Danh mục các bài báo khoa học trong nước giai đoạn 2008 - 2013

Thứ hai - 27/06/2016 15:39
Danh mục các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước cấp quốc gia giai đoạn 2008 - 2013

 
TT Tên tác giả Ngành Tên bài báo Tên tạp chí Năm XB Xếp hạng
 1 Nguyễn Thị thu Thủy Toán học A new Hybrid Method for Variational Inequality and Fixed Point Problems Vietnam J. Math. 2013 Quốc gia
 2 Trịnh Thanh Hải Tin học Vận dụng dạy học dự án vào dạy học môn Tin học 12 Tạp chí Giáo dục 2013 Quốc gia
 3 Nguyễn Văn Đăng Vật lý Một số thành tựu gần đây trong nghiên cứu vật liệu có cấu trúc perovskite Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH Việt Nam 2013 Quốc gia
 4 Nguyễn Thị Hiền Vật lý Horizontally plasmon hybridization on symmetric-breaking metamaterials Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH Việt Nam 2013 Quốc gia
 5 Nguyễn Thị Hiền Vật lý Thiết kế và chế tạo siêu vật liệu hoạt động ở tần số GHz Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH Việt Nam 2013 Quốc gia
 6 Nguyễn Thị Hiền Vật lý Nghiên cứu vật liệu hấp thụ hoàn hảo sóng viba trên cơ sở Metamaterials Tạp chí Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ Quân sự 2013 Quốc gia
 7 Nguyễn Xuân Ca Vật lý Ảnh hưởng của nhiệt độ chế tạo đến sự hình thành và tính chất quang của các nano tinh thể lõi vỏ loại II CdS/ZnSe Tạp chí Hóa học 2013 Quốc gia
 8 Nguyễn Thị Luyến Vật lý Synthesis and optical properties of CdSe/CdSe1-xSx eterostructure nanorods using Oleylamine Tạp chí Hóa học 2013 Quốc gia
 9 Phạm Minh Tân Vật lý Dye-doped silica-based nanoparticles for bioapplications Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 2013 Quốc gia
 10 Bùi Minh Quý Hóa học Adsorption of Pb(II) and Cd(II) ions onto nanostructured sawdust polyaniline composite Tạp chí Hóa học 2013 Quốc gia
 11 Bùi Minh Quý Hóa học Pseudo – isotherms for lead(II) ion onto bean shell – polyaniline composite Tạp chí Hóa học 2013 Quốc gia
 12 Phạm Thế Chính Hóa học Synthesis of several azlactones Tạp chí Hóa học 2013 Quốc gia
 13 Phạm Thế Chính Hóa học Regioselective ring opening reaction of 3- trifluoromethylaziridine with some nucleohiles Tạp chí Hóa học 2013 Quốc gia
 14 Phạm Thế Chính Hóa học Synthesis of several piperazidinedione derivatives Tạp chí Hóa học 2013 Quốc gia
 15 Phạm Thế Chính Hóa học Tổng hợp một số mạch nhánh của hemiasterlin Tạp chí Hóa học 2013 Quốc gia
 16 Phạm Thế Chính Hóa học Nghiên cứu tổng hợp và phân tích đồng phân lập thể của các hợp chất beta-lactam Tạp chí Hóa học 2013 Quốc gia
 17 Trương Thị Thảo Hóa học Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 trong môi trường trung tính của các loại “ức chế xanh” Tạp chí Hóa học 2013 Quốc gia
 18 Nguyễn Đình Vinh Hóa học Effects of some factors on the formation of the complex between iron and tapioca Tạp chí Hóa học 2013 Quốc gia
 19 Nguyễn Đình Vinh Hóa học Synthesis of iron polysaccharide using ultrasonic wave Tạp chí Hóa học 2013 Quốc gia
 20 Nguyễn Đình Vinh Hóa học Effects of pH value and temperature on the preparation of iron-dextrin complex Tạp chí Hóa học 2013 Quốc gia
 21 Nguyễn Đình Vinh Hóa học Formation of akaganeite in polysaccharide media Tạp chí Hóa học 2013 Quốc gia
 22 Lê Thị Thanh Hương Sinh học Điều tra các bài thuốc tắm của đồng bào dân tộc Dao ở tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Dược liệu 2013 Quốc gia
 23 Lê Thị Thanh Hương Sinh học Điều tra các loài cây thuốc và giá trị sử dụng của chúng theo kinh nghiệm của đồng bào dân tộc Nùng ở xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH Việt Nam 2013 Quốc gia
 24 Lê Thị Thanh Hương Sinh học Định tính courmarin và đánh giá hiệu quả kháng khuẩn của dịch chiết một số cây thuốc của đồng bào dân tộc Dao ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí khoa học, ĐH Quốc gia Hà Nội 2013 Quốc gia
 25 Nguyễn Anh Hùng Sinh học Các hoạt động của con người có ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng vùng An Toàn Khu Định Hóa, Thái Nguyên Tạp chí Rừng và Môi trường 2013 Quốc gia
 26 Nguyễn Vũ Thanh Thanh Sinh học Đặc điểm của gen Expansin phân lập từ giống đậu tương Việt Nam Tạp chí Sinh học 2013 Quốc gia
 27 Văn Hữu Tập Môi trường Bước đầu nghiên cứu xử lí nước rỉ rác bãi chon lấp chất thải rắn bằng tác nhân O3 và UV/O3 Tạp chí Khoa học và công nghệ 2013 Quốc gia
 28 Nguyễn Thị Thu Trang Văn học Lập luận qua đoạn văn miêu tả nhân vật Thị Nở trong truyện ngắn “Chí Phèo” của Nam Cao Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống 2013 Quốc gia
 29 Nguyễn Thị Thanh Ngân Văn học Hình thành thói quen cầu khiến chuẩn mực cho trẻ mẫu giáo Tạp chí Ngôn ngữ 2013 Quốc gia
 30 Nguyễn Thị Diệu Linh Văn học Tín ngưỡng phồn thựctrong "Mẫu Thượng ngàn" của Nguyễn Xuân Khánh Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam 2013 Quốc gia
 31 Nguyễn Thị Diệu Linh Văn học Ngôn ngữ nghệ thuật trong tiểu thuyết của Thuận Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam 2013 Quốc gia
 32 Cao Thị Hồng Văn học Phát triển nền phê bình văn học dân tộc từ 1980 đến nay Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam 2013 Quốc gia
 33 Cao Thị Hồng Văn học Tiếp nhận lý luận văn học hiện đại thế giới với việc phát triển lý luận văn học Việt Nam (1986-2011) Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học, Nghệ thuật 2013 Quốc gia
 34 Đàm Thị Tấm Văn học Nghi lễ tang ma của thầy Tào người Nùng Phàn Slình ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Dân tộc 2013 Quốc gia
 35 Hà Xuân Hương Văn học Mối quan hệ giữa truyền thuyết của người Tày và lễ hội về người anh hùng lịch sử ở vùng Đông Bắc Tạp chí Nguồn sáng dân gian 2013 Quốc gia
 36 Phạm Thị Phương Thái Văn học Biểu tượng trống đồng trong nghi lễ tang ma của người Lô Lô đen ở Việt Nam Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung 2013 Quốc gia
 37 Trần Thị Hồng KHQL Hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học xã hội tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN 2013 Quốc gia
 38 Nguyễn Thị Linh KHQL Những khuyến nghị trong thực hiện chính sách giảm nghèo ở huyện Võ Nhai Tạp chí Dân tộc 2013 Quốc gia
 39 Mai Viết Thuận Toán học New Criteria for Stability and Stabilization of Neural Networks with Mixed Interval Time-Varying Delays Vietnam Journal of Mathematics 2012 Quốc gia
 40 Trịnh Thanh Hải Tin học Thiết kế hoạt động của học sinh phù hợp với mục tiêu trong dạy học giải bài tập tin học lớp 11 Tạp chí Giáo dục 2012 Quốc gia
 41 Trịnh Thanh Hải Tin học Lập trình giải các bài tập dạng “chưa tương minh” trong dạy học tin học ở trường THPT Tạp chí Giáo dục 2012 Quốc gia
 42 Lê Tiến Hà Vật lý Synthesis and optical properties of water soluble CdSe/CdS quantum dots for biological application Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 2012 Quốc gia
 43 Lê Tiến Hà Vật lý Photostability of cdse quantum dots dispersed in aqueous solution. Adv. Opts., Photonics, Spectroscopy and Applications 2012 Quốc gia
 44 Phạm Minh Tân Vật lý Synthesis, photophysical properties and application of dye doped water soluble silica-based nanoparticles to label bacteria E. Coli O157:H7 Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 2012 Quốc gia
 45 Bùi Minh Quý, Vũ Quang Tùng Hóa học Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr(VI) của compozit PANi – vỏ lạc Tạp chí Hóa học 2012 Quốc gia
 46 Bùi Minh Quý, Vũ Quang Tùng Hóa học Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr(VI) của compozit PANi – vỏ đỗ Tạp chí Hóa học 2012 Quốc gia
 47 Nguyễn Thị Kim Ngân Hóa học Khảo sát tính chất điện hóa của 2,4,6-trinitrotoluen trên vi điện cực sợi than trong chất lỏng ion kỵ nước tributyl-(2-methoxylethyl)phosphonium bis(pentafluoroethansufonyl)amid Tạp chí Hóa học 2012 Quốc gia
 48 Nguyễn Thị Kim Ngân Hóa học Ứng dụng hệ đo potenstiostat bốn điện cực khảo sát điện trở màng mỏng chất lỏng ion Tạp chí Hóa học 2012 Quốc gia
 49 Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm Hóa học Tổng hợp một số dẫn xuất của 2-triflometylaziridin Tạp chí Hóa học
 
2012 Quốc gia
 50 Phạm Thế Chính Hóa học Tổng hợp dẫn xuất của hemiasterlin Tạp chí Hóa học
 
2012 Quốc gia
 51 Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm Hóa học Tổng hợp một số hợp chất cis -3-phenoxy-4-phenyl-2-benzyl-β-lactam Tạp chí Hóa học 2012 Quốc gia
 52 Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm Hóa học Nghiên cứu tổng hợp lập thể một số hợp chất beta-lactam Tạp chí hóa học 2012 Quốc gia
 53 Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm Hóa học Nghiên cứu tổng hợp dẫn chất mới chứa nitơ của parthenin Tạp chí Hóa học 2012 Quốc gia
 54 Nguyễn Đình Vinh Hóa học Khảo sát ảnh hưởng của pH và nhiệt độ đến sự hình thành akaganeite từ FeCl3 Tạp chí Hóa học 2012 Quốc gia
 55 Nguyễn Đình Vinh Hóa học Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều chế phức sắt tinh bột Tạp chí Hóa học 2012 Quốc gia
 56 Nguyễn Đình Vinh Hóa học Tổng hợp akaganeite từ muối sắt (III) và các tác nhân kiềm Tạp chí hóa học 2012 Quốc gia
 57 Nguyễn Đình Vinh Hóa học Influence of some anions and ultrasound on the formation of akganeite in aqueous solution Tạp chí Hóa học 2012 Quốc gia
 58 Nguyễn Đình Vinh Hóa học Ảnh hưởng của pH và nhiệt độ đến sự hình thành và độ tan của phức sắt tinh bột (ISC) Tạp chí Hóa học 2012 Quốc gia
 59 Nguyễn Vũ Thanh Thanh Sinh học Khả năng chịu mất nước và tái sinh của mô sẹo ở cây đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek) Tạp chí Sinh học 2012 Quốc gia
 60 Nguyễn Vũ Thanh Thanh Sinh học Đặc điểm của gen GmDREB5 phân lập từ bốn giống đậu tương địa phương Việt Nam Tạp chí Công nghệ Sinh học 2012 Quốc gia
 61 Hoàng Thị Thu Yến Sinh học Tạo dòng và xác định trình tự hoàn chỉnh cDNA mã hóa hemocaynin liên quan đến đáp ứng miễn dịch ở tôm sú (Penaeus monodon) Tạp chí Công nghệ Sinh học 2012 Quốc gia
 62 Lê Thị Thanh Hương Sinh học Điều tra cây thuốc và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của đồng bào dân tộc Sán Chí ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Dược liệu 2012 Quốc gia
 63 Lê Thị Thanh Hương Sinh học Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu về các loài cây thuốc bị đe dọa tại tỉnh Thái Nguyên phục vụ công tác bảo tồn Tạp chí Dược liệu 2012 Quốc gia
 64 Lê Thị Thanh Hương Sinh học Thực trạng các loài cây thuốc quý hiếm tại tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Khoa học, ĐH Quốc gia Hà Nội 2012 Quốc gia
 65 Lê Thị Thanh Hương Sinh học Định tính courmarin và đánh giá hiệu quả kháng khuẩn của dịch chiết một số cây thuốc của đồng bào dân tộc Dao ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Khoa học, ĐH Quốc gia Hà Nội 2012 Quốc gia
 66 Vũ Thị Lan Sinh học Nghiên cứu tái sinh cây khoai lang giống KB1 thông qua phát sinh phôi soma từ mô sẹo Tạp chí Khoa học và công nghệ, Viện Hàn lâm KH Việt Nam 2012 Quốc gia
 67 Nguyễn Anh Hùng Sinh học Số lượng và hoạt tính sinh học của một số nhóm vi sinh vật đất trong các trạng thái thảm thực vật tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên Tạp chí Rừng và Môi trường 2012 Quốc gia
 68 Nguyễn Anh Hùng Sinh học Kết quả điều tra về giá trị chăn thả và nhóm sinh thái của cây thức ăn cho đại gia súc tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Chăn nuôi 2012 Quốc gia
 69 Nguyễn Anh Hùng Sinh học Đa dạng nguồn tài nguyên thực vật tại xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Sinh học 2012 Quốc gia
 70 Trịnh Đình Khá Sinh học Tối ưu sinh tổng hợp carboxylmethyl  cellulase từ chủng nấm đảm Peniophora sp. NDVN01 ở điều kiện lên men xốp Tạp chí Công nghệ Sinh học 2012 Quốc gia
 71 Mai Thị Lan Anh Môi trường Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và chỉ số liều lượng rủi ro của chì (Pb) từ gạo tại một số làng nghề tái chế kim loại tỉnh Bắc Ninh Tạp chí KHCN Việt Nam 2012 Quốc gia
 72 Văn Hữu Tập Môi trường Áp dụng quá trình ozon hoá làm giảm hàm lượng các chất hữu cơ khó phân huỷ trong xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn Tạp chí Phân tích hoá, lý và sinh học 2012 Quốc gia
 73 Nguyễn Thị Tuyết Môi trường Đánh giá hiện trạng nước thải làng nghề miến Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học 2012 Quốc gia
 74 Văn Hữu Tập Môi trường Treament of leachate by combining PAC and UV/O3 process Journal of Vietnamese Environment 2012 Quốc gia
 75 Nguyễn Thị Đông Môi trường Lượng giá giá trị môi trường tại khu du lịch Hồ Núi Cốc Tạp chí Kinh tế môi trường 2012 Quốc gia
 76 Nguyễn Thị Thu Hương Văn học Một số nhóm từ xưng hô trong giao tiếp của người Nùng An, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Băng Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống 2012 Quốc gia
 77 Nguyễn Thị Thanh Ngân Văn học Về lời cầu nguyện của người Việt Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống 2012 Quốc gia
 78 Nguyễn Thị Trà My Văn học Giới thiệu sách Phong cách học tiếng Việt của tác giả Hữu Đạt Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư 2012 Quốc gia
 79 Nguyễn Thị Thu Trang Văn học Kết tử “vì” trong lập luận tiếng Việt. Tạp chí Ngôn ngữ 2012 Quốc gia
 80 Nguyễn Thị Thu Trang Văn học Kết tử đồng hướng với việc tổ chức lập luận trong tiếng Việt. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống 2012 Quốc gia
 81 Cao Thị Hồng Văn học Lý luận văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới: Một số đột phá trong tư duy Tạp chí TT Khoa học Xã hội 2012 Quốc gia
 82 Cao Thị Hồng Văn học Theo dòng của Thạch Lam trong cái nhìn đối sánh với lý luận văn học ở Việt Nam hiện nay Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam 2012 Quốc gia
 83 Lương Thị Hạnh Lịch sử Vai trò của thầy Tào trong đám ma người Tày Bắc Kạn Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 2012 Quốc gia
 84 Ngô Ngọc Linh Lịch sử Phong trào đấu tranh du kích trên căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 2012 Quốc gia
 85 Trịnh Thanh Hải Tin học Dạy học câu lệnh trong chương trình tin học lớp 11 Tạp chí Giáo dục 2011 Quốc gia
 86 Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thăm Hóa học Tổng hợp và hoạt tính kháng HIV của các dẫn chất stavudin Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2011 Quốc gia
 87 Trương Thị Thảo Hóa học Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 bằng dịch chiết cây thuốc lá trong môi trường HCl 1M Tạp chí Hóa học 2011 Quốc gia
 88 Trương Thị Thảo Hóa học Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép Thái Nguyên bằng dịch chiết chè xanh địa phương trong môi trường HCl 1M Tạp chí Hóa học 2011 Quốc gia
 89 Nguyễn Đăng Đức, Phan Thanh Phương Hóa học Xác định Asen trong chè xanh Thái Nguyên
 
Tạp chí Khoa học Công nghệ 2011 Quốc gia
 90 Nguyễn Thị Hải Yến Sinh học Tạo dòng cà chua PT18 kháng bệnh xoăn vàng lá do virus bằng kỹ thuật RNAi Tạp chí Công nghệ Sinh học 2011 Quốc gia
 91 Nguyễn Anh Hùng Sinh học Thực trạng chăn nuôi đại gia súc ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi 2011 Quốc gia
 92 Nguyễn Vũ Thanh Thanh Sinh học Chọn lọc dòng biến dị chịu mất nước và chịu chiếu xạ ở cây lạc (Arachis hypogaea L.) Tạp chí Công nghệ Sinh học 2011 Quốc gia
 93 Nguyễn Vũ Thanh Thanh Sinh học Nghiên cứu đặc điểm trình tự gen cystatin của một số dòng lạc có nguồn gốc từ mô sẹo chịu chiếu xạ và xử lý mất nước Tạp chí Sinh học 2011 Quốc gia
 94 Nguyễn Vũ Thanh Thanh Sinh học Đặc điểm của gen DREB1 phân lập từ giống đậu tương địa phương (Glycine max (L.) Merrill) Xanh lơ Ba Bể (Bắc Kạn) Tạp chí sinh học 2011 Quốc gia
 95 Trịnh Đình Khá Sinh học Kết quả tinh sạch và nghiên cứu một số đặc tính của enzyme cellulase từ chủng nấm sò Pleurotus saijor-caju Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi 2011 Quốc gia
 96 Lê Thị Thanh Hương Sinh học Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của đồng bào dân tộc Dao xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Dược liệu 2011 Quốc gia
 97 Lê Thị Thanh Hương Sinh học Đa dạng nguồn gen cây thuốc và tri thức y học dân gian của cộng đồng dân tộc Mường, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2011 Quốc gia
 98 Văn Hữu Tập Môi trường Đánh giá hiệu quả mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Tap chí Nghiên cứu phát triển bền vững 2011 Quốc gia
 99 Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất Môi trường Xây dựng bộ chỉ thị để đánh giá tính bền vững môi trường đất (nghiên cứu điển hình tại khu tái định cư Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam 2011 Quốc gia
 100 Ngô Văn Giới, Lương Thị Hồng Vân Môi trường Hiện trạng và một số giải pháp cho việc quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đất của tỉnh Sơn La Tạp chí nghiên cứu phát triển bền vững 2011 Quốc gia
 101 Dương Kim Giao Môi trường Luật tục và hương ước của dân tộc H’Mông khu vực miền núi phía bắc trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên Tạp chí dân tộc và thời đại 2011 Quốc gia
 102 Nguyễn Thu Huyền Môi trường Thực trạng khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên vùng đầm phá tỉnh Bình Định Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 2011 Quốc gia
 103 Lê Thị Ngân Văn học Lê Văn Trương và hiệu ứng đa chiều của tính đạo lý Tạp chí Văn hóa nghệ thuật 2011 Quốc gia
 104 Lê Thị Ngân Văn học Chất phiêu lưu trong cốt truyện của tiểu thuyết Lê Văn Trương Tạp chí Nghiên cứu Văn học 2011 Quốc gia
 105 Lê Thị Ngân Văn học Phẩm chất người hùng trong tiểu thuyết Lê Văn Trương Tạp chí diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2011 Quốc gia
 106 Phùng Phương Nga Văn học Vấn đề đối thoại của tư tưởng trong văn xuôi Việt Nam đương đại Tạp chí Văn  nghệ trẻ 2011 Quốc gia
 107 Hoàng Thị Tuyết Mai Văn học Phương thức ứng xử với ngôn ngữ và văn hóa thời Lý Trần Tạp chí Văn hóa nghệ thuật 2011 Quốc gia
 108 Nguyễn Diệu Linh Văn học Cảm hứng phê phán trong Di cảo thơ của Chế Lan Viên Tạp chí Nghiên cứu Văn học 2011 Quốc gia
 109 Cao Thị Hồng Văn học Lý luận văn học Việt Nam 25 đổi mới Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam 2011 Quốc gia
 110 Lương Thị Hạnh Lịch sử Đám ma thầy Tào của người Tày (Qua trường hợp ở xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) Tạp chí Dân tộc học 2011 Quốc gia
 111 Bùi Việt Hương Toán học Behavior of the sequence of norms of primitives of a function in Lorentz spaces Viet Nam journal of mathematics 2010 Quốc gia
 112 Trịnh Thanh Hải Tin học Khai thác tính trực quan của các phần mềm trong dạy học toán ở trường phổ thông Tạp chí Giáo dục 2010 Quốc gia
 113 Vũ Xuân Hòa Vật lý BSA encapsulate and phage display antibody bioconjugate of colloidal gold nanoparticles for colorimetric immunoassay Journal of science and technology 2010 Quốc gia
 114 Nguyễn Thị Thanh Ngân Văn học Vai trò của yếu tố xin trong câu ngôn hành tiếng Việt Tạp chí Ngôn ngữ 2010 Quốc gia
 115 Nguyễn Thị Thu Trang Văn học Kết tử “vả lại” trong lập luận tiếng Việt Tạp chí Ngôn ngữ 2010 Quốc gia
 116 Nguyễn Diệu Linh Văn học Di cảo thơ và quan niệm biện chứng nghệ thuật về con người Tạp chí Thơ, Hội nhà văn Việt Nam 2010 Quốc gia
 117 Cao Thị Hồng Văn học Vận động tư duy xung quanh vấn đề tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học nghệ thuật Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2010 Quốc gia
 118 Cao Thị Hồng Văn học Đi tìm ẩn ngữ thơ Hoàng Cầm - một cuộc kiếm tìm đầy ham muốn Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2010 Quốc gia
 119 Cao Thị Hồng Văn học Suy ngẫm về triết lý nhân sinh… Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật 2010 Quốc gia
 120 Nguyễn Diệu Linh Văn học Một vài đặc điểm thơ Chế Lan Viên khi thể hiện hình tượng Bác Hồ Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2010 Quốc gia
 121 Lương Thị Hạnh Lịch sử Những biểu tượng vật linh gắn liền với bệnh tật và chữa trị bằng phù phép của người Tày Bắc Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 2010 Quốc gia
 122 Lương Thị Hạnh Lịch sử Tập tục ma chay cổ truyền của người Tày Bắc Kạn Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 2010 Quốc gia
 123 Cao Duy Trinh KHCB English today and tomorrow from a critical perspective Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội 2010 Quốc gia
 124 Trịnh Thanh Hải Tin học Vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học giải bài tập Tin học lớp 11 Tạp chí Giáo dục 2009 Quốc gia
 125 Nguyễn Đức Lạng Toán học Stability of Diffrence schemes in solving three-dimensionnal matter transport diffusion equation and applications. Tạp chí tin học và điều khiển học 2009 Quốc gia
 126 Lê Tiến Hà Vật lý Optical properties of CdS and CdS/ZnS quantum dots synthesized by reverse micelle method. Journal of Physics: Conference Series 2009 Quốc gia
 127 Phạm Minh Tân Vật lý Ứng dụng các hạt nano phát quang vào việc đánh dấu tế bào để phát hiện và theo dõi các loại vi sinh vật Tạp chí Công nghệ sinh học 2009 Quốc gia
 128 Phạm Thị Thắm Hóa học Ảnh hưởng của nhiệt độ tới cấu trúc vật liệu perovskit chứa crom mang trên oxit mao quản trung bình Tạp chí Hóa học 2009 Quốc gia
 129 Phạm Thị Thắm Hóa học Oxi hóa chọn lọc benzylic trên xúc tác perovskit chứa crom mang trên oxit mao quản trung bình Tạp chí Hóa học 2009 Quốc gia
 130 Nguyễn Đình Vinh Hóa học Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonit Bình Thuận và octadecyl amoni clorua Tạp chí Khoa học, ĐH Quốc gia Hà Nội 2009 Quốc gia
 131 Nguyễn Đình Vinh Hóa học Nghiên cứu quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonit Bình Thuận và N,N- dimethylhexadecyl amoni clorua Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học 2009 Quốc gia
 132 Nguyễn Đình Vinh Hóa học Nghiên cứu các điều kiện thích hợp điều chế sét hữu cơ từ bentonite Bình Thuận và Dodecyl amoni clorua Tạp chí Phân tích Hóa Lý và Sinh học 2009 Quốc gia
 133 Trương Thị Thảo Hóa học Khả năng ức chế ăn mòn một số kim loại của dịch chiết cây thuốc lá trồng ở Thái Nguyên Tạp chí Hóa học
 
2009 Quốc gia
 134 Ngô Văn Giới Môi trường Những yếu tố hạn chế sản xuất nông nghiệp trên đất dốc ở Sơn La và các giải pháp khắc phục Tạp chí các khoa học về Trái đất 2009 Quốc gia
 135 Vi Thùy Linh Môi trường Thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong sinh vật và con người sống tại vùng mỏ thiếc Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang Tạp chí nghiên cứu phát triển bền vững 2009 Quốc gia
 136 Phạm Thị Phương Thái Văn học Bàn thêm về kết cấu vận luật thể thơ song thất lục bát Tạp chí Nghiên cứu lý luận, phê bình và lịch sử văn học 2009 Quốc gia
 137 Nguyễn Thị Thanh Ngân Văn học Bàn thêm về thuật ngữ “động từ ngôn hành Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống 2009 Quốc gia
 138 Cao Thị Hồng Văn học Đổi mới tư duy xung quanh vấn đề văn học và hiện thực Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 2009 Quốc gia
 139 Hoàng Văn Tuấn Lịch sử Thất bại của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954) dưới góc nhìn của người Pháp Tạp chí Lịch sử quân sự 2009 Quốc gia
 140 Nguyễn Duy Tiến Lịch sử Tác động của chính sách khoán 10 trong việc chuyển biến về sở hữu ruộng đất, năng suất và sản lượng lúa ở tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 2009 Quốc gia
 140 Trịnh Thanh Hải
 
 
Tin học Sử dụng phần mềm Geospacw hỗ trợ dạy học hình học không gian Tạp chí Thiết bị Giáo dục 2008 Quốc gia
 142 Trịnh Thanh Hải Tin học Hoạt động nhận dạng và thể hiện trong dạy học Tin học Tạp chí Giáo dục 2008 Quốc gia
 142 Trịnh Thanh Hải Tin học Sử dụng máy chiếu qua đầu trong dạy học ở trường phổ thông Tạp chí Thiết bị Giáo dục 2008 Quốc gia
 144 Trịnh Thanh Hải Tin học Sử dụng vi thế giới trong dạy học hình học Tạp chí Giáo dục 2008 Quốc gia
 145 Trịnh Thanh Hải Tin học Vận dụng quy trình sư phạm của G.Polia trong dạy học giải bài tập hình học cho học sinh phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm dạy học Tạp chí Giáo dục 2008 Quốc gia
 146 Trịnh Thanh Hải Tin học Quy trình và các phương án khai thác phần mềm hỗ trợ dạy học ở trường phổ thông Tạp chí Thiết bị Giáo dục 2008 Quốc gia
 147 Trịnh Thanh Hải Tin học Dạy học khái niệm tin học theo quan điểm hoạt động Tạp chí Giáo dục 2008 Quốc gia
 148 Vũ Xuân Hòa Vật lý Optical properties and the use of CdSe quantum dot for biolabelingapplications Communications in Physics 2008 Quốc gia
 149 Phạm Thị Thắm Hóa học Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt tính xúc tác của perovskit (La,Ca)Fe1-xCuxO3 Tạp chí Hóa học
 
2008 Quốc gia
 150 Lê Thị Ngân Văn học Sức hấp dẫn của tiểu thuyết Lê Văn Trương Tạp chí Văn hóa nghệ thuật 2008 Quốc gia
 151 Lê Thị Ngân Văn học Lê Văn Trương, cuộc đời và trang sách Tạp chí Nghiên cứu Văn học 2008 Quốc gia
 152 Nguyễn Diệu Linh Văn học Di cảo thơ và nhu cầu được sống trung thực với mình của Chế Lan Viên Tạp chí Nhà văn 2008 Quốc gia
 153 Nguyễn Diệu Linh Văn học Đặc trưng thể loại thơ Chế Lan Viên qua Di  cảo thơ Tạp chí Ngôn ngữ 2008 Quốc gia
 154 Nguyễn Diệu Linh Văn học Quan niệm của Chế Lan Viên về thơ và về nghề thơ Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam 2008 Quốc gia
 155 Nguyễn Diệu Linh Văn học Nhận thức về quá khứ trong Di cảo thơ của Chế Lan Viên Tạp chí Nghiên cứu văn học 2008 Quốc gia
 156 Nguyễn Thị Phương Mai Văn học Các biện pháp canh tác cây chè nhằm quản lý và sử dụng đất bền vững ở Phúc Trìu, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững 2008 Quốc gia
 157 Nguyễn Thị Thanh Ngân Văn học Tình thương- cội nguồn hạnh phúc qua một câu tục ngữ Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống 2008 Quốc gia

Tác giả bài viết: Phòng KH-CN&HTQT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây