Danh mục bài báo khoa học cấp Đại học giai đoạn 2008 - 2013

Thứ tư - 20/07/2016 12:30
Danh mục công bố bài báo khoa học cấp Đại học giai đoạn 2008 - 2013.

TT Tên tác giả
trong trường
Ngành Tên bài báo Tên tạp chí Năm XB
 1 Trịnh Thanh Hải Tin học Một số tình huống điển hình trong dạy học Tin học Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 2 Nguyễn Văn Hảo Vật lý Nghiên cứu và phát triển hệ laser Nd:YVO4  được bơm bằng laser diode công suất cao Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 3 Nguyễn Thị Ngọc Linh Hóa học Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của vật liệu xúc tác quang TiO2 anatas. Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 4 Phạm Thị Thắm Hóa học Phân lập các hợp chất trong thân cây trầu không (Piper Betle L.) Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 5 Nguyễn Vũ Thanh Thanh Sinh học Tách dòng gen ZmNACl từ mẫu ngô địa phương Vị Xuyên – Hà Giang, Việt Nam Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 6 Lê Thị Thanh Hương Sinh học Phân tích dạng sống và yếu tố địa lý của thực vật làm thuốc ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 7 Nguyễn Thị Yến Sinh học Điều tra đa dạng thực vật trong một số sinh cảnh thuộc hệ sinh thái nông nghiệp ở xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 8 Đỗ Thị Tuyến Sinh học Đặc điểm phân loại chủng xạ khuẩn HT17.8 có khả năng kháng nấm gây bệnh trên chè tại Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 9 Đỗ Thị Tuyến Sinh học Nghiên cứu hoạt tính kháng sinh của xạ khuẩn chi Streptomyces trong đất ở khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Khoa học, Đại học Đồng Tháp 2013
 10 Nguyễn Anh Hùng Sinh học Kết quả điều tra tính đa dạng của tài nguyên thực vật rừng tại vùng An Toàn Khu Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 11 Hầu Văn Ninh Sinh học Thành phần loài giáp xác thuộc khu vực thành phố Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 12 Hứa Nguyệt Mai Sinh học Ảnh hưởng của kích thước lang trứng đến chất lượng trứng lợn nuôi thành thục in vitro Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 13 Ngô Văn Giới Môi trường Đánh giá thực trạng và tiềm năng khai thác năng lượng tái tạo ở Việt Nam Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 14 Ngô Văn Giới Môi trường Ứng dụng mô hình Meti-lis tính toán phát tán một số chất gây ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông và công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, dự báo tới năm 2020 Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 15 Nguyễn Thị Tuyết Môi trường Nghiên cứu ảnh hưởng của các mô hình sinh thái rừng phòng hộ ven hồ Hòa Bình đến một số tính chất đất tại tiểu khu 54 lòng hồ sông Đà và khoảnh 3 xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 16 Nguyễn Thị Đông Môi trường Đánh giá khả năng tích lũy cacbon tại rừng phòng hộ hồ núi cốc, khu vực xã Phúc Triù, thành phố Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 17 Vi Thùy Linh Môi trường Phân tích cơ hội tham gia chương trình REDD cho người dân vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Võ Nhai, Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 18 Vi Thùy Linh Môi trường Thị trường carbon và triển vọng tại Việt Nam Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 19 Phạm Thị Hồng Nhung Môi trường Cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển du lịch bền vững hai huyện Đảo Vân Đồn, Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 20 Chu Thị Hồng Huyền Môi trường Ảnh hưởng của FSH đến các chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá máu và sự sinh sản của tế bào tinh hoàn gà. Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 21 Mai Thị Lan Anh Môi trường Nghiên cứu động thái của một số yếu tố môi trường đất trong ruộng lúa vụ mùa dưới các hình thức quản lý nước và phân hữu cơ khác nhau Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2013
 22 Nguyễn Thị Trà My Văn học Sự khác biệt trong phát âm của trẻ từ 2 đến 3 tuổi ở khu vực miền núi phía Bắc (xét từ góc độ giới tính). Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 23 Nguyễn Thị Diệu Linh Văn học "Mẫu Thượng ngàn" - Sự diễn giải về phong tục thờ Mẫu của người Việt Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 24 Phùng Phương Nga Văn học Nhân vật Hồ Quý Ly từ góc nhìn văn hóa Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 25 Phạm Thị Vân Huyền Văn học Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết “Hãy chăm sóc mẹ” của Shin Kyng Sook Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 26 Cao Thị Hồng Văn học Đỗ Lai Thúy với vấn đề ứng dụng phân tâm học trong Bút pháp của ham muốn Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 27 Hoàng Thị Tuyết Mai Văn học Phương thức ứng xử với ngôn ngữ dân tộc của Trần Nhân Tông Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 28 Hoàng Thị Tuyết Mai Văn học Thi pháp hoàng gia của văn học Nôm thời Hồng Đức Tạp chí Văn hóa Nghệ An 2013
 29 Trần Thị Hồng KHQL Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội tại Trường Đại học Khoa học Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 30 Trần Thị Hồng KHQL Thực trạng khai thác nguồn tài liệu tại Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên của sinh viên Trường Đại học Khoa học Tạp chí Khoa học, Đại học Đồng Tháp 2013
 31 Chu Thị Thu Trang KHQL Thực trạng công tác hỗ trợ phụ nữ đơn thân phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Bá Xuyên, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 32 Bùi Trọng Tài KHQL Sự khác biệt trong quy định về các đối tượng của quyền Sở hữu trí tuệ theo hai lĩnh vực pháp luật: Sở hữu trí tuệ và khoa học & công nghệ Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 33 Dương Thị Huyền Lịch sử Chính sách giao thương cởi mở của chúa Nguyễn ở Đàng Trong (thế kỷ XVI- XVIII) Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 34 Lý Thị Thu Huyền Lịch sử Bàn thêm về vấn đề dự đoán thời cơ, chớp thời cơ tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945 Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 35 Đỗ Hằng Nga Lịch sử Tổ chức “quan phương và phi quan phương” trong kết cấu xã hội làng xã truyền thống huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 36 Đỗ Hằng Nga Lịch sử Thương nghiệp nông thôn trung du Bắc bộ qua trường hợp chợ làng ở huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 37 Bùi Thị Kim Thu Lịch sử Chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với Việt Nam và vị trí của Việt Nam trong chính sách đó từ thập niên 90 thế kỷ XX đến nay Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 38 Mai Thị Hồng Vĩnh Lịch sử Thờ cúng tổ tiên người Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 39 Mai Thị Hồng Vĩnh Lịch sử Tín ngưỡng liên quan đến nông nghiệp của người Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 40 Lại Thị Thanh KHCB English and VietNamese business complait letters: a comparative study from systemic functionnal perspectives Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
 41 Nguyễn Thị Tuyết KHCB Lý thuyết Ngữ pháp Chức năng Hệ thống trong so sánh đối chiếu thư khiếu nại bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt  trong lĩnh vực kinh doanh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
  Cao Thị Phương Nhung KHCB Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng lực thể chất cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
  Trịnh Thị Nghĩa KHCB Ý nghĩa của vấn đề giải phóng con người trong triết học Mác đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
  Phùng Thị Hải Vân KHCB The Use of Multimedia in Enhancing English Oral Competence for Freshmen Students at College of Sciences, Thai Nguyen University Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2013
  Trương Minh Tuyên, Nguyễn Thanh Mai Toán học Regularization for the problem of finding a common fixed point of a finite family of nonexpansive nonself-mappings in Banach spaces. Thai Nguyen journal of science and technology 2012
  Nguyễn Thanh Hường Toán học Finite-element approximation of a boundary value problem for fourth order differential equation Thai Nguyen journal of science and technology 2012
  Nguyễn Thanh Mai Toán học Weak and strong convegence for nonexpansive nonsef-mapping Thai Nguyen journal of science and technology 2012
  Phạm Thị Minh Thu Tin học Gán nhãn từ loại tiếng Việt sử dụng mô hình Markov ẩn Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Trần Thị Yến, Bùi Đức Việt Tin học Phương pháp phân cụm trừ và ứng dụng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Bùi Minh Quý, Vũ Quang Tùng Hóa học Tổng hợp và nghiên cứu tính chất compozit PANi – mùn cưa Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Bùi Minh Quý, Vũ Quang Tùng Hóa học Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cd(II) của compozit polyanilin – vỏ lạc Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Ngọc Linh Hóa học Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu nano Ag/CuO. Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Ngọc Linh Hóa học Nguyễn Thị Ngọc Linh, Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của vật liệu xúc tác quang TiO2 anatas. Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm Hóa học Các hợp chất có hoạt tính sinh học từ lá trầu không Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm Hóa học Thành phần hóa học lá chòi mòi tía Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Trương Thị Thảo Hóa học Corrosion inhibition by caffeine and caffeine-I- system for CT38 stell in 1M Hydrochloric acid solution Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Thị Thu Thúy Hóa học Nghiên cứu xác định đồng thời một số thuốc kháng sinh họ β-Lactam bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử kết hợp với mạng nơron nhân tạo Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Vũ Thanh Thanh Sinh học Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống ngô và xác định trình tự gen cystatin ở giống ngô LVN885 Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Vũ Thanh Thanh Sinh học Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống ngô (Zea mays L.) có khả năng chịu hạn khác nhau Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Lê Thị Thanh Hương Sinh học  Đánh giá tính đa dạng nguồn cây thuốc quý hiếm thuộc diện bảo tồn ở tỉnh Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Lê Thị Thanh Hương Sinh học Nghiên cứu về sự đa dạng trong thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Tày xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Lê Thị Thanh Hương Sinh học Những cây thuốc được sử dụng thay thế mật gấu theo kinh nghiệm dân tộc Dao huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Vũ Thị Lan Sinh học Tạo mô sẹo và phát sinh cơ quan từ lá và căn hành cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Vũ Thị Lan Sinh học Nghiên cứu chuyển gen vào một số giống khoai lang Việt Nam (Ipomea batatas L.) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Vũ Thị Lan Sinh học Nhân giống cây Trinh nữ hoàng cung bằng phương pháp nuôi cấy đỉnh sinh trưởng Tạp chí KH&CN - ĐH Hùng Vương 2012
  Hoàng Thị Thu Yến Sinh học Tạo dòng và xác định trình tự cDNA mã hóa peptide tương tự crustin ở tôm sú (Penaeus monodon) Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Hoàng Thị Thu Yến Sinh học Nghiên cứu đa dạng di truyền genome một số dòng chè (Camellia sinensis) trồng tại xã Tân Cương - Thành phố Thái Nguyên bằng kỹ thuật RAPD Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Hoàng Thị Thu Yến Sinh học Tạo dòng và xác định trình tự đoạn gen mã hóa protein Rho liên quan đến cơ chế thực bào ở tôm sú (Penaeus monodon) Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Thị Yến Sinh học Bước đầu nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chăn nuôi của bèo Lục Bình tại xóm Đông Yên, xã Tích Lương, thành phố Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Thị Yến Sinh học Nghiên cứu về sự đa dạng trong thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Tày xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Thị Yến Sinh học Tính đa dạng thực vật trong một số kiểu thảm ở xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Đỗ Thị Tuyến Sinh học Khảo sát khả năng hòa tan trong dung môi của chất kháng sinh từ chủng xạ khuẩn HT19.1 Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Trịnh Ngọc Hoàng Sinh học Nghiên cứu bước đầu về lên men tổng hợp chất kháng sinh từ các chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện tại Thái nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Trịnh Ngọc Hoàng Sinh học Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn cảu vật liệu nano Ag/CuO Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Trịnh Ngọc Hoàng Sinh học Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của vật liệu xúc tác quang TiO2 anatas Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Vũ Thanh Sắc Sinh học Nghiên cứu nhân giống in vitro lan Hoàng thảo trầm trắng (Dendrobium anosmum var. alba), Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Vũ Thanh Sắc Sinh học Nhân nhanh in vitro cây hoắc hương (Pogostemon cablin (Blanco) Benth. qua giai đoạn mô sẹo Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Thị Thu Huyền Sinh học Nghiên cứu chế độ khử trùng và môi trường
nuôi cấy khởi động mẫu củ cây hoa Huệ
(Polianthes tuberosa L)
Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Hứa Nguyệt Mai Sinh học Nghiên cứu thu nhận và đánh giá các loại
tế bào đệm phục vụ cho nuôi phôi in vitro
Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Trịnh Đình Khá Sinh học Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy đến khả năng sản xuất cellulase của chủng nấm sò Pleurotus saijor-caju trong điều kiện lên men xốp Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Trịnh Đình Khá Sinh học Nhân dòng và phân tích trình tự 28S rRNA của chủng nấm đảm sinh tổng hợp cellulase Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Phương Thảo Sinh học Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống ngô và xác định trình tự gen cystatin ở giống ngô LVN885 Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Đỗ Thị Vân Hương Môi trường Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá mức độ thích nghi sinh thái cây thảo quả với các điều kiện khí hậu tỉnh Lào Cai Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Đỗ Thị Vân Hương Môi trường Nghiên cứu đặc điểm và phân vùng tài nguyên khí hậu nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Đỗ Thị Vân Hương Môi trường Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu tỉnh Thái Nguyên phục phụ phát triển cây nhãn, cây quế Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Hồng Viên Môi trường Đánh giá khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại Công ty cổ phần Đúc Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Nguyễn Thu Huyền Môi trường Hiện trạng và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Công ty Xi măng Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới Môi trường Đánh giá ảnh hưởng của nước thải từ một số nhà máy đến chất lượng nước mặt và con người tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Ngô Văn Giới, Trần Thị Ngọc Hà Môi trường Biến động hàm lượng một số chất dinh dưỡng trong đất nông nghiệp tại khu tái định cư Mường Bú huyện Mường La tỉnh Sơn La Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Phạm Thị Hồng Nhung, Dương Kim Giao Môi trường Đánh giá tiềm năng và hiện trạng nhằm đề xuất định hướng phát triển du lịch bềnvững huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Văn Hữu Tập Môi trường Nghiên cứu tiền xử lý làm giảm COD và màu nước rỉ rác bãi chôn lấp rác bằng quá trình keo tụ Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Văn Hữu Tập, Chu Thị Hồng Huyền, Nguyễn Thị Tuyết, Mai Thị Lan Anh Môi trường Kết hợp keo tụ và Fenton xử lý các thành phần hữu cơ trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Mai Thị Lan Anh Môi trường Đánh giá chất lượng than sinh học sản xuất từ một số loại vật liệu hữu cơ phổ biến ở miền bắc Việt Nam Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Thị Tuyết Môi trường Dư lượng nitrat (NO3-), kim loại nặng Asen (As), Chì (Pb)và Cadimi (Cd) trong rau cải ngồng trồng tại khu vực xóm Đông, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Chu Thành Huy, Hoàng Bích Ngọc, Trần Hoàng Tâm Môi trường Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch khu vực di sản thế giới Vịnh Hạ Long phục vụ nghiên cứu, phát triển du lịch cộng đồng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Chu Thị Hồng Huyền Môi trường Ảnh hưởng của nồng độ 2,4D đến các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của phôi gà. Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Phạm thị Vân Huyền Văn học Quan niệm nghệ thuật về con người của Rabindranath Tagore trong thơ trữ tình – tình yêu (khảo sát qua tập Tâm tình hiến dâng) Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Vũ Thị Hạnh Văn học Các cấp độ liên kết và trần thuật trong tiểu thuyết của Thuận Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Phùng Phương Nga Văn học Phật giáo trong tác phẩm "Đức Phật nàng  Savitri và tôi của Hồ Anh Thái" Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Thị Trà My Văn học Khả năng tổ hợp và cơ cấu nghĩa của từ “Bụng, dạ” trong tiếng Việt. Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Lương Thanh Dung Văn học Thiền tông bản hạnh – Vấn đề sửa chữa, nhuận sắc từ Hán Việt giữa bản in năm 1745 và bản in năm 1932 Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Phạm Thị Phương Thái Văn học Nguyễn Trãi – “Bậc vĩ nhân hoàn chỉnh” Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Phạm Thị Phương Thái Văn học Dấu ấn của giao lưu văn hóa Đông Tây trong trang phục áo dài Việt Nam Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Thị Suối Linh Văn học Rượu quê – Từ góc nhìn văn hóa làng xã Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Dương Thùy Linh Văn học Phong tục cưới hỏi của người Sán Dìu ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên và những vấn đề đặt ra hiện nay Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Cao Thị Hồng Văn học Hồ Xuân Hương cọ tình vào đá – Cộng hưởng của sự thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Thị Hồng Trâm KHQL Nhận thức và thái độ của lao động nữ nông thôn về ảnh hưởng của sử dụng thuốc trừ sâu đến môi trường và sức khỏe bản thân (Nghiên cứu tại xã Thịnh Đức – TP Thái Nguyên) Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Dương Thị Huyền Lịch sử Luật Hummurabi những điểm tiên bộ và hạn chế Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Bùi Thị Kim Thu Lịch sử So sánh viện trợ chính thức (ODA) của Nhật Bản với ODA của một số đối tác khác tại Việt Nam Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Đỗ Hằng Nga Lịch sử "Kẻ sĩ" trong kết cấu cư dân làng xã truyền thống qua tư liệu hương ước huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Nguyễn Minh Tuấn Lịch sử Bàn thêm về vai trò của chủ tích Hồ Chí Minh với vấn đề phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Lương Thị Hạnh Lịch sử Một số quan niệm liên quan liên quan đến tang ma của người Tày Bắc Kạn Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Cao Thị Phương Nhung KHCB Tích cực hóa phương pháp thuyết trình trong giảng dạy môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở trường Đại học Khoa học - ĐHTN Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Cao Thị Phương Nhung KHCB Gia đình với giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ ở Việt Nam hiện nay Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2012
  Cao Duy Trinh KHCB Research Methods - Critical Educational Research in Curriculum Study Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên  
2012
  Lê Tiến Hà Vật lý Phát xạ huỳnh quang của các chấm lượng tử CdSe và CdSe/Cds cho ứng dụng đánh dấu sinh học Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Nguyễn Thị Ngọc Linh Hóa học Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano TiO2/Al2O3 và thử nghiệm xử lý khí NO, CO. Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm Hóa học Tối ưu hóa qui trình phân lập curcumin từ củ nghệ vàng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Nguyễn Thị Yến Sinh học Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở một số sinh cảnh của xã Nam Hoà, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới Môi trường Nghiên cứu hiện trạng xử lý nước thải và đề xuất công nghệ cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Đông Môi trường Xây dựng mô hình phân loại, thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt tại các hộ gia đình, ở tổ 7, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới Môi trường Nghiên cứu hiện trạng xử lý nước thải và đề xuất công nghệ cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Lê Thị Ngân Văn học Ái tình trong tiểu thuyết Lê Văn Trương Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Phạm Thị Phương Thái Văn học Sình ca - Tiếng hát dẫn đường trong đám tang của người Sán Chỉ Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
 
  Vũ Thị Hạnh Văn học Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên Nguyên 2011
  Nguyễn Thị Thanh Ngân Văn học Hành động giao và phân công trong tiếng Việt Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Nguyễn Thị Trà My Văn học Ảnh hưởng của yếu tố giới tính đến mức độ tập trung từ ngữ và việc sử dụng các phương thức cấu tạo từ (xét trên đối tượng sinh viên) Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Hoàng Thị Tuyết Mai, Vũ Thị Ngọc Văn học Trào lưu chủ tình trong văn học Việt Nam thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX qua thơ Nôm Hồ Xuân Hương Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Hoàng Thị Tuyết Mai Văn học Nét văn hóa du mục trong phiên chợ Bò Nghiên Loan Báo Bắc Cạn cuối tuần 2011
  Hoàng Thị Tuyết Mai Văn học Phương thức ứng xử với ngôn ngữ và văn hóa thời Lý Trần Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật 2011
  Phạm Thị Vân Huyền Văn học Con đường trong thơ tình Rabindranath Tagore và Xuân Diệu dưới góc nhìn so sánh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
 
  Nguyễn Thị Trà My Văn học Thăm cảnh chùa Hương qua những vần thơ của Xuân Diệu Tạp chí Chùa Hương, số Tết 2011
  Nguyễn Diệu Linh Văn học Cảm hứng phê phán trong Di cảo thơ của Chế Lan Viên Tạp chí Nghiên cứu Văn học 2011
  Cao Thị Hồng Văn học Trần Đình Sử với việc tiếp thu và ứng dụng thi pháp học trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 2011
  Nguyễn Minh Tuấn Lịch sử Nhìn lại quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế phường Cải Đan - Sông Công - Thái Nguyên (1999 - 2010) Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Đại Đồng Lịch sử Suy nghĩ về vai trò của hậu phương Thanh Hóa (1965 - 1968) qua trận chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng (3 -4/4/1965) Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Ngô Ngọc Linh Lịch sử Ảnh hưởng và tác động của tám tháng đấu tranh du kích chống địch khủng bố trên căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai đối với cách mạng Việt Nam Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Lương Thị Hạnh Lịch sử Thờ cúng tổ tiên và các thần che chở gia đình của người Tày Bắc Kạn Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Chu Thị Vân Anh Lịch sử Đạo Hồi của người Chăm ở Việt Nam Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Chu Thị Vân Anh Lịch sử Thần thoại các vị thần khổng lồ - nguồn tư liệu quan trọng về buổi đầu lịch sử của cư dân Tày – Thái ở Việt Nam Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Đỗ Hằng Nga Lịch sử Kiến trúc và điêu khắc các ngôi chùa cổ ở huyện Phú Bình (Thái Nguyên) Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Đoàn Thị Yến Lịch sử Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về phát triển Giáo dục - Đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Hoàng Văn Tuấn Lịch sử Biên Giới 1950 – bước ngoặt của cuộc chiến tranh Đông Dương (1945-1954) Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Bùi Thị Kim Thu Lịch sử Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản dành cho Việt Nam từ sau khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức WTO đến nay (2010) Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2011
  Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm, Phạm Thị Thu Hà, Khiếu Thị Tâm, Phan Thanh Phương Hóa học Thành phần hóa học của tinh dầu lá trầu (Piper betle L.) Hải Dương Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010
  Nguyễn Thị Nhâm Tuất Môi trường Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010
  Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất Môi trường Nghiên cứu chỉ thị đánh giá tính bền vững cho tài nguyên đất tại một số khu tái định cư ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010
  Lê Thị Ngân Văn học Nhân vật người hùng trong tiểu thuyết Lê Văn Trương Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010
  Phùng Phương Nga Văn học Giọng điệu nghệ thuật trong tiểu thuyết mới ở Việt Nam sau 1990 (qua Khải huyền muôn - Nguyễn Việt Hà, Đi tìm nhân vật - Tạ Duy Anh, Thoạt kì thủy - Nguyễn Bình Phương Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010
  Nguyễn Thị Thu Trang Văn học Vai trò của kết tử với việc tổ chức lập luận trong tiếng Việt. Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010
  Cao Thị Hồng Văn học Thi pháp hiện đại - Một dấu ấn của phê bình văn học thời kỳ đổi mới Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010
  Cao Thị Hồng Văn học Nguyễn Đăng Điệp với “Giọng điệu trong thơ trữ tình” Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010
  Nguyễn Minh Tuấn Lịch sử Nhìn lại quá trình thực hiện Nghị quyết số 44/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phát triển cây chè Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010
  Đỗ Hằng Nga Lịch sử Tìm hiểu các hình thức giữ gìn trật tự trị an trong hương ước làng xã huyện Phú Bình - Thái Nguyên thời thuộc Pháp Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010
  Đoàn Thị Yến Lịch sử Nghị định 13 - 11 - 1925 và hậu quả đối với nông dân ở Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010
  Đoàn Thị Yến Lịch sử Con đường kháng chiến - con đường tự chủ và sáng tạo của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010
  Hoàng Văn Tuấn Lịch sử Vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2010
  Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Minh Tuyên Toán học Regularization for common fixed points of nonexpansive mappings in Banach spaces Thai Nguyen journal of science and technology 2009
  Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thanh Mai Toán học Convergence rates in regularization for monotone variational inequalities Thai Nguyen journal of science and technology 2009
  Nguyễn Thị Thu Thủy Toán học Regularization for common fixed points of a countably infinite family of non-self strictly pseudocontractive mappings in Hilbert spaces Thai Nguyen journal of science and technology 2009
  Nguyễn Thị Thu Thủy Toán học Finite-dimensional approximation for ill-posed variational inequalities Thai Nguyen journal of science and technology 2009
  Trương Minh Tuyên Toán học Regularization for common fixed points of nonexpansive mappings in Banach spaces Thai Nguyen journal of science and technology 2009
  Nguyễn Thanh Mai Toán học Convergence rates in regularization Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Nguyễn Thanh Hường Toán học Một số kết quả so sánh hai phương pháp chia miền giải bài toán biên elliptic Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Bùi Việt Hương Toán học On the limit of the sequence of norm of primitives of a function Thai Nguyen journal of science and technology 2009
  Ngô Thị Ngoan Toán học Artiniannes of generalized local cohomology modules of ZD- modules Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Bùi Minh Quý Hóa học Khảo sát phân bố kích thước hạt của vật liệu gốc LaNi5 chế tạo bằng máy nghiền hành tinh Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Bùi Minh Quý Hóa học Nghiên cứu chế tạo vật liệu gốc LaNi5 bằng phương pháp nấu chảy hồ quang Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Vũ Quang Tùng Hóa học Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr(VI) của vật liệu hấp phụ chế từ vỏ lạc và thử ứng dụng để xử lý môi trường Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Hoàng Lâm, Vũ Quang Tùng, Phan Thanh Phương Hóa học Nghiên cứu khả năng hấp thụ asen, cadimi và chì trong nước của cây bèo cái (pista stratiotes 1) tại Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Đào Ngọc Hùng Môi trường Nghiên cứu tài nguyên sinh khí hậu tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển cây thảo quả. Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Đỗ Thị Vân Hương Môi trường Nghiên cứu Sinh khí hậu huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên phục vụ phát triển Nông Lâm Nghiệp Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Ngô Văn Giới Môi trường Đánh giá mức độ bền vững ở các khu TĐC Nà Nhụng và Tiến Sơn ở tỉnh Sơn La Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Hoàng Bích Ngọc, Trần Hoàng Tâm, Dương Kim Giao Môi trường Cơ sở địa lí tự nhiên và môi trường cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện chợ Đồn Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Nguyễn Thị Tuyết Môi trường Tác động của làng nghề tái chế kim loại Tống Xá, xã Yên Xã, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến môi trường nước Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Lê Thị Ngân Văn học Công chúng văn học của Lê Văn Trương Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Nguyễn Thị Thanh Ngân Văn học Thói quen ra lệnh của người Anh và người Việt Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Nguyễn Diệu Linh Văn học Những trang thơ về Điện Biên của Chế Lan Viên Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên 2009
  Cao Thị Hồng Văn học Một số nguyên nhân cơ bản tác động đến đổi mới lý luận văn học Việt Nam Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Hoàng Văn Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn, Ngô Ngọc Linh Lịch sử Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) nhìn từ hai phía Pháp - Việt Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Lương Thị Hạnh, Chu Thị Vân Anh Lịch sử Lồng Tồng - Lễ Hội nông nghiệp của người Tày ở  Bắc Kạn Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Lương Thị Hạnh Lịch sử Giao thoa văn hóa giữa các tộc người Tày, Nùng, Kinh ở Bắc Kạn Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Đoàn Thị Yến Lịch sử Quyền của người phụ nữ trong bộ luật Hồng Đức - điểm tiến bộ so với các bộ luật thời trung đại Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Nguyễn Minh Tuấn, Đoàn Thị Yến Lịch sử Chính sách cai trị, khai thác của thực dân Pháp ở Thái Nguyên trong 30 năm đầu Thế kỷ XX Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Hoàng Văn Tuấn Lịch sử Tác động của cuộc chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954) đối với nước Pháp qua đánh giá của người Pháp Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Cao Duy Trinh KHCB Critical Discourse Analysis: Principles, Objects and Elements Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2009
  Nguyễn Thị Thu Thủy Toán học Numerical results in regularization for convex optimization problems Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2008
  Phạm Thị Minh Thu Tin học Toán tử OWA và ứng dụng Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2008
  Nguyễn Thị Phương Mai, Trần Thị Ngọc Hà Môi trường Phát triển bền vững HST hộ gia đình điển hình vùng trồng chè Tân Cương, Thái Nguyên Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2008
  Phạm Thị Phương Thái Văn học Thơ Quốc âm Nguyễn Trãi với hai dòng thất ngôn của thể song thất lục bát Tạp chí KH&CN – ĐH Thái Nguyên 2008
  Nguyễn Diệu Linh Văn học Sự thay đổi giọng điệu trong thơ Chế Lan Viên Báo Văn nghệ Thái Nguyên 2008
  Nguyễn Diệu Linh Văn học Thơ Chế Lan Viên viết trong ngày toàn thắng Báo Thái Nguyên 2008
  Nguyễn Diệu Linh Văn học Qua Hạ Long - một bài thơ hay của Chế Lan Viên Báo Hạ Long, Hội VH-NT Quảng Ninh 2008
 
  Nguyễn Diệu Linh Văn học Nỗi riêng trong thơ Chế Lan Viên Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên 2008
  Nguyễn Diệu Linh Văn học Chế Lan Viên với Sông Cầu Tạp chí Văn nghệ Phú Yên 2008

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây