năng chịu mất nước và tái sinh của mô sẹo ở cây đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek) Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí Sinh học 2012  
275 Đặc điểm của gen GmDREB5 phân lập từ bốn giống đậu tương địa phương Việt Nam Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí Công nghệ Sinh học 2012  
274 Tạo dòng và xác định trình tự hoàn chỉnh cDNA mã hóa hemocaynin liên quan đến đáp ứng miễn dịch ở tôm sú (Penaeus monodon) Hoàng Thị Thu Yến Tạp chí Công nghệ Sinh học 2012  
273 Điều tra cây thuốc và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của đồng bào dân tộc Sán Chí ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Thanh Hương Tạp chí Dược liệu 2012  
272 Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu về các loài cây thuốc bị đe dọa tại tỉnh Thái Nguyên phục vụ công tác bảo tồn Lê Thị Thanh Hương Tạp chí Dược liệu 2012  
271 Thực trạng các loài cây thuốc quý hiếm tại tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Thanh Hương Tạp chí Khoa học, ĐH Quốc gia Hà Nội 2012  
270 Định tính courmarin và đánh giá hiệu quả kháng khuẩn của dịch chiết một số cây thuốc của đồng bào dân tộc Dao ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Thanh Hương Tạp chí Khoa học, ĐH Quốc gia Hà Nội 2012  
269 Nghiên cứu tái sinh cây khoai lang giống KB1 thông qua phát sinh phôi soma từ mô sẹo  Vũ Thị Lan Tạp chí Khoa học và công nghệ, Viện Hàn lâm KH Việt Nam 2012  
268 Số lượng và hoạt tính sinh học của một số nhóm vi sinh vật đất trong các trạng thái thảm thực vật tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên Nguyễn Anh Hùng Tạp chí Rừng và Môi trường 2012  
267 Kết quả điều tra về giá trị chăn thả và nhóm sinh thái của cây thức ăn cho đại gia súc tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Anh Hùng Tạp chí Chăn nuôi 2012  
266 Đa dạng nguồn tài nguyên thực vật tại xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Anh Hùng Tạp chí Sinh học 2012  
265 Tối ưu sinh tổng hợp carboxylmethyl  cellulase từ chủng nấm đảm Peniophora sp. NDVN01 ở điều kiện lên men xốp Trịnh Đình Khá Tạp chí Công nghệ Sinh học 2012  
264 Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và chỉ số liều lượng rủi ro của chì (Pb) từ gạo tại một số làng nghề tái chế kim loại tỉnh Bắc Ninh Mai Thị Lan Anh Tạp chí KHCN Việt Nam 2012  
263 Áp dụng quá trình ozon hoá làm giảm hàm lượng các chất hữu cơ khó phân huỷ trong xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn Văn Hữu Tập Tạp chí Phân tích hoá, lý và sinh học 2012  
262 Đánh giá hiện trạng nước thải làng nghề miến Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Tuyết Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học 2012  
261 Treament of leachate by combining PAC and UV/O3 process Văn Hữu Tập Journal of Vietnamese Environment 2012  
260 Lượng giá giá trị môi trường tại khu du lịch Hồ Núi Cốc Nguyễn Thị Đông Tạp chí Kinh tế môi trường 2012  
259 Một số nhóm từ xưng hô trong giao tiếp của người Nùng An, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Băng Nguyễn Thị Thu Hương Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống 2012  
258 Về lời cầu nguyện của người Việt Nguyễn Thị Thanh Ngân Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống 2012  
257 Giới thiệu sách Phong cách học tiếng Việt của tác giả Hữu Đạt Nguyễn Thị Trà My Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư 2012  
256 Kết tử “vì” trong lập luận tiếng Việt. Nguyễn Thị Thu Trang Tạp chí Ngôn ngữ 2012  
255 Kết tử đồng hướng với việc tổ chức lập luận trong tiếng Việt. Nguyễn Thị Thu Trang Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống 2012  
254 Lý luận văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới: Một số đột phá trong tư duy Cao Thị Hồng Tạp chí TT Khoa học Xã hội 2012  
253 Theo dòng của Thạch Lam trong cái nhìn đối sánh với lý luận văn học ở Việt Nam hiện nay Cao Thị Hồng Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam 2012  
252 Vai trò của thầy Tào trong đám ma người Tày Bắc Kạn Lương Thị Hạnh Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 2012  
251 Phong trào đấu tranh du kích trên căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai Ngô Ngọc Linh Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 2012  
250 Regularization for the problem of finding a common fixed point of a finite family of nonexpansive nonself-mappings in Banach spaces. Trương Minh Tuyên, Nguyễn Thanh Mai Thai Nguyen journal of science and technology 2012  
249 Finite-element approximation of a boundary value problem for fourth order differential equation Nguyễn Thanh Hường Thai Nguyen journal of science and technology 2012  
248 Weak and strong convegence for nonexpansive nonsef-mapping Nguyễn Thanh Mai Thai Nguyen journal of science and technology 2012  
247 Gán nhãn từ loại tiếng Việt sử dụng mô hình Markov ẩn Phạm Thị Minh Thu Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
246 Phương pháp phân cụm trừ và ứng dụng Trần Thị Yến, Bùi Đức Việt Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
245 Tổng hợp và nghiên cứu tính chất compozit PANi – mùn cưa Bùi Minh Quý, Vũ Quang Tùng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
244 Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cd(II) của compozit polyanilin – vỏ lạc Bùi Minh Quý, Vũ Quang Tùng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
243 Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu nano Ag/CuO. Nguyễn Ngọc Linh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
242 Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của vật liệu xúc tác quang TiO2 anatas. Nguyễn Ngọc Linh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
241 Các hợp chất có hoạt tính sinh học từ lá trầu không Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
240 Thành phần hóa học lá chòi mòi tía Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
239 Corrosion inhibition by caffeine and caffeine-I- system for CT38 stell in 1M Hydrochloric acid solution Trương Thị Thảo Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
238 Nghiên cứu xác định đồng thời một số thuốc kháng sinh họ β-Lactam bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử kết hợp với mạng nơron nhân tạo Nguyễn Thị Thu Thúy Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
237 Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống ngô và xác định trình tự gen cystatin ở giống ngô LVN885 Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
236 Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống ngô (Zea mays L.) có khả năng chịu hạn khác nhau Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
235  Đánh giá tính đa dạng nguồn cây thuốc quý hiếm thuộc diện bảo tồn ở tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Thanh Hương Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
234 Nghiên cứu về sự đa dạng trong thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Tày xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Thanh Hương Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
233 Những cây thuốc được sử dụng thay thế mật gấu theo kinh nghiệm dân tộc Dao huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Thanh Hương Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
232 Tạo mô sẹo và phát sinh cơ quan từ lá và căn hành cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) Vũ Thị Lan Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
231 Nghiên cứu chuyển gen vào một số giống khoai lang Việt Nam (Ipomea batatas L.) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens Vũ Thị Lan Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
230 Nhân giống cây Trinh nữ hoàng cung bằng phương pháp nuôi cấy đỉnh sinh trưởng Vũ Thị Lan Tạp chí KH&CN - ĐH Hùng Vương  2012  
229 Tạo dòng và xác định trình tự cDNA mã hóa peptide tương tự crustin ở tôm sú (Penaeus monodon) Hoàng Thị Thu Yến Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
228 Nghiên cứu đa dạng di truyền genome một số dòng chè (Camellia sinensis) trồng tại xã Tân Cương - Thành phố Thái Nguyên bằng kỹ thuật RAPD Hoàng Thị Thu Yến Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
227 Tạo dòng và xác định trình tự đoạn gen mã hóa protein Rho liên quan đến cơ chế thực bào ở tôm sú (Penaeus monodon) Hoàng Thị Thu Yến Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
226 Bước đầu nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chăn nuôi của bèo Lục Bình tại xóm Đông Yên, xã Tích Lương, thành phố Thái Nguyên Nguyễn Thị Yến Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
225 Nghiên cứu về sự đa dạng trong thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Tày xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Yến Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
224 Tính đa dạng thực vật trong một số kiểu thảm ở xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Yến Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
223 Khảo sát khả năng hòa tan trong dung môi của chất kháng sinh từ chủng xạ khuẩn HT19.1 Đỗ Thị Tuyến Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
222 Nghiên cứu bước đầu về lên men tổng hợp chất kháng sinh từ các chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện tại Thái nguyên Trịnh Ngọc Hoàng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
221 Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn cảu vật liệu nano Ag/CuO Trịnh Ngọc Hoàng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
220 Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của vật liệu xúc tác quang TiO2 anatas Trịnh Ngọc Hoàng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
219 Nghiên cứu nhân giống in vitro lan Hoàng thảo trầm trắng (Dendrobium anosmum var. alba),  Vũ Thanh Sắc Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
218 Nhân nhanh in vitro cây hoắc hương (Pogostemon cablin (Blanco) Benth. qua giai đoạn mô sẹo Vũ Thanh Sắc Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
217 Nghiên cứu chế độ khử trùng và môi trường nuôi cấy khởi động mẫu củ cây hoa Huệ (Polianthes tuberosa L) Nguyễn Thị Thu Huyền Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
216 Nghiên cứu thu nhận và đánh giá các loại tế bào đệm phục vụ cho nuôi phôi in vitro Hứa Nguyệt Mai Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
215 Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy đến khả năng sản xuất cellulase của chủng nấm sò Pleurotus saijor-caju trong điều kiện lên men xốp Trịnh Đình Khá Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
214 Nhân dòng và phân tích trình tự 28S rRNA của chủng nấm đảm sinh tổng hợp cellulase Trịnh Đình Khá Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
213 Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống ngô và xác định trình tự gen cystatin ở giống ngô LVN885 Nguyễn Phương Thảo Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
212 Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá mức độ thích nghi sinh thái cây thảo quả với các điều kiện khí hậu tỉnh Lào Cai Đỗ Thị Vân Hương Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
211 Nghiên cứu đặc điểm và phân vùng tài nguyên khí hậu nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Vân Hương Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
210 Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu tỉnh Thái Nguyên phục phụ phát triển cây nhãn, cây quế Đỗ Thị Vân Hương Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
209 Đánh giá khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại Công ty cổ phần Đúc Thái Nguyên Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Hồng Viên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
208 Hiện trạng và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Công ty Xi măng Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Nguyễn Thu Huyền Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
207 Đánh giá ảnh hưởng của nước thải từ một số nhà máy đến chất lượng nước mặt và con người tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
206 Biến động hàm lượng một số chất dinh dưỡng trong đất nông nghiệp tại khu tái định cư Mường Bú huyện Mường La tỉnh Sơn La Ngô Văn Giới, Trần Thị Ngọc Hà Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
205 Đánh giá tiềm năng và hiện trạng nhằm đề xuất định hướng phát triển du lịch bềnvững huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh Phạm Thị Hồng Nhung, Dương Kim Giao Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
204 Nghiên cứu tiền xử lý làm giảm COD và màu nước rỉ rác bãi chôn lấp rác bằng quá trình keo tụ Văn Hữu Tập Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
203 Kết hợp keo tụ và Fenton xử lý các thành phần hữu cơ trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn Văn Hữu Tập, Chu Thị Hồng Huyền, Nguyễn Thị Tuyết, Mai Thị Lan Anh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
202 Đánh giá chất lượng than sinh học sản xuất từ một số loại vật liệu hữu cơ phổ biến ở miền bắc Việt Nam Mai Thị Lan Anh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
201 Dư lượng nitrat (NO3-), kim loại nặng Asen (As), Chì (Pb)và Cadimi (Cd) trong rau cải ngồng trồng tại khu vực xóm Đông, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên Nguyễn Thị Tuyết Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
200 Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch khu vực di sản thế giới Vịnh Hạ Long phục vụ nghiên cứu, phát triển du lịch cộng đồng Chu Thành Huy, Hoàng Bích Ngọc, Trần Hoàng Tâm Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
199 Ảnh hưởng của nồng độ 2,4D đến các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của phôi gà. Chu Thị Hồng Huyền Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
198 Quan niệm nghệ thuật về con người của Rabindranath Tagore trong thơ trữ tình – tình yêu (khảo sát qua tập Tâm tình hiến dâng) Phạm thị Vân Huyền Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
197 Các cấp độ liên kết và trần thuật trong tiểu thuyết của Thuận Vũ Thị Hạnh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
196 Phật giáo trong tác phẩm "Đức Phật nàng  Savitri và tôi của Hồ Anh Thái" Phùng Phương Nga Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
195 Khả năng tổ hợp và cơ cấu nghĩa của từ “Bụng, dạ” trong tiếng Việt. Nguyễn Thị Trà My Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
194 Thiền tông bản hạnh – Vấn đề sửa chữa, nhuận sắc từ Hán Việt giữa bản in năm 1745 và bản in năm 1932 Lương Thanh Dung Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
193 Nguyễn Trãi – “Bậc vĩ nhân hoàn chỉnh” Phạm Thị Phương Thái Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
192 Dấu ấn của giao lưu văn hóa Đông Tây trong trang phục áo dài Việt Nam Phạm Thị Phương Thái Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
191 Rượu quê – Từ góc nhìn văn hóa làng xã Nguyễn Thị Suối Linh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
190 Phong tục cưới hỏi của người Sán Dìu ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên và những vấn đề đặt ra hiện nay Dương Thùy Linh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
189 Hồ Xuân Hương cọ tình vào đá – Cộng hưởng của sự thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật Cao Thị Hồng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
188 Nhận thức và thái độ của lao động nữ nông thôn về ảnh hưởng của sử dụng thuốc trừ sâu đến môi trường và sức khỏe bản thân (Nghiên cứu tại xã Thịnh Đức – TP Thái Nguyên) Nguyễn Thị Hồng Trâm Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
187 Luật Hummurabi những điểm tiên bộ và hạn chế Dương Thị Huyền Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
186 So sánh viện trợ chính thức (ODA) của Nhật Bản với ODA của một số đối tác khác tại Việt Nam Bùi Thị Kim Thu Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
185 "Kẻ sĩ" trong kết cấu cư dân làng xã truyền thống qua tư liệu hương ước huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) Đỗ Hằng Nga Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
184 Bàn thêm về vai trò của chủ tích Hồ Chí Minh với vấn đề phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Minh Tuấn Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
183 Một số quan niệm liên quan liên quan đến tang ma của người Tày Bắc Kạn Lương Thị Hạnh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
182 Tích cực hóa phương pháp thuyết trình trong giảng dạy môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở trường Đại học Khoa học - ĐHTN Cao Thị Phương Nhung Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
181 Gia đình với giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ ở Việt Nam hiện nay Cao Thị Phương Nhung Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
180 Research Methods - Critical Educational Research in Curriculum Study Cao Duy Trinh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012  
179 Dạy học câu lệnh trong chương trình tin học lớp 11 Trịnh Thanh Hải Tạp chí Giáo dục 2011  
178 Tổng hợp và hoạt tính kháng HIV của các dẫn chất stavudin Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thăm Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2011  
177 Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 bằng dịch chiết cây thuốc lá trong môi trường HCl 1M Trương Thị Thảo Tạp chí Hóa học 2011  
176 Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép Thái Nguyên bằng dịch chiết chè xanh địa phương trong môi trường HCl 1M Trương Thị Thảo Tạp chí Hóa học 2011  
175 Xác định Asen trong chè xanh Thái Nguyên Nguyễn Đăng Đức, Phan Thanh Phương Tạp chí Khoa học Công nghệ 2011  
174 Tạo dòng cà chua PT18 kháng bệnh xoăn vàng lá do virus bằng kỹ thuật RNAi Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí Công nghệ Sinh học 2011  
173 Thực trạng chăn nuôi đại gia súc ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Anh Hùng Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi 2011  
172 Chọn lọc dòng biến dị chịu mất nước và chịu chiếu xạ ở cây lạc (Arachis hypogaea L.) Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí Công nghệ Sinh học 2011  
171 Nghiên cứu đặc điểm trình tự gen cystatin của một số dòng lạc có nguồn gốc từ mô sẹo chịu chiếu xạ và xử lý mất nước Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí Sinh học 2011  
170 Đặc điểm của gen DREB1 phân lập từ giống đậu tương địa phương (Glycine max (L.) Merrill) Xanh lơ Ba Bể (Bắc Kạn)  Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí sinh học 2011  
169 Kết quả tinh sạch và nghiên cứu một số đặc tính của enzyme cellulase từ chủng nấm sò Pleurotus saijor-caju Trịnh Đình Khá Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi 2011  
168 Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của đồng bào dân tộc Dao xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Thanh Hương Tạp chí Dược liệu 2011  
167 Đa dạng nguồn gen cây thuốc và tri thức y học dân gian của cộng đồng dân tộc Mường, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình  Lê Thị Thanh Hương Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  2011  
166 Đánh giá hiệu quả mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Văn Hữu Tập Tap chí Nghiên cứu phát triển bền vững 2011  
165 Xây dựng bộ chỉ thị để đánh giá tính bền vững môi trường đất (nghiên cứu điển hình tại khu tái định cư Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam 2011  
164 Hiện trạng và một số giải pháp cho việc quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đất của tỉnh Sơn La Ngô Văn Giới, Lương Thị Hồng Vân Tạp chí nghiên cứu phát triển bền vững 2011  
163 Luật tục và hương ước của dân tộc H’Mông khu vực miền núi phía bắc trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên Dương Kim Giao Tạp chí dân tộc và thời đại 2011  
162 Thực trạng khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên vùng đầm phá tỉnh Bình Định Nguyễn Thu Huyền Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 2011  
161 Lê Văn Trương và hiệu ứng đa chiều của tính đạo lý Lê Thị Ngân Tạp chí Văn hóa nghệ thuật 2011  
160 Chất phiêu lưu trong cốt truyện của tiểu thuyết Lê Văn Trương Lê Thị Ngân Tạp chí Nghiên cứu Văn học 2011  
159 Phẩm chất người hùng trong tiểu thuyết Lê Văn Trương Lê Thị Ngân Tạp chí diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2011  
158 Vấn đề đối thoại của tư tưởng trong văn xuôi Việt Nam đương đại Phùng Phương Nga Tạp chí Văn  nghệ trẻ 2011  
157 Phương thức ứng xử với ngôn ngữ và văn hóa thời Lý Trần Hoàng Thị Tuyết Mai Tạp chí Văn hóa nghệ thuật 2011  
156 Cảm hứng phê phán trong Di cảo thơ của Chế Lan Viên Nguyễn Diệu Linh Tạp chí Nghiên cứu Văn học 2011  
155 Lý luận văn học Việt Nam 25 đổi mới  Cao Thị Hồng Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam 2011  
154 Đám ma thầy Tào của người Tày (Qua trường hợp ở xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) Lương Thị Hạnh Tạp chí Dân tộc học 2011  
153 Phát xạ huỳnh quang của các chấm lượng tử CdSe và CdSe/Cds cho ứng dụng đánh dấu sinh học Lê Tiến Hà Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
152 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano TiO2/Al2O3 và thử nghiệm xử lý khí NO, CO. Nguyễn Thị Ngọc Linh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
151 Tối ưu hóa qui trình phân lập curcumin từ củ nghệ vàng Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
150 Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở một số sinh cảnh của xã Nam Hoà, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Yến Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
149 Nghiên cứu hiện trạng xử lý nước thải và đề xuất công nghệ cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
148 Xây dựng mô hình phân loại, thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt tại các hộ gia đình, ở tổ 7, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Đông Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
147 Nghiên cứu hiện trạng xử lý nước thải và đề xuất công nghệ cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
146 Ái tình trong tiểu thuyết Lê Văn Trương Lê Thị Ngân Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
145 Sình ca - Tiếng hát dẫn đường trong đám tang của người Sán Chỉ Phạm Thị Phương Thái Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
144 Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận Vũ Thị Hạnh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên Nguyên 2011  
143 Hành động giao và phân công trong tiếng Việt Nguyễn Thị Thanh Ngân Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
142 Ảnh hưởng của yếu tố giới tính đến mức độ tập trung từ ngữ và việc sử dụng các phương thức cấu tạo từ (xét trên đối tượng sinh viên) Nguyễn Thị Trà My Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
141 Trào lưu chủ tình trong văn học Việt Nam thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX qua thơ Nôm Hồ Xuân Hương Hoàng Thị Tuyết Mai, Vũ Thị Ngọc Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
140 Nét văn hóa du mục trong phiên chợ Bò Nghiên Loan Hoàng Thị Tuyết Mai Báo Bắc Cạn cuối tuần 2011  
139 Phương thức ứng xử với ngôn ngữ và văn hóa thời Lý Trần Hoàng Thị Tuyết Mai Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật 2011  
138 Con đường trong thơ tình Rabindranath Tagore và Xuân Diệu dưới góc nhìn so sánh Phạm Thị Vân Huyền Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
137 Thăm cảnh chùa Hương qua những vần thơ của Xuân Diệu Nguyễn Thị Trà My Tạp chí Chùa Hương, số Tết 2011  
136 Cảm hứng phê phán trong Di cảo thơ của Chế Lan Viên Nguyễn Diệu Linh Tạp chí Nghiên cứu Văn học 2011  
135 Trần Đình Sử với việc tiếp thu và ứng dụng thi pháp học trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam Cao Thị Hồng Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 2011  
134 Nhìn lại quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế phường Cải Đan - Sông Công - Thái Nguyên (1999 - 2010) Nguyễn Minh Tuấn Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
133 Suy nghĩ về vai trò của hậu phương Thanh Hóa (1965 - 1968) qua trận chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng (3 -4/4/1965) Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Đại Đồng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
132 Ảnh hưởng và tác động của tám tháng đấu tranh du kích chống địch khủng bố trên căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai đối với cách mạng Việt Nam Ngô Ngọc Linh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
131 Thờ cúng tổ tiên và các thần che chở gia đình của người Tày Bắc Kạn Lương Thị Hạnh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
130 Đạo Hồi của người Chăm ở Việt Nam Chu Thị Vân Anh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
129 Thần thoại các vị thần khổng lồ - nguồn tư liệu quan trọng về buổi đầu lịch sử của cư dân Tày – Thái ở Việt Nam Chu Thị Vân Anh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
128 Kiến trúc và điêu khắc các ngôi chùa cổ ở huyện Phú Bình (Thái Nguyên) Đỗ Hằng Nga Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
127 Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về phát triển Giáo dục - Đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá Đoàn Thị Yến Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
126 Biên Giới 1950 – bước ngoặt của cuộc chiến tranh Đông Dương (1945-1954) Hoàng Văn Tuấn Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
125 Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản dành cho Việt Nam từ sau khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức WTO đến nay (2010) Bùi Thị Kim Thu Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011  
124 Behavior of the sequence of norms of primitives of a function in Lorentz spaces Bùi Việt Hương Viet Nam journal of mathematics 2010  
123 Khai thác tính trực quan của các phần mềm trong dạy học toán ở trường phổ thông Trịnh Thanh Hải Tạp chí Giáo dục 2010  
122 BSA encapsulate and phage display antibody bioconjugate of colloidal gold nanoparticles for colorimetric immunoassay Vũ Xuân Hòa Journal of science and technology 2010  
121 Vai trò của yếu tố xin trong câu ngôn hành tiếng Việt Nguyễn Thị Thanh Ngân Tạp chí Ngôn ngữ 2010  
120 Kết tử “vả lại” trong lập luận tiếng Việt Nguyễn Thị Thu Trang Tạp chí Ngôn ngữ 2010  
119 Di cảo thơ và quan niệm biện chứng nghệ thuật về con người Nguyễn Diệu Linh Tạp chí Thơ, Hội nhà văn Việt Nam 2010  
118 Vận động tư duy xung quanh vấn đề tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học nghệ thuật Cao Thị Hồng Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2010  
117 Đi tìm ẩn ngữ thơ Hoàng Cầm - một cuộc kiếm tìm đầy ham muốn Cao Thị Hồng Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2010  
116 Suy ngẫm về triết lý nhân sinh… Cao Thị Hồng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật 2010  
115 Một vài đặc điểm thơ Chế Lan Viên khi thể hiện hình tượng Bác Hồ Nguyễn Diệu Linh Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2010  
114 Những biểu tượng vật linh gắn liền với bệnh tật và chữa trị bằng phù phép của người Tày Bắc Lương Thị Hạnh Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 2010  
113 Tập tục ma chay cổ truyền của người Tày Bắc Kạn Lương Thị Hạnh Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 2010  
112 English today and tomorrow from a critical perspective Cao Duy Trinh Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội 2010  
111 Thành phần hóa học của tinh dầu lá trầu (Piper betle L.) Hải Dương Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm, Phạm Thị Thu Hà, Khiếu Thị Tâm, Phan Thanh Phương Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010  
110 Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Nhâm Tuất Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010  
109 Nghiên cứu chỉ thị đánh giá tính bền vững cho tài nguyên đất tại một số khu tái định cư ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010  
108 Nhân vật người hùng trong tiểu thuyết Lê Văn Trương Lê Thị Ngân Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010  
107 Giọng điệu nghệ thuật trong tiểu thuyết mới ở Việt Nam sau 1990 (qua Khải huyền muôn - Nguyễn Việt Hà, Đi tìm nhân vật - Tạ Duy Anh, Thoạt kì thủy - Nguyễn Bình Phương Phùng Phương Nga Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010  
106 Vai trò của kết tử với việc tổ chức lập luận trong tiếng Việt. Nguyễn Thị Thu Trang Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010  
105 Thi pháp hiện đại - Một dấu ấn của phê bình văn học thời kỳ đổi mới Cao Thị Hồng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010  
104 Nguyễn Đăng Điệp với “Giọng điệu trong thơ trữ tình” Cao Thị Hồng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010  
103 Nhìn lại quá trình thực hiện Nghị quyết số 44/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phát triển cây chè Nguyễn Minh Tuấn Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010  
102 Tìm hiểu các hình thức giữ gìn trật tự trị an trong hương ước làng xã huyện Phú Bình - Thái Nguyên thời thuộc Pháp Đỗ Hằng Nga Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010  
101 Nghị định 13 - 11 - 1925 và hậu quả đối với nông dân ở Thái Nguyên Đoàn Thị Yến Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010  
100 Con đường kháng chiến - con đường tự chủ và sáng tạo của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Đoàn Thị Yến Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010  
99 Vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hoàng Văn Tuấn Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010  
98 Vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học giải bài tập Tin học lớp 11 Trịnh Thanh Hải Tạp chí Giáo dục 2009  
97 Stability of Diffrence schemes in solving three-dimensionnal matter transport diffusion equation and applications. Nguyễn Đức Lạng Tạp chí tin học và điều khiển học 2009  
96 Optical properties of CdS and CdS/ZnS quantum dots synthesized by reverse micelle method. Lê Tiến Hà Journal of Physics: Conference Series 2009  
95 Ứng dụng các hạt nano phát quang vào việc đánh dấu tế bào để phát hiện và theo dõi các loại vi sinh vật Phạm Minh Tân Tạp chí Công nghệ sinh học 2009  
94 Ảnh hưởng của nhiệt độ tới cấu trúc vật liệu perovskit chứa crom mang trên oxit mao quản trung bình Phạm Thị Thắm Tạp chí Hóa học 2009  
93 Oxi hóa chọn lọc benzylic trên xúc tác perovskit chứa crom mang trên oxit mao quản trung bình Phạm Thị Thắm Tạp chí Hóa học 2009  
92 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonit Bình Thuận và octadecyl amoni clorua Nguyễn Đình Vinh Tạp chí Khoa học, ĐH Quốc gia Hà Nội 2009  
91 Nghiên cứu quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonit Bình Thuận và N,N- dimethylhexadecyl amoni clorua Nguyễn Đình Vinh Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học 2009  
90 Nghiên cứu các điều kiện thích hợp điều chế sét hữu cơ từ bentonite Bình Thuận và Dodecyl amoni clorua Nguyễn Đình Vinh Tạp chí Phân tích Hóa Lý và Sinh học 2009  
89 Khả năng ức chế ăn mòn một số kim loại của dịch chiết cây thuốc lá trồng ở Thái Nguyên Trương Thị Thảo Tạp chí Hóa học 2009  
88 Những yếu tố hạn chế sản xuất nông nghiệp trên đất dốc ở Sơn La và các giải pháp khắc phục Ngô Văn Giới Tạp chí các khoa học về Trái đất 2009  
87 Thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong sinh vật và con người sống tại vùng mỏ thiếc Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang Vi Thùy Linh Tạp chí nghiên cứu phát triển bền vững 2009  
86 Bàn thêm về kết cấu vận luật thể thơ song thất lục bát Phạm Thị Phương Thái Tạp chí Nghiên cứu lý luận, phê bình và lịch sử văn học 2009  
85 Bàn thêm về thuật ngữ “động từ ngôn hành Nguyễn Thị Thanh Ngân Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống 2009  
84 Đổi mới tư duy xung quanh vấn đề văn học và hiện thực Cao Thị Hồng Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2009  
83 Thất bại của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954) dưới góc nhìn của người Pháp Hoàng Văn Tuấn Tạp chí Lịch sử quân sự 2009  
82 Tác động của chính sách khoán 10 trong việc chuyển biến về sở hữu ruộng đất, năng suất và sản lượng lúa ở tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Duy Tiến Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 2009  
81 Regularization for common fixed points of nonexpansive mappings in Banach spaces Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Minh Tuyên Thai Nguyen journal of science and technology 2009  
80 Convergence rates in regularization for monotone variational inequalities Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thanh Mai Thai Nguyen journal of science and technology 2009  
79 Regularization for common fixed points of a countably infinite family of non-self strictly pseudocontractive mappings in Hilbert spaces Nguyễn Thị Thu Thủy Thai Nguyen journal of science and technology 2009  
78 Finite-dimensional approximation for ill-posed variational inequalities Nguyễn Thị Thu Thủy Thai Nguyen journal of science and technology 2009  
77 Regularization for common fixed points of nonexpansive mappings in Banach spaces Trương Minh Tuyên Thai Nguyen journal of science and technology 2009  
76 Convergence rates in regularization Nguyễn Thanh Mai Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
75 Một số kết quả so sánh hai phương pháp chia miền giải bài toán biên elliptic Nguyễn Thanh Hường Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
74 On the limit of the sequence of norm of primitives of a function Bùi Việt Hương Thai Nguyen journal of science and technology 2009  
73 Artiniannes of generalized local cohomology modules of ZD- modules Ngô Thị Ngoan Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
72 Khảo sát phân bố kích thước hạt của vật liệu gốc LaNi5 chế tạo bằng máy nghiền hành tinh Bùi Minh Quý Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
71 Nghiên cứu chế tạo vật liệu gốc LaNi5 bằng phương pháp nấu chảy hồ quang Bùi Minh Quý Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
70 Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr(VI) của vật liệu hấp phụ chế từ vỏ lạc và thử ứng dụng để xử lý môi trường Vũ Quang Tùng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
69 Nghiên cứu khả năng hấp thụ asen, cadimi và chì trong nước của cây bèo cái (pista stratiotes 1) tại Thái Nguyên Hoàng Lâm, Vũ Quang Tùng, Phan Thanh Phương Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
68 Nghiên cứu tài nguyên sinh khí hậu tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển cây thảo quả. Đào Ngọc Hùng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
67 Nghiên cứu Sinh khí hậu huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên phục vụ phát triển Nông Lâm Nghiệp Đỗ Thị Vân Hương Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
66 Đánh giá mức độ bền vững ở các khu TĐC Nà Nhụng và Tiến Sơn ở tỉnh Sơn La Ngô Văn Giới Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
65 Cơ sở địa lí tự nhiên và môi trường cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện chợ Đồn Hoàng Bích Ngọc, Trần Hoàng Tâm, Dương Kim Giao Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
64 Tác động của làng nghề tái chế kim loại Tống Xá, xã Yên Xã, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến môi trường nước Nguyễn Thị Tuyết Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
63 Công chúng văn học của Lê Văn Trương Lê Thị Ngân Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
62 Thói quen ra lệnh của người Anh và người Việt Nguyễn Thị Thanh Ngân Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
61 Những trang thơ về Điện Biên của Chế Lan Viên Nguyễn Diệu Linh Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên 2009  
60 Một số nguyên nhân cơ bản tác động đến đổi mới lý luận văn học Việt Nam  Cao Thị Hồng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
59 Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) nhìn từ hai phía Pháp - Việt Hoàng Văn Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn, Ngô Ngọc Linh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
58 Lồng Tồng - Lễ Hội nông nghiệp của người Tày ở  Bắc Kạn Lương Thị Hạnh, Chu Thị Vân Anh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
57 Giao thoa văn hóa giữa các tộc người Tày, Nùng, Kinh ở Bắc Kạn Lương Thị Hạnh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
56 Quyền của người phụ nữ trong bộ luật Hồng Đức - điểm tiến bộ so với các bộ luật thời trung đại Đoàn Thị Yến Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
55 Chính sách cai trị, khai thác của thực dân Pháp ở Thái Nguyên trong 30 năm đầu Thế kỷ XX Nguyễn Minh Tuấn, Đoàn Thị Yến Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
54 Tác động của cuộc chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954) đối với nước Pháp qua đánh giá của người Pháp Hoàng Văn Tuấn Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
53 Critical Discourse Analysis: Principles, Objects and Elements Cao Duy Trinh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009  
52 Sử dụng phần mềm Geospacw hỗ trợ dạy học hình học không gian Trịnh Thanh Hải Tạp chí Thiết bị Giáo dục 2008  
51 Hoạt động nhận dạng và thể hiện trong dạy học Tin học Trịnh Thanh Hải Tạp chí Giáo dục 2008  
50 Sử dụng máy chiếu qua đầu trong dạy học ở trường phổ thông Trịnh Thanh Hải Tạp chí Thiết bị Giáo dục 2008  
49 Sử dụng vi thế giới trong dạy học hình học Trịnh Thanh Hải Tạp chí Giáo dục 2008  
48 Vận dụng quy trình sư phạm của G.Polia trong dạy học giải bài tập hình học cho học sinh phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm dạy học Trịnh Thanh Hải Tạp chí Giáo dục 2008  
47 Quy trình và các phương án khai thác phần mềm hỗ trợ dạy học ở trường phổ thông Trịnh Thanh Hải Tạp chí Thiết bị Giáo dục 2008  
46 Dạy học khái niệm tin học theo quan điểm hoạt động Trịnh Thanh Hải Tạp chí Giáo dục 2008  
45 Optical properties and the use of CdSe quantum dot for biolabelingapplications Vũ Xuân Hòa Communications in Physics 2008  
44 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt tính xúc tác của perovskit (La,Ca)Fe1-xCuxO3 Phạm Thị Thắm Tạp chí Hóa học 2008  
43 Sức hấp dẫn của tiểu thuyết Lê Văn Trương Lê Thị Ngân Tạp chí Văn hóa nghệ thuật 2008  
42 Lê Văn Trương, cuộc đời và trang sách Lê Thị Ngân Tạp chí Nghiên cứu Văn học 2008  
41 Di cảo thơ và nhu cầu được sống trung thực với mình của Chế Lan Viên Nguyễn Diệu Linh Tạp chí Nhà văn 2008  
40 Đặc trưng thể loại thơ Chế Lan Viên qua Di  cảo thơ Nguyễn Diệu Linh Tạp chí Ngôn ngữ 2008  
39 Quan niệm của Chế Lan Viên về thơ và về nghề thơ Nguyễn Diệu Linh Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam 2008  
38 Nỗi riêng trong thơ Chế Lan Viên Nguyễn Diệu Linh Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên 2008  
37 Chế Lan Viên với Sông Cầu Nguyễn Diệu Linh Tạp chí Văn nghệ Phú Yên 2008  
36 Sự tồn lưu của chì, thiếc và asen trong thực vật dùng làm thức ăn cho người được trồng tại vùng mỏ thiếc Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang Lương Thị Hồng Vân Tạp chí Sinh học 2007  
35 Giải thuật di truyền mã hóa số thực toán tử lai ghép SBX Vũ Mạnh Xuân Tin học và điều khiển học 2006  
34 Finite - Dimensional Approximation for ill-posed vector optimization of convex functional in Banach spaces Nguyễn Thu Thủy Tin học và điều khiển học 2006  
33 Mô phỏng số lan truyền vật chất trong môi trường nước và ứng dụng Nguyễn Đức Lạng Tạp chí ứng dụng toán học 2006  
32 Chuyển đổi môi trường tính toán song song cho mô hình dự báo thời tiết HRM Nguyễn Đức Lạng Tin học và điều khiển học 2006  
31 Two approximation methods of spatial derivatives on unstructure triangular meshes and their application in computing two dimensional flows VAST Nguyễn Đức Lạng Tin học và điều khiển học 2006  
30 Stimulated emission and lasing from ZnO material Nguyên Văn Hảo Vietnam National University 2006  
29 Nghien cứu chế tạo màng mỏng NiOxHy trên nền kim loại Titan và Niken bằng phương pháp Solgel có mặt axit xitric Trương Thị Thảo Tạp chí hóa học 2006  
28 Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu xanh chịu hạn bằng chỉ thị SSR và RAPD Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí Công nghệ Sinh học 2006  
27 Tách dòng gen mã hóa phospholipase C3 ở hai giống đậu xanh Vigra radiata (L.) Wilczek KP 11 và MN 93  Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí Sinh học 2006  
26 Tách dòng và xác định trình tự gen LEA ở bốn giống đậu xanh (Vigra radiata (L.) Wilczek):  KP 11. MN 93, 263 và KPS 1) Nguyễn Vũ Thanh Thanh Tạp chí Công nghệ Sinh học 2006  
25 Sự nghiệp giáo dục phổ thông đối  với đồng bào dân tộc ở tỉnh Bắc Kan (1997 - 2004) Nguyễn Duy Tiến Tạp chí Dân tộc học  2006  
24 Tõ  C­ trÇn l¹c ®¹o phó cña TrÇn Nh©n T«ng, nhËn biÕt mét sè hiÖn t­îng vÒ ng«n ng÷ trong Quèc ©m thi tËp cña NguyÔn Tr·i Phạm Thị Phương Thái T¹p chÝ Ng«n ng÷ 2006  
23 YÕu tè nhÞp ®iÖu trong th¬ N«m NguyÔn Tr·i Phạm Thị Phương Thái T¹p chÝ Gi¸o Dôc 2006  
22 Gãp vµo viÖc phiªn ©m mét sè ch÷ trong  Quèc ©m thi tËp  cña NguyÔn Tr·i Phạm Thị Phương Thái T¹p chÝ H¸n N«m 2005  
21 Nuôi cấy mô sẹo cây trinh nữ hoàng cung (Ginum Latifolium L.)  Vũ Thị Lan  Tạp chí Công nghệ Sinh học 2005  
20 Phân tích trình tự vùng điều khiển <D- Loop> trên gennome  thế của 5 cá thể người Việt Nam  Hoàng Thị Thu Yến Tạp chí Công nghệ Sinh học 2005  
19 NC sự rối loạn nhiễm sắc thể chuột nhắt trắng dưới tác dụng của 2,4 D và dịch chiết lá cây chè đắng Lương Thị Hồng Vân Tạp chí Sinh học 2005  
18 Nghiên cứu hàm lượng chì, thiếc và hoạt độ của 2 enzym GOT và GPT của người dân sống trong vùng khai thác quặng của mỏ thiếc Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang Lương Thị Hồng Vân Tạp chí Sinh học 2005  
17 Nghiên cứu thủy phân dutosan bằng axit photphoric Khiếu Thi Tâm J. of Vietnam National University 2005  
16 Convergence rates in Regularization for ill-posed mixed variational Inequalities Nguyễn Thu Thủy Tin học và điều khiển học 2005  
15 Một số phương pháp giải bài toán truyền tải, khuyeechs tán vật chất và ô nhiễm môi trường ba chiều trên môi trường tính toán song song Nguyễn Đức Lạng Tạp chí Bưu chính Viễn thông 2005  
14 A representation of the elements of the quotient sheaves in variational sequences Nông Quốc Chinh Vietnam J. Math. 2005  
13 Cơ cấu lựa chọn thích nghi toán tử lai ghép trong giải thuật di truyền mã hóa số thực Vũ Mạnh Xuân Tin học và điều khiển học 2005  
12 On co-Buchsbaum and generalized co-Cohen-Macaulay modules Lê Thanh Nhàn Vietnam J. Maths. 2004  
11 Tính chất điện hóa và khả năng oxy hóa điện hòa rượu elitic  của điện cực màng mỏng NiOxHy điều chế bằng phương pháp Solgel với tiền chất Nicl2 6H2)-Phần 2 Trương Thị Thảo Tạp chí Phân tích, Lí, Hóa và Sinh học 2004  
10 Nghiên cứu thành  phần protein huyết thanh của người bị ung thư dạ dày được điều trị bằng phẫu thuật kết hợp chất 5.FU và thuốc CADEF tại Khoa Ngoại, bệnh viện đa khoa TW Tháinguyên Lương Thị Hồng Vân Tạp chí Y  học Thực hành 2003  
9 Nghiên cứu độc tính, tác dụng phòng chống độc  và hạ huyết áp của dịch chiết lá chè đắng Cao Bằng Lương Thị Hồng Vân Tạp chí Y  học Thực hành 2003  
8 NC hàm lượng chì và asen trong môi trường và trong máu của người phụ nữ sống trong vùng tiếp giáp với khu chế biến luyện kim màu Lương Thị Hồng Vân Thong báo KH các trường ĐH 2003  
7 Lengths of generalized fractions 1/(x_1^n,\ldots ,x_d^n,1) Lê Thanh Nhàn Vietnam J. Maths 2003  
6 Dimension and width of linearly compact modules and the co-localization of artinian modules   Lê Thanh Nhàn Vietnam J. Math. 2002  
5 On Noetherian dimension of Artinian modules Lê Thanh Nhàn Vietnam J. Maths 2002  
4 Hàm lượng chì và asen trong rau quả được trồng tại các vùng xung quanh nhà máy luyện kim màu Thái Nguyên Lương Thị Hồng Vân Tạp chí Y học Thực hành 2002  
3 Sự ô nhiễm chì và asen trong rau quả được trồng tại các vùng xung quanh xưởng thực nghiệm luyện kim màu Thái Nguyên  Lương Thị Hồng Vân Tạp chí Y  học Thực hành 2002  
2 Tình hình sở hữu ruộng đất ở TN trước Cách mạng  Tháng 8/1945 Nguyễn Duy Tiến Tạp chí nghiên cứu Lịch sử (số III - IV) 2002  
1 Bàn thêm về thể thơ thất ngôn xen lục Phạm Thị Phương Thái Tạp chí Văn học 2002  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây