Danh mục đề tài các cấp năm 2008

Thứ năm - 25/08/2016 18:06
TT Tên đề tài Chủ nghiệm đề tài Thời gian thực hiện Nội dung chính Sản phẩm Kết quả nghiệm thu Tổng kinh phí (triệu đồng)
I Tên đề tài cấp Bộ            
1
Một số mở rộng của dãy lọc chính quy và ứng dụng
B2008-TN08-01
PGS.TS Nông Quốc  Chinh 2008-2009 Nghiên cứu dãy thu gọn giới thiệu bởi Auslander-Buchsbaum để đưa ra 1 chặn trên cho chiều Krull của mođun đồng điều Koszul, từ đó mô tả cấu trúc của 1 số lớp mođun; Giới thiệu 1 loại dãy mới mở rộng của dãy lọc chính quy, gọi là k-dãy chính quy, nghiên cứu các tính chất của loại dãy này, từ đó đưa ra 1 số kết quả liên quan đến 1 câu hỏi mở của Huneke về tính chất hữu hạn của tập các idean nguyên tố liên kết 02 bài báo trên t/c Algebra Collq.China và t/c KHCN ĐHTN; 01 Th.S Xuất sắc 45
2 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc gen syntenin thuộc hệ miễn dịch tôm sú (Peneaus monodon) liên quan đến bệnh đốm trắng
B2008-TN08-02
Th.S Hoàng Thị Thu Yến 2008-2009 Nghiên cứu cấu trúc gen Syntenin ở tôm sú mắc bệnh đốm trắng. Nghiên cứu cấu trúc gen Syntenin ở tôm sú kháng bệnh gây bệnh đốm trắng Trình tự gen syntenin, 01 bài báo, 01 đề tài NCKH, 01 CN Tốt 40
3 Nghiên cứu một số chỉ tiêu hoá sinh quả và phân lập gen mã hoá protein vỏ của virus gây bệnh xoăn lá cà chua ở  miền Bắc VN
B2008-TN08-03
Th.S  Nguyễn Thị Hải Yến 2008-2009 Nghiên cứu một số chỉ tiêu hóa sinh quả cà chua (vitamin A, C; hàm lượng đường, glycopen…).
Phân lập gen cp của TYLCV trên đối tượng cà chua nhiễm bệnh xoắn lá ở một số giống cà chua địa phương
01 bài báo, 01 CN, 01 đề tài NCKH, Mẫu cà chua, vector tách dòng mang gen CP Xuất sắc 40
4 Chiết, tách và khảo sát khả năng chống ăn mòn kim loại của dịch chiết từ cây chè và cây thuốc lá ở Thái Nguyên
B2008-TN08-04
Th.s Trương Thị Thảo 2008-2009 Đánh giá sơ bộ các sản phẩm hợp chất thiên nhiên phổ biến ở Thái Nguyên có hoạt tính ức chế bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn, tìm kiếm hàng loạt các dẫn xuất hữu cơ có tiềm năng cao, thân thiện môi trường. Từ đó lựa chọn các nhóm chất có khả năng ứng dụng thực tiễn cao.
Nghiên cứu quy trình chiết, tách các chất trên từ các sản phẩm thiên nhiên hoặc cây trồng phổ biến ở TN.; Xây dựng quy trình thử nghiệm đánh giá hiệu quả bảo vệ ăn mòn của chúng; Đề xuất giải pháp kinh tế kỹ thuật
02 bài báo, 02 CN, 02 đề tài NCKH, 03 dịch chiết chất ức chế Xuất sắc 35
5 Nghiên cứu ứng dụng nguồn bơm quang học bằng laser bán dẫn công suất cao cho laser rắn
B2008-TN08-05
Th.S Nguyễn Văn Hảo 2008-2009 Nghiên cứu laser bán dẫn công suất cao (chế độ xung và chế độ liên tục); Nghiên cứu cơ chế bơm quang học cho các môi trường laser rắn, cụ thể là laser rắn với hoạt chất pha tạp Nd3+ hoặc Cr4+ khi sử dụng các laser diode liên tục; Nghiên cứu, thiết kế và tối ưu các thông số vật lý và sự hoạt động ổn định của loại laser rắn này. Nghiên cứu các phương pháp đo, xác định các thông số của laser 01 báo cáo Hội nghị, 01 bài báo, 02 CN, 02 đề tài NCKH Xuất sắc 35
6 Dấu hiệu ngôn hành của các hành động cầu khiến (directives) trong tiếng Việt
B2008-TN08-06
Th.S Nguyễn Thị Thanh Ngân 2008-2009 Cơ sở lý luận;  Dấu hiệu ngôn hành chung của nhóm hành động cầu khiến tiếng Việt; Dấu hiệu ngôn hành của các hành động cụ thể thuộc nhóm cầu khiến tiếng Việt 02 bài báo đăng trên các tạp chí Quốc gia Xuất sắc 35
7 Đánh giá các nguồn lực tự nhiên và kinh tế - xã hội phục vụ định hướng phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp bản đồ
B2008-TN08-07
Th.S Nguyễn Thị Thu Thuỷ 2008-2009 Gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lí
luận của đề tài.
Chương 2: Đánh giá các nguồn lực cho
phát triển nông-lâm nghiệp bền vững
tỉnh TN.
Chương 3: Xây dựng mô hình nông –
lâm nghiệp phát triển bền vững. Kết
quả của đề tài có khả năng thực thi cao
trong điều kiện phát triển nông- lâm
nghiệp tỉnh TN còn có sự mất cân đối
như hiện nay. Kết quả của đề tài có thể
làm tài liệu tham khảo, là một hướng
đề xuất phương án phát triển ngành
nông- lâm nghiệp của Tỉnh trong những
giai đoạn tiếp sau
03 bài báo, 05 bản đồ Tốt 35
8 Nghiên cứu một số vấn đề môi trường bức xúc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tính bền vững cho một số khu tái định cư ở huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La
B2008-TN08-08
Th.S  Ngô Văn Giới 2008-2009 Điều tra đánh giá hiện trạng kinh tế XH và các vấn đề môi trường khu tái định cư mẫu; xác định mức độ ô nhiễm và suy thoái TN&MT; Xác định nguyên nhân gây ô nhiễm;
Đề xuất các giải pháp
02 bài báo, 02 CN, 02 đề tài NCKH, báo cáo phân tích Tốt 35
II Tên đề tài cấp cơ sở            
1 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần lý thuyết số (2 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ nhất ngành Toán và Toán-Tin
T2008-TN08-01
Th.S Hoàng Ngọc Tuất 2008 Trình bày hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn số học theo đúng chương trình giảng dạy cho bộ môn Toán - Tin Bộ đề thi trắc nghiệm môn số học với thời lượng 60 tiết
 
Tốt 3
2 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Xác suất (3 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 3 ngành Toán
T2008-TN08-02
Th.S Đinh Trung Thực 2008 Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn “Xác suất” gồm các nội dung: Biến cố; Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc; Đại lượng ngẫu nhiên liên tục một chiều, nhiều chiều; Luật số lớn
 
Bộ đề thi trắc nghiệm môn xác suất có 50 đề kèm theo đáp án, áp dụng cho sinh viên ngành Toán năm thứ 2 Tốt 3
3 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần “Toán tử tuyến tính trong không gian Hilbert” (4 đvht) cho sinh viên năm thứ 4 ngành cử nhân Toán
T2008-TN08-03
Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy 2008 Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm của môn “Toán tử tuyến tính trong không gian Hilbert”; Xây dựng đáp án cho từng đề thi Một bộ đề thi có đáp án đầy đủ, áp dụng cho việc thi hết môn “Toán tử tuyến tính trong không gian Hilbert” đối với sinh viên ngành Toán năm thứ 4 Tốt 3
4 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần "Giải tích 2" (4 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 1 ngành cử nhân Toán và Toán – tin
T2008-TN08-04
Th.S Trương Minh Tuyên 2008 Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn Giải tích 2 (6 đvht) bao gồm: Giới hạn và hàm liên tục trong Rn; Phép tính vi phân hàm nhiều biến; Chuỗi số, dãy số, chuỗi hàm, phù hợp với đề cương chi tiết của môn học Bộ đề thi trắc nghiệm môn giải tích 2 dùng cho sinh viên ngành toán năm thứ nhất với chất lượng cao Tốt 3
5 Thiết kế giáo án điện tử học phần Kỹ thuật số
T2008-TN08-05
Th.S Phạm Minh Tân 2008 Xây dựng giáo án điện tử học phần kỹ thuật số và một số thí nghiệm ảo mô phỏng hoạt động của một số loại mạch số sử dụng phần mềm powerpoint và phần mềm CircuitMaker Bài giảng điện tử học phần kỹ thuật số và một số thí nghiệm ảo mô phỏng hoạt động của một số loại mạch số áp dụng giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3 ngành CN Vật lý Tốt 3
6 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Điện động lực học (3 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 3 ngành cử nhân Vật lý
T2008-TN08-06
Th.S Mẫn Hoàng Việt 2008 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan môn Điện động lực học. Đánh giá hết học phần môn học Điện động lực học cho cử nhân Vật lý năm thứ 3 Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn học Điện động lực học cho SV cử nhân Vật lý – Khoa KHTN&XH Tốt 3
7 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Vật lý bán dẫn (3 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 4 ngành cử nhân Vật lý
T2008-TN08-07
Th.S Nguyễn Thị Hiền 2008 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý bán dẫn. Đánh giá hết học phần môn học Điện động lực học cho cử nhân Vật lý năm thứ 4 Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn học Vật lý bán dẫn để kiểm tra đánh giá khách quan và toàn diện hết học phần của môn học này đối với SV cử nhân Vật lý – Khoa KHTN&XH Tốt 3
8 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Sinh học chức năng thực vật (3 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 2 ngành cử nhân Công nghệ Sinh
T2008-TN08-08
Th.S Vũ Thị Lan 2008 Lập các đề thi mới. Lập ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm. Hoàn thiện bộ đề thi trắc nghiệm  Bộ đề thi trắc nghiệm nghiệm học phần Sinh học chức năng thực vật với thời lượng 3 đvht Tốt 3
9 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Động vật học (4 tín chỉ) dùng cho sinh viên năm thứ 2 ngành cử nhân Sinh học
T2008-TN08-09
Th.S Hầu Văn Ninh 2008 Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn Động vật không xương sống và có xương sống Bộ đề thi trắc nghiệm môn Động vật học, áp dụng cho thi hết học phần đối với SV cử nhân Sinh Tốt 3
10 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Miễn dịch học phân tử (4 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 3 ngành cử nhân sinh và Công nghệ Sinh
T2008-TN08-10
PGS. TS Lương Thị Hồng Vân 2008 Lập ngân hàng câu hỏi và tổ hợp bộ đề thi trắc nghiệm từ ngân hàng câu hỏi nói trên Bộ đề thi trắc nghiệm môn Miễn dịch học phân tử với thời lượng 4 tín chỉ Tốt 3
11 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Khoa học Môi trường đại cương (2 tín chỉ) dành cho sinh viên năm thứ 2 ngành KHMT
T2008-TN08-11
Th.S Nguyễn Thị Phương Mai 2008 Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn KHMT ĐC phù hợp với  chương trình chi tiết môn học với thời lượng 03 đvht Bộ đề thi trắc nghiệm học phần Khoa học Môi trường đại cương   cho sinh viên năm thứ 3 ngành KHMT Tốt 3
12 Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Cơ sở thổ nhưỡng và môi trường đất (2 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 2 ngành KHMT
T2008-TN08-12
Th.S  Nguyễn Thu Huyền 2008 Bộ đề thi 2 phần: Cơ sở thổ nhưỡng và Môi trường đất Bộ đề thi trắc nghiệm học phần Cơ sở thổ nhưỡng và Môi trường đất dùng thi hết học phần  cho sinh viên ngành cử nhân KHMT-Khoa KHTN&XH Tốt 3

Tác giả bài viết: Phòng KH-CN&HTQT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây