Danh mục đề tài cấp Cơ sở

TT Tên đề tài Mã số Chủ nhiệm đề tài Năm thực hiện Trạng thái
207 Nghiên cứu quá trình truyền năng lượng và điện tử của hệ phân tử BODIPY-C60 dyad dưới tác dụng của ánh sáng CS2020-TN06-08 TS. Trần Thu Trang 2020-2022 Đang thực hiện
206 Hiệu ứng tương tác điện – từ của vật liệu tổ hợp nền sắt điện không chứa chì BCTZ và spinel MFO (M = Fe, Co, Ni) CS2020-TN06-09 TS. Nguyễn Văn Khiển 2020-2022 Đang thực hiện
205 Nghiên cứu chế tạo hệ plasma jet ở áp suất khí quyển ứng dụng trong lĩnh vực y sinh hoặc môi trường  CS2020-TN06-10 TS. Nguyễn Văn Hảo 2020-2021 Đang thực hiện
204 Nghiên cứu phân tích một số hợp chất POPs trong bụi đường, đất ở khu vực nông nghiệp và sản xuất công nghiệp. CS2020-TN06-11 TS. Nguyễn Thị Thu Thúy 2020-2021 Đang thực hiện
203 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của một số loài thuộc hai chi Piper và Disporopsis.  CS2020-TN06-12 TS. Khiếu Thị Tâm 2020-2022 Đang thực hiện
202 Nghiên cứu, tổng hợp vật liệu nano compozit chitosan – sắt từ oxit ứng dụng để loại bỏ một số hợp chất màu hữu cơ trong nước. CS2020-TN06-13 TS. Bùi Minh Quý 2020-2026 Đang thực hiện
201 Nghiên cứu chế tạo các đế tán xạ Raman tăng cường bề mặt từ các cấu trúc nano kim loại hai thành phần Ag/Au bất đẳng hướng nhằm ứng dụng phát hiện các chất mầu hữu cơ ở nồng độ thấp. CS2020-TN06-14 TS. Phạm Thị Thu Hà 2020-2021 Đang thực hiện
200 Tổ chức sản xuất sản phẩm longform trên báo điện tử. CS2020-TN06-15 NCS. Vi Thị Phương 2020-2021 Đang thực hiện
199 Xây dựng đề án vị trí việc làm Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2019-2024 hướng tới tự chủ đại học và trả lương theo vị trí việc làm CS2020-TN06-16 TS. Nguyễn Thị Kim Phương 2020-2021 Đang thực hiện
198 Thiết kế  bài giảng điện tử cho học phần tiếng Anh cơ sở 2 CS2020-TN06-02 ThS. Phạm Phương Hoa 2020-2021 Đang thực hiện
197 Tư tưởng “Lấy dân làm gốc” trong lịch sử tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX và ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. CS2020-TN06-03 TS. Trương Thị Thảo Nguyên 2020-2021 Đang thực hiện
196 So sánh thể thơ trong dân ca trữ tình sinh hoạt Tày, Thái CS2020-TN06-04 TS. Hà Xuân Hương 2020-2021 Đang thực hiện
195 Nâng cao nhận thức cho người dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn CS2020-TN06-05 ThS. Chu Thị Hồng Huyền 2020-2021 Đang thực hiện
194 Đánh giá thực trạng nước thải tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên CS2020-TN06-06 ThS.  Nguyễn Thị Bích Hạnh 2020-2021 Đang thực hiện
193 Thực trạng và một số giải pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Khoa học – Đạị học Thái nguyên, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay CS2020-TN06-07 TS. Phí Đình Khương 2020-2021 Đã NT
192 Nghiên cứu tổng hợp nano bạc bằng phương pháp tổng hợp xanh và sản suất dung dịch sát khuẩn tay, nước súc miệng phòng chống dịch bệnh CS2020-TN06-01 TS. Trịnh Đình Khá 2020 Đã NT
191 Nghiên cứu chế tạo tổ hợp vật liệu ZnO-Graphene ứng dụng xử lý Crom trong nước CS2019-TN06-01 ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân 2019 Đã NT
190 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tâm lý học đại cương CS2019-TN06-02 ThS. Nguyễn Thị Hồng Trâm 2019 Đang thực hiện
189 Nghiên cứu tính bền vững của làng nghề thủ công mỹ nghệ xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội CS2019-TN06-03 ThS. Nguyễn Thu Hường 2019 Đang thực hiện
188 Biên soạn bài giảng, sách giao bài tập, sách thực hành học phần Tin học đại cương (bằng tiếng Anh) CS2018-TN06-02 ThS. Hoàng Thị Hà 2019 Đã NT
187 Nghiên cứu chế phẩm Trà giải rượu TNUS CS2018-TN06-03 TS. Lê Thị Thanh Hương 2018 Đã NT
186 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ nấm bệnh hại nấm trồng CS2018-TN06-04 TS. Trương Phúc Hưng 2018 Đã NT
185 Nghiên cứu khả năng hấp thụ cabon rừng tại một số xã thuộc VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn CS2018-TN06-05 ThS. Nguyễn Thị Đông 2018 Đã NT
184 Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Phương pháp điều tra xã hội học CS2018-TN06-06 ThS. Tạ Thị Thảo 2018 Đang thực hiện
183 Vận dụng và phối hợp các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực thuyết trình và tranh luận cho sinh viên ngành Luật trong trường Đại học Khoa học CS2018-TN06-07 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang 2018 Đã NT
182 Xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh theo hình thức trắc nghiệm trên máy CS2018-TN06-08 ThS. Đinh Thị Hiển 2018 Đã NT
181 Chế tạo một hệ thiết bị microplasma để điều chế vật liệu na CS2018-TN06-09 TS. Nguyễn Văn Hảo 2018 Đã NT
180 Biên soạn bài giảng, sách giao bài tập, sách thực hành học phần Tin học đại cương theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản CS2017-TN06-01 ThS. Bùi Đức Việt 2017 Đã NT
179 Thiết kế, xây dựng 5 bài thí nghiệm điện tử học phục vụ giảng dạy CS2017-TN06-02 ThS. Nguyễn Văn Khiển 2017 Đã NT
178 Nghệ thuật sáng tạo ngôn từ trong hài đàm của nhà báo Phan Khôi CS2017-TN06-03 ThS. Phạm Anh Nguyên 2017 Đã NT
177 Giáo dục nâng cao nhận thức cho sinh viên Ký túc xá Đại học Khoa học về  bảo vệ môi trường CS2017-TN06-04 ThS. Nguyễn Thị Hồng Viên 2017 Đã NT
176 Cập nhật Bộ câu hỏi trắc nghiệm học phần Lịch sử tư tưởng quản lý CS2017-TN06-05 ThS. Nguyễn Thị Linh 2017 Đã NT
175 Rèn luyện một số kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Luật trường Đại học Khoa học – Thực trạng và giải pháp CS2017-TN06-06 ThS. Nguyễn Thị Thu Hường 2017 Đã NT
174 Nghiên cứu nhân giống in vitro một số giống hoa có giá trị thương mại CS2017-TN06-07 TS. Vũ Thị Lan 2017 Đã NT
173 Biên soạn Bộ đề thi cuối kỳ cho học phần tiếng Anh cơ sở 3 cho sinh viên không chuyên năm thứ hai theo định dạng bài thi B1 theo khung năng lực châu Âu CS2017-TN06-08 ThS. Nguyễn Hải Quỳnh 2017 Đã NT
172 Tổng hợp các dẫn xuất của atermisinin và thử hoạt tính kháng U của chúng CS2017-TN06-09 ThS.Vũ Tuấn Kiên 2017 Đã NT
171 Xây dựng Website tiếng Anh Trường Đại học Khoa học CS2017-TN06-10 TS. Hoàng Lâm 2017 Đã NT
170 Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên CS2017-TN06-11 TS. Lê Thị Ngân 2017 Đã NT
169 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Pháp luật đại cương CS2016-TN06-01 ThS. Lưu Bình Dương 2016 Đã NT
168 Biên soạn Bộ đề thi cuối kỳ cho học phần Tiếng Anh cơ sở 2 theo định dạng bài thi A2 theo khung năng lực châu Âu   CS2016-TN06-02 ThS. Dương Thị Thảo 2016 Đã NT
167 Xây dựng kho cơ sở dữ liệu phục vụ sinh viên Khoa KHMT&TĐ trường Đại học Khoa học thực hành học phần Hệ thống thông tin địa lý (GIS) CS2016-TN06-03 TS. Kiều Quốc Lập 2016 Đã NT
166 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm để tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Hóa sinh công nghiệp dùng cho sinh viên ngành Công nghệ sinh học CS2016-TN06-04 TS. Trịnh Đình Khá 2016 Đã NT
165 Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần “Tin học đại cương” CS2015-TN06-01 ThS. Phạm Thị Minh Thu 2015 Đã NT
164 Xây dựng giáo án học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin theo hướng lồng ghép quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta hiện nay CS2015-TN06-02 ThS. Lê Thị Sự 2015 Đã NT
163 Phần mềm quản lý hệ liên thông của trường ĐH Khoa học CS2015-TN06-03 ThS. Bùi Đức Hiếu 2015 Đã NT
162 Ứng dụng VBA xuất bảng điểm cá nhân cho sinh viên hệ liên thông và VLVH CS2015-TN06-04 KS. Nguyễn Xuân Thuyết 2015 Đã NT
161 Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Sinh học Chức năng Động vật CS2015-TN06-05 ThS. Trưởng A Tài 2015 Đã NT
160 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Xã hội học đại cương CS2015-TN06-06 ThS. Trần Thị Phương Thảo 2015 Đã NT
159 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính cho học phần tiếng Anh cơ sở 1 CS2015-TN06-07 ThS. Nguyễn Thị Thảo 2015 Đã NT
158 Nghiên cứu chế tạo mô hình mô phỏng trực quan hệ thống xử lý nước phục vụ giảng dạy chuyên ngành công nghệ môi trường cho sinh viên nghành Khoa học Môi trường CS2014-TN06-01 ThS. Văn Hữu Tập 2014 Đã NT
157 Xây dựng bộ mẫu thực vật phục vụ việc học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành Sinh học CS2014-TN06-02 ThS. Lê Thị Thanh Hương 2014 Đã NT
156 Xây dựng hệ thống VPN Client to site IPSEC CS2014-TN06-03 CN. Nguyễn Xuân Thuyết 2014 Đã NT
155 Xây dựng phần mềm đăng ký dự tuyển trực tuyến và quản lý cho hệ đào tạo ngoài ngân sách CS2014-TN06-04 CN. Lê Đức Duy 2014 Đã NT
154 Phần mềm nhắn tin thông báo lịch công tác SMS Officer CS2014-TN06-05 ThS. Nguyễn Đình Huy 2014 Đã NT
153 Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học khoa học  CS2014-TN06-06 Đinh Trung Thực 2014 Đã NT
152 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính cho học phần Mạng máy tính. CS2013-TN06-01 ThS. Bùi Đức Việt 2013 Đã NT
151 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên máy cho học phần Hóa Phân tích 1 CS2013-TN06-02 ThS. Phạm Thị Thu Hà 2013 Đã NT
150 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Di truyền học CS2013-TN06-03 TS. Hoàng Thị Thu Yến 2013 Đã NT
149 Xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi, bài tập vận dụng giành cho môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh CS2013-TN06-04 ThS. Lê Thị Sự 2013 Đã NT
148 Tìm hiểu và đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập học phần Công tác xã hội cá nhân tại trường Đại học Khoa hoc – Đại học Thái Nguyên (Qua khảo sát và so sánh với các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội) CS2013-TN06-05 CN. Chu Thị Thu Trang 2013 Đã NT
147 Xây dựng bài giảng điện tử họa phần Xác suất thống kê theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2012-TN06-01 ThS. Trần Xuân Quý 2012 Đã NT
146 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Trí tuệ nhân tạo CS2012-TN06-02 ThS. Phạm Thị Minh Thu 2012 Đã NT
145 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Thiên văn học CS2012-TN06-03 ThS. Nguyễn Văn Đăng 2012 Đã NT
144 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Vật lý đại cương 3 CS2012-TN06-04 ThS. Nguyễn Văn Hảo 2012 Đã NT
143 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Hóa hữu cơ 2 CS2012-TN06-05 ThS. Khiếu Thị Tâm 2012 Đã NT
142 Xây dựng bài giảng điện tử học phần Tiếng Anh cơ sở I theo hướng tích cực hóa nhân thức người học CS2012-TN06-06 ThS. Phan Thị Hòa 2012 Đã NT
141 Xây dựng bài giảng điện tử học phần Ăn mòn và bảo vệ chống ăn mòn kim loại theo hướng tích cực hóa nhân thức người học bằng Tiếng Anh CS2012-TN06-07 ThS. Trương Thị Thảo 2012 Đã NT
140 Đánh giá thành phần loài Giáp xác,  Nhuyễn thể khu vực thành phố Thái Nguyên  CS2012-TN06-08 ThS. Hầu Văn Ninh 2012 Đã NT
139 Xây dựng giáo án điện tử học phần Xã hội học đại cương theo hướng tích cực hóa nhận thức người học  CS2012-TN06-09 GV. Tạ Thị Thảo 2012 Đã NT
138 Xây dựng giáo án điện tử họcphần Cơ sở văn hóa Việt Nam theo hướng trực quan sinh động đối với  người học CS2012-TN06-10 GV. Trần Thế Dương 2012 Đã NT
137 Xây dựng bài giảng điện tử học phần Lịch sử văn minh thế giới theo hướng tích cực hóa nhân thức người học CS2012-TN06-11 ThS. Bùi Thị Kim Thu 2012 Đã NT
136 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính tại trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên CS2012-TN06-12 ThS. Nguyễn Thu Hằng 2012 Đã NT
135 Thực trạng và một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản ở trường Đại học Khoa học - ĐHTN CS2012-TN06-13 ThS. Vũ Thị Vân 2012 Đã NT
134 Xây dựng giáo án điện tử học phần Vật lý đại cương 3 theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2011-TN06-01 ThS. Nguyễn Văn Hảo 2011 Đã NT
133 Xây dựng bài giảng điện tử học phần "Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" CS2011-TN06-02 ThS. Đoàn Thị Yến 2011 Đã NT
132 Xây dựng giáo án điện tử học phần Hóa học phức chất theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2011-TN06-03 ThS. Nguyễn T Ngọc Linh 2011 Đã NT
131 Xây dựng giáo án điện tử môn Hóa đại cương cho hệ không chuyên ngành Hóa theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2011-TN06-04 ThS. Nguyễn T Hồng Hoa 2011 Đã NT
130 Xây dựng giáo án điện tử môn Virus học theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2011-TN06-05 ThS. Trương Phúc Hưng 2011 Đã NT
129 Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững các loài cá thuộc khu vực thành phố Thái Nguyên CS2011-TN06-06 ThS. Hầu Văn Ninh 2011 Đã NT
128 Một số vấn đề mới trong toán học rời rạc CS2011-TN06-07 ThS. Nguyễn Thế Vinh 2011 Đã NT
127 Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên CS2011-TN06-08 ThS. Nguyễn Trường Sơn 2011 Đã NT
126 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Độc học môi trường CS2011-TN06-09 ThS. Ngô Văn Giới 2011 Đã NT
125 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Cơ sở cảnh quan học CS2011-TN06-10 ThS. Phạm T Hồng Nhung 2011 Đã NT
124 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Ô nhiễm môi trường CS2011-TN06-11 ThS. Nguyễn Thị Tuyết 2011 Đã NT
123 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Hóa học môi trường CS2011-TN06-12 ThS. Mai Thị Lan Anh 2011 Đã NT
122 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Sinh thái học CS2011-TN06-13 ThS. Chu T Hồng Huyền 2011 Đã NT
121 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Khí hậu học đại cương  CS2011-TN06-14 ThS. Đỗ T Vân Hương 2011 Đã NT
120 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Khoa học môi trường đại cương CS2011-TN06-15 ThS.Văn Hữu Tập 2011 Đã NT
119 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Quản lý môi trường  CS2011-TN06-16 ThS. Nguyễn Thị Đông 2011 Đã NT
118 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường  CS2011-TN06-17 ThS. Nguyễn Khắc Sơn 2011 Đã NT
117 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Dân số học và địa lý dân cư  CS2011-TN06-18 ThS. Dương Kim Giao 2011 Đã NT
116 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Hoá sinh học CS2011-TN06-19 ThS. Nguyễn T Thu Huyền 2011 Đã NT
115 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Sinh lý thực vật  CS2011-TN06-20 ThS. Vũ Thanh Sắc 2011 Đã NT
114 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tế bào học CS2011-TN06-21 ThS. Nguyễn Thị Hải Yến 2011 Đã NT
113 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Virus học  CS2011-TN06-22 ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc 2011 Đã NT
112 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Vi sinh vật   CS2011-TN06-23 ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc 2011 Đã NT
111 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Sinh học chức năng thực vật CS2011-TN06-24 ThS. Vũ Thị Lan 2011 Đã NT
110 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Sinh học phân tử CS2011-TN06-25 ThS. Nguyễn Phú Hùng 2011 Đã NT
109 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Việt thực hành CS2011-TN06-26 GV. Nguyễn T Thu Hương 2011 Đã NT
108 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Chính trị học đại cương   CS2011-TN06-27 GV. Bùi Trọng Tài 2011 Đã NT
107 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tổ chức học đại cương  CS2011-TN06-28 GV. Trần Thị Hồng 2011 Đã NT
106 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Khoa học quản lý đại cương CS2011-TN06-29 GV. Nguyễn TKim Phương 2011 Đã NT
105 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh chuyên ngành Văn học I  CS2011-TN06-30 GV. Nguyễn Thị Diệu Linh 2011 Đã NT
104 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Xã hội học đại cương CS2011-TN06-31 GV. Lê Văn Cảnh 2011 Đã NT
103 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Phương pháp điều tra xã hội học CS2011-TN06-32 GV. Tạ Thị Thảo 2011 Đã NT
102 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Vật lý Đại cương 1  CS2011-TN06-33 ThS. Phạm Minh Tân 2011 Đã NT
101 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Vật lý Đại cương 2  CS2011-TN06-34 ThS. Chu Thị Anh Xuân 2011 Đã NT
100 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Điện động lực học  CS2011-TN06-35 ThS. Nguyễn Thị Hiền 2011 Đã NT
99 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh cơ sở I CS2011-TN06-36 ThS. Phan Thị Hòa 2011 Đã NT
98 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh cơ sở II CS2011-TN06-37 ThS. Nguyễn Thị Tuyết 2011 Đã NT
97 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh cơ sở III CS2011-TN06-38 ThS. Dương Thị Thảo 2011 Đã NT
96 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Hóa Hữu cơ (dùng cho hệ không chuyên) CS2011-TN06-39 ThS. Khiếu Thị Tâm 2011 Đã NT
95 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Hóa Đại cương  CS2011-TN06-40 CN. Ma Chương Liêm 2011 Đã NT
94 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh chuyên ngành II CS2011-TN06-41 ThS. Nguyễn Đình Vinh 2011 Đã NT
93 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tin học đại cương CS2011-TN06-42 KS. Nguyễn Thị Yến 2011 Đã NT
92 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Hóa keo CS2011-TN06-43 ThS. Trương Thị Thảo 2011 Đã NT
91 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Lịch sử văn minh thế giới CS2011-TN06-44 ThS. Hoàng Văn Tuấn 2011 Đã NT
90 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Lịch sử các tư tưởng quản lí CS2011-TN06-45 GV. Trần Thị Hồng 2011 Đã NT
89 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Cơ sở địa lý nhân văn CS2011-TN06-46 ThS. Chu Thành Huy 2011 Đã NT
88 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Các khoa học trái đất CS2011-TN06-47 ThS. Đỗ Thị Vân Hương 2011 Đã NT
87 Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Động vật học CS2011-TN06-48 ThS. Hầu Văn Ninh 2011 Đã NT
86 Biên soạn bài giảng điện tử học phần Kỹ thuật xử lý nước cấp theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2010-TN06-01 Th.S Nguyễn Thị Nhâm Tuất 2010 Đã NT
85 Thiết kế bài giảng điện tử cho môn học “Kiến trúc máy tính”  theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2010-TN06-02 CN Phạm Thị Minh Thu 2010 Đã NT
84 Xây dựng bài giảng điện tử cho môn học Ngữ âm học tiếng Việt theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học CS2010-TN06-03 CN. Nguyễn Thị Trà My 2010 Đã NT
83 Đa dạng sinh học của bò sát ở khu di tích đền Đuổm Phú Lương - Thái Nguyên CS2010-TN06-04 Th.S Hầu Văn Ninh 2010 Đã NT
82 Xây dựng giáo án môn Vật lý thống kê theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2010-TN06-05 Th.S Lê Tiến Hà 2010 Đã NT
81 Xây dựng giáo án môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2010-TN06-06 Th.S Phạm Thế Chính 2010 Đã NT
80 Xây dựng bài giảng điện tử môn học “Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam”  theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2010-TN06-07 Th.S Nguyễn MinhTuấn 2010 Đã NT
79 Xây dựng bài giảng điện tử học phần Tiếng Anh Chuyên Ngành Môi Trường I theo hướng tích cực hoá tri thức của người học CS2010-TN06-08 CN. Vũ Thị Thanh Thuý 2010 Đã NT
78 Bài giảng điện tử môn ‘Lý thuyết Galoa’  theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2010-TN06-09 Th.S Ngô Thị Ngoan 2010 Đã NT
77 Xây dựng bài giảng điện tử cho môn  Quản trị nguồn nhân lực  theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2010-TN06-10 CN. Nguyễn Thị Kim Phương 2010 Đã NT
76 Xây dựng bài giảng điện tử học phần Tiếng Anh Cơ sở III theo hướng tích cực hoá tri thức của người học CS2010-TN06-11 CN. Lại Thị Thanh 2010 Đã NT
75 Xây dựng giáo trình điện tử học phần Sinh học chức năng thực vật  theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CS2010-TN06-12 Th.S Vũ Thị Lan 2010 Đã NT
74 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử học phần Tiếng Anh Cơ sở II theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-01B /3 Th.S Phan Thị Hòa 2009 Đã NT
73 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Lịch sử văn minh thế giới theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-02B /2 Th.S Nguyễn Thị Quyên 2009 Đã NT
72 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Thực vật học theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-03B /4 Th.S Đỗ Thị Thanh Hương 2009 Đã NT
71 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử học phần Lịch sử Việt Nam hiện đại theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-04B /3 Th.S Ngô Ngọc Linh 2009 Đã NT
70 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Di truyền học người theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-05B /3 Th.S Nguyễn Phú Hùng 2009 Đã NT
69 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Giáo dục - truyền thông môi trường theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-06B /2 Th.S Nguyễn Thị Hồng Viên 2009 Đã NT
68 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Hóa kỹ thuật theo hướng tích cực hóa người học. TN2009-07-07B /3 TS. Nguyễn Đăng Đức 2009 Đã NT
67 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Hoá lý I theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-08B /4 Th.S Trương Thị Thảo 2009 Đã NT
66 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Đại số đại cương 1 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-09B /3 Th.S Nguyễn Đức Lạng 2009 Đã NT
65 Xây dựng Kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử học phần Hàm biến phức theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. TN2009-07-10B /3 Th.S Nguyễn Thanh Mai  2009 Đã NT
64 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Lý thuyết số theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học TN2009-07-11B /3 Th.S Hoàng Ngọc Tuất 2009 Đã NT
63 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Giải tích 1 cho hệ cử nhân chuyên ngành Toán theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học.  TN2009-07-12B /4 Th.S Trương Minh Tuyên  2009 Đã NT
62 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Đại số Đại cương 2 theo hướng tích cực hóa nhận thức người học. TN2009-07-13B /3 Th.S Nguyễn Thu Hằng 2009 Đã NT
61 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Thống kê xã hội học theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học TN2009-07-14B /2 Th.S Trần Xuân Quí       2009 Đã NT
60 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Hình học vi phân và Giải tích trên đa tạp theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học TN2009-07-15B /3 Th.S Hà Đại Tôn  2009 Đã NT
59 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ sở học phần I TN2009-07-16N /3 CN. Dương Thị Thảo 2009 Đã NT
58 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ sở học phần II TN2009-07-17N /3 CN. Nguyễn Thị Tuyết 2009 Đã NT
57 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ sở học phần 3 TN2009-07-18N /3 Th.S Nguyễn Thị Quế 2009 Đã NT
56 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn Xã hội học đại cương TN2009-07-19N /2 Th.S Bùi Linh Huệ 2009 Đã NT
55 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Lịch sử các tư tưởng quản lý. TN2009-07-20N /3 CN. Trần Thị Hồng 2009 Đã NT
54 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn Vi sinh Môi trường TN2009-07-21N /2 Th.S Vi Thùy Linh 2009 Đã NT
53 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Các Khoa học Trái đất  TN2009-07-22N /3 Th.S Đỗ Thị Vân Hương 2009 Đã NT
52 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Cơ sở Địa lý Nhân văn   TN2009-07-23N /2 Th.S Chu Thành Huy 2009 Đã NT
51 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn Thống kê Toán học cho hệ cử nhân Toán TN2009-07-24N /2 Th.S Đinh Trung Thực (Toán) 2009 Đã NT
50 Nghiên cứu lựa chọn một số trò chơi vận động bổ trợ thể lực và nâng cao hứng thú học tập môn cầu lông cho sinh viên Trường Đại học Khoa học - ĐHTN TN2009-07-25T Th.S Lê Trung Kiên 2009 Đã NT
49 Ứng dụng VBA trong đăng ký học phần theo học chế tín chỉ TN2009-07-26T Th.S Nguyễn Thế Vinh  2009 Đã NT
48 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần lý thuyết số (2 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ nhất ngành Toán và Toán-Tin. T2008-TN08-01 Th.S Hoàng Ngọc Tuất 2008 Đã NT
47 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Xác xuất (3 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ ba ngành Toán. T2008-TN08-02 Th.S Đinh Trung Thực 2008 Đã NT
46 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần "Toán tử tuyến tính trong không gian Hibert" (4 đvht) cho sinh viên năm thứ 4 ngành cử nhân Toán. T2008-TN08-03 Th.S Nguyễn Thị Thu Thuỷ 2008 Đã NT
45 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần "Giải tích 2" (4 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 1 ngành cử nhân Toán và Toán - tin. T2008-TN08-04 Th.S Trương Minh Tuyên 2008 Đã NT
44 Thiết kế giáo án điện tử học phần Kỹ thuật số. T2008-TN08-05 Th.S Phạm Minh Tân 2008 Đã NT
43 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Điện động lực học (3 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 3 ngành cử nhân Vật lý. T2008-TN08-06 Th.S Mẫn Hoàng Việt 2008 Đã NT
42 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Vật lý bán dẫn (3 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 4 ngành cử nhân Vật lý. T2008-TN08-07 Th.S Nguyễn Thị Hiền 2008 Đã NT
41 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Sinh học chức năng thực vật (3 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 2 ngành cử nhân Công nghệ Sinh. T2008-TN08-08 Th.S Vũ Thị Lan 2008 Đã NT
40 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Động vật học (4 tín chỉ) dùng cho sinh viên năm thứ 2 ngành cử nhân Sinh học. T2008-TN08-09 Th.S. Hầu Văn Ninh 2008 Đã NT
39 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Miễn dịch học phân tử (4 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 3 ngành cử nhân Sinh và Công nghệ Sinh. T2008-TN08-10 PGS. TS Lương Thị Hồng Vân 2008 Đã NT
38 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Khoa học Môi trường đại cương (2 tín chỉ) dành cho sinh viên năm thứ 2 ngành KHMT. T2008-TN08-11 Th.S  Nguyễn Thị Phương Mai 2008 Đã NT
37 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Cơ sở thổ nhưỡng và môi trường đất (2 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 2 ngành KHMT. T2008-TN08-12 Th.S  Nguyễn Thu Huyền 2008 Đã NT
36 Biên soạn bài giảng điện tử cho môn học Toán quy hoạch đối với sinh viên ngành cử nhân Toán học của Khoa KHTN&XH. T2007-TN08-01 Ngô Văn Định 2007 Đã NT
35 Xây dựng giáo án  điện tử cho học phần Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-1930. T2007-TN08-02 Nguyễn Duy Tiến 2007 Đã NT
34 Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm học phần Enzim học. T2007-TN08-03 Trịnh Đình Khá 2007 Đã NT
33 Xây dựng giáo án điện tử  học phần Sinh học phân tử. T2007-TN08-04 Hoàng Thị Thu Yến 2007 Đã NT
32 Xây dựng bài giảng điện tử môn cơ học lượng tử. T2007-TN08-05 Nguyễn Xuân Ca 2007 Đã NT
31 Biên soạn giáo án điện tử học phần "Phân tích phổ nguyên tử" T2007-TN08-06 Nguyễn Đăng Đức 2007 Đã NT
30 Xây dựng phần mềm hỗ trợ làm đề thi trắc nghiệm khách quan. T2007-TN08-07 Vũ Hải Hiệu 2007 Đã NT
29 Xây dựng mô hình thử nghiệm ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý cấp xã phường. T2007-TN08-08 Nguyễn Hải Nam 2007 Đã NT
28 Xích Markov liên tục và ứng dụng CS2006-TN08-01 Đinh Trung Thực 2006 Đã NT
27 Phân lập và tuyển chọn xạ khuẩn sinh kháng sinh từ đất Thái Nguyên CS2006-TN08-02 Vi Thị Đoan Chính 2006 Đã NT
26 Đánh giá nguồn tài nguyên bò sát, ếch nhái của khu vực TP Thái Nguyên CS2006-TN08-03 Hầu Văn Ninh 2006 Đã NT
25 Nghiên cứu các đặc điểm nông học, hoá sinh và xác định trình tự gene chaperonin chịu hạn dòng đậu tương đột biến MLG1. CS2006-TN08-04 Hoàng Thị Thu Yến 2006 Đã NT
24 Nghiên cứu một số điều kiện nuôi cấy để thu nhận sinh khối cây Trinh nữ hoàng cung. CS2006-TN08-05 Vũ Thị Lan 2006 Đã NT
23 Về bài toán xác định nguồn điểm gây ô nhiễm trong trường hợp nhiều nguồn. CS2006-TN08-06 Nguyễn Thanh Sơn 2006 Đã NT
22 Độ từ hoá của bán dẫn từ pha loãng. CS2006-TN08-07 Nguyễn Xuân Ca 2006 Đã NT
21 Tìm hiểu nguyên nhân, quá trình hình thành bão. Sự ảnh hưởng của bão đến thời tiết, khí hậu. CS2006-TN08-08 Nguyễn Văn Toại 2006 Đã NT
20 Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch, du lịch bền vững khu vực đảo Hoàng Tân-Yên Hưng-tỉnh Quảng Ninh. CS2006-TN08-09 Phạm Hồng Nhung 2006 Đã NT
19 Ứng dụng của Martingale trong bài toán dừng tối ưu CS2005-TN08-01 Th.S Đinh Trung Thực 2005 Đã NT
18 Tồn tại nghiệm của bài toán gần tối ưu và một số ứng dụng của qui hoạch tuyến tính CS2005-TN08-02 Th.S Nguyễn Độc Lập 2005 Đã NT
17 Triển khai hoàn chỉnh một số bài thực hành vật lý cho phòng thí nghiệm CS2005-TN08-03 Th.S Cà Văn Tịnh 2005 Đã NT
16 Tìm hiểu thành phần loài chim thú trong sách đỏ Việt Nam ở Thái nguyên CS2005-TN08-04 Th.S Hầu Văn Ninh 2005 Đã NT
15 Bước đầu lý thuyết hoá các quá trình ăn mòn kim loại dưưới các màng sơn phủ CS2004-TN08-01 Th.S Quách Như Dương 2004 Đã NT
14 Nhóm đối xứng và ứng dụng CS2004-TN08-02 Th.S Trần Văn Thăng 2004 Đã NT
13 Hàm tử xoắn và hàm tử mở rộng CS2004-TN08-03 Th.S Hoàng Ngọc Tuất 2004 Đã NT
12 Sự ổn định của chỉ số đặc trưng của hệ tuyến tính CS2004-TN08-04 ThS. Nguyễn Văn Quảng 2004 Đã NT
11 Nghiên cứu các điểm nếp vân da bàn tay của học sinh trường PTTH Năng khiếu tỉnh Thái Nguyên CS2004-TN08-05 Th.S Nguyễn Thị Lầu 2004 Đã NT
10 Tìm hiểu một số tập tính sinh học của đà điểu, nuôi tại khu du lịch Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên CS2004-TN08-06 Th.S Hầu Văn Ninh 2004 Đã NT
9 Xây dựng các bài thí nghiệm VLĐC mới đưa vào phục vụ giảng dạy và NCKH trên cơ sở các thiết bị cũ hiện có CS2003-TN08-01 Th.S Bùi Văn Thiện 2003 Đã NT
8 Nghiên cứu đặc điểm hoá sinh hạt của một số giống đậu xanh (Vignaradiata (L) Wilzek)". CS2003-TN08-02 Th.S Đỗ Như Tiến 2003 Đã NT
7 Nghiên cứu hàm lượng chì, thiếc và hoạt độ Enzyme GOT, GPT trong máu ngưười dân sống trong vùng khai thác quặng của mỏ thiếc Sơn Dương-Tuyên Quang CS2003-TN08-03 TS. Lương Thị Hồng Vân 2003 Đã NT
6 Nghiên cứu quá trình ăn mòn kim loại dưới các lớp sơn. CS2003-TN08-04 Th.S Quách Như Dương 2003 Đã NT
5 Bài toán cực trị có điều kiện CS2003-TN08-05 Th.S Nguyễn Văn Quảng 2003 Đã NT
4 Hàm lồi trong không gian hữu hạn chiều và các bất đẳng thức đại số lượng giác CS2003-TN08-06 Th.S Nguyễn Thị Thu Thuỷ 2003 Đã NT
3 Xích Maskov với thời gian liên tục CS2003-TN08-07 Th.S Đinh Trung Thực 2003 Đã NT
2 Tính lồi theo nón của ánh xạ đa trị CS2003-TN08-08 Th.S Nguyễn Độc Lập 2003 Đã NT
1 Phương pháp Euler giải phương trình vi phân đại số CS2003-TN08-09 Th.S Nguyễn T.Thu Hường 2003 Đã NT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây