Danh mục đề tài các cấp năm 2010

Thứ tư - 31/08/2016 15:18
TT Tên đề tài, dự án Chủ nghiệm đề tài, dự án Thời gian thực hiện Nội dung chính Sản phẩm Kết quả nghiệm thu Tổng kinh phí (triệu đồng)
I Tên đề tài, dự án cấp Bộ            
1 Dự án: Tăng cường năng lực cho phòng thí nghiệm Môi trường PGS.TS Nông Quốc  Chinh 2010-2011 - Tăng cường phương tiện, thiết bị để tiếp cận với công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
- Nâng cao chất lượng đào tạo nhằm cung cấp cho xã hội một đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao về lý thuyết và kỹ năng thực hành sâu.
- Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ môi trường.
  Tốt 3000
2 Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường khu vực lãnh thổ vùng núi Đông Bắc Việt Nam
B2010-TN06-01
TS Phí Hùng Cường 2010-2011 - Thu thập, phân tích và hệ thống hóa các tài liệu nghiên cứu lý luận và thực tiễn đã có liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài và lãnh thổ nghiên cứu.
- Điều tra nghiên cứu hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng nghiên cứu.
- Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng kinh tế xã hội cho mục đích phát triển một số ngành sản xuất kinh tế quan trọng của khu vực lãnh thổ nghiên cứu.
-Đề xuất các định hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng nghiên cứu; Kiến nghị các giải pháp phù hợp cho phát triển bền vững, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai khu vực nghiên cứu
Báo chuyên ngành cấp Đại học: 02.
Các báo cáo khoa học chuyên đề. Các sơ đồ, bản đồ, bảng biểu tính toán về hiện trạng, tiềm năng và định hướng phát triển các ngành sản xuất, kinh tế có tiềm năng và lợi thế của khu vực nghiên cứu.  Hướng dẫn 01 NCS; 02 học viên cao học. Hướng dẫn 02 luận văn tốt nghiệp đại học. Hướng dẫn 04 SV NCKH - Tài liệu tham khảo học tập và giảng dạy cho cán bộ, sinh viên ngành Địa lý, môi trường của nhà trường
Tốt 50
3 Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano
B2010-TN06-02
Th.S Nguyễn Văn Đăng 2010-2011 - Nghiên cứu lý thuyết về sự đồng tồn tại và giải thích hiệu ứng lai hoá giữa hai pha sắt điện và sắt từ trong vật liệu.
- Chế tạo vật liệu BaTiO3 pha tạp một số nguyên tố với nồng độ thấp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano có chất lượng tốt.
- Nghiên cứu tính chất điện - từ của các mẫu chế tạo được thông qua các phép đo điện và từ để xem xét khả năng ứng dụng của vật liệu
Sản phẩm KH:
- Số bài báo KH cấp quốc tế: 01
- Số bài báo KH cấp quốc gia: 01
- Số bài báo KH cấp đại học: 01-02
- Số báo cáo KH tại các Hội nghị, Hội thảo cấp quốc gia : 01-02
- Sản phẩm đào tạo
Đề tài SV NCKH: 02-03
- Khoá luận tốt nghiệp đại học: 02-03.
Sản phẩm ứng dụng:
Tư liệu tốt phục vụ công tác đào tạo và NCKH của trường ĐH KH, trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên...
Xuất sắc 60
4 Nghiên cứu cơ chế hấp thụ kim loại nặng của cây bèo cái (Pistia stratiotes)
B2010-TN06-03  
TS Hoàng Lâm 2010-2011 - Xác định được khả năng hấp thụ kim loại nặng của cây bèo cái (Pistia Stratiotes L.)
- Tìm hiểu được cơ chế hấp thụ kim loại nặng của cây bèo cái
Tạp chí KH cấp QG: 01 bài. Hướng dẫn KLTN: 01- 02. Hướng dẫn SV NCKH: 01 - 02 Đạt 55
5 Tinh sạch và nghiên cứu đặc điểm hóa sinh của cellulase từ chủng nấm Việt Nam
B2010-TN06-04
Th.S Trịnh Đình Khá 2010-2011 - Tuyển chọn chủng nấm tại Việt Nam có khả năng sinh tổng hợp cellulase mạnh.
- Tinh sạch chế phẩm protein cellulase.
- Nghiên cứu, xác định các đặc điểm hóa sinh của cellulase
Tuyển chọn được chủng nấm tại Việt Nam có khả năng sinh tổng hợp cellulase mạnh; Tinh sạch được chế phẩm cellulase và xác định được các đặc điểm hóa sinh của cellulase. - 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc gia Xuất sắc 50
6 Một số vấn đề mới trong lý thuyết vành và môđun
B2010-TN06-05
PGS.TS Nông Quốc Chinh 2010-2011 - Nghiên cứu cấu trúc của một số lớp vành giao hoán, mô đun trên vành giao hoán.
- Nghiên cứu một số tạp iđêan nguyên tố liên kết và mô tả chúng
Sản phẩm KH: Có 03 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, trong đó có ít nhất 01 bài trên tạp chí ngành toán ở nước ngoài.
- Sản phẩm đào tạo:  Hướng dẫn 02 luận văn thạc sỹ, 02 đề tài sinh viên NCKH và 02 luận văn TN ĐH
Tốt 50
7 Phân tích diễn ngôn phê phán trong giáo dục: Hình ảnh mang tính tư tưởng điển hình nào được XD qua ngôn ngữ của một giáo trình dạy tiếng Anh (American Headway 4, 2005)
B2010-TN06-06
Th.S Cao Duy Trinh 2010-2011 - Các giá trị văn hóa tư tưởng của cộng đồngnói tiếng Anh Mỹ.
- Quan hệ ngôn ngữ và giao tiếp với văn
hóa.
- Mối quan hệ giữa việc thiết kế giáo trình
 dạy tiếng Anh Mỹ và các ràng buộc về chuẩn mực tư tưởng xã hội.
- Cố một hình mẫu (hình ảnh) XD nên
 từ các giá trị tư tưởng văn hóa để nhận
thức và đánh giá thế giới trong giáo trình
tiếng Anh Mỹ
Có 02 bài báo được đăng hoặc nhận đăng trên các tạp chí chuyên ngành cấp quốc gia có uy tín Xuất sắc 45
8 Chiến tranh du kích trên căn cứ địa Việt Bắc giai đoạn 1939 – 1945
B2010-TN06-07  
Th.S Ngô Ngọc Linh 2010-2011 - Một số vấn đề về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về chiến tranh du kích nói chung và cuộc đấu tranh du kích đã diễn ra trên căn cứ địa Việt Bắc nói riêng.
- Những nội dung chính về cuộc đấu tranh du kích, chiến tranh du kích đã diễn ra ở Việt Bắc trong giai đoạn từ năm 1939 đến năm 1945.
- Ý nghĩa lịch sử, những ảnh hưởng, tác động của cuộc chiến tranh du kích ở Việt Bắc đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Sản phẩm KH: Số bài báo KH cấp quốc gia: 01 - 02 bài báo chuyên ngành cấp quốc gia, 01 bài báo cấp đại học.
Sản phẩm đào tạo: Số lượng đề tài SV NCKH: hướng dẫn 01, 02 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đại học; 01, 02 sinh viên làm đề tài SV NCKH.
Phục vụ 01 luận án Tiến sỹ (của Chủ nhiệm đề tài).
Sản phẩm ứng dụng: Đề tài có thể được sử dụng làm chuyên đề phục vụ cho công tác đào tạo chuyên ngành Lịch sử Việt Nam bậc Đại học, Sau Đại học.
Đạt 45
9 Hiệu chỉnh bài toán tìm kiếm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach
B2010-TN06-09
Th.S Trương Minh Tuyên 2010-2011 - Hiệu chỉnh thuật toán điểm gần kề quán tính để giải bài toán chấp nhận lồi.
- NC PP hiệu chỉnh giải hệ phương trình toán tử acretive trong không gian Banach. Đưa ra kết quả số mô tả cho thuật toán
- Số bài báo đăng trên tạp chí uy tín trên thế giới: 1-2
- Số ĐT SV NCKH:1-2
Xuất sắc 45
10 Thiết kế vector mang cấu trúc gen liên quan đến khả năng chịu hạn ở cây đậu xanh
B2010-TN09-01
TS Nguyễn Vũ Thanh Thanh 2010-2011 - Tạo ra vector chuyển gen mang cấu trúc gen liên quan đến khả năng chống chịu.
- Tạo cây mô hình mang vector chuyển gen chống chịu.
Đăng báo trên tạp chí QG: 02; Hướng dẫn Cao học: 01; HD KLTN: 02; Trình tự gen đăng ký NCBI: 02; Quy trình tái xinh cây Đậu xanh; Quy trình nhân bản gen liên quan đến tính chống chịu; Vector tái tổ hợp mang gen chống chịu. Xuất sắc 65
II Tên đề tài cấp cơ sở            
1 Biên soạn bài giảng điện tử học phần Kỹ thuật xử lý nước cấp theo hướng tích cực hóa nhận thức người học Th.S Nguyễn Thị Nhâm Tuất 2010 - Chương 1: Giới thiệu chung về kỹ thuật xử lý nước cấp.
- Chương 2: Quá trình lắng và tuyển nổi.
- Chương 3: Quá trình lọc nước.
- Chương 4: Quá trình keo tụ nước.
- Chương 5: Quá trình khử sắt và mangan.
- Chương 6: Trao đổi khí và ổn định nước.
- Chương 7: Quá trình khử trùng nước.
01 bài giảng điện tử theo chuẩn E-lerning. Tốt 4.5
2 Thiết kế bài giảng điện tử cho môn học “Kiến trúc máy tính”  theo hướng tích cực hóa nhận thức người học CN Phạm Thị Minh Thu 2010 Nội dung chính của môn học là những kiến thức cơ bản về kiến trúc, tổ chức, hoạt động của máy tính và sơ lược lịch sử phát triển ngành công nghiệp máy tính. Việc thiết kế bài giảng điện tử tích hợp đầy đủ cả kiến thức cơ bản với hình ảnh, sơ đồ minh họa trực quan và sự mô phỏng một số thuật toán, nguyên lý, quá trình quan trọng sẽ giúp cho nội dung môn học trở lên trực quan, sinh động, dễ hiểu; giảng viên dễ dàng truyền tải trọn vẹn nội dung môn học, sinh viên hứng thú tiếp thu và tiếp thu hiệu quả, từ đó giúp tăng tính tương tác, chủ động trong học tập, tăng chất lượng giảng dạy, học tập Bài giảng điện tử môn học Kiến trúc máy tính đảm bảo nội dung khoa học chính xác và đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của một giáo án điện tử Tốt 3
3 Xây dựng bài giảng điện tử cho môn học Ngữ âm học tiếng Việt theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học CN Nguyễn Thị Trà My 2010 Biên soạn nội dung môn học Ngữ âm học tiếng Việt  từ sách, giáo trình, bài báo, internet…, Soạn bài giảng Ngữ âm học tiếng Việt trên phần mềm Microsoft PowerPoint 1 Báo cáo tổng hợp + 1 CD gồm các slide Powerpoint bài giảng. Phần lý thuyết: Trình bày các kiến thức môn học với tiêu chí chính xác, cập nhật, có tính giáo dục và thẩm mỹ có tính gợi mở nhằm phát huy khả năng tư duy và mong muốn khám phá của người học. Phần thảo luận và bài tập: Phát huy sự chủ động của người học trong việc lĩnh hội kiến thức bài giảng; giúp học sinh tiếp thu các khái niệm phức tạp tốt hơn cách dạy học khác; hướng dẫn sinh viên tự tìm hiểu từ tài liệu tham khảo và từ các nguồn thông tin khác nhằm nắm vững các kiến thức cơ bản và khai thác nội dung bài học ở mức nâng cao. Các trình chiếu PowerPoint: Các trang trình chiếu được thiết kế có hệ thống, đủ nội dung, minh họa các tiến trình theo từng bước, làm rõ trọng tâm bài học. Tốt 3
4 Đa dạng sinh học của bò sát ở khu di tích đền Đuổm Phú Lương - Thái Nguyên Th.S Hầu Văn Ninh 2010 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu; Điều tra, xác định thành phần loài; Đặc điểm hình thái một số mẫu thu được; Sự phân bố của bò sát ở khu vực nghiên cứu 01 Báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa của đề tài này; 01 Bài báo đăng tải trên tạp chí khoa học và công nghệ ĐHTN Tốt 3
5 Xây dựng giáo án môn Vật lý thống kê theo hướng tích cực hóa nhận thức người học Th.S Lê Tiến Hà 2010 Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở về các nguyên lý cơ bản của thống kê cổ điển và lượng tử, các mô hình lý thuyết được mô tả với hình ảnh sinh động Bài giảng điện tử cho sinh viên hệ chuyên Tốt 4.5
6 Xây dựng giáo án môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên theo hướng tích cực hóa nhận thức người học Th.S Phạm Thế Chính 2010 Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở về hóa học các hợp chất thiên nhiên. Mối quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính sinh học, hóa học cây thuốc và hương liệu. Được mô tả với hình ảnh sinh động, dễ tiếp thu  Bài giảng điện tử cho sinh viên năm thứ 4 Tốt 3
7 Xây dựng bài giảng điện tử môn học “Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam”  theo hướng tích cực hóa nhận thức người học Th.S Nguyễn MinhTuấn 2010 Thiết kế bài giảng điện tử môn học “Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam” Giáo án điện tử Tốt 4.5
8 Xây dựng bài giảng điện tử học phần Tiếng Anh Chuyên Ngành Môi Trường I theo hướng tích cực hoá tri thức của người học CN Vũ Thị Thanh Thuý 2010 Thu thập tài liệu: giáo trình, bài giảng điện tử, các video clip và hình ảnh động liên quan đến nội dung giảng dạy. Xây dựng 30 giáo án điện tử. Nội dung các bài giảng bao hàm toàn bộ khối lượng kiến thức theo đề cương môn học, có phần mở rộng. Cụ thể: 25 giáo án điện tử 5 bài dạy, 5 giáo án ôn tập Bài giảng điện tử học phần Tiếng Anh. Chuyên Ngành Môi Trường I Tốt 3
9 Bài giảng điện tử môn ‘Lý thuyết Galoa’  theo hướng tích cực hóa nhận thức người học Th.S Ngô Thị Ngoan 2010 Xây dựng bài giảng điện tử của môn học ‘Lý thuyết Galoa’. Với các nội dung chính: Kiến thức chuẩn bị; Các định lý cơ bản của Lý thuyết Galoa; Nhóm Galoa Bài giảng điện tử Tốt 4.5
10 Xây dựng bài giảng điện tử học phần Tiếng Anh Cơ sở III theo hướng tích cực hoá tri thức của người học CN Lại Thị Thanh 2010 Thu thập tài liệu: giáo trình, bài giảng điện tử, các video clip và hình ảnh động liên quan đến nội dung giảng dạy. Xây dựng 30 giáo án điện tử. Nội dung các bài giảng bao hàm toàn bộ khối lượng kiến thức theo đề cương môn học, có phần mở rộng. Cụ thể: 25 giáo án điện tử 5 bài dạy, 5 giáo án ôn tập Bài giảng điện tử học phần Tiếng Anh Cơ sở III Tốt 4.5
11 Xây dựng giáo trình điện tử học phần Sinh học chức năng thực vật  theo hướng tích cực hóa nhận thức người học Th.S Vũ Thị Lan 2010 Xây dựng các bài giảng điện tử tương ứng với các chương theo đúng khung chương trình đào tạo của trường ĐHKH 01 Giáo trình Tốt 4.5

Tác giả bài viết: Phòng KH-CN&HTQT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây