Danh mục đề tài các cấp năm 2009

Thứ hai - 29/08/2016 16:16
TT Tên đề tài, dự án Chủ nghiệm đề tài, dự án Thời gian thực hiện Nội dung chính Sản phẩm Kết quả nghiệm thu Tổng kinh phí (triệu đồng)
I Tên đề tài, dự án cấp Bộ            
1 Dự án: Tập huấn, nâng cao năng lực, kiến thức bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường Sư phạm các tỉnh miền núi phía Bắc
DA2009- DAGDBVMT
PGS.TS Nông Quốc  Chinh 2009 - Chương 1: Nêu bật được nội dung về: Khái niệm và nội hàm về môi trường.  Cấu trúc của hệ thống môi trường. Các chức năng cơ bản của môi trường; những vẫn đề môi trường chính (ô nhiễm, suy thoái, sự cố MT)…
- Chương 3: Đưa ra những thông tin về những vấn đề cơ bản đến giai đoạn hiện nay đối với môi trường và PTBV ở Việt Nam như: Những vấn đề hiện trạng MT Việt Nam. Các mục tiêu PTBV của Việt Nam. Sức ép phát triển KT-XH đến MT giai đoạn CNH, HĐH rút gọn…
- Chương 4: Cung cấp thông tin về khung khổ chiến lược cho công tác MT và BVMT ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng PTBV theo các mục tiêu thiên niên kỷ.
- Chương 5: Đưa ra những giải pháp cho BVMT và PTBV.
Tài liệu Giáo dục bảo vệ môi trường. Ứng dụng tại các trường CĐSP thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, Khoa KHSS&TĐ trường ĐHKH và trường ĐHSP- ĐHTN, Cơ quan quản lý thuộc các sở TN&MT các tỉnh miền núi phía Bắc Xuất sắc
380
2 Chế tạo và nghiên cứu hình thái, các tính chất quang của hạt vàng ứng dụng trong y sinh
B2009-TN07-01
Th.S Vũ Xuân Hòa 2009-2010 - Chế tạo và nghiên cứu hình thái, tính chất quang hạt keo vàng dạng cầu có kích thước nano mét dùng cho  các ứng dụng sinh học.
- Các phép đo SEM, TEM sẽ được sử dụng để nghiên cứu hình thái và kích thước hạt.
- Phương pháp phổ dao động dùng xác định cấu trúc hoá học của vật liệu chế tạo được. Các đặc trưng quang học sẽ được thể hiện trên phổ hấp thụ và tán xạ điện tử
02 bài báo, 01 báo cáo Hội nghị, 01 CN, 01 đề tài NCKH Tốt 55
3 Tuyển chọn và nghiên cứu xạ khuẩn có khả năng đối kháng với một số chủng vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện
B2009-TN07-02
TS Vi Thị Đoan Chính 2009-2010 - Phân lập và tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có hoạt tính kháng khuẩn nói chung.
- Phân lập các chủng vi khuẩn từ bệnh nhân nhiễm trùng bệnh viện.
- Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có hoạt tính kháng khuẩn phân lập từ bệnh nhân nhiễm trùng bệnh viện.
- Nghiên cứu các đặc điểm sinh học của các chủng xạ khuẩn có hoạt tính kháng khuẩn đã được tuyển chọn.
- Nghiên cứu các đặc điểm phân loại và phân loại các chủng xạ khuẩn đã tuyển chọn
02 báo cáo Hội nghị, 01 đề tài NCKH, 02 CN, 01 Th.S Xuất sắc 50
4 Phương pháp hiệu chỉnh lặp giải hệ phương trình toán tử đơn điệu
B2009-TN07-03
TS Nguyễn Thị Thu Thủy 2009-2010 - Nghiên cứu phương pháp hiệu chỉnh lặp giải hệ phương trình với toán tử đơn điệu;
- Chứng minh sự hội tụ của phương pháp;
- Đưa ra ví dụ minh hoạ cho phương pháp NC
02 bài báo, 02 đề tài NCKH, 02 CN, 02 Th.S Xuất sắc 50
5 Mô hình tiểu thuyết Lê Văn Trương
B2009-TN07-04
Th.S Lê Thị Ngân 2009-2010 - Khái niệm mô hình và mô hình tiểu thuyết Lê Văn Trương.
- Tình hình công chúng văn học giai đoạn 1930-1945 và công chúng của tiểu thuyết Lê văn Trương.
- Sức hấp dẫn đặc biệt của tiểu thuyết Lê Văn Trương
02 bài báo, 01 đề tài NCKH Xuất sắc 40
6 Thơ Chế Lan Viên trước và trong thời kỳ đổi mới của văn học Việt Nam
B2009-TN07-05
Th.S Nguyễn Diệu Linh 2009-2010 - Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội những năm 80 (TK XX) và những chuyển động trong đổi mới văn học.
- Chế Lan Viên và hành trình đến Di cảo thơ.
- Di cảo thơ và đổi mới văn học.
02 bài báo, 01 đề tài NCKH Tốt 40
7 Một số bài toán về điều kiện dãy nguyên tố trên vành Noether, địa phương
B2009-TN07-06
PGS.TS Lê Thị Thanh Nhàn 2009-2010 Giải quyết một số vấn đề mở về điều kiện dãy các idean nguyên tố trong vành Noether địa phương và giá của môđun hữu hạn sinh, đặc biệt là các bài toán về tính không trộn lẫn (unmixednesss), tính catenary và tính Catenary phổ dụng (universal catenaricity), tính
Cohen-Macaulay của các thớ hình thức (Cohen-Macaulayness of formal fibres).
 
02 bài báo QT ISI, 01 CN, 02 Th.S, 01 TS, 04 NCS Xuất sắc 70
8 Chế tạo và nghiên cứu các tính chất quang của hạt nano silica pha tâm mầu cho các ứng dụng đánh dấu sinh học
B2009-TN07-07
Th.S Phạm Minh Tân 2009-2010 Chế tạo và nghiên cứu hình thái, cấu trúc hóa học và các đặc trưng quang học của các hạt nano silica pha tâm mầu nhằm tạo được các hạt nano silica dùng cho các ứng dụng đánh dấu sinh học 02 báo cáo Hội nghị, 01 bài báo, 01 CN, chế tạo được mẫu Silica Xuất sắc 75
9 Thực trạng sở hữu ruộng đất tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 1988-2008) và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ruộng đất cho nông dân trong giai đoạn hiện nay
B2009-TN07-08
TS Nguyễn Duy Tiến 2009-2010 Nội dung đề tài gồm 3 phần:
I: Tình hình sở hữu và sử dụng ruộng đất ở Thái Nguyên trước năm 1988.
II: Sở hữu và sử dụng ruống đất ở tỉnh Thái Nguyên sau Khoán 10.
III: Thực trạng sở hữu ruộng đất tỉnh Thái Nguyên trong những năm 2005 – 2008 và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ruộng đất cho nông dân.
01 bài báo, 03 đề tài NCKH Tốt 55
10 Chế tạo và khảo sát tính chất quang phổ của cấu trúc nano dị chất CdSe/CdS có dạng que
B2009-TN07-09
Th.S Nguyễn Thị Luyến 2009-2010 - Nghiên cứu chế tạo các nano tinh thể CdSe, khảo sát các tính chất quang và phonon của chúng.
- Nghiên cứu chế tạo cấu trúc nano dị chất CdSe/CdS, khảo sát các tính chất quang và phonon của chúng.
- Tối ưu hóa công nghệ chế tạo cấu trúc nano dị chất CdSe/CdS có dạng hình que.
- Thực hiện các thí nghiệm kiểm chứng các vấn đề về công nghệ, các tính chất quang và phonon.
01 báo cáo Hội nghị, 01 bài báo QT (được nhận đăng), 01 đề tài NCKH Tốt 55
II Tên đề tài cấp cơ sở            
1 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử học phần Tiếng Anh Cơ sở II theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
TN2009-07-01B /3
Th.S Phan Thị Hòa 2009 Thu thập tài liệu; Xây dựng bài giảng bằng phần mềm trình chiếu Powerpoint. Nội dung các bài giảng bao hàm toàn bộ khối lượng kiến thức theo đề cương môn học (4 bài), có phần mở rộng, nâng cao nhằm rèn luyện cho sinh viên 4 kỹ năng giao tiếp: Nghe, nói, đọc, viết Kế hoạch giảng dạy, giáo án điện tử học phần, Tiếng Anh Cơ sở II Khá 4.5
2 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Lịch sử văn minh thế giới theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
TN2009-07-02B /2
Th.S Nguyễn Thị Quyên 2009 Xây dựng 1 giáo án ĐT có nội dung, cấu trúc hợp lý, đảm bảo tính KH, cập nhật và thực tiễn; ứng dụng CNTT vào soạn giảng giáo án điện tử; Kết hợp sử dụng internet với các tài liệu văn bản hoàn thiện giáo án Kế hoạch giảng dạy, một giáo án điện tử khoa học, có tính hệ thống, góp phần chuẩn hóa việc đào tạo theo học chế tín chỉ cho học phần Lịch sử văn minh thế giới Tốt 3
3 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Thực vật học theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
TN2009-07-03B /4
Th.S Lê Thị Thanh Hương 2009 - Thu thập các tài liệu chuyên ngành Thực vật học, các bài giảng điện tử của các giáo sư trong và ngoài nước cùng một số tài liệu khác có liên quan. - Xây dựng bài giảng điện tử bằng phần mềm Powerpoit. Nội dung bài giảng bao gồm toàn bộ các vấn đề trong đề cương chi tiết của môn học,có phần mở rộng, nâng cao và thảo luận.
- Giảng dạy thử nghiệm cho sinh viên năm thứ hai ngành Cử nhân Sinh học
Kế hoạch giảng dạy, giáo án điện tử học phần Thực vật học Tốt 6
4 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử học phần Lịch sử Việt Nam hiện đại theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
TN2009-07-04B /3
Th.S Ngô Ngọc Linh 2009 - Bài giảng điện tử học phần Lịch sử Việt Nam hiện đại (giai đoạn 1945 - 1954) gồm khoảng 20 giáo án điện tử. Những giáo án này được xây dựng trên cơ sở những kiến thức chuyên môn sâu, kết hợp với việc sử dụng những tư liệu hình, tranh ảnh có tính lịch sử, chân thực cao; giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận, hiểu các vấn đề lịch sử trong giai đoạn này Kế hoạch giảng dạy, bài giảng điện tử học phần Lịch sử Việt Nam hiện đại (giai đoạn 1945 - 1954) Tốt 4.5
5 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Di truyền học người theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
TN2009-07-05B /3
Th.S Nguyễn Phú Hùng 2009 - Thu thập tài liệu: giáo trình, bài giảng điện tử, các video và hình ảnh động liên quan đến môn học. Xây dựng giáo án bằng các phần mền trình chiếu Powerpoit và Flash.
- Nội dung giáo án bao hàm toàn bộ lượng kiến thức theo đề cương của môn học (12 chương), có phần nâng cao, mở rộng và thảo luận.
- Giảng dạy thử nghiệm, lấy ý kiến nhận xét từ sinh viên
Kế hoạch giảng dạy, giáo án  điện tử học phần Di truyền học người Tốt 4.5
6 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Giáo dục - truyền thông môi trường theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
TN2009-07-06B /2
Th.S Nguyễn Thị Hồng Viên 2009 - Thiết kế bài giảng P.P với hình ảnh, phim tư liệu và tài liệu học tập hợp lý.
- Xây dựng hệ thống chủ đề thảo luận nhóm và bài tập luyện kỹ năng giáo dục- truyền thông môi trường trên cơ sở các vấn đề MT nổi cộm của VN nói chung và từng địa phương cụ thể nói riêng
Kế hoạch giảng dạy, bài giảng Powerpoint; Hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng; Hệ thống chủ đề thảo luận Tốt 3
7 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Hóa kỹ thuật theo hướng tích cực hóa người học
TN2009-07-07B /3
TS Nguyễn Đăng Đức 2009 Bài giảng trực quan sinh động, được sắp xếp có logic, các phần có liên hệ với nhau, có hình ảnh minh họa tạo điều kiện cho GV dạy học theo hướng gợi mở, tích cực hóa người học, SV có thể chủ động nghiên cứu TL tích lũy kiến thức Kế hoạch giảng dạy, bài giảng điện tử môn học Hóa kỹ thuật Khá 4.5
8 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Hoá lý I theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
TN2009-07-08B /4
Th.S Trương Thị Thảo 2009 Xây dựng giáo án điện tử cho môn học Hoá lý I Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng điện tử phục vụ cho việc dạy và học môn, Hoá lý I của cán bộ và sinh viên ngành Hoá và dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành khác Tốt 4.5
9 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Đại số đại cương 1 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
TN2009-07-09B /3
Th.S Nguyễn Đức Lạng 2009 Bài giảng gồm 3 chương theo chương trình đề cương chi tiết đã được Hội đồng ĐT-KH đơn vị thông qua Kế hoạch giảng dạy, giáo án điện tử môn Hóa Kỹ thuật Tốt 4.5
10 Xây dựng Kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử học phần Hàm biến phức theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
TN2009-07-10B /3
Th.S Nguyễn Thanh Mai 2009 Bài giảng theo chương trình đề cương chi tiết đã được Hội đồng ĐT-KH đơn vị thông qua để giảng dạy cho SV ngành Toán và Toán Tin Kế hoạch giảng dạy, bài giảng điện tử theo dạng trình chiếu P.P kèm đĩa CD Tốt 4.5
11 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Lý thuyết số theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
TN2009-07-11B /3
Th.S Hoàng Ngọc Tuất 2009 Thu thập tài liệu; Viết bài giảng ĐT theo cấu trúc khoa học Kế hoạch giảng dạy, bài giảng điện tử môn Lý thuyết số Khá 4.5
12 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Giải tích 1 cho hệ cử nhân chuyên ngành Toán theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
TN2009-07-12B /4
Th.S Trương Minh Tuyên 2009 Thu thập tài liệu; Viết Đề cương chi tiết, bài giảng. Xây dựng bài giảng ĐT trên P.P Kế hoạch giảng dạy, giáo án điện tử môn Giải tích 1 Tốt 6
13 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Đại số Đại cương 2 theo hướng tích cực hóa nhận thức người học
TN2009-07-13B /3
Th.S Nguyễn Thu Hằng 2009 Thu thập tài liệu; Viết Đề cương chi tiết, bài giảng. Xây dựng bài giảng ĐT trên P.P Kế hoạch giảng dạy, giáo án điện tử cho môn Đại số Đại cương 2 Tốt 4.6
14 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Thống kê xã hội học theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
TN2009-07-14B /2
Th.S Trần Xuân Quý 2009 - Thu thập tài liệu chuyên ngành Xã hội học của các chuyên gia trong và ngoài nước;
- Xây dựng Bài giảng ĐT bằng P.P, Latex theo nội dung của đề cương chi tiết môn học
Kế hoạch giảng dạy, bài giảng ĐT môn Thống kê Xã hội học Tốt 3
15 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Hình học vi phân và Giải tích trên đa tạp theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
TN2009-07-15B /3
Th.S Hà Đại Tôn 2009 Bài giảng theo chương trình đề cương chi tiết đã được Hội đồng ĐT-KH đơn vị thông qua để giảng dạy cho SV ngành Toán và Toán Tin Kế hoạch giảng dạy, bài giảng ĐT ở dạng trình chiếu P.P, Latex học phần  Hình học vi phân và Giải tích trên đa tạp Tốt 4.5
16 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ sở học phần I
TN2009-07-16N /3
CN Dương Thị Thảo 2009 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ sở học phần II; Số tín chỉ: 04; Số lượng đề: 60. Số lượng câu hỏi: 360 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học: Tiếng Anh cơ sở học phần I, số lượng câu hỏi: Tối thiểu 100 câu /01 tín chỉ Tốt 4.5
17 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ sở học phần II
TN2009-07-17N /3
CN Nguyễn Thị Tuyết 2009 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ sở học phần II; Số tín chỉ: 03; Số lượng đề: 50. Số lượng câu hỏi: 300 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học: Tiếng Anh cơ sở học phần II, số lượng câu hỏi: Tối thiểu 100 câu /01 tín chỉ Tốt 4.5
18 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ sở học phần 3
TN2009-07-18N /3
Th.S Nguyễn Thị Quế 2009 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ sở 3. Số tín chỉ: 03. Số lượng đề: 50 Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ sở học phần 3, số lượng câu hỏi: Tối thiểu 100 câu /01 tín chỉ Tốt 4.5
19 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn Xã hội học đại cương
TN2009-07-19N /2
Th.S Bùi Linh Huệ 2009 Thiết lập một hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phục vụ thi; Đưa ra hệ thống đáp án; ứng dụng CNTT vào trộn và tạo ra các đề trắc nghiệm Bộ đề thi trắc nghiệm môn Xã hội học Đại cương, số lượng câu hỏi: Tối thiểu 100 câu /01 tín chỉ Tốt 3
20 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Lịch sử các tư tưởng quản lý
TN2009-07-20N /3
CN Trần Thị Hồng 2009 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm và đáp án cho môn học Lịch sử tư tưởng và các học thuyết quản lý Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm và đáp án cho môn học Lịch sử các tư tưởng quản lý, thuộc chương trình đào tạo ngành Cử nhân Khoa học Quản lý, số lượng câu hỏi: Tối thiểu 100 câu /01 tín chỉ Tốt 4.5
21 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn Vi sinh Môi trường
TN2009-07-21N /2
Th.S Vi Thùy Linh 2009 Tổng số câu hỏi trắc nghiệm là 180 câu phân bố cụ thể theo 3 chương Bộ đề thi trắc nghiệm học phần Vi sinh Môi trường, số lượng câu hỏi: Tối thiểu 100 câu /01 tín chỉ Khá 3
22 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Các Khoa học Trái đất
TN2009-07-22N /3
Th.S Đỗ Thị Vân Hương 2009 Tổng số câu hỏi TN là 200 câu, phân bố cụ thể ở 6 chương Bộ đề thi trắc nghiệm học phần Các Khoa học Trái đất, số lượng câu hỏi: Tối thiểu 100 câu /01 tín chỉ Tốt 4.5
23 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Cơ sở Địa lý Nhân văn
TN2009-07-23N /2
Th.S Chu Thành Huy 2009 Tổng số câu hỏi TN là 250 câu, phân bố cụ thể ở 5 chương Bộ đề thi trắc nghiệm học phần Cơ sở Địa lý Nhân văn, số lượng câu hỏi: Tối thiểu 100 câu /01 tín chỉ Tốt 3
24 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn Thống kê Toán học cho hệ cử nhân Toán
TN2009-07-24N /2
Th.S Đinh Trung Thực 2009 Thu thập tài liệu, phân loại và viết Đề thi TN theo cấu trúc với nội dung phù hợp Bộ đề thi trắc nghiệm môn Thống kê Toán học, số lượng câu hỏi: Tối thiểu 100 câu /01 tín chỉ Tốt 4
25 Nghiên cứu lựa chọn một số trò chơi vận động bổ trợ thể lực và nâng cao hứng thú học tập môn cầu lông cho sinh viên Trường Đại học Khoa học – ĐHTN
TN2009-07-25T
Th.S Lê Trung Kiên 2009 Lựa chọn một số trò chơi vận động bổ trợ thể lực và nâng cao hứng thú học tập môn cầu lông cho sinh viên Trường ĐH Khoa học - ĐHTN Kết quả của đề tài chính là một số trò chơi vận động bổ trợ thể lực và nâng cao hứng thù học tập môn cầu lông cho sinh viên Tốt 5
26 Ứng dụng VBA trong đăng ký học phần theo học chế tín chỉ
TN2009-07-26T
Th.S Nguyễn Thế Vinh 2009 Viết phần mềm quản lý đăng ký học phần theo học chế tín chỉ Phần mềm quản lý đăng ký học phần theo học chế tín chỉ Tốt 5

Tác giả bài viết: Phòng KH-CN&HTQT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây