Danh mục đề tài SV NCKH năm học 2015 - 2016 (khóa 11)

Thứ bảy - 25/06/2016 17:31

DANH SÁCH ẤN ĐỊNH TÊN ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2015-2016


(Kèm theo Quyết định số 697/QĐ-ĐHKH-KHCN ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng)

T

Họ và tên

Lớp

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

 1.  

Vũ Thị Ngọc Ly

Toán K11

Bất đẳng thức biến phân J-đơn điệu trong không gian Banach

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

 1.  

Nguyễn Quang Hưng

Toán K11

Một số phương pháp xấp xỉ tìm cực trị của hàm phi tuyến

ThS. Nguyễn Song Hà

 1.  

Trần Thị Thanh Loan

Toán K11

Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung  của một họ hữu hạn ánh xạ không giãn

TS. Trương Minh Tuyên

 1.  

Nguyễn Thị Huệ

Toán K11

Về nhóm SO(n) và phép quay không gian Euclide thực

TS. Ngô Văn Định

 1.  

Phan Thị Bình

Toán – Tin K11

Nghiên cứu giải pháp bảo mật xác thực truy cập dịch vụ OAUTH cho ứng dụng trên nền tảng Mobile

ThS. Bùi Đức Hiếu

 1.  

Nguyễn Thị Hải

Vật lý K11

Nghiên cứu tính chất của siêu vật liệu có chiết suất âm

ThS. Nguyễn Thị Hiền

 1.  

Đỗ Thị Ngân;

Nguyễn Trường Sơn

Vật lý K11

Nghiên cứu chế tạo nguồn plasma DBD ở áp suất khí quyển định hướng ứng dụng trong y - sinh

TS. Nguyễn Văn Hảo

 1.  

Nguyễn Đình Hải Ngân

Vật lý K11

Ảnh hưởng của chất lượng lớp tiếp giáp đến tính chất quang của cấu trúc nano loại II CdS/ZnSe

ThS. Nguyễn Xuân Ca

 1.  

Diệp Thị Ninh

Vật lý K11

Khảo sát khả năng hấp thụ sóng vi ba của hệ hạt nano kim loại Fe theo độ dày tấm hấp thụ "

ThS. Chu Thị Anh Xuân

 1.  

Dương Thị Thanh Trà

Vật lý K11

Phương pháp theo dõi đơn phân tử để nghiên cứu động học các hạt nano vàng

TS. Vũ Xuân Hòa

 1.  

Lê Thị Sao

Hóa K11

Tối ưu hóa quy trình chiết chọn lọc một số kim loại nặng trong trầm tích

ThS. Phạm Thị Thu Hà

 1.  

Dương Thị Thanh

Hóa K11

Xác định hàm lượng Cd trong rau xanh tại thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử F-AAS

PGS.TS. Nguyễn Đăng Đức

 1.  

Phạm Thị Ngọc

CNo Hóa K11

Xác định một số kim loại nặng trong đất bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử Dithizon

TS. Vương Trường Xuân

 1.  

Lê Thị Hường

CNo Hóa K11

Phân tích dư lượng SO­2 trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

ThS. Nguyễn Thị Thu Thúy

 1.  

Trần Thị Tươi

CNo Hóa K11

Nghiên cứu khả năng hấp thụ As trong nước  bằng vật liệu dựa trên nền Cacbon

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân

 1.  

Trần Thị Trang

CNo Hóa K11

Nghiên cứu thành phần hóa học của An điền lá thông (Hedyotis pinifolia Wall ex G. Don)

ThS. Khiếu Thị Tâm

 1.  

Nông Quốc Tập

Hóa K11

Nghiên cứu tổng hợp một số 2-(quinolin-2-yl)-5,6,7-triclo-1,3-tropolon từ 4-clo-2-metylanilin.

TS. Dương Nghĩa Bang

 1.  

Dương Thị Tươi

Hóa K11

Nghiên cứu tổng hợp một số 2-(quinolin-2-yl)-4,5,6,7-tetraclo-1,3-tropolon từ 4-clo-2-metylanilin.

TS. Dương Nghĩa Bang

 1.  

Trương Thị Tươi

Hóa K11

Nghiên cứu thành phần hóa học của cặn chiết không cực cây đơn đất

TS. Phạm Thị Thắm

 1.  

Lê Thị Mỹ Linh

CNo Hóa K11

Nghiên cứu thành phần hóa học của cặn chiết diclometan cây đơn đất

TS. Phạm Thị Thắm

 1.  

Trần Thị Phương

CNo Hóa K11

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất indenisoquinolin

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

 1.  

Nguyễn Thảo Hiền

Hóa K11

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cặn chiết phân cực cây đơn đất

TS. Phạm Thế Chính

 1.  

Nguyễn Thị Hải Yến

Hóa K11

Nghiên cứu tổng hợp cacbon mao quản trung bình bằng phương pháp mềm

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa

 1.  

Đỗ Đình Dũng

Hóa K11

Nghiên cứu tổng hợp cacbon mao quản trung bình bằng phương pháp cứng

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa

 1.  

Phan Thị Huệ

Hóa K11

Tổng hợp vật liệu nano goethite với sự hỗ trợ của vi sóng, thử nghiệm hấp phụ ion crom (VI) trong nước

ThS. Nguyễn Đình Vinh

 1.  

Dương Tuấn Anh

CNo Hóa K11

Nghiên cứu quy trình sản xuất đồng sunphat

ThS. Nguyễn Đình Vinh

 1.  

Lê Thị Huyền

Hóa K11

Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 trong dung dịch HCl 1M của hỗn hợp caffein thiên nhiên và muối bromua bằng phương pháp điện hóa

TS. Trương Thị Thảo

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hương

Hóa K11

Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 trong dung dịch HCl 1M của hỗn hợp caffeine và muối iotua bằng phương pháp phân tích

TS. Trương Thị Thảo

 1.  

Lê Thị Thu Trang

CNo Hóa K11

Bước đầu nghiên cứu sản xuất gạch không nung ở Thái Nguyên

TS. Trương Thị Thảo

 1.  

Nguyễn Huyền Thương

Hóa K11

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu và khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến khả năng xử lý màu trong môi trường nước của vật liệu Titan biến tính lưu huỳnh

ThS. Lưu Tuấn Dương

 1.  

Cù Thị Lan Anh

CNo Hóa K11

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Ag/CuO theo phương pháp đồng kết tủa

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh

 1.  

Nguyễn Hải Dũng

CNo Hóa K11

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ axit đến quá trình tổng hợp Compozit MnO2/PANi

ThS. Bùi Minh Quý

 1.  

Nguyễn Xuân Hưởng

CNoS K11

Sản xuất protein aruzin tái tổ có khả năng ức chế tế bào ung thư vú từ vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa phân lập ở Việt Nam

ThS. Trịnh Đình Khá

 1.  

Cao Thị Thanh Loan

CNoS K11

Khuếch đại gen tổng hợp Isoflavone từ một số giống đậu tương

PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Nga

CNoS K11

Thiết kế chu trình nuôi vi tảo làm thức ăn chăn nuôi

ThS. Trịnh Ngọc Hoàng

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

CNoS K11

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành phát triển quả thể nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris và đánh giá hiệu quả của dịch chiết quả thể nấm lên động vật thí nghiệm

ThS. Đỗ Thị Tuyến

 1.  

Đinh Thị Thuý Hiền

CNoS K11

Tạo Biosensor từ tế bào nấm men và vector thông báo mang gen chỉ thị GFP được điều khiển bởi promoter DIN7

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

 1.  

Nguyễn Trọng Anh

CNoS K11

Nghiên cứu nhân giống cây thuốc dân gian bằng nuôi cấy mô tế bào

TS. Nguyễn Thị Hải Yến

 1.  

Phạm Thanh Hương

CNoS K11

Nghiên cứu tái sinh và tạo cây khoai lang mang cấu trúc gen vip2-1

ThS. Vũ Thị Lan

 1.  

Nguyễn Thanh Huyền

CNoS K11

Nghiên cứu môi trường nuôi cấy in vitro cây Ba kích tím

ThS. Vũ Thanh Sắc

 1.  

Dương Thị Hiền

Sinh K11

Tạo dòng và xác định trình tự một số đoạn cDNA/EST từ lá chè trồng tại Thái Nguyên

TS. Hoàng Thị Thu Yến

 1.  

Ngô Thị Mai

Sinh K11

Nghiên cứu cây thuốc của đồng bào dân tộc Tày tại xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

ThS. Lê Thị Thanh Hương

 1.  

Tẩn Lưu Mẩy

QLTN K11

Đánh giá tác động việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của người Dao đối với phát triển kinh tế xã hội huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

ThS. Dương Kim Giao

 1.  

Phạm Thị Thu

QLTN K11

Tìm hiểu kiến thức bản địa của dân tộc H’Mông trong việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất, rừng xã Mường Lan, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

ThS. Dương Kim Giao

 1.  

Hoàng Thị Lô

QLTN K11

Nghiên cứu vấn đề giảm nghèo gắn với tài nguyên rừng huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

ThS. Dương Kim Giao

 1.  

Nguyễn Thanh Phong;

Hoàng Thị Hà

QLTN K11

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên

TS. Kiều Quốc Lập

         
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây