Danh mục đề tài Cấp Bộ

TT Tên đề tài Mã số Chủ nhiệm đề tài Năm thực hiện Trạng thái
74 Một số vấn đề chọn lọc về hệ phương trình vi phân và điều khiển phân thứ B2020 - TNA - 13 TS. Mai Viết Thuận 2020-2021 Đang thực hiện
73 Nghiên cứu tạo enzyme manganese peroxidase tái tổ hợp có hoạt tính phân huyrb độc tố nấm mốc aflatoxin B1 B2020 - TNA - 14 TS. Trịnh Đình Khá 2020-2021 Đang thực hiện
72 Phân tích dạng hóa học của các kim loại nặng trong các mẫu đất ở khu vực khai thác quặng và sử dụng than sinh học để xử lý chúng B2020 - TNA - 15 TS. Vương Trường Xuân 2020-2021 Đang thực hiện
71 Nghiên cứu cấu trúc hình học bền và cấu trúc điện tử của các cụm nguyên tử kim loại quý (Aun, Agn hoặc Cun với n < 20) pha tạp nguyên tử kim loại chuyển tiếp bằng phương pháp phiếm hàm mật độ B2020 - TNA - 16 ThS. Ngô Thị Lan 2020-2021 Đang thực hiện
70 Xây dựng quy trình chế tạo vật liệu hấp thụ sóng điện từ dựa trên vật liệu tổ hợp nền điện môi La1.5Sr0.5NiO4 B2020 - TNA - 17 TS. Chu Thị Anh Xuân 2020-2021 Đang thực hiện
69 Bài toán ngược xác định điều kiện ban đầu và vế phải cho phương trình truyền nhiệt B2019-TNA-01.T TS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh 2019-2020 Đang thực hiện
68 Xấp xỉ nghiệm của bài toán không điểm chung tách và ứng dụng B2019-TNA-14 TS. Trương Minh Tuyên 2019-2020 Đã NT
67 Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hệ vật liệu (Pr,La)1-x(Sr,Ca)xMnO3 B2019-TNA-01.VL ThS. Nguyễn Thị Dung 2019-2020 Đang thực hiện
66 Chế tạo, nghiên cứu hiệu ứng quang nhiệt của các đầu dò nano lai hóa từ-quang bất đẳng hướng nhằm ứng dụng trong diệt tế bào ung thư  B2019-TNA-02.VL TS. Vũ Xuân Hòa 2019-2020 Đang thực hiện
65 Nghiên cứu chế tạo nanocomposit graphen oxit/Fe3O4 bằng phương pháp microplasma trong dung dịch, ứng dụng để xử lý asen và kim loại nặng trong nước ngầm cấp sinh hoạt B2019-TNA-15 TS. Nguyễn Văn Hảo 2019-2020 Đang thực hiện
64 Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của vật liệu đa pha điện-từ Bi1-xRexFe1-yMyO3 (Re = La, Sm, …; M = Ni, Mn, Co…) B2019-TNA-03.VL TS. Phạm Trường Thọ 2019-2020 Đang thực hiện
63 Nghiên cứu tạo chủng Escherichia Coli sản xuất Protein Azurin có hoạt tính ức chế tế bào ung thư vú B2019-TNA-16 ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền 2019-2020 Đang thực hiện
62 Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường trung học cơ sở ở một số tỉnh có làng nghề tại khu vực trung du miền núi phía Bắc B2019-TNA-06-MT TS. Kiều Quốc Lập 2019-2020 Đã NT
61 Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân hai cấp B2018-TNA-62 PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 2018-2019 Đã NT
60 Phê bình văn học Việt Nam giai đoạn 1986-2016 B2017-TNA-51 PGS.TS. Cao Thị Hồng 2017-2018 Đã NT
59 Tác động của phong tục tập quán đến quá trình xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc B2017-TNA-52 TS. Lương Thị Hạnh 2017-2018 Đã NT
58 Tục lệ xã hội khu vực miền núi phía Bắc qua sử liệu hương ước trước năm 1945 B2017-TNA-53 ThS. Đỗ Hằng Nga 2017-2018 Đã NT
57 Một số vấn đề chọn lọc về hệ phương trình vi phân và điều khiển có trễ B2017-TNA-54 TS. Mai Viết Thuận 2017-2018 Đã NT
56 Phân lập và đánh giá đặc tính kháng thuốc của tế bào gốc ung thư dạ dày ở người B2017-TNA-55 TS. Nguyễn Phú Hùng 2017-2018 Đã NT
55 Nghiên cứu tạo thư viện cDNA/EST, giải mã và phân tích sự biểu hiện các gen liên quan đến quá trình tổng hợp polyphenol ở chè trồng tại Thái Nguyên B2016-TNA-24 TS. Hoàng Thị Thu Yến 2016-2017 Đã NT
54 Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất 2-(quinolin-2-yl)-1,3-tropolon B2016-TNA-25 PGS.TS. Dương Nghĩa Bang 2016-2017 Đã NT
53 Xấp xỉ không điểm chung của hai toán tử kiểu đơn điệu và ứng dụng B2016-TNA-26 TS. Trương Minh Tuyên 2016-2017 Đã NT
52 Thiết kế và chế tạo siêu vật liệu metamaterials có dải tần số làm việc rộng ở vùng sóng Rada B2015-TN06-01 TS. Nguyễn Thị Hiền 2015-2016 Đã NT
51 Nghiên cứu một số mở rộng của lớp vành và môđun Cohen-Macaulay B2014-TN06-01 PGS.TS. Nông Quốc Chinh 2014-2015 Đã NT
50 Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của các ánh xạ không giãn trong không gian Banach B2014-TN06-02 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 2014-2015 Đã NT
49 Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tổng hợp phục hồi môi trường đất trồng chè ở vùng Tân Cương, Thái Nguyên sau 50 năm khai thác và sử dụng B2014-TN06-03 TS. Ngô Văn Giới 2014-2015 Đã NT
48 Nghiên cứu tạo giống ngô kháng mọt (Sitophilus zeamais Motsch.) bằng kỹ thuật chuyển gen B2014-TN06-04 PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh 2014-2015 Đã NT
47 Nghiên cứu đời sống tâm linh của người Sán Chỉ qua nghi lễ vòng đời B2013-TN07-01 TS. Phạm Thị Phương Thái 2013-2014 Đã NT
46 Nghiên cứu phương trình dạng elliptic, parabolic và ứng dụng trong đồng hóa dữ liệu B2011-TN08-01 TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ         2011-2012 Đã NT
45 Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường khu vực lãnh thổ vùng núi Đông Bắc Việt Nam B2010-TN06-01 TS. Phí Hùng Cường 2010-2011 Đã NT
44 Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano B2010-TN06-02 Th.S Nguyễn Văn Đăng 2010-2011 Đã NT
43 Nghiên cứu cơ chế hấp thụ kim loại nặng của cây bèo cái (Pistia stratiotes) B2010-TN06-03 TS. Hoàng Lâm 2010-2011 Đã NT
42 Tinh sạch và nghiên cứu đặc điểm hóa sinh của cellulase từ chủng nấm Việt Nam B2010-TN06-04 Th.S Trịnh Đình Khá 2010-2011 Đã NT
41 Một số vấn đề mới trong lý thuyết vành và môđun B2010-TN06-05 PGS.TS Nông Quốc Chinh 2010-2011 Đã NT
40 Phân tích diễn ngôn phê phán trong giáo dục: Hình ảnh mang tính tư tưởng điển hình nào được XD qua ngôn ngữ của một giáo trình dạy tiếng Anh (American Headway 4, 2005) B2010-TN06-06 Ths. Cao Duy Trinh 2010-2011 Đã NT
39 Chiến tranh du kích trên căn cứ địa Việt Bắc giai đoạn 1939 – 1945 B2010-TN06-07 Th.S Ngô Ngọc Linh 2010-2011 Đã NT
38 Hiệu chỉnh bài toán tìm kiếm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach B2010-TN06-09 Th.S Trương Minh Tuyên 2010-2011 Đã NT
37 Thiết kế vector mang cấu trúc gen liên quan đến khả năng chịu hạn ở cây đậu xanh B2010-TN09-01 TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh 2010-2011 Đã NT
36 Chế tạo và nghiên cứu hình thái, các tính chất quang của hạt vàng ứng dụng trong y sinh B2009-TN07-01 Ths. Vũ Xuân Hòa 2009-2010 Đã NT
35 Tuyển chọn và nghiên cứu xạ khuẩn có khả năng đối kháng với một số chủng vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện. B2009-TN07-02 TS. Vi Thị Đoan Chính 2009-2010 Đã NT
34 Phương pháp hiệu chỉnh lặp giải hệ phương trình toán tử đơn điệu B2009-TN07-03 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 2009-2010 Đã NT
33 Mô hình tiểu thuyết Lê Văn Trương B2009-TN07-04 Ths. Lê Thị Ngân 2009-2010 Đã NT
32 Thơ Chế Lan Viên trước và trong thời kỳ đổi mới của văn học Việt Nam B2009-TN07-05 Ths. Nguyễn Diệu Linh 2009-2010 Đã NT
31 Một số bài toán về điều kiện dãy nguyên tố trên vành Noether, địa phương B2009-TN07-06 PGS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn 2009-2010 Đã NT
30 Chế tạo và nghiên cứu các tính chất quang của hạt nano silica pha tâm mầu cho các ứng dụng đánh dấu sinh học B2009-TN07-07 Ths. Phạm Minh Tân 2009-2010 Đã NT
29 Thực trạng sở hữu ruộng đất tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 1988-2008) và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ruộng đất cho nông dân trong giai đoạn hiện nay B2009-TN07-08 TS. Nguyễn Duy Tiến 2009-2010 Đã NT
28 Chế tạo và khảo sát tính chất quang phổ của cấu trúc nano dị chất CdSe/CdS có dạng que B2009-TN07-09 Ths. Nguyễn Thị Luyến 2009-2010 Đã NT
27 Một số mở rộng của dãy lọc chính quy và ứng dụng.  B2008-TN08-01  PGS.TS Nông Quốc  Chinh 2008-2009 Đã NT
26 Nghiên cứu một số vấn đề môi trường bức xúc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tính bền vững cho một số khu tái định ở huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La. B2008-TN08-08  NCS Ngô Văn Giới 2008-2009 Đã NT
25 Dấu hiệu ngôn hành của các hành động cầu khiến (directives) trong tiếng Việt.  B2008-TN08-06 NCS Nguyễn Thị Thanh Ngân 2008-2009 Đã NT
24 Nghiên cứu ứng dụng nguồn bơm quang học bằng laser bán dẫn công suất cao cho laser rắn.  B2008-TN08-05 NCS Nguyễn Văn Hảo 2008-2009 Đã NT
23 Chiết, tách và khảo sát khả năng chống ăn mòn kim loại của dịch chiết từ cây chè và cây thuốc lá ở Thái Nguyên. B2008-TN08-04 NCS Trương Thị Thảo 2008-2009 Đã NT
22 Đánh giá các nguồn lực tự nhiên và kinh tế - xã hội phục vụ định hướng phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp bản đồ.   B2008-TN08-07 NCS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ 2008-2009 Đã NT
21 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc gen syntenin thuộc hệ miễn dịch tôm sú (Peneaus monodon) liên quan đến bệnh đốm trắng.  B2008-TN08-02 NCS. Hoàng Thị Thu Yến 2008-2009 Đã NT
20 Nghiên cứu một số chỉ tiêu hoá sinh quả và phân lập gen mã hoá protein vỏ của virus gây bệnh xoăn lá cà chua ở  miền Bắc VN B2008-TN08-03 NCS. Nguyễn Thị Hải Yến 2008-2009 Đã NT
19 Nghiên cứu diễn biến và phạm vi ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt trên các hệ thống sông suối tỉnh Bắc Kạn và đề xuất các biện pháp phòng chống. B2007-TN08-04 TS. Phí Hùng Cường 2007-2008 Đã NT
18 Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện từ, từ của vật liệu sắt điện - sắt từ BiFeO3 B2007-TN08-02 Th.S Nguyễn Văn Đăng 2007-2008 Đã NT
17 Nghiên cứu diễn tiến các loại thể thơ dân tộc thời trung đại. B2007-TN08-05 TS. Phạm Thị Phương Thái 2007-2008 Đã NT
16 Nghiên cứu đặc điểm hoá sinh và phân lập gen LEA của 1 số giống đậu xanh có khả năng chịu hạn. B2007-TN08-03 Th.S Nguyễn Vũ Thanh Thanh 2007-2008 Đã NT
15 Về một số vấn đề cơ bản trong Đại số giao hoán. B2007-TN01-01 PGS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn 2007-2008 Đã NT
14 Nghiên cứu về mô hình toán học, các thuật toán giải bài toán biên truyền tải, khuếch tán vật chất trong nước, không khí, ứng dụng tính toán song song. B2006-TN08-04 Nguyễn Đức Lạng 2006-2007 Đã NT
13 Nghiên cứu hàm lượng thiếc, chì, asen tồn lưu trong thực phẩm được nuôi trồng tại vùng khai thác quặng của Mỏ thiếc Sơn Dương-Tuyên Quang. B2006-TN08-01 Lương Thị Hồng Vân 2006-2007 Đã NT
12 Xác định hàm lượng các nguyên tố: Cr, Mn, Cu, Pb, Cd, Hg trong nước Hồ Núi Cốc và nước sinh hoạt của địa bàn TP Thái Nguyên được lấy từ nguồn nước Hồ Núi Cốc. B2006-TN08-03 Nguyễn Văn Lễ 2006-2007 Đã NT
11 Nghiệm xấp xỉ cho bài toán phi tuyến đặt không chỉnh. B2006-TN08-02 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 2006-2007 Đã NT
10 NC biên soạn tài liệu    Nông Quốc Chinh 2006-2007 Đã NT
9 Dãy biến phân trên không gian Jẹt kéo dài hữu hạn chiều B2005-06-05 Nông Quốc Chinh 2005-2006 Đã NT
8 Dãy chính quy suy rộng và mođun đối đồng điều địa phưương B2005-06-06 Lê Thị Thanh Nhàn 2005-2006 Đã NT
7 Nghiên cứu chế tạo thiết bị phát hiện chuyển dời vị trí và một số ứng dụng B2005-06-07 Phạm Duy Lác 2005-2006 Đã NT
6 Xác định hàm lưượng một số nguyên tố crôm, mgan, đồng, chì, asen, cadimi thuỷ ngân trong nưước thải, nưước mặt, nưước ngầm và lập biểu đồ ô nhiễm  môi trường nước ở TP Thái Nguyên B2005-06-08 Nguyễn Đăng Đức 2005-2006 Đã NT
5 Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử ở một số giống đậu xanh chịu hạn B2005-06-09 Nguyễn Vũ Thanh Thanh 2005-2006 Đã NT
4 Một số thuật toán song song giải số hệ phương trình vi phân đại số và phương trình vi phân thường. B2004-06-01 Lương Thị Hồng Vân 2004-2005 Đã NT
3 Nghiên cứu chế tạo Laser vi cấu phát xạ trong vùng hồng ngoại trên cơ sở thuỷ tinh pha tạp eribium nồng độ cao. B2004-06-02 Nguyễn Đức Lạng 2004-2005 Đã NT
2 Nghiên cứu một số chỉ số hoá sinh máu dân cư vùng khai thác quạng của mỏ thiếc Sơn Dương Tuyên Quang. B2004-06-03 Nguyễn Văn Minh 2004-2005 Đã NT
1 Xây dựng chương trình mô phỏng lan truyền vật chất 3 chiều trong môi trường nước hoặc không khí. B2004-06-04 Bùi Văn Thiện 2004-2005 Đã NT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây